Nina Køpke Vøllestad

Bilde av Nina Køpke Vøllestad
English version of this page
Telefon +47 22845377
Mobiltelefon +47 91550625
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3a 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Min primære interesse retter seg mot muskelskjelettsykdommer og -plager. Jeg er opptatt av både hva som er de underliggende årsakene og hva som kan bidra til bedring og forebygging. Siden en svært stor andel av pasienter med slike plager og sykdommer behandles i primærhelsetjenesten, har jeg de siste årene ledet et stort forskningsprosjekt (FYSIOPRIM) der vi i særlig grad studerer behandling i primærhelsetjenesten. Dette har ogås blitt utvidet til forskning om prioritering, beslutninger og samhandling i helsetjenesten. Min forskning favner fra grunnleggende mekanismestudier, via effektstudier til registerstudier og metodestudier. 

Følg meg på Twitter og LinkedIn:

Undervisning

Jeg deltar som arbeidspakkeleder i Center for Sustainable Healthcare Education

MIn undervisning er hovedsalig i

Bakgrunn

 • Dr. scient., Universitetet i Oslo (1985)
 • Professor, Avd for tverrfaglig helsevitenskap, UiO (2019- nå)
 • Professor og instituttleder, Institutt for helse og samfunn, UiO (2015-2018)
 • Professor og avdelingsleder, Avd. for helsefag, UiO (2010-2014)
 • Professor og instituttleder, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, UiO (2004-2010)
 • Professor og Leder for Seksjon for helsefag,UiO (1995-2003)
 • Forsker/seniorforsker, STAMI, Oslo (1985 - 1995)

Priser

 • "Ryggprisen” fra Norsk forening for ryggforskning (2007)
 • På vegne av avdelingen: Pris for fremragende utdanningskvalitet, fra Kunnskapsdepartementet (2011)

Verv

 • Referansegruppen for Helsedataprogrammet (2017-2021)
 • Evalueringspanel for PhD program ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO (2016).
 • Medlem av vitenskapelig råd for UK Arthritis Care Research Centre, Keele Univ, UK (2011-2019)
 • Medlem av utvalg for å utvikle handlingsplan for oppfølging av NFRs fagevaluering av medisinsk og helsefaglig forskning (2013)
 • Medlem av styret for Det medisinske fakultet, UiO (2011-2014)
 • Member of Scientific Advisory Board for the Arthritis Research UK Primary Care Centre, Keele University, UK (2011 - nå)
 • Varamedlem til styret for Høgskolen i Oslo (2007-2011)
 • Associate Editor for BMC Musculoskeletal Disorders (2009 - 2013)
 • Medlem av Etikkutvalget for Norges idrettshøgskole (2009 - 2011)
 • Leder av Nasjonalt fagråd i helsefagvitenskap (2004 - 2011)

Samarbeid

Se prosjektene

Emneord: Muskel og skjelett, Primærhelsetjenesten, Fysioterapi, Fysisk aktivitet, Rygg- og nakkesmerter

Publikasjoner

 • Myhrvold, Birgitte Lawaetz; Kongsted, Alice; Irgens, Pernille Marie Stähr; Robinson, Hilde Stendal & Vøllestad, Nina Køpke (2022). The association between different outcome measures and prognostic factors in patients with neck pain: a cohort study. BMC Musculoskeletal Disorders. ISSN 1471-2474. 23(1). doi: 10.1186/s12891-022-05558-5.
 • Irgens, Pernille Marie Stähr; Myhrvold, Birgitte Lawaetz; Kongsted, Alice; Natvig, Bård; Vøllestad, Nina Køpke & Robinson, Hilde Stendal (2022). Exploring visual pain trajectories in neck pain patients, using clinical course, SMS-based patterns, and patient characteristics: a cohort study. Chiropractic and Manual Therapies. ISSN 2045-709X. 30(1). doi: 10.1186/s12998-022-00443-3.
 • Irgens, Pernille Marie; Myhrvold, Birgitte Lawaetz; Kongsted, Alice; Waagan, Knut; Engebretsen, Kaia Beck & Vøllestad, Nina Køpke (2021). The clinical course of neck pain: Are trajectory patterns stable over a 1-year period? European Journal of Pain. ISSN 1090-3801. s. 1–12. doi: 10.1002/ejp.1879. Fulltekst i vitenarkiv
 • Amundsen, Olav; Vøllestad, Nina Køpke; Meisingset, Ingebrigt & Robinson, Hilde Stendal (2021). Associations between treatment goals, patient characteristics, and outcome measures for patients with musculoskeletal disorders in physiotherapy practice. BMC Musculoskeletal Disorders. ISSN 1471-2474. 22:182, s. 1–12. doi: 10.1186/s12891-021-04048-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engebretsen, Kaia Beck; Robinson, Hilde Stendal & Vøllestad, Nina Køpke (2021). Shoulder patients in primary and specialist health care. A cross-sectional study. Scandinavian Journal of Pain. ISSN 1877-8860. 21(2), s. 345–354. doi: 10.1515/sjpain-2020-0094. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Lene; Vøllestad, Nina Køpke; Veierød, Marit Bragelien; Jakobsen, Vidar Eivind; Stuge, Britt & Bakke, Eva [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Trunk, pelvic and hip kinematics during the Stork test in pregnant women with pelvic girdle pain, asymptomatic pregnant and non-pregnant women. Clinical Biomechanics. ISSN 0268-0033. 80:105168, s. 1–8. doi: 10.1016/j.clinbiomech.2020.105168. Fulltekst i vitenarkiv
 • Irgens, Pernille Marie; Kongsted, Alice; Myhrvold, Birgitte Lawaetz; Waagan, Knut; Engebretsen, Kaia Beck & Natvig, Bård [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Neck pain patterns and subgrouping based on weekly SMS-derived trajectories. BMC Musculoskeletal Disorders. ISSN 1471-2474. 21, s. 1–14. doi: 10.1186/s12891-020-03660-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grongstad, Anita; Vøllestad, Nina Køpke; Oldervoll, Line Merethe; Spruit, Martijn Arthur & Edvardsen, Anne (2020). The acute impact of resistance training on fatigue in patients with pulmonary sarcoidosis. Chronic Respiratory Disease. ISSN 1479-9723. 17, s. 1–10. doi: 10.1177/1479973120967024. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myhrvold, Birgitte Lawaetz; Irgens, Pernille Marie; Robinson, Hilde Stendal; Engebretsen, Kaia Beck; Natvig, Bård & Kongsted, Alice [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Visual trajectory pattern as prognostic factors for neck pain. European Journal of Pain. ISSN 1090-3801. 24(9), s. 1752–1764. doi: 10.1002/ejp.1622. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grongstad, Anita; Spruit, Martijn A.; Oldervoll, Line Merethe; Vøllestad, Nina Køpke & Edvardsen, Anne (2020). Pulmonary Rehabilitation in Patients with Pulmonary Sarcoidosis: Impact on Exercise Capacity and Fatigue. Respiration. ISSN 0025-7931. 99(4), s. 289–297. doi: 10.1159/000506295. Fulltekst i vitenarkiv
 • Meisingset, Ingebrigt; Vasseljen, Ottar; Vøllestad, Nina Køpke; Robinson, Hilde Stendal; Woodhouse, Astrid & Engebretsen, Kaia Beck [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). Novel approach towards musculoskeletal phenotypes. European Journal of Pain. ISSN 1090-3801. 24, s. 921–932. doi: 10.1002/ejp.1541. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øyehaug, Gro Askland; Smedsrud, Aina Paulsen; Vøllestad, Nina Køpke & Robinson, Hilde Stendal (2019). Prioritering og ventetid hos avtalefysioterapeuter – en tverrsnittstudie. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 7, s. 22–27.
 • Myhrvold, Birgitte Lawaetz; Kongsted, Alice; Irgens, Pernille Marie; Robinson, Hilde Stendal; Thoresen, Magne & Vøllestad, Nina Køpke (2019). Broad External Validation and Update of a Prediction Model for Persistent Neck Pain After 12 Weeks. Spine. ISSN 0362-2436. 44(22), s. E1298–E1310. doi: 10.1097/BRS.0000000000003144. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Lene; Vøllestad, Nina Køpke; Veierød, Marit Bragelien; Stuge, Britt; Cabri, Jan Maria Hendrick & Robinson, Hilde Stendal (2019). The Timed Up & Go test in pregnant women with pelvic girdle pain compared to asymptomatic pregnant and non-pregnant women. Musculoskeletal Science and Practice. ISSN 2468-8630. 43, s. 110–116. doi: 10.1016/j.msksp.2019.03.006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thornes, Elisabeth; Robinson, Hilde Stendal; Moosmeyer, Stefan; Ekeland, Arne Erling & Vøllestad, Nina Køpke (2019). Low-impact exercise program for patients with symptomatic lumbar spinal stenosis awaiting surgery: a controlled pilot study. European Journal of Physiotherapy. ISSN 2167-9169. s. 1–9. doi: 10.1080/21679169.2018.1554000.
 • Stafne, Signe Nilssen; Vøllestad, Nina Køpke; Mørkved, Siv; Salvesen, Kjell Å & Robinson, Hilde Stendal (2019). Impact of job adjustment, pain location and exercise on sick leave due to lumbopelvic pain in pregnancy: a longitudinal study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 37(2). doi: 10.1080/02813432.2019.1608058. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Lene; Veierød, Marit Bragelien; Vøllestad, Nina Køpke; Jakobsen, Vidar Eivind; Stuge, Britt & Cabri, Jan Maria Hendrick [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Kinematic and spatiotemporal gait characteristics in pregnant women with pelvic girdle pain, asymptomatic pregnant and non-pregnant women. Clinical Biomechanics. ISSN 0268-0033. 68, s. 45–52. doi: 10.1016/j.clinbiomech.2019.05.030. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wuytack, Francesca; Gutke, Annelie; Stuge, Britt; Mørkved, Siv; Olsson, Christina B & Robinson, Hilde Stendal [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Protocol for the development of a core outcome set for pelvic girdle pain, including methods for measuring the outcomes: the PGP-COS study. BMC Medical Research Methodology. ISSN 1471-2288. 18:158. doi: 10.1186/s12874-018-0624-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Robinson, Pernille Stendal; Balasundaram, Arun Prasad; Vøllestad, Nina Køpke & Robinson, Hilde Stendal (2018). The association between pregnancy, pelvic girdle pain and health-related quality of life – a comparison of two instruments. . Journal of Patient-Reported Outcomes. ISSN 2509-8020. 2. doi: 10.1186/s41687-018-0069-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Evensen, Kari Anne Indredavik; Robinson, Hilde Stendal; Meisingset, Ingebrigt; Woodhouse, Astrid; Thielemann, Marit & Bjorbærkmo, Wenche Schrøder [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Characteristics, course and outcome of patients receiving physiotherapy in primary health care in Norway: design of a longitudinal observational project. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 18(936). doi: 10.1186/s12913-018-3729-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thornes, Elisabeth; Robinson, Hilde Stendal & Vøllestad, Nina Køpke (2018). Dynamic balance in patients with degenerative lumbar spinal stenosis; A cross-sectional study. BMC Musculoskeletal Disorders. ISSN 1471-2474. 19(192). doi: 10.1186/s12891-018-2111-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Balasundaram, Arun Prasad; Robinson, Hilde Stendal & Vøllestad, Nina Køpke (2018). Do the key prognostic factors for non-specific neck pain have moderation effects? ? A study protocol. Medical Hypotheses. ISSN 0306-9877. 114, s. 65–68. doi: 10.1016/j.mehy.2018.03.004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mahmood, Aqsa; Moen, Aurora Lie; Stafne, Signe Nilssen; Robinson, Hilde Stendal; Vøllestad, Nina Køpke & Salvesen, Kjell Å [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). The MMP9 rs17576 A>G polymorphism is associated with increased lumbopelvic pain-intensity in pregnant women. Scandinavian Journal of Pain. ISSN 1877-8860. 18(1), s. 93–98. doi: 10.1515/sjpain-2017-0168. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen, Unni; Wekre, Lena Lande & Vøllestad, Nina Køpke (2018). Physical functioning and activities of daily living in adults with amyoplasia, the most common form of arthrogryposis. A cross-sectional study. Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. 40(23), s. 2767–2779. doi: 10.1080/09638288.2017.1357211.
 • Myrhaug, Hilde Tinderholt; Odgaard-Jensen, Jan; Østensjø, Sigrid; Vøllestad, Nina Køpke & Jahnsen, Reidun Birgitta (2018). Effects of a conductive education course in young children with cerebral palsy: A randomized controlled trial. Developmental Neurorehabilitation. ISSN 1751-8423. 21(8), s. 481–489. doi: 10.1080/17518423.2017.1360961. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thornes, Elisabeth; Robinson, Hilde Stendal & Vøllestad, Nina Køpke (2018). Degenerative lumbar spinal stenosis and physical functioning: an exploration of associations between self-reported measures and physical performance tests. Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. 40(2), s. 232–237. doi: 10.1080/09638288.2016.1250123.
 • Heggem Julsvoll, Elisabeth; Vøllestad, Nina Køpke; Opseth, Gro & Robinson, Hilde Stendal (2017). Inter-tester reliability of selected clinical tests for long-lasting temporomandibular disorders. Journal of Manual & Manipulative Therapy. ISSN 1066-9817. 25(4), s. 182–189. doi: 10.1080/10669817.2017.1322346. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heggem Julsvoll, Elisabeth; Vøllestad, Nina Køpke & Robinson, Hilde Stendal (2017). Kan smerte og funksjon bidra til å diagnostisere temporomandibulær dysfunksjon? :. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 84(3), s. 20–25. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heggem Jolsvoll, Elisabeth; Vøllestad, Nina Køpke & Robinson, Hilde Stendal (2016). Validation of clinical tests for patients with long-lasting painful temporomandibular disorders with anterior disc displacement without reduction. Manual Therapy. ISSN 1356-689X. 21, s. 109–119. doi: 10.1016/j.math.2015.06.005.
 • Haukaas, Fredrik Salvesen; Vøllestad, Nina Køpke; Robinson, Hilde Stendal & Aas, Eline (2015). Helseøkonomisk evaluering i fysioterapi. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 82(10), s. 22–27.
 • Sveaas, Silje Halvorsen; Berg, Inger Jorid; Provan, Sella Aarrestad; Semb, Anne Grete; Olsen, Inge Christoffer & Ueland, Thor [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2015). Circulating levels of inflammatory cytokines and cytokine receptors in patients with ankylosing spondylitis: A cross-sectional comparative study. Scandinavian Journal of Rheumatology. ISSN 0300-9742. 44(2), s. 118–124. doi: 10.3109/03009742.2014.956142.
 • Engebretsen, Eivind; Vøllestad, Nina Køpke; Wahl, Astrid Klopstad; Robinson, Hilde Stendal & Heggen, Kristin (2015). Unpacking the Process of Interpretation in Evidence-Based Decision-Making. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. 21, s. 529–531. doi: 10.1111/jep.12362.
 • Sveaas, Silje Halvorsen; Berg, Inger Jorid; Provan, Sella Aarrestad; Semb, Anne Grete; Hagen, Kåre Birger & Vøllestad, Nina Køpke [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2014). Efficacy of High Intensity Exercise on Disease Activity and Cardiovascular Risk in Active Axial Spondyloarthritis: A Randomized Controlled Pilot Study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 9(9). doi: 10.1371/journal.pone.0108688.
 • Birkeflet, Oddveig; Laake, Petter & Vøllestad, Nina Køpke (2014). Poor multi-rater reliability in TCM pattern diagnoses and variation in the use of symptoms to obtain a diagnosis. Acupuncture in Medicine. ISSN 0964-5284. 32(4), s. 325–332. doi: 10.1136/acupmed-2013-010473.
 • Robinson, Hilde Stendal; Vøllestad, Nina Køpke & Veierød, Marit Bragelien (2014). Clinical course of pelvic girdle pain postpartum - Impact of clinical findings in late pregnancy. Manual Therapy. ISSN 1356-689X. 19(3), s. 190–196. doi: 10.1016/j.math.2014.01.004.
 • Gutke, Annelie; Olsson, Christina B; Vøllestad, Nina Køpke; Öberg, Birgitta; Nilsson-Wikmar, Lena & Robinson, Hilde Stendal (2014). Association between lumbopelvic pain, disability and sick leave during pregnancy; a comparison of three Scandinavian cohorts. Journal of Rehabilitation Medicine. ISSN 1650-1977. 46(5), s. 468–474. doi: 10.2340/16501977-1801.
 • Vikne, Harald; Bakke, Eva; Liestøl, Knut; Sandbæk, Gunnar & Vøllestad, Nina Køpke (2013). The smoothness of unconstrained head movements is velocity-dependent. Human Movement Science. ISSN 0167-9457. 32(4), s. 540–554. doi: 10.1016/j.humov.2012.12.013.
 • Vikne, Harald; Bakke, Eva; Liestøl, Knut; Engen, Stian Rugsveen & Vøllestad, Nina Køpke (2013). Muscle activity and head kinematics in unconstrained movements in subjects with chronic neck pain; cervical motor dysfunction or low exertion motor output? BMC Musculoskeletal Disorders. ISSN 1471-2474. 14(1). doi: 10.1186/1471-2474-14-314. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Silje; Vøllestad, Nina Køpke; Provan, Sella Aarrestad; Semb, Anne Grete; van der Heijde, Désirée & Hagen, Kåre Birger [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Cardiorespiratory Fitness and Cardiovascular Risk in Patients With Ankylosing Spondylitis: A Cross-Sectional Comparative Study. Arthritis Care and Research. ISSN 0893-7524. 65(6), s. 969–976. doi: 10.1002/acr.21926.
 • Lillehagen, Ida; Vøllestad, Nina Køpke; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2013). Protocol for a qualitative study of knowledge translation in a participatory research project. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 3(8). doi: 10.1136/bmjopen-2013-003328.
 • Eilertsen, Heidi; Vøllestad, Nina Køpke & Hagve, Tor-Arne (2013). The Usefulness of Blast Flags on the Sysmex XE-5000 Is Questionable. American Journal of Clinical Pathology. ISSN 0002-9173. 139(5), s. 633–640. doi: 10.1309/AJCPDUZVRN5VY9WZ.
 • Oesch, Peter; Meyer, Kathrin; Bachmann, Stefan; Hagen, Kåre Birger & Vøllestad, Nina Køpke (2012). Comparison of Two Methods for Interpreting Lifting Performance During Functional Capacity Evaluation. Physical Therapy. ISSN 0031-9023. 92(9), s. 1130–1140. doi: 10.2522/ptj.20110473.
 • Vøllestad, Nina Køpke; Torjesen, Peter A & Robinson, Hilde Stendal (2012). Association between the serum levels of relaxin and responses to the active straight leg raise test in pregnancy. Manual Therapy. ISSN 1356-689X. 17(3), s. 225–230. doi: 10.1016/j.math.2012.01.003.
 • Birkeflet, Oddveig; Laake, Petter & Vøllestad, Nina Køpke (2012). Traditional Chinese medicine patterns and recommended acupuncture points in infertile and fertile women. Acupuncture in Medicine. ISSN 0964-5284. 30(1), s. 12–16. doi: 10.1136/acupmed-2011-010089.
 • Vikne, Harald; Gundersen, Kristian; Liestøl, Knut; Mæhlen, Jan & Vøllestad, Nina Køpke (2012). Intermuscular relationship of human muscle fiber type proportions: Slow leg muscles predict slow neck muscles. Muscle and Nerve. ISSN 0148-639X. 45(4), s. 527–535. doi: 10.1002/mus.22315.
 • Halvorsen, Silje; Vøllestad, Nina Køpke; Fongen, Camilla; Provan, Sella Aarrestad; Semb, Anne Grete & Hagen, Kåre Birger [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Physical Fitness in Patients With Ankylosing Spondylitis: Comparison With Population Controls. Physical Therapy. ISSN 0031-9023. 92(2), s. 298–309. doi: 10.2522/ptj.20110137.
 • Halvorsen, Silje; Vøllestad, Nina Køpke; Provan, Sella Aarrestad; Semb, Anne Grete; van der Heijde, Désirée & Hagen, Kåre Birger [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). High cardiorespiratory fitness is related to lower cardiovascular risk in patients with ankylosing spondylitis. Arthritis Care and Research. ISSN 0893-7524. doi: 10.1002/acr.21925.
 • Birkeflet, Oddveig; Laake, Petter & Vøllestad, Nina Køpke (2011). Low inter-rater reliability in traditional Chinese medicine for female infertility. Acupuncture in Medicine. ISSN 0964-5284. 29(1), s. 51–57. doi: 10.1136/aim.2010.003186.
 • Dagfinrud, Hanne ; Halvorsen, Silje; Vøllestad, Nina Køpke; Niedermann, K; Kvien, Tore Kristian & Hagen, Kåre Birger (2011). Exercise Programs in Trials for Patients With Ankylosing Spondylitis: Do They Really Have the Potential for Effectiveness? Arthritis Care and Research. ISSN 0893-7524. 63(4), s. 597–603. doi: 10.1002/acr.20415.
 • Robinson, Hilde Stendal; Veierød, Marit Bragelien; Mengshoel, Anne Marit & Vøllestad, Nina Køpke (2010). Pelvic girdle pain - associations between risk factors in early pregnancy and disability or pain intensity in late pregnancy: a prospective cohort study. BMC Musculoskeletal Disorders. ISSN 1471-2474. 11. doi: 10.1186/1471-2474-11-91.
 • Robinson, Hilde Stendal; Mengshoel, Anne Marit; Bjelland, Elisabeth Krefting & Vøllestad, Nina Køpke (2010). Pelvic girdle pain, clinical tests and disability in late pregnancy. Manual Therapy. ISSN 1356-689X. 15(3), s. 280–285. doi: 10.1016/j.math.2010.01.006.
 • Robinson, Hilde Stendal; Mengshoel, Anne Marit; Veierød, Marit Bragelien & Vøllestad, Nina Køpke (2010). Pelvic girdle pain: Potential risk factors in pregnancy in relation to disability and pain intensity three months postpartum. Manual Therapy. ISSN 1356-689X. 15(6), s. 522–528. doi: 10.1016/j.math.2010.05.007.
 • Holm, Inger; Tveter, Anne Therese; Fredriksen, Per Morten & Vøllestad, Nina Køpke (2009). A normative sample of gait and hopping on one leg parameters in children 7-12 years of age. Gait & Posture. ISSN 0966-6362. 29(2), s. 317–321. doi: 10.1016/j.gaitpost.2008.09.016.
 • Vøllestad, Nina Køpke & Stuge, B (2009). Prognostic factors for recovery from postpartum pelvic girdle pain. European spine journal. ISSN 0940-6719. 18(5), s. 718–726. doi: 10.1007/s00586-009-0911-2.
 • Holm, Inger & Vøllestad, Nina Køpke (2008). Significant effect of gender on hamstring-to-quadriceps strength ratio and static balance in prepubescent children from 7 to 12 years of age. American Journal of Sports Medicine. ISSN 0363-5465. 36, s. 2007–2013. doi: 10.1177/0363546508317963.
 • Jubrias, SA; Vøllestad, Nina Køpke; Gronka, RK & Kushmerick, MJ (2008). Contraction coupling efficiency of human first dorsal interosseous muscle. Journal of Physiology. ISSN 0022-3751. 586(7), s. 1993–2002. doi: 10.1113/jphysiol.2007.146829.
 • Giske, Liv; Vøllestad, Nina Køpke; Mengshoel, Anne Marit; Jensen, Jørgen; Knardahl, Stein & Røe, Cecilie (2008). Attenuated adrenergic responses to exercise in women with fibromyalgia - A controlled study. European Journal of Pain. ISSN 1090-3801. 12(3), s. 351–360. doi: 10.1016/j.ejpain.2007.07.007.
 • Holm, Inger; Fredriksen, PM; Fosdahl, M & Vøllestad, Nina Køpke (2008). A normative sample of isotonic and isokinetic muscle strength measurements in children 7 to 12 years of age. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 97(5), s. 602–607. doi: 10.1111/j.1651-2227.2008.00709.x.
 • Giske, Liv; Røe, Cecilie ; Knardahl, Stein & Vøllestad, Nina Køpke (2007). Pain and Sympathoadrenal Responses to Dynamic Exercise in Women with the Fibromyalgia Syndrome. Journal of Musculoskeletal Pain. ISSN 1058-2452. 15(4), s. 25–38. doi: 10.1300/J094v15n04_04.
 • Stuge, Britt & Vøllestad, Nina Køpke (2007). Important aspects for efficacy of treatment with specific stabilizing exercises for postpartum pelvic girdle pain. I Vlemming, Andry; Mooney, Vert & Stoeckart, Rob (Red.), Movement, Stability & Lumbopelvic Pain. Integration of research and therapy. Elsevier. ISSN 978-0-443-10178-6. s. 547–561.
 • Grotle, Margreth; Brox, Jens Ivar; Glomsrød, Bredo; Lønn, Jan Harald & Vøllestad, Nina Køpke (2007). Prognostic factors in first-time care seekers due to acute low back pain. European Journal of Pain. ISSN 1090-3801. 11(3), s. 290–298. doi: 10.1016/j.ejpain.2006.03.004.
 • Giske, L; Roe, C; Knardahl, S & Vøllestad, Nina Køpke (2007). Pain and sympathoadrenal responses to dynamic exercise in women with the Fibromyalgia syndrome. Journal of Musculoskeletal Pain. ISSN 1058-2452. 15, s. 25–38. doi: 10.1300/J094v15n04_04.
 • Holm, Inger; Fredriksen, PM; Fosdahl, MA; Olstad, M & Vøllestad, Nina Køpke (2007). Impaired motor competence in school-aged children with complex congenital heart disease. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. ISSN 1072-4710. 161, s. 945–950.
 • Vikne, Harald; Raastad, Truls; Wisnes, Alex; Refsnes, Per Egil; Gjøvaag, Terje & Vøllestad, Nina Køpke (2007). Hvor nødvendig er trening med høy belastning? Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 6(25), s. 25–27.
 • Røe, Cecilie ; Steingrímsdóttir, Ólöf Anna; Knardahl, Stein; Bakke, Eva & Vøllestad, Nina Køpke (2006). Long-term repeatability of force, endurance time and muscle activity during isometric contractions. Journal of Electromyography & Kinesiology. ISSN 1050-6411.
 • Røe, Cecilie; Steingrimsdottir, Olof Anna; Knardahl, Stein; Bakke, Eva & Vøllestad, Nina Køpke (2006). Long-term repeatability of force, endurance time and muscle activity during isometric contractions. Journal of Electromyography & Kinesiology. ISSN 1050-6411. 16(1), s. 103–113. doi: 10.1016/j.jelekin.2005.03.004.
 • Østensjø, Sigrid; Bjorbækmo, Wenche Schrøder; Carlberg, EB & Vøllestad, Nina Køpke (2006). Assessment of young children with disabilities: an ICF based analysis of concepts and content og the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. 28(8), s. 489–504.
 • Grotle, Margreth; Vøllestad, Nina Køpke & Brox, JI (2006). Screening for yellow flags in first-time acute low back pain: Reliability and validity of a Norwegian version of the Acute Low Back Pain Screening Questionnaire. The Clinical Journal of Pain. ISSN 0749-8047. 22, s. 458–467.
 • Stuge, Britt; Mørkved, Siv; Dahl, Haldis haug & Vøllestad, Nina (2006). Abdominal and pelvic floor muscle function in women with and without long lasting pelvic girdle pain. Manual Therapy. ISSN 1356-689X. 11(4), s. 287–296.
 • Grotle, Margreth; Vøllestad, Nina Køpke & Brox, Jens Ivar (2006). Clinical course and impact of fear-avoidance beliefs in low back pain: Prospective cohort study of acute and chronic low back pain: II. Spine. ISSN 0362-2436. 31(9), s. 1038–1046.
 • Grotle, Margreth; Brox, Jens Ivar & Vøllestad, Nina Køpke (2006). Reliability, validity and responsiveness of the fear-avoidance beliefs questionnaire: methodological aspects of the Norwegian version. Journal of Rehabilitation Medicine. ISSN 1650-1977. 38(6), s. 346–353.
 • Stuge, Britt; Holm, Inger & Vøllestad, Nina Køpke (2006). To treat or not to treat postpartum pelvic girdle pain with stabilizing exercises? Manual Therapy. ISSN 1356-689X. 11(4), s. 337–343.

Se alle arbeider i Cristin

 • Amundsen, Olav & Vøllestad, Nina Køpke (2022). Registerforskning – et nyttig fugleperspektiv for klinikere? .
 • Amundsen, Olav & Vøllestad, Nina Køpke (2022). Smerter hos voksne og bruk av helsetjenester.
 • Amundsen, Olav & Vøllestad, Nina Køpke (2022). Hvordan er første års helsetjenestebruk for pasienter med muskel-skjelettplager assosiert med bruk av spesialisthelsetjenesten 3 år senere?
 • Amundsen, Olav & Vøllestad, Nina Køpke (2022). Is future disability benefit associated with specific combinations of health care use for musculoskeletal disorders? .
 • Amundsen, Olav; Holte, Jon Helgheim; Vøllestad, Nina Køpke & Moger, Tron Anders (2022). INOREG-prosjektet - drøfting av resultater.
 • Moger, Tron Anders; Vøllestad, Nina Køpke; Hellesø, Ragnhild; Tjerbo, Trond; Holte, Jon Helgheim & Amundsen, Olav (2022). INOREG workshop.
 • Amundsen, Olav; Vøllestad, Nina Køpke; Moger, Tron Anders; Tjerbo, Trond & Holte, Jon Helgheim (2022). Is future disability benefit associated with specific combinations of health care use for musculoskeletal disorders?
 • Moger, Tron Anders; Tjerbo, Trond; Hellesø, Ragnhild & Vøllestad, Nina Køpke (2021). INOREG kick-off meeting.
 • Grongstad, Anita; Vøllestad, Nina Køpke; Oldervoll, Line Merethe; Spruit, Martijn & Edvardsen, Anne (2019). The effects of high- versus moderate-intensity exercise on fatigue in sarcoidosis. Journal of Clinical Medicine. ISSN 2077-0383. 8(4). doi: 10.3390/jcm8040460.
 • Meisingset, Ingebrigt; Robinson, Hilde Stendal; Evensen, Kari Anne Indredavik; Woodhouse, Astrid; Vasseljen, Ottar & Granviken, Fredrik [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2018). Hvem får oppfølging av avtalefysioterapeuter i primærhelsetjenesten.
 • Meisingset, Ingebrigt; Robinson, Hilde Stendal; Evensen, Kari Anne Indredavik; Woodhouse, Astrid; Thielemann, Marit & Bones, Anita [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2017). Pasienter hos privatpraktiserende fysioterapeuter i primærhelsetjenesten;hvem er de? Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384.
 • Woodhouse, Astrid; Robinson, Hilde Stendal; Evensen, Kari Anne Indredavik; Meisingset, Ingebrigt; Thielemann, Marit & Bjorbærkmo, Wenche Schrøder [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Fysioterapeuter i primærhelsetjenesten - Hva gjør vi egentlig. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. s. 24–26.
 • Grongstad, Anita; Spruit, Martijn A.; Oldervoll, Line Merethe; Vøllestad, Nina Køpke & Edvardsen, Anne (2017). Muscle strength trainig; does number of repetitions affect fatigue in sarcoidosis?
 • Grongstad, Anita; Spruit, Martijn A.; Vøllestad, Nina Køpke; Oldervoll, Line Merethe & Edvardsen, Anne (2017). Does endurance exercise intensity affect fatigue in sarcoidosis patients?
 • Larsen, Øivind; Tellnes, Gunnar; Bruusgaard, Dag & Vøllestad, Nina Køpke (2017). Per Sundby. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(3).
 • Tellnes, Gunnar; Irgens, Lorentz M.; Kristensen, Petter; Larsen, Øivind; Vøllestad, Nina Køpke & Lie, Rolv T. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). MINNEORD: Tor Bjerkedal. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(17). doi: 10.4045/tidsskr.15.0755.
 • Vasseljen, Ottar & Vøllestad, Nina Køpke (2015). Forskning og praksis - sammen om fagutvikling.
 • Engebretsen, Eivind; Vøllestad, Nina Køpke; Wahl, Astrid Klopstad; Robinson, Hilde Stendal & Heggen, Kristin (2015). Opening the black box of clinical decision making: Interpretation is a central feature in evidence-based medicine. LSE Impact Blog.
 • Eilertsen, Heidi; Vøllestad, Nina Køpke & Hagve, Tor-Arne (2013). The reliability of the blast flagging on the Sysmex XE-5000 is questionable.
 • Eilertsen, Heidi; Hagve, Tor-Arne & Vøllestad, Nina Køpke (2013). Interinstrumental variability of the blast flag on Sysmex XE-5000.
 • Vøllestad, Nina Køpke (2013). FYSIOPRIM - for å styrke primærhelsetjenesten gjennom forskning. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 2, s. 27–27.
 • Eilertsen, Heidi; Vøllestad, Nina Køpke & Hagve, Tor-Arne (2012). The usefulness of blast reports on the Sysmex XE-5000 instrument.
 • Vøllestad, Nina Køpke (2011). Primary care research – new opportunities. Public Service Review: Science & Technology. ISSN 1757-2770. 13, s. 110–111.
 • Heggen, Kristin & Vøllestad, Nina Køpke (2007). Lite gjennomtenkt om karakterskala. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Robinson, Hilde Stendal; Mengshoel, Anne Marit & Vøllestad, Nina Køpke (2007). Pelvic girdle pain in pregnancy - comparison of prevalence based on self reports and clinical examinations.
 • Robinson, Hilde Stendal; Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Rugseth, Gro; Mengshoel, Anne Marit; Vøllestad, Nina Køpke & Heggen, Kristin [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2006). Dokumentar - en problematisk sjanger. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 73(1), s. 33–34.
 • Vøllestad, Nina Køpke; Fretland, Jan Olav; Fuglseth, Anna Mette; Habib, Laurence Marie Anna; Malterud, Nina & Ringdal, Ole [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Én ph.d.‐grad for fremtidens behov?Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanseInnstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget. Universitets- og høgskolerådet.
 • Vøllestad, Nina Køpke; Halvorsen, Silje & Dagfinrud, Hanne (2009). Exercise and physical activity - responses in healthy and persons having musculoskeletal disorders. 13ème Congrès International de l'ACAPS - Approche Pluridisciplinaire de la Motricité Humaine.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 17:00 - Sist endret 15. juni 2021 11:07