Kari Nyheim Solbrække

Bilde av Kari Nyheim Solbrække
English version of this page
Telefon +47 22845373
Mobiltelefon 90016689
Rom 23
Brukernavn
Besøksadresse Avdeling for helsefag Forskningsveien 3a 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

CV Solbrække

Faglige interesser

Mine spesialområder er medisinsk sosiologi, kritiske kjønnsstudier og narrative tilnærminger innen medisin og helsefag. Jeg har de siste årene arbeidet med hva kronisk og/ eller arvelig sykdom gjør med menneskers liv og selvoppfatning samt respons på screening-programmer innen kreftfeltet. 

For tiden leder jeg forskerprosjektet Rethinking cancer survivorship (SAMKUL-programmet i NFR) https://www.med.uio.no/helsam/english/research/projects/cancul/index.html 

Jeg deltar også som PI i prosjektet Bevis i voldtektsaker finansiert av UiO:Livsvitenskap

Et annet viktig samarbeidsprosjekt er HOME - sykehusoppfølging i hjemmet for gravide (forankret ved OUS). 

Jeg har utstrakt samarbeid med humanister, medisinere og jurister på UiO og internasjonalt og er også medlem av initiativet Women in Global Health Norway. 

Jeg underviser og veileder på doktorgradsprogrammet på Medisinsk fakultet UiO samt på ulike kurs på master i interdisiplinær helseforskning (tidligere helsefagvitenskap), med vekt på kulturanalytiske og sosiologiske perspektiver på sykdom og helse, samt i kvalitative metoder og analysemåter.

Bakgrunn

 • 1.amanuensis i helsefagvitenskap 2007-2016
 • Leder av forskergruppen Helse, samfunn og makt 2013-2017
 • Seniorrådgiver UHR, 2005-2006
 • Dr.polit i sosiologi (UiO) 2005
 • Universitetsstipendiat ved STK (UiO) 2000 - 2005
 • Forsker ved AFI, 1999
 • Prosjektleder STK, 1996 - 1998
 • Kampanjeleder i Likestillingsrådet 1995-1996
 • Forsker ved AFI, 1992-1993
 • Cand.sociol (UiO) 1992

Verv

 • Leder Kjønn som tverrgående tema ved Senter for global helse, UiO 
 • Leder Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap 2018-2021
 • Leder Masterprogrammet i Interdisiplinær helseforskning 2016-2017
 • Styreleder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) UiO 2016-2019
 • Vertskap for innkommende Scientia Fellow/Med.fak/UiO innen temaområdet Gender and Health 2016-2018
 • Medlem av styret i Forskerforbundet ved UiO 2012-2015
 • Medlem av styret i Statens Lånekasse (studentrepresentant fra NSU) 1984-1986
 • Heltids tillitsvalgt i Norsk Studentunion 1984-1986 - Kvinnepolitisk og velferdspolitisk ansvarlig 

Samarbeid

 • Kreftregisteret 
 • Radiumhospitalet 
 • FHI
 • University College London (UCL)
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Stavanger
 • VID

Priser

 • Norsk sosiologforenings pris for beste norskspråklige artikkel 2012 for "Velmenende likegyldighet. Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus" Sosiologisk tidsskrift nr.4, 2012
 • Avdeling for helsefag ble i 2011 tildelt NOKUTs utdanningskvalitetspris
Emneord: Ikke-smittsomme sykdommer, kreftoverlevelse, IVF, livmorhalsscreening, kapasitetsbygging, kjønn og global helse, kvalitative metoder, medikalisering av hverdagen

Publikasjoner

 • Kvernflaten, Birgit; Fedorcsak, Peter Zoltan & Solbrække, Kari Nyheim (2022). Kin or Research Material? Exploring Norwegian IVF Couples Perceptions about the Human Embryo and its Implications for Disposition Decisions . Journal of Bioethical Inquiry. ISSN 1176-7529.
 • Skilbred, Anette; Solbrække, Kari Nyheim & Thoresen, Lisbeth (2022). Begjær til besvær: en analyse av Solberg-regjeringens strategi for seksuell helse, «Snakk om det!». Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 6(4). doi: 10.18261/nost.6.4.2.
 • Kvernflaten, Birgit; Fedorcsak, Peter Zoltan & Solbrække, Kari Nyheim (2022). It’s all about kids, kids, kids! Negotiating reproductive citizenship and patient centered-care in ‘factory IVF’. BioSocieties. ISSN 1745-8552. doi: 10.1057/s41292-021-00268-y.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2021). Kreftoverlevelse på nye måter – om hvordan kreft erfares og omtales. I Botten, Grete Synøve (Red.), Mangfold og engasjement i ti år. Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo 2010-2020.. Norwegian Medical Society. ISSN 978-82-92871-76-8. s. 157–165.
 • Frank, Arthur W. & Solbrække, Kari Nyheim (2021). Becoming a Cancer Survivor: An Experiment in Dialogical Health Research. Health. ISSN 1363-4593. doi: 10.1177/13634593211005178.
 • Eik, Hedda; Kirkevold, Marit; Solbrække, Kari Nyheim & Mengshoel, Anne Marit (2020). Rebuilding a tolerable life: narratives of women recovered from fibromyalgia. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. s. 1–11. doi: 10.1080/09593985.2020.1830454.
 • Blixt, Line; Solbrække, Kari Nyheim & Bjorbærkmo, Wenche Schrøder (2020). Becoming data. Patient perspectives on using an eTool in physiotherapy sessions. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. s. 1–16. doi: 10.1080/09593985.2020.1790071.
 • Gashaw, Bosena Tebeje; Schei, Berit; Solbrække, Kari Nyheim & Magnus, Jeanette H. (2020). Ethiopian Health Care Workers’ Insights into and Responses to Intimate Partner Violence in Pregnancy—A Qualitative Study. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. doi: 10.3390/ijerph17103745. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gashaw, Bosena Tebeje; Magnus, Jeanette H.; Schei, Berit & Solbrække, Kari Nyheim (2019). Community Stakeholders’ Perspectives on Intimate Partner Violence during Pregnancy—A Qualitative Study from Ethiopia. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 16(23), s. 1–13. doi: 10.3390/ijerph16234694. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blixt, Line; Solbrække, Kari Nyheim & Bjorbærkmo, Wenche Schrøder (2019). Physiotherapists’ experiences of adopting an eTool in clinical practice: a post-phenomenological investigation. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. doi: 10.1080/09593985.2019.1681042.
 • Sallinen, Merja Helena; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2019). “I can’t have it; I am a man. A young man!” – men, fibromyalgia and masculinity in a Nordic context. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. ISSN 1748-2623. 14(1). doi: 10.1080/17482631.2019.1676974. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasbø, Gunvor; Solbrække, Kari Nyheim; Waller, Jo; Trope, Ameli; Nygård, Mari & Hansen, Bo Terning (2019). Perspectives of non-attenders for cervical cancer screening in Norway: a qualitative focus group study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 9(8). doi: 10.1136/bmjopen-2019-029505.
 • Gripsrud, Birgitta Haga & Solbrække, Kari Nyheim (2019). Scientific supremacy as an obstacle to establishing and sustaining interdisciplinary dialogue across knowledge paradigms in health care and medicine. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. 22(4), s. 631–637. doi: 10.1007/s11019-019-09901-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • de Boer, Marjolein; Archetti, Cristina & Solbrække, Kari Nyheim (2019). In/Fertile Monsters: The Emancipatory Significance of Representations of Women on Infertility Reality TV. Journal of Medical Humanities. ISSN 1041-3545. s. 1–16. doi: 10.1007/s10912-019-09555-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • De Boer, Marjolein Lotte; Bondevik, Hilde & Solbrække, Kari Nyheim (2019). Beyond pathology. Women’s lived experiences of melancholy and mourning in infertility treatment. Medical Humanities. ISSN 1468-215X. doi: 10.1136/medhum-2018-011586. Fulltekst i vitenarkiv
 • Oldertrøen Solli, Karianne; De Boer, Marjolein Lotte; Solbrække, Kari Nyheim & Thoresen, Lisbeth (2019). Male partners' experiences of caregiving for women with cervical cancer-a qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 28(5-6), s. 987–996. doi: 10.1111/jocn.14688. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løvstad, Marianne; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit; Geard, Anne; Hauger, Solveig Lægreid & Schanke, Anne-Kristine (2018). “It gets better. It can´t be worse than what we have been through.” Family accounts of the minimally conscious state. Brain Injury. ISSN 0269-9052. s. 1–11. doi: 10.1080/02699052.2018.1539244.
 • Aasbø, Gunvor; Kristvik, Ellen Elisabeth; Solbrække, Kari Nyheim & Werner, Anne (2018). Searching for ‘transformative moments’: a qualitative study of nurses’ work during home visits to COPD patients and their caregivers in Norway. Nursing Open. ISSN 2054-1058. doi: 10.1002/nop2.209. Fulltekst i vitenarkiv
 • Williams, Sean & Solbrække, Kari (2018). “Cancer Coiffures”: Embodied Storylines of Cancer Patienthood and Survivorship in the Consumerist Cultural Imaginary. Body & Society. ISSN 1357-034X. s. 1–26. doi: 10.1177/1357034X18781951. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ahlsen, Birgitte & Solbrække, Kari Nyheim (2018). Using narrative perspectives in the clinical setting of physiotherapy. Why and how? I Gibson E, Barbara; Nicholls, David; Setchell, Jenny & Groven, Karen Synne (Red.), Manipulating practices: a critical physiotherapy reader. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202550011. s. 356–377.
 • Dahl-Michelsen, Tone & Solbrække, Kari Nyheim (2017). Profesjonskvalifisering i et kritisk kjønnsperspektiv. I Mausethagen, Sølvi & Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026459. s. 180–190.
 • Gripsrud, Birgitta Haga & Solbrække, Kari Nyheim (2017). Gentestingens framvekst. Om arvelig brystkreft, førlevelse og overlevelse i en norsk kontekst. I Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (Red.), Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden. Spartacus. ISSN 9788230401859. s. 223–262.
 • von der Lippe, Charlotte; Frich, Jan C; Harris, Anna & Solbrække, Kari Nyheim (2017). “It was a lot tougher than I thought it would be”: A qualitative study on the changing nature of being a hemophilia carrier. Journal of Genetic Counseling. ISSN 1059-7700. 26(6), s. 1324–1332. doi: 10.1007/s10897-017-0112-9.
 • Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (2017). Snart er vi alle pasienter: Medikalisering i Norden fra vugge til grav. I Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (Red.), Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden. Spartacus. ISSN 9788230401859. s. 7–23.
 • Solbrække, Kari Nyheim; Søiland, Håvard; Lode, Kirsten & Gripsrud, Birgitta Haga (2017). Our genes, our selves: hereditary breast cancer and biological citizenship in Norway. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. 20(1), s. 89–103. doi: 10.1007/s11019-016-9737-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blixt, Line & Solbrække, Kari Nyheim (2017). The significance of social rules in group training sessions. Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. 39(24), s. 2477–2483. doi: 10.1080/09638288.2016.1236296.
 • Lippe, Charlotte von der; Frich, Jan C; Harris, Anna & Solbrække, Kari Nyheim (2017). Treatment of hemophilia: A qualitative study of mothers’ perspectives. Pediatric Blood & Cancer. ISSN 1545-5009. 64, s. 121–127. doi: 10.1002/pbc.26167.
 • Aasbø, Gunvor; Rugkåsa, Jorun; Solbrække, Kari Nyheim & Werner, Anne (2017). Negotiating the care-giving role: family members`experience during critical exacerbation of COPD in Norway. Health and Social Care in the community. ISSN 0966-0410. 25(2), s. 612–620. doi: 10.1111/hsc.12350.
 • Grape, Hedda; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit & Mengshoel, Anne Marit (2017). Tiredness and fatigue during processes of illness and recovery: A qualitative study of women recovered from fibromyalgia syndrome. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. 33(1), s. 31–40. doi: 10.1080/09593985.2016.1247933.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2016). Gender, health and well-being. Perspectives, issues and future possibilities from the Norwegian context. I Warat, Anna; Krzaklewska, Ewa; Ratecka, Anna & Slany, Krystyna (Red.), Gender Equality and Quality of Life: Perspectives from Poland and Norway. Peter Lang Publishing Group. ISSN 9783631675755. s. 173–194.
 • Thoresen, Lisbeth; Ahlzen, Rolf & Solbrække, Kari Nyheim (2016). Advance Care Planning in Norwegian nursing homes-Who is it for? Journal of Aging Studies. ISSN 0890-4065. 38, s. 16–26. doi: 10.1016/j.jaging.2016.04.003.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Lorem, Geir F (2016). Breast-cancer-ization explored: Social experiences of gynaecological cancer in a Norwegian context. Sociology of Health and Illness. ISSN 0141-9889. 38(8), s. 1258–1271. doi: 10.1111/1467-9566.12459.
 • Lippe, Charlotte von der; Frich, Jan C; Harris, Anna & Solbrække, Kari Nyheim (2016). Experiences of Being Heterozygous for Fabry Disease: a Qualitative Study. Journal of Genetic Counseling. ISSN 1059-7700. 25(5), s. 1085–1092. doi: 10.1007/s10897-016-9941-1.
 • Lerum, Sverre Vigeland; Solbrække, Kari Nyheim & Frich, Jan C (2016). Family caregivers’ accounts of caring for a family member with motor neurone disease in Norway: a qualitative study. BMC Palliative Care. ISSN 1472-684X. 15(1). doi: 10.1186/s12904-016-0097-4.
 • Aasbø, Gunvor; Solbrække, Kari Nyheim; Kristvik, Ellen Elisabeth & Werner, Anne (2016). Between disruption and continuity: challenges in maintaining the ‘biographical we’ when caring for a partner with a severe, chronic illness. Sociology of Health and Illness. ISSN 0141-9889. 38(5), s. 782–796. doi: 10.1111/1467-9566.12396.
 • Groven, Karen Synne; Galdas, Paul & Solbrække, Kari Nyheim (2015). Becoming a "normal" guy: Men making sense of long-term bodily changes following bariatric surgery. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. ISSN 1748-2623. 10:29923, s. 1–15. doi: 10.3402/qhw.v10.29923. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solbrække, Kari Nyheim & Jordal, Maiken Marie (2015). Fra idealer til praksis. En Latour-inspirert studie av barnehageprosjektet ”Ergonomi og pedagogikk hånd i hånd – helse i hver bevegelse” . Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. 10(3). doi: 10.7577/nbf.1428.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2015). Absent organs – Present selves: Exploring embodiment and gender identity in young Norwegian women’s accounts of hysterectomy. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. ISSN 1748-2623. 10. doi: 10.3402/qhw.v10.26720. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grape, Hedda; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit & Mengshoel, Anne Marit (2015). Staying Healthy From Fibromyalgia Is Ongoing Hard Work. Qualitative Health Research. ISSN 1049-7323. 25(5), s. 679–688. doi: 10.1177/1049732314557333.
 • Lerum, Sverre Vigeland; Solbrække, Kari Nyheim; Holmøy, Trygve & Frich, Jan C (2015). Unstable terminality - negotiating the meaning of chronicity and terminality in motor neurone disease. Sociology of Health and Illness. ISSN 0141-9889. 37(1), s. 81–96. doi: 10.1111/1467-9566.12182.
 • Jordal, Kristin; Heggen, Kristin & Solbrække, Kari Nyheim (2014). Exploring the relationship between technology and care: A qualitative study of clinical practice for nursing students. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP). ISSN 1925-4040. 5(2). doi: 10.5430/jnep.v5n2p58.
 • Dahl-Michelsen, Tone & Solbrække, Kari Nyheim (2014). When bodies matters: significance of the body in gender constructions in physiotherapy education. Gender and Education. ISSN 0954-0253. 26(6), s. 672–687. doi: 10.1080/09540253.2014.946475.
 • Ahlsen, Birgitte; Bondevik, Hilde; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2014). (Un)doing gender in a rehabilitation context: A narrative analysis of gender and self in stories of chronic muscle pain. Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. 36(5), s. 359–366. doi: 10.3109/09638288.2013.793750.
 • Solbrække, Kari Nyheim; Solvoll, Betty-Ann & Heggen, Kristin (2013). Reframing the field of gender and nursing education. Gender and Education. ISSN 0954-0253. 25(5), s. 640–653. doi: 10.1080/09540253.2013.819969.
 • Solbrække, Kari Nyheim; Fransson, Elisabeth & Heggen, Kristin (2012). Mannen og kallet. En kulturanalytisk studie av mannlige italienske sykepleiere og deres yrkesidentitet. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 7(4), s. 316–322. doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0157.
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2012). Shelter from the storm; men with chronic pain and narratives from the rehabilitation clinic. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. 89(2), s. 316–320. doi: 10.1016/j.pec.2012.07.011.
 • Rogstad, Jon Christian & Solbrække, Kari Nyheim (2012). Velmenende likegyldighet : konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 20(4), s. 315–338.
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2012). Troubled bodies - troubled men: a narrative analysis of men's stories of chronic muscle pain. Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. 34(21), s. 1765–1773. doi: 10.3109/09638288.2012.660601.
 • Leseth, Anne Birgitte & Solbrække, Kari Nyheim (2011). Profesjon, kjønn og etnisitet. I Leseth, Anne Birgitte & Solbrække, Kari Nyheim (Red.), Profesjon, kjønn og etnisitet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-34942-4. s. 13–28.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2011). Maskulin (u)orden i norsk sykepleierutdanning. I Leseth, Anne Birgitte & Solbrække, Kari Nyheim (Red.), Profesjon, kjønn og etnisitet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-34942-4. s. 35–53.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Solbrække, Kari Nyheim (2022). The negotiated medical fact and knowledge practices in cases of rape.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2022). Medisinbloggen:Gjør sykdom oss sterkere? .
 • Solbrække, Kari Nyheim (2022). Å overleve kreft: Hvordan har vi det etterpå? .
 • Solbrække, Kari Nyheim (2021). Profesjoner, profesjonelle relasjoner og kjønn.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2021). Om autoetnografisk metode. Eksempel frå egen forsking .
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2021). Rethinking cancer survivorship. Exploring the foundations of research on how humans experience and voice cancer in a Norwegian context.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2021). Investigating narrative citizenship in the context of cancer.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2020). Hva vil det si å erfare kreft? . Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2020). Kjønnsperspektiver på sykdom og helse.
 • Gripsrud, Birgitta Haga & Solbrække, Kari Nyheim (2019). Correction to: Scientific supremacy as an obstacle to establishing and sustaining interdisciplinary dialogue across knowledge paradigms in health and medicine (Medicine, Health Care and Philosophy, (2019), 22, 4, (631-637), 10.1007/s11019-019-09901-x). Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. 22(4). doi: 10.1007/s11019-019-09906-6.
 • Aasbø, Gunvor & Solbrække, Kari Nyheim (2019). Rationalities of postponing screening: women’s interpretations of cancer risks and prevention.
 • Kvernflaten, Birgit & Solbrække, Kari Nyheim (2019). Derfor er eggdonasjon så kontroversielt . Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Eik, Hedda; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit & Mengshoel, Anne Marit (2018). Å gjennvinne et akseptabelt liv- tilfriskningsprosesser fra fibromyalgi.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Gripsrud, Birgitta Haga (2018). Scientific supremacy as an obstacle to establishing and sustaining interdisciplinary dialogue across knowledge paradigms in health and medicine.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2018). Concepts and experiences of fertility treatment.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2018). Hesitation as Disobedient Bio-Citizenship? Exploring non-compliance in the context of cervical cancer screening.
 • Blixt, Line; Solbrække, Kari Nyheim & Bjorbærkmo, Wenche Schrøder (2017). The e-therapist: exploring electronic entries to patient-therapist relations.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2016). Gendering Cancer. On the senses of being a secondary cancer survivor.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2016). (In)visible scars. Conceptualising bodily fluctuations and social uneasiness following hysterectomy.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Thune, Henriette (2015). Walter Whites's (un)doings of heroic survivership. The value of addressing disregarded illness narratives by Bakhtin's concept of the aesthetic object.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2015). EnGendering Norwegian Policies on Health and Quality of Life. Why and How? .
 • Solbrække, Kari Nyheim (2015). Breast-cancer-isation explored: Social experiences of gyneacological cancer in a Norwegian context.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2015). Intersectionality: Gender, class and ethnicity in Norway – examples and challenges from research on health and well-being .
 • Groven, Karen Synne & Solbrække, Kari Nyheim (2015). Negotiating bodily changes. Experiences of men four years after weight-loss surgery.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2015). Breast-cancer-isation contested: Rethinking discourses of cancer-survivorship from a Nordic point of view.
 • von der Lippe, Charlotte; Frich, Jan C; Anna, Harris & Solbrække, Kari Nyheim (2014). Experiences of being a carrier and mother of a child with hemophilia. European Journal of Human Genetics. ISSN 1018-4813. 22, s. 367–367.
 • Lerum, Sverre Vigeland; Holmøy, Trygve; Solbrække, Kari Nyheim & Frich, Jan C (2013). Frail terminality: Health professionals’ and carers’ dynamic and diverging perceptions of chronicity and terminality in ALS/MND.
 • Jordal, Maiken & Solbrække, Kari Nyheim (2013). Velmenende materialitet?En studie av materialitetens tilsiktede og utilsiktede virkning på ansattes helse og barns medvirkning i en barnehagekontekst.
 • Holter, Øystein Gullvåg & Solbrække, Kari Nyheim (2013). The Norwegian Model for Gender Equality.
 • Njølstad, Berit Widerøe; Solbrække, Kari Nyheim & Sveen, Unni (2013). Jeg savner lissom det å kunne gjøre noe spontant' - erfaringer til ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME).
 • Solbrække, Kari Nyheim (2013). Kvalitativt forskningsdesign.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2013). Narratives about hysterectomy.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2013). Fortellinger om hysterektomi - om kropp og identitet i unge kvinners historier om hvordan det er å leve uten livmor.
 • Lerum, Sverre Vigeland; Frich, Jan C & Solbrække, Kari Nyheim (2012). Samhandling ved amyotrofisk lateral sklerose.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2012). Mannen og kallet. Nyansering av menns forhold til helse- og omsorgsfag.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2012). Bodies in motion: Hysterectomy, the female body and the question of healing.
 • Sverre, Beate Lie; Solbrække, Kari Nyheim & Eilertsen, Grethe (2012). Living In-Between and Doing Health: Elderly Pakistani Women in Norway.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2012). Menn i omsorgsyrker. Forklaringer og utfordringer.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2012). Kjønnsperspektiver på sykdom og helse- begrunnelser og eksempler.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2012). Profesjon, kjønn og etnisitet.
 • Rogstad, Jon & Solbrække, Kari Nyheim (2012). Idealer og realiteter på et mangfoldig sykehus.
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2011). Feeling at home: Men with chronic pain and narratives about being at The Rehab Clinic.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2011). Et historisk komparativt blikk på kjønn og sykepleie.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2011). Italienske menn vil bli sykepleiere!
 • Solbrække, Kari Nyheim (2011). Gender or Human Suffering - Do We Have to Choose?
 • Lerum, Sverre Vigeland; Frich, Jan C & Solbrække, Kari Nyheim (2011). Integration and Coordination of Care for Individuals with ALS: A Qualitative Study.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 24. aug. 2022 14:43