Aktuelle saker fra prosjektet

Publisert 19. des. 2011 11:26

Leger med høyt antall årlige konsultasjoner forskriver antibiotika forholdsvis hyppigere ved ukompliserte luftveisinfeksjoner. Et annet funn er at høyforskrivende leger også skriver ut mer bredspektret antibiotika. Dette forteller en ny artikkel publisert i Journal of Antimicrobial Chemotherapy, med Svein Gjelstad som førsteforfatter.