Nina Køpke Vøllestad

Bilde av Nina Køpke Vøllestad
English version of this page
Telefon +47 22845377
Mobiltelefon +47 91550625
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3a 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Min primære interesse retter seg mot muskelskjelettsykdommer og -plager. Jeg er opptatt av både hva som er de underliggende årsakene og hva som kan bidra til bedring og forebygging. Siden en svært stor andel av pasienter med slike plager og sykdommer behandles i primærhelsetjenesten, har jeg de siste årene ledet et stort forskningsprosjekt (FYSIOPRIM) der vi i særlig grad studerer behandling i primærhelsetjenesten. Min forskning favner fra grunnleggende mekanismestudier, via effektstudier (inkludert helseøkonomi) til metodestudier.

Følg meg på Twitter og LinkedIn:

Undervisning

Bakgrunn

 • Dr. scient., Universitetet i Oslo (1985)
 • Professor, Avd for tverrfaglig helsevitenskap, UiO (2019- nå)
 • Professor og instituttleder, Institutt for helse og samfunn, UiO (2015-2018)
 • Professor og avdelingsleder, Avd. for helsefag, UiO (2010-2014)
 • Professor og instituttleder, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, UiO (2004-2010)
 • Professor og Leder for Seksjon for helsefag,UiO (1995-2003)
 • Forsker/seniorforsker, STAMI, Oslo (1985 - 1995)

Priser

 • "Ryggprisen” fra Norsk forening for ryggforskning (2007)
 • På vegne av avdelingen: Pris for fremragende utdanningskvalitet, fra Kunnskapsdepartementet (2011)

Verv

 • Referansegruppen for Helsedataprogrammet (2017-2021)
 • Evalueringspanel for PhD program ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO (2016).
 • Medlem av vitenskapelig råd for UK Arthritis Care Research Centre, Keele Univ, UK (2011-2019)
 • Medlem av utvalg for å utvikle handlingsplan for oppfølging av NFRs fagevaluering av medisinsk og helsefaglig forskning (2013)
 • Medlem av styret for Det medisinske fakultet, UiO (2011-2014)
 • Member of Scientific Advisory Board for the Arthritis Research UK Primary Care Centre, Keele University, UK (2011 - nå)
 • Varamedlem til styret for Høgskolen i Oslo (2007-2011)
 • Associate Editor for BMC Musculoskeletal Disorders (2009 - 2013)
 • Medlem av Etikkutvalget for Norges idrettshøgskole (2009 - 2011)
 • Leder av Nasjonalt fagråd i helsefagvitenskap (2004 - 2011)

Samarbeid

Se prosjektene

Emneord: Muskel og skjelett, Primærhelsetjenesten, Fysioterapi, Fysisk aktivitet, Rygg- og nakkesmerter

Publikasjoner

 • Amundsen, Olav; Vøllestad, Nina Køpke; Meisingset, Ingebrigt & Robinson, Hilde Stendal (2021). Associations between treatment goals, patient characteristics, and outcome measures for patients with musculoskeletal disorders in physiotherapy practice. BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474.  22:182, s 1- 12 . doi: 10.1186/s12891-021-04048-4
 • Engebretsen, Kaia Beck; Robinson, Hilde Stendal & Vøllestad, Nina Køpke (2021). Shoulder patients in primary and specialist health care. A cross-sectional study. Scandinavian Journal of Pain.  ISSN 1877-8860.  21(2), s 345- 354 . doi: 10.1515/sjpain-2020-0094
 • Christensen, Lene; Vøllestad, Nina Køpke; Veierød, Marit Bragelien; Jakobsen, Vidar Eivind; Stuge, Britt; Bakke, Eva; Cabri, Jan Maria Hendrick & Robinson, Hilde Stendal (2020). Trunk, pelvic and hip kinematics during the Stork test in pregnant women with pelvic girdle pain, asymptomatic pregnant and non-pregnant women. Clinical Biomechanics.  ISSN 0268-0033.  80:105168, s 1- 8 . doi: 10.1016/j.clinbiomech.2020.105168 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grongstad, Anita; Spruit, Martijn A.; Oldervoll, Line Merethe; Vøllestad, Nina Køpke & Edvardsen, Anne (2020). Pulmonary Rehabilitation in Patients with Pulmonary Sarcoidosis: Impact on Exercise Capacity and Fatigue. Respiration.  ISSN 0025-7931.  99(4), s 289- 297 . doi: 10.1159/000506295 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grongstad, Anita; Vøllestad, Nina Køpke; Oldervoll, Line Merethe; Spruit, Martijn Arthur & Edvardsen, Anne (2020). The acute impact of resistance training on fatigue in patients with pulmonary sarcoidosis. Chronic Respiratory Disease.  ISSN 1479-9723.  17, s 1- 10 . doi: 10.1177/1479973120967024 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Irgens, Pernille Marie; Kongsted, Alice; Myhrvold, Birgitte Lawaetz; Waagan, Knut; Engebretsen, Kaia Beck; Natvig, Bård; Vøllestad, Nina Køpke & Robinson, Hilde Stendal (2020). Neck pain patterns and subgrouping based on weekly SMS-derived trajectories. BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474.  21, s 1- 14 . doi: 10.1186/s12891-020-03660-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Meisingset, Ingebrigt; Vasseljen, Ottar; Vøllestad, Nina Køpke; Robinson, Hilde Stendal; Woodhouse, Astrid; Engebretsen, Kaia Beck; Glette, Mari; Øverås, Cecilie Krage; Nordstoga, Anne Lovise; Evensen, Kari Anne Indredavik & Skarpsno, Eivind S. (2020). Novel approach towards musculoskeletal phenotypes. European Journal of Pain.  ISSN 1090-3801.  24, s 921- 932 . doi: 10.1002/ejp.1541 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Myhrvold, Birgitte Lawaetz; Irgens, Pernille Marie; Robinson, Hilde Stendal; Engebretsen, Kaia Beck; Natvig, Bård; Kongsted, Alice & Vøllestad, Nina Køpke (2020). Visual trajectory pattern as prognostic factors for neck pain. European Journal of Pain.  ISSN 1090-3801.  24(9), s 1752- 1764 . doi: 10.1002/ejp.1622 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Christensen, Lene; Veierød, Marit Bragelien; Vøllestad, Nina Køpke; Jakobsen, Vidar Eivind; Stuge, Britt; Cabri, Jan Maria Hendrick & Robinson, Hilde Stendal (2019). Kinematic and spatiotemporal gait characteristics in pregnant women with pelvic girdle pain, asymptomatic pregnant and non-pregnant women. Clinical Biomechanics.  ISSN 0268-0033.  68, s 45- 52 . doi: 10.1016/j.clinbiomech.2019.05.030 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Christensen, Lene; Vøllestad, Nina Køpke; Veierød, Marit Bragelien; Stuge, Britt; Cabri, Jan Maria Hendrick & Robinson, Hilde Stendal (2019). The Timed Up & Go test in pregnant women with pelvic girdle pain compared to asymptomatic pregnant and non-pregnant women. Musculoskeletal Science and Practice.  ISSN 2468-8630.  43, s 110- 116 . doi: 10.1016/j.msksp.2019.03.006 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Myhrvold, Birgitte Lawaetz; Kongsted, Alice; Irgens, Pernille Marie; Robinson, Hilde Stendal; Thoresen, Magne & Vøllestad, Nina Køpke (2019). Broad External Validation and Update of a Prediction Model for Persistent Neck Pain After 12 Weeks. Spine.  ISSN 0362-2436.  44(22), s E1298- E1310 . doi: 10.1097/BRS.0000000000003144 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stafne, Signe Nilssen; Vøllestad, Nina Køpke; Mørkved, Siv; Salvesen, Kjell Å & Robinson, Hilde Stendal (2019). Impact of job adjustment, pain location and exercise on sick leave due to lumbopelvic pain in pregnancy: a longitudinal study. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  37(2) . doi: 10.1080/02813432.2019.1608058 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thornes, Elisabeth; Robinson, Hilde Stendal; Moosmeyer, Stefan; Ekeland, Arne Erling & Vøllestad, Nina Køpke (2019). Low-impact exercise program for patients with symptomatic lumbar spinal stenosis awaiting surgery: a controlled pilot study. European Journal of Physiotherapy.  ISSN 2167-9169.  s 1- 9 . doi: 10.1080/21679169.2018.1554000
 • Øyehaug, Gro Askland; Smedsrud, Aina Paulsen; Vøllestad, Nina Køpke & Robinson, Hilde Stendal (2019). Prioritering og ventetid hos avtalefysioterapeuter – en tverrsnittstudie. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  7, s 22- 27 Vis sammendrag
 • Balasundaram, Arun Prasad; Robinson, Hilde Stendal & Vøllestad, Nina Køpke (2018). Do the key prognostic factors for non-specific neck pain have moderation effects? ? A study protocol. Medical Hypotheses.  ISSN 0306-9877.  114, s 65- 68 . doi: 10.1016/j.mehy.2018.03.004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Evensen, Kari Anne Indredavik; Robinson, Hilde Stendal; Meisingset, Ingebrigt; Woodhouse, Astrid; Thielemann, Marit; Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Myhre, Gard; Hansen, Anne Elisabeth; Vasseljen, Ottar & Vøllestad, Nina Køpke (2018). Characteristics, course and outcome of patients receiving physiotherapy in primary health care in Norway: design of a longitudinal observational project. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  18(936) . doi: 10.1186/s12913-018-3729-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mahmood, Aqsa; Moen, Aurora Lie; Stafne, Signe Nilssen; Robinson, Hilde Stendal; Vøllestad, Nina Køpke; Salvesen, Kjell Å; Mørkved, Siv & Gjerstad, Johannes (2018). The MMP9 rs17576 A>G polymorphism is associated with increased lumbopelvic pain-intensity in pregnant women. Scandinavian Journal of Pain.  ISSN 1877-8860.  18(1), s 93- 98 . doi: 10.1515/sjpain-2017-0168 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Myrhaug, Hilde Tinderholt; Odgaard-Jensen, Jan; Østensjø, Sigrid; Vøllestad, Nina Køpke & Jahnsen, Reidun Birgitta (2018). Effects of a conductive education course in young children with cerebral palsy: A randomized controlled trial. Developmental Neurorehabilitation.  ISSN 1751-8423.  21(8), s 481- 489 . doi: 10.1080/17518423.2017.1360961 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Robinson, Pernille Stendal; Balasundaram, Arun Prasad; Vøllestad, Nina Køpke & Robinson, Hilde Stendal (2018). The association between pregnancy, pelvic girdle pain and health-related quality of life – a comparison of two instruments.. Journal of Patient-Reported Outcomes.  ISSN 2509-8020.  2 . doi: 10.1186/s41687-018-0069-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Steen, Unni; Wekre, Lena Lande & Vøllestad, Nina Køpke (2018). Physical functioning and activities of daily living in adults with amyoplasia, the most common form of arthrogryposis. A cross-sectional study. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  40(23), s 2767- 2779 . doi: 10.1080/09638288.2017.1357211 Vis sammendrag
 • Thornes, Elisabeth; Robinson, Hilde Stendal & Vøllestad, Nina Køpke (2018). Degenerative lumbar spinal stenosis and physical functioning: an exploration of associations between self-reported measures and physical performance tests. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  40(2), s 232- 237 . doi: 10.1080/09638288.2016.1250123
 • Thornes, Elisabeth; Robinson, Hilde Stendal & Vøllestad, Nina Køpke (2018). Dynamic balance in patients with degenerative lumbar spinal stenosis; A cross-sectional study. BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474.  19(192) . doi: 10.1186/s12891-018-2111-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wuytack, Francesca; Gutke, Annelie; Stuge, Britt; Mørkved, Siv; Olsson, Christina B; Robinson, Hilde Stendal; Vøllestad, Nina Køpke; Öberg, Birgitta; Wikmar, Lena Nilsson; Mena, Juan Jose Saldena & Smith, Valerie (2018). Protocol for the development of a core outcome set for pelvic girdle pain, including methods for measuring the outcomes: the PGP-COS study. BMC Medical Research Methodology.  ISSN 1471-2288.  18:158 . doi: 10.1186/s12874-018-0624-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Heggem Julsvoll, Elisabeth; Vøllestad, Nina Køpke; Opseth, Gro & Robinson, Hilde Stendal (2017). Inter-tester reliability of selected clinical tests for long-lasting temporomandibular disorders. Journal of Manual & Manipulative Therapy.  ISSN 1066-9817.  25(4), s 182- 189 . doi: 10.1080/10669817.2017.1322346 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Heggem Julsvoll, Elisabeth; Vøllestad, Nina Køpke & Robinson, Hilde Stendal (2017). Kan smerte og funksjon bidra til å diagnostisere temporomandibulær dysfunksjon? :. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  84(3), s 20- 25 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Heggem Jolsvoll, Elisabeth; Vøllestad, Nina Køpke & Robinson, Hilde Stendal (2016). Validation of clinical tests for patients with long-lasting painful temporomandibular disorders with anterior disc displacement without reduction. Manual Therapy.  ISSN 1356-689X.  21, s 109- 119 . doi: 10.1016/j.math.2015.06.005
 • Sveaas, Silje Halvorsen; Berg, Inger Jorid; Provan, Sella Aarrestad; Semb, Anne Grete; Olsen, Inge Christoffer; Ueland, Thor; Aukrust, Pål; Vøllestad, Nina Køpke; Hagen, Kåre Birger; Kvien, Tore Kristian & Dagfinrud, Hanne (2015). Circulating levels of inflammatory cytokines and cytokine receptors in patients with ankylosing spondylitis: A cross-sectional comparative study. Scandinavian Journal of Rheumatology.  ISSN 0300-9742.  44(2), s 118- 124 . doi: 10.3109/03009742.2014.956142
 • Engebretsen, Eivind; Vøllestad, Nina Køpke; Wahl, Astrid Klopstad; Robinson, Hilde Stendal & Heggen, Kristin (2015). Unpacking the Process of Interpretation in Evidence-Based Decision-Making. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  21, s 529- 531 . doi: 10.1111/jep.12362
 • Haukaas, Fredrik Salvesen; Vøllestad, Nina Køpke; Robinson, Hilde Stendal & Aas, Eline (2015). Helseøkonomisk evaluering i fysioterapi. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  82(10), s 22- 27
 • Sveaas, Silje Halvorsen; Berg, Inger Jorid; Provan, Sella Aarrestad; Semb, Anne Grete; Hagen, Kåre Birger; Vøllestad, Nina Køpke; Fongen, Camilla; Olsen, Inge Christoffer; Michelsen, Annika; Ueland, Thor; Aukrust, Pål; Kvien, Tore Kristian & Dagfinrud, Hanne (2014). Efficacy of High Intensity Exercise on Disease Activity and Cardiovascular Risk in Active Axial Spondyloarthritis: A Randomized Controlled Pilot Study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(9) . doi: 10.1371/journal.pone.0108688
 • Birkeflet, Oddveig; Laake, Petter & Vøllestad, Nina Køpke (2014). Poor multi-rater reliability in TCM pattern diagnoses and variation in the use of symptoms to obtain a diagnosis. Acupuncture in Medicine.  ISSN 0964-5284.  32(4), s 325- 332 . doi: 10.1136/acupmed-2013-010473
 • Gutke, Annelie; Olsson, Christina B; Vøllestad, Nina Køpke; Öberg, Birgitta; Nilsson-Wikmar, Lena & Robinson, Hilde Stendal (2014). Association between lumbopelvic pain, disability and sick leave during pregnancy; a comparison of three Scandinavian cohorts. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  46(5), s 468- 474 . doi: 10.2340/16501977-1801
 • Robinson, Hilde Stendal; Vøllestad, Nina Køpke & Veierød, Marit Bragelien (2014). Clinical course of pelvic girdle pain postpartum - Impact of clinical findings in late pregnancy. Manual Therapy.  ISSN 1356-689X.  19(3), s 190- 196 . doi: 10.1016/j.math.2014.01.004
 • Eilertsen, Heidi; Vøllestad, Nina Køpke & Hagve, Tor-Arne (2013). The Usefulness of Blast Flags on the Sysmex XE-5000 Is Questionable. American Journal of Clinical Pathology.  ISSN 0002-9173.  139(5), s 633- 640 . doi: 10.1309/AJCPDUZVRN5VY9WZ
 • Halvorsen, Silje; Vøllestad, Nina Køpke; Provan, Sella Aarrestad; Semb, Anne Grete; van der Heijde, Désirée; Hagen, Kåre Birger & Dagfinrud, Hanne (2013). Cardiorespiratory Fitness and Cardiovascular Risk in Patients With Ankylosing Spondylitis: A Cross-Sectional Comparative Study. Arthritis Care and Research.  ISSN 0893-7524.  65(6), s 969- 976 . doi: 10.1002/acr.21926
 • Lillehagen, Ida; Vøllestad, Nina Køpke; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2013). Protocol for a qualitative study of knowledge translation in a participatory research project. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  3(8) . doi: 10.1136/bmjopen-2013-003328
 • Vikne, Harald; Bakke, Eva; Liestøl, Knut; Engen, Stian Rugsveen & Vøllestad, Nina Køpke (2013). Muscle activity and head kinematics in unconstrained movements in subjects with chronic neck pain; cervical motor dysfunction or low exertion motor output?. BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474.  14(1), s 314 . doi: 10.1186/1471-2474-14-314 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vikne, Harald; Bakke, Eva; Liestøl, Knut; Sandbæk, Gunnar & Vøllestad, Nina Køpke (2013). The smoothness of unconstrained head movements is velocity-dependent. Human Movement Science.  ISSN 0167-9457.  32(4), s 540- 554 . doi: 10.1016/j.humov.2012.12.013
 • Birkeflet, Oddveig; Laake, Petter & Vøllestad, Nina Køpke (2012). Traditional Chinese medicine patterns and recommended acupuncture points in infertile and fertile women. Acupuncture in Medicine.  ISSN 0964-5284.  30(1), s 12- 16 . doi: 10.1136/acupmed-2011-010089
 • Halvorsen, Silje; Vøllestad, Nina Køpke; Fongen, Camilla; Provan, Sella Aarrestad; Semb, Anne Grete; Hagen, Kåre Birger & Dagfinrud, Hanne (2012). Physical Fitness in Patients With Ankylosing Spondylitis: Comparison With Population Controls. Physical Therapy.  ISSN 0031-9023.  92(2), s 298- 309 . doi: 10.2522/ptj.20110137
 • Halvorsen, Silje; Vøllestad, Nina Køpke; Provan, Sella Aarrestad; Semb, Anne Grete; van der Heijde, Désirée; Hagen, Kåre Birger & Dagfinrud, Hanne (2012). High cardiorespiratory fitness is related to lower cardiovascular risk in patients with ankylosing spondylitis. Arthritis Care and Research.  ISSN 0893-7524. . doi: 10.1002/acr.21925
 • Oesch, Peter; Meyer, Kathrin; Bachmann, Stefan; Hagen, Kåre Birger & Vøllestad, Nina Køpke (2012). Comparison of Two Methods for Interpreting Lifting Performance During Functional Capacity Evaluation. Physical Therapy.  ISSN 0031-9023.  92(9), s 1130- 1140 . doi: 10.2522/ptj.20110473
 • Vikne, Harald; Gundersen, Kristian; Liestøl, Knut; Mæhlen, Jan & Vøllestad, Nina Køpke (2012). Intermuscular relationship of human muscle fiber type proportions: Slow leg muscles predict slow neck muscles. Muscle and Nerve.  ISSN 0148-639X.  45(4), s 527- 535 . doi: 10.1002/mus.22315
 • Vøllestad, Nina Køpke; Torjesen, Peter A & Robinson, Hilde Stendal (2012). Association between the serum levels of relaxin and responses to the active straight leg raise test in pregnancy. Manual Therapy.  ISSN 1356-689X.  17(3), s 225- 230 . doi: 10.1016/j.math.2012.01.003
 • Birkeflet, Oddveig; Laake, Petter & Vøllestad, Nina Køpke (2011). Low inter-rater reliability in traditional Chinese medicine for female infertility. Acupuncture in Medicine.  ISSN 0964-5284.  29(1), s 51- 57 . doi: 10.1136/aim.2010.003186
 • Dagfinrud, Hanne; Halvorsen, Silje; Vøllestad, Nina Køpke; Niedermann, K; Kvien, Tore Kristian & Hagen, Kåre Birger (2011). Exercise Programs in Trials for Patients With Ankylosing Spondylitis: Do They Really Have the Potential for Effectiveness?. Arthritis Care and Research.  ISSN 0893-7524.  63(4), s 597- 603 . doi: 10.1002/acr.20415
 • Robinson, Hilde Stendal; Mengshoel, Anne Marit; Bjelland, Elisabeth Krefting & Vøllestad, Nina Køpke (2010). Pelvic girdle pain, clinical tests and disability in late pregnancy. Manual Therapy.  ISSN 1356-689X.  15(3), s 280- 285 . doi: 10.1016/j.math.2010.01.006
 • Robinson, Hilde Stendal; Mengshoel, Anne Marit; Veierød, Marit Bragelien & Vøllestad, Nina Køpke (2010). Pelvic girdle pain: Potential risk factors in pregnancy in relation to disability and pain intensity three months postpartum. Manual Therapy.  ISSN 1356-689X.  15(6), s 522- 528 . doi: 10.1016/j.math.2010.05.007
 • Robinson, Hilde Stendal; Veierød, Marit Bragelien; Mengshoel, Anne Marit & Vøllestad, Nina Køpke (2010). Pelvic girdle pain - associations between risk factors in early pregnancy and disability or pain intensity in late pregnancy: a prospective cohort study. BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474.  11 . doi: 10.1186/1471-2474-11-91
 • Holm, Inger; Tveter, Anne Therese; Fredriksen, Per Morten & Vøllestad, Nina Køpke (2009). A normative sample of gait and hopping on one leg parameters in children 7-12 years of age. Gait & Posture.  ISSN 0966-6362.  29(2), s 317- 321 . doi: 10.1016/j.gaitpost.2008.09.016 Vis sammendrag
 • Vøllestad, Nina Køpke & Stuge, B (2009). Prognostic factors for recovery from postpartum pelvic girdle pain. European spine journal.  ISSN 0940-6719.  18(5), s 718- 726 . doi: 10.1007/s00586-009-0911-2
 • Giske, Liv; Vøllestad, Nina Køpke; Mengshoel, Anne Marit; Jensen, Jørgen; Knardahl, Stein & Røe, Cecilie (2008). Attenuated adrenergic responses to exercise in women with fibromyalgia - A controlled study. European Journal of Pain.  ISSN 1090-3801.  12(3), s 351- 360 . doi: 10.1016/j.ejpain.2007.07.007 Vis sammendrag
 • Holm, Inger; Fredriksen, PM; Fosdahl, M & Vøllestad, Nina Køpke (2008). A normative sample of isotonic and isokinetic muscle strength measurements in children 7 to 12 years of age. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  97(5), s 602- 607 . doi: 10.1111/j.1651-2227.2008.00709.x Vis sammendrag
 • Holm, Inger & Vøllestad, Nina Køpke (2008). Significant effect of gender on hamstring-to-quadriceps strength ratio and static balance in prepubescent children from 7 to 12 years of age. American Journal of Sports Medicine.  ISSN 0363-5465.  36, s 2007- 2013 . doi: 10.1177/0363546508317963 Vis sammendrag
 • Jubrias, SA; Vøllestad, Nina Køpke; Gronka, RK & Kushmerick, MJ (2008). Contraction coupling efficiency of human first dorsal interosseous muscle. Journal of Physiology.  ISSN 0022-3751.  586(7), s 1993- 2002 . doi: 10.1113/jphysiol.2007.146829 Vis sammendrag
 • Holm, Inger; Fredriksen, PM; Fosdahl, MA; Olstad, M & Vøllestad, Nina Køpke (2007). Impaired motor competence in school-aged children with complex congenital heart disease. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.  ISSN 1072-4710.  161, s 945- 950
 • Giske, L; Roe, C; Knardahl, S & Vøllestad, Nina Køpke (2007). Pain and sympathoadrenal responses to dynamic exercise in women with the Fibromyalgia syndrome. Journal of Musculoskeletal Pain.  ISSN 1058-2452.  15, s 25- 38 . doi: 10.1300/J094v15n04_04
 • Giske, Liv; Røe, Cecilie; Knardahl, Stein & Vøllestad, Nina Køpke (2007). Pain and Sympathoadrenal Responses to Dynamic Exercise in Women with the Fibromyalgia Syndrome. Journal of Musculoskeletal Pain.  ISSN 1058-2452.  15(4), s 25- 38 . doi: 10.1300%2fJ094v15n04_04 Vis sammendrag
 • Grotle, Margreth; Brox, Jens Ivar; Glomsrød, Bredo; Lønn, Jan Harald & Vøllestad, Nina Køpke (2007). Prognostic factors in first-time care seekers due to acute low back pain. European Journal of Pain.  ISSN 1090-3801.  11(3), s 290- 298 . doi: 10.1016/j.ejpain.2006.03.004 Vis sammendrag
 • Stuge, Britt & Vøllestad, Nina Køpke (2007). Important aspects for efficacy of treatment with specific stabilizing exercises for postpartum pelvic girdle pain, In Andry Vlemming; Vert Mooney & Rob Stoeckart (ed.),  Movement, Stability & Lumbopelvic Pain. Integration of research and therapy.  Elsevier.  ISBN 978-0-443-10178-6.  Chap. 36.  s 547 - 561
 • Vikne, Harald; Raastad, Truls; Wisnes, Alex; Refsnes, Per Egil; Gjøvaag, Terje & Vøllestad, Nina Køpke (2007). Hvor nødvendig er trening med høy belastning?. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  6(25), s 25- 27
 • Grotle, Margreth; Brox, Jens Ivar & Vøllestad, Nina Køpke (2006). Reliability, validity and responsiveness of the fear-avoidance beliefs questionnaire: methodological aspects of the Norwegian version. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  38(6), s 346- 353 Vis sammendrag
 • Grotle, Margreth; Vøllestad, Nina Køpke & Brox, Jens Ivar (2006). Clinical course and impact of fear-avoidance beliefs in low back pain: Prospective cohort study of acute and chronic low back pain: II. Spine.  ISSN 0362-2436.  31(9), s 1038- 1046 Vis sammendrag
 • Grotle, Margreth; Vøllestad, Nina Køpke & Brox, JI (2006). Screening for yellow flags in first-time acute low back pain: Reliability and validity of a Norwegian version of the Acute Low Back Pain Screening Questionnaire. The Clinical Journal of Pain.  ISSN 0749-8047.  22, s 458- 467
 • Røe, Cecilie; Steingrímsdóttir, Ólöf Anna; Knardahl, Stein; Bakke, Eva & Vøllestad, Nina Køpke (2006). Long-term repeatability of force, endurance time and muscle activity during isometric contractions. Journal of Electromyography & Kinesiology.  ISSN 1050-6411.
 • Røe, Cecilie; Steingrimsdottir, Olof Anna; Knardahl, Stein; Bakke, Eva & Vøllestad, Nina Køpke (2006). Long-term repeatability of force, endurance time and muscle activity during isometric contractions. Journal of Electromyography & Kinesiology.  ISSN 1050-6411.  16(1), s 103- 113 . doi: 10.1016/j.jelekin.2005.03.004 Vis sammendrag
 • Stuge, Britt; Holm, Inger & Vøllestad, Nina Køpke (2006). To treat or not to treat postpartum pelvic girdle pain with stabilizing exercises?. Manual Therapy.  ISSN 1356-689X.  11(4), s 337- 343 Vis sammendrag
 • Stuge, Britt; Mørkved, Siv; Dahl, Haldis haug & Vøllestad, Nina (2006). Abdominal and pelvic floor muscle function in women with and without long lasting pelvic girdle pain. Manual Therapy.  ISSN 1356-689X.  11(4), s 287- 296
 • Østensjø, Sigrid; Bjorbækmo, Wenche Schrøder; Carlberg, EB & Vøllestad, Nina Køpke (2006). Assessment of young children with disabilities: an ICF based analysis of concepts and content og the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  28(8), s 489- 504
 • Dagfinrud, Hanne Solveig; Vøllestad, Nina Køpke; Loge, Jon Håvard; Kvien, Tore Kristian & Mengshoel, Anne Marit (2005). Fatigue in patients with ankylosing spondylitis: a comparison with the general population and associations with clinical and self-reported measures. Arthritis and Rheumatism.  ISSN 0004-3591.  53(1), s 5- 11 Vis sammendrag
 • Grotle, Margreth; Brox, Jens Ivar; Veierød, Marit Bragelien; Glomsrød, Bredo; Lønn, JH & Vøllestad, Nina Køpke (2005). Clinical course and prognostic factors in acute low back pain: patients consulting primary care for the first time. Spine.  ISSN 0362-2436.  30(8), s 976- 982 Vis sammendrag
 • Grotle, Margreth; Brox, Jens Ivar & Vøllestad, Nina Køpke (2005). Functional status and disability questionnaires: what do they assess? A systematic review of back-specific outcome questionnaires. Spine.  ISSN 0362-2436.  30(1), s 130- 140 Vis sammendrag
 • Steingrimsdottir, OA; Vøllestad, Nina Køpke & Knardahl, Stein (2005). A prospective study of the relationship between musculoskeletal or psychological complaints and muscular responses to standardized cognitive and motor tasks in a working population. European Journal of Pain.  ISSN 1090-3801.  9, s 311- 324
 • Steingrímsdóttir, Ólöf Anna; Vøllestad, Nina Køpke & Knardahl, Stein (2005). A prospective study of the relationship between musculoskeletal or psychological complaints and muscular respnses to standardized cognitive and motor tasks in a working population. European Journal of Pain.  ISSN 1090-3801.
 • Vøllestad, Nina Køpke & Mengshoel, Anne Marit (2005). Relationships between neuromuscular functioning, disability and pain in fibromyalgia. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  27(12), s 667- 673
 • Østensjø, Sigrid; Carlberg, EB; Carlberg, EB; Vollestad, NK & Vøllestad, Nina Køpke (2005). The use and impact of assistive devices and other environmental modifications on everyday activities and care in young children with cerebral palsy. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  27, s 849- 861

Se alle arbeider i Cristin

 • Grongstad, Anita; Vøllestad, Nina Køpke; Oldervoll, Line Merethe; Spruit, Martijn & Edvardsen, Anne (2019). The Effects of High- Versus Moderate-Intensity Exercise on Fatigue in Sarcoidosis. Journal of Clinical Medicine.  ISSN 2077-0383. . doi: 10.3390/jcm8040460
 • Meisingset, Ingebrigt; Robinson, Hilde Stendal; Evensen, Kari Anne Indredavik; Woodhouse, Astrid; Vasseljen, Ottar; Granviken, Fredrik; Bones, Anita; Vada, Bjørg; Brauten, Lise; Myhre, Gard; Hansen, Anne-Elisabeth; Blaker, Irma Brandeggen; Karlsen, Ragnhild; Thielemann, Marit & Vøllestad, Nina Køpke (2018). Hvem får oppfølging av avtalefysioterapeuter i primærhelsetjenesten.
 • Grongstad, Anita; Spruit, Martijn A.; Oldervoll, Line Merethe; Vøllestad, Nina Køpke & Edvardsen, Anne (2017). Muscle strength trainig; does number of repetitions affect fatigue in sarcoidosis?.
 • Grongstad, Anita; Spruit, Martijn A.; Vøllestad, Nina Køpke; Oldervoll, Line Merethe & Edvardsen, Anne (2017). Does endurance exercise intensity affect fatigue in sarcoidosis patients?.
 • Larsen, Øivind; Tellnes, Gunnar; Bruusgaard, Dag & Vøllestad, Nina Køpke (2017). Per Sundby. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(3), s 226 Vis sammendrag
 • Meisingset, Ingebrigt; Robinson, Hilde Stendal; Evensen, Kari Anne Indredavik; Woodhouse, Astrid; Thielemann, Marit; Bones, Anita; Sandsør, Marthe; Guttormsen, Vidar; Bakka, Marianne; Hansen, Anne-Elisabeth; Blaker, Irma Brandeggen; Karlsen, Ragnhild; Robinson, Roar; Vasseljen, Ottar & Vøllestad, Nina Køpke (2017). Pasienter hos privatpraktiserende fysioterapeuter i primærhelsetjenesten;hvem er de?. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (2)
 • Woodhouse, Astrid; Robinson, Hilde Stendal; Evensen, Kari Anne Indredavik; Meisingset, Ingebrigt; Thielemann, Marit; Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Hansen, Anne Elisabeth; Vøllestad, Nina Køpke & Vasseljen, Ottar (2017). Fysioterapeuter i primærhelsetjenesten - Hva gjør vi egentlig. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (10), s 24- 26
 • Engebretsen, Eivind; Vøllestad, Nina Køpke; Wahl, Astrid Klopstad; Robinson, Hilde Stendal & Heggen, Kristin (2015). Opening the black box of clinical decision making: Interpretation is a central feature in evidence-based medicine. LSE Impact Blog. . doi: http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/05/08/interpretation-in-evidence-based-medicine/
 • Tellnes, Gunnar; Irgens, Lorentz M.; Kristensen, Petter; Larsen, Øivind; Vøllestad, Nina Køpke; Lie, Rolv T.; Bjertness, Espen; Wergeland, Ebba & Lund, Johan (2015). MINNEORD: Tor Bjerkedal. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(17) . doi: 10.4045/tidsskr.15.0755 Vis sammendrag
 • Vasseljen, Ottar & Vøllestad, Nina Køpke (2015). Forskning og praksis - sammen om fagutvikling.
 • Eilertsen, Heidi; Hagve, Tor-Arne & Vøllestad, Nina Køpke (2013). Interinstrumental variability of the blast flag on Sysmex XE-5000.
 • Eilertsen, Heidi; Vøllestad, Nina Køpke & Hagve, Tor-Arne (2013). The reliability of the blast flagging on the Sysmex XE-5000 is questionable.
 • Vøllestad, Nina Køpke (2013). FYSIOPRIM - for å styrke primærhelsetjenesten gjennom forskning. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  2, s 27- 27 Vis sammendrag
 • Eilertsen, Heidi; Vøllestad, Nina Køpke & Hagve, Tor-Arne (2012). The usefulness of blast reports on the Sysmex XE-5000 instrument.
 • Vøllestad, Nina Køpke; Fretland, Jan Olav; Fuglseth, Anna Mette; Habib, Laurence Marie Anna; Malterud, Nina; Ringdal, Ole; Skretting, Kathrine & Vinje, John-Wilhelm (2012). Én ph.d.‐grad for fremtidens behov?Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanseInnstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget.
 • Vøllestad, Nina Køpke (2011). Primary care research – new opportunities. Public Service Review: Science & Technology.  ISSN 1757-2770.  13, s 110- 111
 • Vøllestad, Nina Køpke; Halvorsen, Silje & Dagfinrud, Hanne (2009). Exercise and physical activity - responses in healthy and persons having musculoskeletal disorders.
 • Heggen, Kristin & Vøllestad, Nina Køpke (2007). Lite gjennomtenkt om karakterskala. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Robinson, Hilde Stendal; Mengshoel, Anne Marit & Vøllestad, Nina Køpke (2007). Pelvic girdle pain in pregnancy - comparison of prevalence based on self reports and clinical examinations.
 • Robinson, Hilde Stendal; Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Rugseth, Gro; Mengshoel, Anne Marit; Vøllestad, Nina Køpke; Heggen, Kristin; Hem, Marit Helene; Schriver, Nina B.; Juul-Kristensen, Birgit & Engelsrud, Gunn (2006). Dokumentar - en problematisk sjanger. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  73(1), s 33- 34
 • Engelsrud, Gunn; Rugseth, Gro; Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Robinson, Hilde Stendal; Vøllestad, Nina Køpke; Heggen, Kristin; Hem, Marit Helene; Mengshoel, Anne Marit & Schriver, Nina B. (2005). Dokumentar, en problemfri sjanger?. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  11(72), s 30- 30
 • Grotle, Margreth; Brox, Jens Ivar & Vøllestad, Nina Køpke (2005). Reliability and responsiveness of the fear-avoidance beliefs questionnaire; validation of the Norwegian version among patients with acute and chronic low back pain. Annals of the Rheumatic Diseases.  ISSN 0003-4967.  64, s 520- 520
 • Grotle, Margreth; Brox, Jens Ivar & Vøllestad, Nina Køpke (2005). To the editor - In response. Spine.  ISSN 0362-2436.  30, s 1342- 1342
 • Grotle, Margreth; Brox, JJI; Glomsrod, B; Lonn, J & Vøllestad, Nina Køpke (2005). Psyhological factors predict chronicity in patients seeking help for their first time due to acute low back pain. Annals of the Rheumatic Diseases.  ISSN 0003-4967.  64

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 17:00 - Sist endret 16. feb. 2021 14:55