Effektivitets- og fordelingsvirkninger av egenbetaling for helsetjenester

2008/11: Forfatter: Iversen, T., Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO (PDF 216 kb)

Fulltekst 216 kb

Sammendrag

I denne rapporten beskrives begrunnelsen for helsetjenesteforsikring med egenbetaling slik man finner den i den økonomiske litteraturen. Rapporten understreker betydningen av å ta hensyn til samspillet mellom etterspørsels- og tilbudssiden i helsetjenestemarkedet når en vil studere virkningene av økt egenbetaling. Egenbetaling blir også sett i forhold til direkte rasjonering som typer av virkemidler for å prioritere bruken av helsetjenester. Resultatene fra noen empiriske undersøkelser av effektivitets- og fordelingseffekter av økt egenbetaling blir gjennomgått. Til slutt diskuteres hva man kan oppnå ved å øke egenbetalingen for noen typer av helsetjenester i Norge.

ISSN 1890-1735
ISBN 82-7756-197-0

Publisert 25. mai 2011 16:21 - Sist endret 7. okt. 2011 12:06