Helseforetakenes interne organisering og ledelse - INTORG 2009

HERO WP 2010/04: Forfattere: Kjekshus LE., Bernstrøm V, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (PDF 410 kb)

Fulltekst 410 kb

Sammendrag

Denne rapporten følger norske offentlige sykehus fra 1999 til 2009, -10 år med store omveltinger i helsesektoren med blant annet overføring av eierskap fra fylke til staten, et stort antall sammenslåinger av sykehus til større helseforetak og innføringen av lovpålagt enhetlig ledelse, for å nevne noe. Rapporten viser den interne organiseringen i sykehusene og hvordan organiseringen utvikler seg i en tid med store endringer i omgivelsene.

Rapporten følger opp tidligere undersøkelser av sykehusenes interne organisasjon og ledelsesstrukturer og viser i hovedsak endringer fra 2007 til 2009. Fremstillingen er tabellbasert og blir i liten grad kommentert. Datamaterialet vil bli mer omfattende analysert i senere forskningsprosjekt.

 

ISSN 1890-1735
ISBN 978-82-7756-216-2

 

Publisert 25. mai 2011 19:03 - Sist endret 15. nov. 2011 21:47