Deltakere i Å være bærer av en X-bundet lidelse

Andre deltakere

  • Charlotte von der Lippe, OUS (stipendiat)
  • Anna Harris