Development of competition indicators in the Norwegian general practice: Constructing a postal code-specific Herfindahl-Hirschman index applying STATA software

HERO WP 2011/01: Authors: Chen, X, Godager, G, Institute of health and society, Department of Health Management and Health Economics, University of Oslo. (PDF 612 kb)

Fulltext 612 kb

Sammendrag

Hensikten med denne rapporten er å beskrive en prosedyre som kan brukes til å konstruere en Herfindahl-Hirschman-indeks på en markeds konsentrasjon basert på informasjon om:

a) En utgang mål på individuelle produsenter som ligger i områder identifisert med et postnummer.
b) En matrise som inneholder informasjon om avstander mellom (senter av) områdene definert av postnumre.

Eksemplene som presenteres i rapporten er fra markedet for allmennlege tjenester i Norge, men de foreslåtte prosedyrene kan også anvendes på markeder for salg av andre varer og tjenster. Rapporten inneholder en oversikt over de kommandoer i STATA som nødvendig for å konstruere den indeksen som er gitt.

 

ISSN 1890-1735
ISBN 978-82-7756-221-6

Publisert 25. mai 2011 19:12 - Sist endret 15. nov. 2011 21:32