Sammenhengen mellom inntekt, inntektsulikhet og helse

2006/8: Forfatter: Kverndokk S, Frischsenteret og HERO
(PDF 152 kb)

Fulltekst 152 kb

Denne rapporten gir en oversikt over sammenhengene mellom inntekt og helse på den ene siden og inntektsulikheter og helseulikheter på den andre siden. I hovedsak refereres det til teoretisk og empirisk forskning innen økonomi, men også annen forskning blir omtalt. Forfatteren ser først på sammenhengene mellom absolutt inntekt og helse og skiller mellom de kausale sammenhengene som går fra inntekt til helse, helse til inntekt samt at det er andre faktorer som påvirker inntekt og
helse i samme retning. Deretter fokuseres det på sammenhengene mellom relativ inntekt, inntektsulikhet og helse før det avsluttes med en gjennomgang av noen arbeider om helse og økonomisk utvikling..


ISBN 82-7756-169-5


Publisert 25. mai 2011 16:21 - Sist endret 27. sep. 2011 15:52