Rapport om problemer i helsesektorene i Norden

HERO WP 2012/01: Forfatter: Iversen, T. Institutt for helse og samfunn og HERO ved UiO.

Sammedrag

Denne rapporten skal i følge oppdraget fra ESO gi en oversiktlig beskrivelse og diskusjon av problemer i helsesektorene i de nordiske land. Diskusjonen legger større vekt på bredde enn på dybde. Oversiktlige beskrivelser kombinert med teori kan bidra med innsikt for lesere som ikke vet så mye om helsesektoren fra før. Samtidig vil eksperter på de enkelte områdene som tas opp, savne utdypinger. Slike utdypinger vil kunne være temaer for eventuelle oppfølgende rapporter.

ISBN 978-82-7756-228-5

Publisert 6. juni 2012 11:22 - Sist endret 2. okt. 2012 10:44