Trond Tjerbo

Bilde av Trond Tjerbo
English version of this page
Telefon +47 22845362
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Helsepolitikk
 • Organisering og ledelse
 • Kommunal tjenesteyting
 • Primærhelsetjenesten
 • Helseutgifter

Undervisning

HLED 3001

HMAN 4210

Studieleder for HEPMA (Health Economics, Policy and Management)

Bakgrunn

 • Statsviter fra Universitetet i Oslo 2003
 • Doktorgrad fra Universitetet i Oslo i 2009
Emneord: Helsepolitikk, Organisering og ledelse, Kommunal tjenesteyting, Politisk deltakelse

Publikasjoner

 • Grønstad, Anniken; Kjekshus, Lars Erik; Tjerbo, Trond & Bernstrøm, Vilde Hoff (2020). Work-related moderators of the relationship between organizational change and sickness absence: a longitudinal multilevel study. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  20:1218, s 1- 14 . doi: 10.1186/s12889-020-09325-w Fulltekst i vitenarkiv.
 • Buttigeg, Sandra; Tomaselli, Gianpaolo; Byers, Vivienne; Cassar, Maria; Tjerbo, Trond & Rosano, Aldo (2019). Corporate social responsibility and person-centered care: a scoping review. Journal of Global Responsibility.  ISSN 2041-2568.  10(4), s 289- 306 . doi: https://doi.org/10.1108/JGR-01-2019-0006
 • Grønstad, Anniken; Kjekshus, Lars Erik; Tjerbo, Trond & Bernstrøm, Vilde Hoff (2019). Organizational change and the risk of sickness absence: a longitudinal multilevel analysis of organizational unit-level change in hospitals.. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  19(895) . doi: 10.1186/s12913-019-4745-2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tjerbo, Trond & Hagen, Terje P. (2018). The health policy pendulum: Cost control vs activity growth. International Journal of Health Planning and Management.  ISSN 0749-6753.  33(1), s e67- e75 . doi: 10.1002/hpm.2407 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vassbotn, Ane Drougge; Sjøvik, Hege; Tjerbo, Trond; Frich, Jan C & Spehar, Ivan (2018). General practitioners' perspectives on care coordination in primary health care: A qualitative study. International Journal of Care Coordination.  ISSN 2053-4345.  21(4), s 153- 159 . doi: 10.1177/2053434518816792 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Monkerud, Lars Chr. & Tjerbo, Trond (2017). Budsjettprosesser og budsjettdisiplin - en studie av norske kommuner i perioden 2002-2007. Michael.  ISSN 1893-9651.  14, s 29- 42 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Monkerud, Lars Chr. & Tjerbo, Trond (2016). The effects of the Norwegian Coordination reform on the use of rehabilitation services: panel data analyses of service use, 2010 to 2013. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  16(353) . doi: 10.1186/s12913-016-1564-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tjerbo, Trond & Skinner, Marianne Sundlisæter (2016). Interkommunalt samarbeid om døgnåpne kommunale akuttenheter og legevakt: Tar helsekommunen form?. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  2(2), s 117- 124 . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-02-06 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hagen, Terje P. & Tjerbo, Trond (2014). Helsetjenesteaksjonen av 2013: Hva er alternativene og hva blir effekten av forslagene?, I: Grete Synøve Botten; Jan C Frich; Terje P. Hagen; Tor Iversen & Halvor Nordby (red.),  Helsetjenestens nye logikk.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0348-5.  Kapittel 9.  s 107 - 116
 • McArthur, David Philip; Tjerbo, Trond & Hagen, Terje P. (2013). The role of young users in determining long-term care expenditure in Norway. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  41(5), s 486- 491 . doi: 10.1177/1403494813482839
 • Tjerbo, Trond & Hagen, Terje P. (2013). Historien om da Kostnadskontroll spiste New Public Management til middag, I: Noralv (red.) Veggeland (red.),  Reformer i norsk helsevesen : veier videre.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0291-4.  kapittel 3.  s 65 - 77
 • Tjerbo, Trond (2012). Strukturendringer i sykehussektoren - nåværende og fremtidige dilemmaer, konflikter og politikk, I:  Det regionale Norge 1950 til 2050.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-329-4.  Kapittel 10.  s 237 - 255
 • Tjerbo, Trond; Indset, Marthe & Hansen, Tore (2011). Fylkesmannens rolle i det norske styringssystemet. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  88(2), s 93- 109
 • Tjerbo, Trond (2010). Does competition among general practitioners increase or decrease the consumption of specialist health care?. Health Economics, Policy and Law.  ISSN 1744-1331.  5(1), s 53- 70 . doi: 10.1017/S1744133109990156
 • Tjerbo, Trond (2009). The politics of local hospital reform: a case study of hospital reorganization following the 2002 Norwegian hospital reform. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  9 . doi: 10.1186/1472-6963-9-212
 • Tjerbo, Trond & Hagen, Terje P. (2009). Deficits, soft budget constraints and bailouts: Budgeting after the Norwegian hospital reform. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  32(3), s 337- 358 . doi: 10.1111/j.1467-9477.2008.00230.x Vis sammendrag
 • Hagen, Terje P. & Tjerbo, Trond (2008). La reforma del sector hospitalario y los elusivos compromisos de disciplina presupuestaria. Panorama Social.  ISSN 1699-6852.  7(1), s 21- 35
 • Kværner, Kari Jorunn; Tjerbo, Trond; Botten, Grete Synøve & Aasland, Olaf Gjerløw (2005). Epikrisen som samhandlingsverktøy. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (20)
 • Tjerbo, Trond; Botten, Grete Synøve; Aasland, Olaf Gjerløw & Kværner, Kari Jorunn (2005). Bruk av incentiver for å øke svarandelen i spørreskjemaundersøkelser. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (18)
 • Tjerbo, Trond & Kjekshus, Lars Erik (2005). Coordinating health care: Lessons from Norway. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  5
 • Tjerbo, Trond & Hagen, Terje P. (2005). Harde og Myke budsjettskranker og de regionale helseforetakenes aktivitets - og effektivitetsutvikling, I: Ståle Opedal & Inger Marie Stigen (red.),  Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0255-0.  9.
 • Tjerbo, Trond & Hansen, Tore (2005). Individualisme, sosial kapital og politisk deltakelse. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  (Årg. 21, nr 1), s 29- 51

Se alle arbeider i Cristin

 • Frich, Jan C; Iversen, Tor & Tjerbo, Trond (red.) (2017). Helsepolitikkens faglige premisser. Det norske medicinske Selskab.  ISBN 978-82-92871-87-4.  243 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frich, Jan C; Iversen, Tor & Tjerbo, Trond (2017). Helsepolitikkens faglige premisser. Michael.  ISSN 1893-9651.  14, s 9- 16
 • Tjerbo, Trond; Hagen, Terje P. & Monkerud, Lars Chr. (2017). Is there a health political budget cycle? An analysis of growth in health expenditure in election years for OECD countries.
 • Vassbotn, Ane Drougge; Sivertsen, Christina; Sjøvik, Hege; Frich, Jan C & Tjerbo, Trond (2016). Care pathways across the primary care and hospital interface in Norway: a qualitative study.
 • Hagen, Terje P.; McArthur, David & Tjerbo, Trond (2015). Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015: Kommunenes drifts- og investeringsbeslutninger. HERO skriftserie / Working paper. 4.
 • Zeiner, Hilde Hatleskog & Tjerbo, Trond (2015). Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen. NIBR Working Paper. 104.
 • Tjerbo, Trond & Zeiner, Hilde Hatleskog (2014). Interkommunale samarbeid på helseområdet.
 • Hagen, Terje P.; McArthur, David Philip & Tjerbo, Trond (2013). Midtveisevaluering av Omsorgsplan 2015: Effekter for pleieårsverk og plasser i boliger og institusjoner. HERO skriftserie / Working paper. 7.
 • Aamodt, Per Olaf & Tjerbo, Trond (2012). Får vi nok personell til omsorgstjenestene? Sammendrag av Evalueringen av Kompetanseløftet 2015.
 • Arnesen, Clara Åse; Høst, Håkon; Frølich, Nicoline; Tjerbo, Trond; Aamodt, Per Olaf; Stigen, Inger Marie; Helgesen, Marit & Næss, Terje (2012). Bemanning av pleie- og omsorgssektoren: handlingsplan og iverksetting. NIBR-rapport. 3. Vis sammendrag
 • Tjerbo, Trond; Aamodt, Per Olaf; Stigen, Inger Marie; Helgesen, Marit Kristine; Næss, Terje; Arnesen, Clara Åse; Høst, Håkon & Frølich, Nicoline (2012). Bemanning av pleie- og omsorgssektoren: handlingsplan og iverksetting. NIBR-Rapport. 3.
 • Tjerbo, Trond; Zeiner, Hilde Hatleskog & Helgesen, Marit (2012). Kommunalt psykisk helsearbeid 2012. NIBR-rapport. 4. Vis sammendrag
 • Helgesen, Marit; Stigen, Inger Marie & Tjerbo, Trond (2011). Fylkesmennenes og kommunenes arbeid med Kompetanseløftet 2015. Om muligheter og begrensninger i et flernivåsystem. NIBR Working Paper. 107. Vis sammendrag
 • Hovik, Sissel & Tjerbo, Trond (2011). Organizing local service delivery - a question of ideology or instrumentsl considerations?.
 • Kjekshus, Lars Erik & Tjerbo, Trond (2011). Interaction between General Practitioners and Hospitals: The Effect of Cooperation Initiatives on GPs Satisfaction.
 • Stigen, Inger Marie; Tjerbo, Trond & Helgesen, Marit Kristine (2011). Fylkesmennenes og kommunens arbeid med Kompetanseløftet 2015: Om muligheter og begrensninger i et flernivåsystem. NIBR-notat 2011-207.
 • Hansen, Tore; Indset, Marthe; Sletnes, Ingun & Tjerbo, Trond (2009). Fylkesmannen mellom lokalt folkestyre og statlig styring. Vis sammendrag
 • Helgesen, Marit; Stigen, Inger Marie & Tjerbo, Trond (2009). Kompetanseløftet 2015 - kommunenes deltakelse –Erfaringer høsten 2008. NIBR Working Paper. 103. Vis sammendrag
 • Knudtzon, Lillin Cathrine & Tjerbo, Trond (2009). De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker. NIBR-rapport. 34.
 • Tjerbo, Trond (2005). Coordinating health care: lessons from Norway.
 • Tjerbo, Trond & Hagen, Terje P. (2005). Deficits, Soft Budget Constraints and Bailuts: Budgeting after the Norwegian Hospital Reform.
 • Tjerbo, Trond (2004). Politics after the Norwegian Hospital Reform. The case of "Sykehuset Innlandet".
 • Hansen, Tore & Tjerbo, Trond (2003). Politisk engasjement, borgerroller og sosial kapital. Vis sammendrag
 • Tjerbo, Trond (2003). Et demokrati i krise? En studie av den politiske deltakelsens vilkår, omfang og karakter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 8. apr. 2019 15:16