Kari Nyheim Solbrække

Bilde av Kari Nyheim Solbrække
English version of this page
Telefon +47 22845373
Mobiltelefon +4790016689 90016689
Rom 23
Brukernavn
Besøksadresse Avdeling for helsefag Forskningsveien 3a 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

CV Solbrække 

AVDELINGSLEDER 

Faglige interesser

Mine spesialområder er medisinsk sosiologi, kritiske kjønnsstudier og narrative tilnærminger innen medisin og helsefag. Jeg har de siste årene arbeidet med hva kronisk og/ eller arvelig sykdom gjør med menneskers liv og selvoppfatning samt respons på screening-programmer innen kreftfeltet.  Kapasitetsbygging i Etiopia relatert til integrering av kjønnspespektiver i utdanning og forskning er et annet felt jeg arbeider med. 

Jeg har utstrakt samarbeid med humanister, medisinere og jurister på UiO og internasjonalt og er også medlem av initiativet Women in Global Health Norway. 

For tiden leder jeg forskerprosjektet Rethinking cancer survivorship (SAMKUL-programmet i NFR) https://www.med.uio.no/helsam/english/research/projects/cancul/index.html 

Jeg deltar også som PI i Livsvitenskapsatsingen ved UiO gjennom to ulike konsortier: 

1. Epigenetics and bioethics of human embryonic development.http://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/life-science/research/convergence-environments/epigenetics-bioethics-human-embryonic-Development/

2. Medical, legal and lay understandings of physical evidence in rape cases (Evidently Rape)

https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/life-science/research/convergence-environments/evidently_rape/

 

Jeg underviser og veileder på doktorgradsprogrammet på Medisinsk fakultet UiO samt på ulike kurs på master i interdisiplinær helseforskning (tidligere helsefagvitenskap), med vekt på kulturanalytiske og sosiologiske perspektiver på sykdom og helse, samt i kvalitative metoder og analysemåter.

Bakgrunn

 • 1.amanuensis i helsefagvitenskap 2007-2016
 • Leder av forskergruppen Helse, samfunn og makt 2013-2017
 • Seniorrådgiver UHR, 2005-2006
 • Dr.polit i sosiologi (UiO) 2005
 • Universitetsstipendiat ved STK (UiO) 2000 - 2005
 • Forsker ved AFI, 1999
 • Prosjektleder STK, 1996 - 1998
 • Kampanjeleder i Likestillingsrådet 1995-1996
 • Forsker ved AFI, 1992-1993
 • Cand.sociol (UiO) 1992

Verv

 • Leder Kjønn som tverrgående tema ved Senter for global helse, UiO 
 • Leder Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap 2018-2021
 • Leder Masterprogrammet i Interdisiplinær helseforskning 2016-2017
 • Styreleder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) UiO 2016-2019
 • Vertskap for innkommende Scientia Fellow/Med.fak/UiO innen temaområdet Gender and Health 2016-2018
 • Medlem av styret i Forskerforbundet ved UiO 2012-2015
 • Medlem av styret i Statens Lånekasse (studentrepresentant fra NSU) 1984-1986
 • Heltids tillitsvalgt i Norsk Studentunion 1984-1986 - Kvinnepolitisk og velferdspolitisk ansvarlig 

Samarbeid

 • Universitetet i Sheffield
 • University College London (UCL)
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Stavanger
 • VID
 • Kreftregisteret 
 • Radiumhospitalet 

Priser

 • Norsk sosiologforenings pris for beste norskspråklige artikkel 2012 for "Velmenende likegyldighet. Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus" Sosiologisk tidsskrift nr.4, 2012
 • Avdeling for helsefag ble i 2011 tildelt NOKUTs utdanningskvalitetspris
Emneord: Ikke-smittsomme sykdommer, kreftoverlevelse, IVF, livmorhalsscreening, kapasitetsbygging, kjønn og global helse, kvalitative metoder, medikalisering av hverdagen
Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 28. mai 2021 11:48