Nina Køpke Vøllestad

Bilde av Nina Køpke Vøllestad
English version of this page
Telefon +47 22845377
Mobiltelefon +47 91550625
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3a 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Min primære interesse retter seg mot muskelskjelettsykdommer og -plager. Jeg er opptatt av både hva som er de underliggende årsakene og hva som kan bidra til bedring og forebygging. Siden en svært stor andel av pasienter med slike plager og sykdommer behandles i primærhelsetjenesten, har jeg de siste årene ledet et stort forskningsprosjekt (FYSIOPRIM) der vi i særlig grad studerer behandling i primærhelsetjenesten. Dette har ogås blitt utvidet til forskning om prioritering, beslutninger og samhandling i helsetjenesten. Min forskning favner fra grunnleggende mekanismestudier, via effektstudier til registerstudier og metodestudier. 

Følg meg på Twitter og LinkedIn:

Undervisning

Jeg deltar som arbeidspakkeleder i Center for Sustainable Healthcare Education

MIn undervisning er hovedsalig i

Bakgrunn

 • Dr. scient., Universitetet i Oslo (1985)
 • Professor, Avd for tverrfaglig helsevitenskap, UiO (2019- nå)
 • Professor og instituttleder, Institutt for helse og samfunn, UiO (2015-2018)
 • Professor og avdelingsleder, Avd. for helsefag, UiO (2010-2014)
 • Professor og instituttleder, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, UiO (2004-2010)
 • Professor og Leder for Seksjon for helsefag,UiO (1995-2003)
 • Forsker/seniorforsker, STAMI, Oslo (1985 - 1995)

Priser

 • "Ryggprisen” fra Norsk forening for ryggforskning (2007)
 • På vegne av avdelingen: Pris for fremragende utdanningskvalitet, fra Kunnskapsdepartementet (2011)

Verv

 • Referansegruppen for Helsedataprogrammet (2017-2021)
 • Evalueringspanel for PhD program ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO (2016).
 • Medlem av vitenskapelig råd for UK Arthritis Care Research Centre, Keele Univ, UK (2011-2019)
 • Medlem av utvalg for å utvikle handlingsplan for oppfølging av NFRs fagevaluering av medisinsk og helsefaglig forskning (2013)
 • Medlem av styret for Det medisinske fakultet, UiO (2011-2014)
 • Member of Scientific Advisory Board for the Arthritis Research UK Primary Care Centre, Keele University, UK (2011 - nå)
 • Varamedlem til styret for Høgskolen i Oslo (2007-2011)
 • Associate Editor for BMC Musculoskeletal Disorders (2009 - 2013)
 • Medlem av Etikkutvalget for Norges idrettshøgskole (2009 - 2011)
 • Leder av Nasjonalt fagråd i helsefagvitenskap (2004 - 2011)

Samarbeid

Se prosjektene

Emneord: Muskel og skjelett, Primærhelsetjenesten, Fysioterapi, Fysisk aktivitet, Rygg- og nakkesmerter
Publisert 12. apr. 2011 17:00 - Sist endret 15. juni 2021 11:07