Deltakere i Underliggende mekanismer ved bekkenleddsmerter hos gravide

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Hilde Stendal Robinson Førsteamanuensis +47 22845394 +47 90607081 (mob) h.s.robinson@medisin.uio.no Fysioterapi, Fysisk aktivitet, Muskel og skjelett, Bekkenleddsmerter, Rygg og nakkesmerter
Lene Christensen
Nina Køpke Vøllestad Professor +47 22845377 +47 91550625 (mob) n.k.vollestad@medisin.uio.no Muskel og skjelett, Primærhelsetjenesten, Fysioterapi, Fysisk aktivitet, Rygg- og nakkesmerter
Eva Bakke
Britt Stuge

Andre deltakere

  • Jan Cabri, Professor, Norges Idrettshøyskole (NIH)
  • Vidar Jakobsen, Overingeniør, Norges Idrettshøyskole (NIH)