Pasientbehandling innenlands eller utenlands? - En analyse av ressursbruk i Pasientbroen

2003/2: Botten, G., Grepperud, S. & S.M.Nerland, Senter for helseadministrasjon & HERO
(PDF 405 kb)

Fulltekst 405 kb

Pasientbroen til utlandet ble etablert ved et Stortingsvedtak sent i 2000. Senter for helseadministrasjon deltok i evalueringen av ordningen, og i 2002 kom rapporten "Sykehuslegenes holdninger til kjøp av helsetjenester i utlandet", med i skriftserien til Helseøkonomisk forskningsprgram (HERO-rapport 2002:5). Med rapporten 2003: 2 "Pasientbehandling innenlands eller utenlands?" er en analyse av ressursinnsatsen i 2001 avsluttet.

I denne rapporten blir ressursbruken i Pasientbroen sammenlignet med en innenlands kontraktsmodell. Resultatene viste at pasientbroen var kostbar, sammenlignet med hva en sannsynligvis kunne fått for pengene i Norge, hvis en hadde hatt en tilsvarende innenlands prosjektorganisering, dels fordi rundt 70 % av pasientene kunne vært behandlet dagkirurgisk. Pasientbroen førte ikke til mer infeksjoner i Norge. Ressursbruken i seg selv ville ikke hatt virkninger i norsk økonomi, men skulle så mange som det var antydet blitt behandlet, så kunne det fått konsekvenser for ordinær behandling og gitt press i arbeidsmarkedet for helsepersonell.

ISBN 82-7756-105-9
Publisert 25. mai 2011 16:22 - Sist endret 27. sep. 2011 15:53