English version of this page

Interaksjon mellom allmennleger og sykehus (avsluttet)

Flere organisatoriske løsninger har blitt og er under implementering for å forbedre helsetilbudet gjennom å øke samarbeidet mellom kommuner og sykehus. Dette forskningsprosjektet ønsker å sette søkelys på hvordan dette samabeidsinitiativet påvirker allmennlegers tilfredshet ved sykehusene.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 6. mai 2011 12:59 - Sist endret 17. feb. 2020 09:24