Begreper for omsorg

Sosialt omsorgsarbeid i tidlig moderne Europa.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Om prosjektet

Prosjektet tar utgangspunkt i samfunnstiltak som med moderne begrep kan kalles sosial omsorg: Offentlig omsorg for fattige og sultrammede, omsorg for fanger og dødsdømte, folkehelsetiltak, samt tematisering av sosial intervenering i litteratur og filosofisk debatt.

Det er ikke tiltakene som sådan som primært er gjenstand for analyse, men diskursen om dem: Hvordan omtales og begrunnes sosial omsorg i ulike typer tekster fra tidlig moderne tid?

Mål

Formålet med prosjektet er å avnaturalisere den moderne forståelsen av sosial omsorg ved å vise at det som i dag sammenfattes i omsorgsbegrepet tidligere var skrevet inn i andre logikker og andre begrunnelser.

Finansiering

  • UiO
  • HiO

Samarbeid

  • Høgskolen i Oslo
  • Norsk Folkemuseum

Start - slutt

2008 - pågående

Publisert 19. mai 2011 11:57 - Sist endret 1. aug. 2012 14:57

Kontakt

Eivind Engebretsen

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere