Private behandlingsforsikringer – status og mulige konsekvenser på effektivitet og fordeling

HERO WP 2018/2: Sverre Grepperud

Abstract

I dette notatet redegjøres det innledningsvis for utvikling i antallet som har en privat behandlingsforsikring i Norge og hva status er vedrørende bestandspremier, erstatnings-utbetalinger, antall meldte skader og selskapenes markedsandeler. Deretter oppsummeres hovedfunn fra forskning på norske data når det gjelder hvem som er omfattet av slike forsikringer og hva de mulige motivene for kjøp av slike forsikringer er. Avslutningsvis presenteres mulige samfunnsmessige konsekvenser som følger av et marked for private behandlingsforsikringer samtidig som det gis det en drøfting av mulige fordelingspolitiske konsekvenser av eksistensen av et slikt marked. Det argumenteres for at private behandlingsforsikringer gir høyere prioritert til en gruppe i form av redusert ventetid som igjen svekker både horisontal - og vertikal likhet.

Last ned rapport

Av Sverre Grepperud
Publisert 26. mars 2018 10:23 - Sist endret 26. mars 2018 10:23