Del-prosjektet: Kreftoverlevelse på nye måter – en studie av personlige tekster på nett»

Del-prosjektet «Kreftoverlevelse på nye måter – en studie av personlige tekster på nett» utføres av phd-student Kaja Kvaale og vil pågå fra oktober 2019-desember 2022.

Prosjektet ønsker å synliggjøre hvordan personer med underliv- og kolorektal kreft uttrykker seg gjennom tekster (personlig historier eller blogger) på åpne nettsteder. Formålet er å synliggjøre hvordan pasienter med tabubelagte sykdommer erfarer hvordan de behandles i det norske helsevesenet og sosio-psykologisk i det norske samfunnet. Videre ønskes det å avdekke manglende omsorgsbehov i nåværende helsetilbud og se hvordan norsk samfunn og kultur påvirker ‘kreftoverleveres’ historier; deres erfaringer, identitet og fokus.

Prosjektet er godkjent av UiOs personvernombud (ref. 977764) og det lovmessige grunnlaget for behandling av personopplysninger er her:

Arkivformål i allmenhetens interesse, eller for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål (art. 9 nr. 2 bokstav j i personopplysningsloven).

Spørsmål til studien, eller om rettigheter i behandling av personopplysninger (Rett til innsyn, retting, sletting, behandlingsbegrensning, protest, rett til å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet angående behandlingen av personopplysninger), ta kontakt med:

Phd-student Kaja Kvaale

prosjektansvarlig Hilde Bondevik

Kontaktinformasjon til personvernombud ved UiO er personvernombud@uio.no

eller for generelle spørsmål vedrørende personvern kan – Norsk senter for forskningsdata AS(NSD) kontaktes på epost: personverntjenester@nsd.no eller telefon: 55 58 21 17.

 

Publisert 13. jan. 2020 13:23 - Sist endret 13. jan. 2020 13:23