Pasientbehandling og legeressurser i en sykehusavdeling

HERO WP 2013/6. Forfatter: Dag Bratlid. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, og HERO ved UiO, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital.

Hovedbudskap

  • Legebemanningen gjennom døgnet og ukedagene samsvarer ikke med pasientbelastningen og arbeidsoppgavene.
  • Legebemanningen i helgene, på kvelden og om natten er så lav i forhold til pasientbelastningen at den kan være på grensen til det uforsvarlige.
  • På den annen side synes avdelingen å være overbemannet i forhold til pasientbelastningen på vanlig dagtid i ukedagene.
  • En jevnere fordeling av legebemanningen gjennom døgnet og uken synes å være nødvendig både av hensyn til avdelingens produktivitet, forsvarlighet i pasientbehandlingen og legenes arbeidsforhold.

ISBN 978-82-7756-236-0

Publisert 10. sep. 2013 15:20 - Sist endret 10. sep. 2013 15:20