Hilde Bondevik

Bilde av Hilde Bondevik
English version of this page
Telefon +47 22845387
Mobiltelefon +47 99797649
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jeg har min faglige bakgrunn fra idéhistorie og kjønnsstudier og er professor i humanistisk helse- og sykdomsforskning. Mine særlige forskningsområder er:

 • Medisinsk og helsefaglig humaniora
 • Medisinsk historie
 • Kjønnsperspektiver på sykdom og helse
 • Narrative tilnærminger innen medisin og helsefag
 • Sykdomsbeskrivelser i skjønnlitteratur
 • Kreativ skriving
 • Kreftoverlevelse
 • Medikalisering
 • Kvalitativ metode
 • Vitenskapsteori

For tiden er jeg med i ledergruppen for forskerprosjektet Rethinking cancer survivorship (SAMKUL-programmet i NFR) og har ansvar for arbeidspakken "Textbased representation of cancer", se 

https://www.med.uio.no/helsam/english/research/projects/cancul/index.html 

Undervisning

Jeg underviser i ulike emner på master i interdisiplinær helseforskning (tidligere helsefagvitenskap) med vekt på vitenskapsteori, sosiokulturelle perspektiv på sykdom og helse, kjønnsteori, kvalitative metoder og analysemåter, samt medisinsk og helsefaglig humaniora på medisinutdanningen. 

Jeg veileder i hovedsak PhD-studenter tilknyttet Det medisinske fakultets doktorgradsprogram, UiO, og studenter på master i interdisiplinær helseforskning.

Masterprogrammet i helsefagvitenskap fikk NOKUTs utdanningskvalitetspris i 2011.

Bakgrunn

 • Professor, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, UiO (2017- )
 • Programleder for master i interdisiplinær helseforskning [tidligere helsefagvitenskap], UiO (2012-2016)
 • Førsteamanuensis, Avdeling for helsefag, UiO (2010-2017)
 • Førsteamanuensis, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2007- 2010)
 • Programleder og undervisningsleder, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2007-2009)
 • Dr. philosophiae, Det humanvitenskapelige fakultetet, UiO (2007)
 • Stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2003-2006)
 • Universitetslektor, Avd. for ex.phil., UiO (1991-2001)
 • Cand.philol. i idéhistorie, UiO (1991)

Verv

 • Leder forskergruppen Samfunn, helse og makt
 • Medlem i styringsgruppen for det nordiske nettverket Studies in Narrativity and Medicine
 • Medlem i styringsgruppen til Medisinsk-filosofisk forum
 • Medlem i Arne Næss Council (2020-) 
 • Medlem i styret ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2020-)
 • Medlem i programrådet ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2012-) 
 • Medlem i kvalitetssikringsutvalget for masteroppgaver, Avdeling for helsefag (2013-2016)
 • Medlem av koordineringsgruppen for likestilling, UiO (2011-2015)
 • Styremedlem i nettverk for kjønnsforskning, UiS (2009-2010)

Publikasjoner

 • Synnes, Oddgeir Arne; Romm, Kristin Lie & Bondevik, Hilde (2021). The poetics of vulnerability: creative writing among young adults in treatment for psychosis in light of Ricoeur’s and Kristeva’s philosophy of language and subjectivity. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423. . doi: 10.1007/s11019-020-09998-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bale, Kjersti & Bondevik, Hilde (2020). Magical thinking: experiences of grief and mourning in George Saunders' Lincoln in the Bardo and Jesmyn Ward's Sing, Unburied, Sing, In Michael Hviid Jacobsen & Anders Petersen (ed.),  Exploring Grief. Towards a sociology of sorrow.  Routledge.  ISBN 978-0-367-19246-4.  Kapittel 4.  s 69 - 83
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2020). Kunnskapsbasert praksis og translasjon: Om kunnskapstyper og standardisering, I: Dag Jenssen; Monica Kjørstad; Sissel Seim & Per Arne Tufte (red.),  Vitenskapsteori for sosial- og helsefag.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205518377.  2.  s 55 - 78
 • Fauske, Lena; Hompland, Ivar; Lorem, Geir F; Hall, Kirsten Sundby & Bondevik, Hilde (2020). Striving towards Normality in Daily Life: A Qualitative Study of Patients Living with Metastatic Gastrointestinal Stromal Tumour in Long-Term Clinical Remission. Sarcoma.  ISSN 1357-714X.  (1814394) . doi: 10.1155/2020/1814394 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ljoså, Tone Marte; Bondevik, Hilde; Halvorsen, Jon Anders; Carr, Eloise & Wahl, Astrid Klopstad (2020). The Complex Experience of Psoriasis Related Skin Pain: A Qualitative Study. Scandinavian Journal of Pain.  ISSN 1877-8860.  20(3), s 491- 498 . doi: 10.1515/sjpain-2019-0158 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sabab, Nabila; Moen, Anne & Bondevik, Hilde (2020). Språkbruk og mønstre i sykepleiernes journalføring. En diskursanalytisk tilnærming. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936. . doi: 10.4220/Sykepleienf.2020.82323 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wahl, Astrid Klopstad & Bondevik, Hilde (2020). Mellom livserfaring og fagkunnskap under behandling med cellegift. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (14) . doi: 10.4045/tidsskr.20.0396
 • Bale, Kjersti & Bondevik, Hilde (2019). Verdighet mot livets slutt. Etiske, estetiske og politiske perspektiver på Cecilie Engers roman Mors gaver, I: Birgitta Haga Gripsrud & Lisbeth Thoresen (red.),  Alt som lever må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230402344.  Kapittel 7.  s 195 - 222
 • De Boer, Marjolein Lotte; Bondevik, Hilde & Solbrække, Kari Nyheim (2019). Beyond pathology. Women’s lived experiences of melancholy and mourning in infertility treatment. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X. . doi: 10.1136/medhum-2018-011586 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fauske, Lena; Bondevik, Hilde; Ahlberg, Karin & Bjørndal, Arild (2019). Identifying bone sarcoma survivors facing psychosocial challenges. A study of trajectories following treatment. European Journal of Cancer Care.  ISSN 0961-5423. . doi: 10.1111/ecc.13119
 • Fauske, Lena; Hompland, Ivar; Lorem, Geir F; Bondevik, Hilde & Bruland, Øyvind (2019). Perspectives on treatment side effects in patients with metastatic gastrointestinal stromal tumour: a qualitative study. Clinical sarcoma research.  ISSN 2045-3329.  9(6) . doi: 10.1186/s13569-019-0116-3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit; Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2018). Physiotherapists as detectives: Investigating clues and plots in the clinical encounter. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X.  44(1), s 40- 45 . doi: 10.1136/medhum-2017-011229
 • Bondevik, Hilde (2018). Cause, In Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Schimanski (ed.),  Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community.  Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-4431-9.  Chapter 10.  s 102 - 117
 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2018). Tuberkulose – Mellom sanatorium, laboratorium og atelier. Reception. Tidsskrift for nordisk litteratur.  ISSN 1904-7088.  77, s 14- 28 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Breievne, Grete; Heggen, Kristin & Bondevik, Hilde (2018). Slik håndterer sykepleiere og brukere vond lukt i hjemmet. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  13 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2018.65987 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Busvold, Kari Irene & Bondevik, Hilde (2018). Medically unexplained physical symptoms,misunderstood and wrongly treated? A semiotic perspective on chronic pain. Physiotherapy Theory and Practice.  ISSN 0959-3985.  34(6), s 411- 419 . doi: 10.1080/09593985.2017.1422164 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bøe, Camilla; Bondevik, Hilde; Wahl, Astrid Klopstad & Andersen, Marit Helen (2018). Going through laparoscopic liver resection in patients with colorectal liver metastases – a qualitative study. Nursing Open.  ISSN 2054-1058. . doi: 10.1002/nop2.206 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stene-Johansen, Knut & Bondevik, Hilde (2018). Fritz Zorn. Kreft i litterært perspektiv. Filologen.  ISSN 0807-9250.  (4), s 38- 45 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Synnes, Oddgeir & Bondevik, Hilde (2018). Litterære strategiar og sjølvopplevd kreft. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  21(02), s 161- 182 . doi: 10.18261/issn.1504-288X-2018-02-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thoresen, Lisbeth & Bondevik, Hilde (2018). Jeg steg inn i en annen historie. Om Simone de Beauvoirs bok En lett og rolig død, I: Aud Johannessen; Norunn Askeland; Iben Brinch Jørgensen & Jorun Margrethe Ulvestad (red.),  Døden i livet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202609597.  Kapittel 8.  s 171 - 189 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bale, Kjersti & Bondevik, Hilde (2017). Sorg i diagnosekulturen. Mellom symptombeskrivelse og litterært uttrykk, I: Hilde Bondevik; Ole Jacob Madsen & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden.  Spartacus.  ISBN 9788230401859.  10.  s 289 - 323 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bondevik, Hilde & Bostad, Inga (2017). Core principles in argumentation and understanding: hermeneutics and human rights, In Bård A. Andreassen; Hans-Otto Sano & Siobhán McInerney-Lankford (ed.),  Research Methods in Human Rights : a Handbook.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785367793.  Chapter 4.  s 68 - 93
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2017). Innføring av "kunnskapsbasert medisin" i norsk medisinsk diskurs., I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  18.  s 441 - 467
 • Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (2017). Snart er vi alle pasienter: Medikalisering i Norden fra vugge til grav, I: Hilde Bondevik; Ole Jacob Madsen & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden.  Spartacus.  ISBN 9788230401859.  Innledning.  s 7 - 23
 • Leine, Marit; Wahl, Astrid Klopstad; Borge, Christine Råheim; Hustavenes, Magne Mikal & Bondevik, Hilde (2017). Feeling safe and motivated to achieve better health: Experiences with a partnership-based nursing practice programme for in-home patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  26(17-18), s 2755- 2764 . doi: 10.1111/jocn.13794
 • Lian, Olaug S; Robson, Catherine & Bondevik, Hilde (2017). Women With Long-Term Exhaustion in Fictional Literature: A Comparative Approach, In Carol-Ann Farcas (ed.),  Reading the Psycosomatic in Medical and Popular Culture: Something. Nothing. Everything.  Routledge.  ISBN 9781315515694.  8.  s 113 - 127 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Olsvold, Aina; Aarseth, Helene & Bondevik, Hilde (2017). ‘I think my son is a wonderful chap’: Working-class and middle-class fathers’ narratives of their son’s ADHD diagnosis and medication. Families, Relationships and Societies.  ISSN 2046-7435.  8(1), s 105- 120 . doi: 10.1332/204674317X15034051559819 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bondevik, Hilde (2016). Cause/Årsak., I: Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Henrik Schimanski (red.),  Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  nr. 9.
 • Fauske, Lena; Lorem, Geir F; Grov, Ellen Karine & Bondevik, Hilde (2016). Changes in the body image of bone sarcoma survivors following surgical treatment - A qualitative study. Journal of Surgical Oncology.  ISSN 0022-4790.  113(2), s 229- 234 . doi: 10.1002/jso.24138 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ilstad, Janne Thu & Bondevik, Hilde (2016). Asylum-seeking Children: Affiliation to Norway or the ‘Home Country’. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  34(2), s 124- 137 . doi: 10.1080/18918131.2016.1208412
 • Bondevik, Hilde; Stene-Johansen, Knut & Ahlzen, Rolf (2015). Fragments of illness: The Death of a Beekeeper as a literary case study of cancer. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  s 1- 9 . doi: 10.1007/s11019-015-9672-3
 • Fauske, Lena; Bondevik, Hilde; Bruland, Øyvind & Ozakinci, Gozde (2015). Negative and Positive Consequences of Cancer Treatment Experienced by Long-term Osteosarcoma Survivors: A Qualitative Study. Anticancer Research.  ISSN 0250-7005.  35(11), s 6081- 6090
 • Fauske, Lena; Bruland, Øyvind; Grov, Ellen Karine & Bondevik, Hilde (2015). Cured of Primary Bone Cancer, But at What Cost: A Qualitative Study of Functional Impairment and Lost Opportunities. Sarcoma.  ISSN 1357-714X.  2015 . doi: 10.1155/2015/484196 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lian, Olaug S & Bondevik, Hilde (2015). Medical constructions of long-term exhaustion, past and present. Sociology of Health and Illness.  ISSN 0141-9889.  37(6), s 920- 935 . doi: 10.1111/1467-9566.12249 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2015). Absent organs – Present selves: Exploring embodiment and gender identity in young Norwegian women’s accounts of hysterectomy. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  10 . doi: 10.3402/qhw.v10.26720 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ahlsen, Birgitte; Bondevik, Hilde; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2014). (Un)doing gender in a rehabilitation context: A narrative analysis of gender and self in stories of chronic muscle pain. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  36(5), s 359- 366 . doi: 10.3109/09638288.2013.793750
 • Bondevik, Hilde & Lillestøl, Kristine (2013). Nevrasteni i Norge 1880-1920. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (133), s 661- 665 . doi: 10.4045/tidsskr.12.1221
 • Lian, Olaug S & Bondevik, Hilde (2013). Diagnosenes sosiologi: Medisinske forståelser av utmattede kvinner – før og nå. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  21(4), s 329- 352 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bondevik, Hilde (2012). Descartes som eksempel i feministisk teori, I: Ellen Marie Krefting; Anne Eriksen & Anne Birgitte Rønning (red.),  Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 9788230400890.  4.  s 87 - 113
 • Bondevik, Hilde (2012). Klorose - "et væsentlig onde" - om blodmangel og unge kvinner anno 1890, I: Hilde Bondevik & Anne Kveim Lie (red.),  Rødt og hvitt. Om blod og melk i fortid og nåtid.  Unipub forlag.  ISBN 9788274775190.  4.  s 103 - 129
 • Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (2012). Kroppsvæsker som natur og kultur - om blod og melk i fortid og samtid, I: Hilde Bondevik & Anne Kveim Lie (red.),  Rødt og hvitt. Om blod og melk i fortid og nåtid.  Unipub forlag.  ISBN 9788274775190.  1.  s 5 - 23
 • Brekke, Tone & Bondevik, Hilde (2012). Historier om kjønn og Universitet 1811-2011. Innledning. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2), s 93- 98
 • Bondevik, Hilde (2010). Ragnar Vogt om hysteri - før og etter møtet med Freud :. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(2/3), s 3-6, 8-13
 • Bondevik, Hilde (2010). "Weak blood": Om klorosens tvetydige koloritt, I:  In på bara huden. Medisinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson.  Bokförlaget Nya Doxa.  ISBN 978-91-578-0570-6.  2.  s 45 - 65
 • Bondevik, Hilde (2010). Who's Afraid of Amalie Skram? Hysteria and Rebellion in Amalie Skram's Novels of Mental Hospitals, In Knut Stene-Johansen & Frederik Tygstrup (ed.),  Illness in context.  Rodopi.  ISBN 978-90-420-2943-9.  III – Archeology.  s 181 - 198
 • Bondevik, Hilde (2009). Bruddstykker av en hysterianalyse. Et mannlig kasus anno 1900. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 22- 28
 • Bondevik, Hilde (2009). Hysteria and matagynesis: Female malady between normality and normativity, In Lisa Folkmarson Käll (ed.),  Normality/Normativity.  Uppsala universitetet.  ISBN 978-91-978186-1-2.  6.  s 107 - 131
 • Bondevik, Hilde (2009). Om klorose og blodfattige jenter på slutten av 1800-tallet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (24), s 2647- 52
 • Bondevik, Hilde (2007). Freud og hysteriet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 122- 128
 • Bondevik, Hilde (2007). La donna è mobile – om hysteridiagnosen i Norge på 1800-tallet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (24), s 3254- 3259
 • Bondevik, Hilde (2007). Sfinksen på San Michele - om kjønn og medisin hos Axel Munthe. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3), s 20- 37
 • Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (2007). Tegn på sykdom. Om litterær diagnose og medisinsk fortolkning, I: Hilde Bondevik & Anne Kveim Lie (red.),  Tegn på sykdom. Om litterær medisin og medisinsk litteratur.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0024-1.  kapittel/innledning.  s 7 - 39
 • Bondevik, Hilde (2006). Michel Foucault og hysteri som diagnose og protest. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning.  ISSN 0036-5483.  (2)
 • Bondevik, Hilde & Rustad, Linda Marie (2006). Feministisk vitenskapskritikk og feministisk vitenskapsteori, I: Jørgen Ludvig Lorentzen & Wencke Mühleisen (red.),  Kjønnsforskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00769-4.  1.5.  s 77 - 93
 • Bondevik, Hilde & Rustad, Linda Marie (2006). Humanvitenskapelig kjønnsforskning, I: Jørgen Ludvig Lorentzen & Wencke Mühleisen (red.),  Kjønnsforskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00769-4.  1.3.  s 42 - 63
 • Bondevik, Hilde (2005). Hvem er redd for Amalie Skram? Iscenesettelse av hysteri og Protest i Amalie Skrams sinnssykehusromaner. Årbok - Amalie Skram-selskapet.  ISSN 0804-9920.  s 65- 83

Se alle arbeider i Cristin

 • Thoresen, Lisbeth; Rugseth, Gro & Bondevik, Hilde (2020). Fenomenologi i helsefaglig forskning. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028897.  140 s.
 • Bondevik, Hilde (2019). Hysteri i Norge. Et sykdomsportrett. Scandinavia adademic press.  ISBN 978-82-304-0241-2.  407 s.
 • Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (red.) (2017). Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden. Spartacus.  ISBN 9788230401859.  385 s.
 • Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (red.) (2012). Rødt og hvitt. Om blod og melk i fortid og nåtid. Unipub forlag.  ISBN 9788274775190.  249 s.
 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2011). Sykdom som litteratur. 13 utvalgte diagnoser. Unipub forlag.  ISBN 9788274775060.  411 s.
 • Bondevik, Hilde (2010). In på bara huden. Medisinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson. Bokförlaget Nya Doxa.  ISBN 978-91-578-0570-6.  281 s.
 • Bondevik, Hilde (2009). Hysteri i Norge. Et sykdomsportrett. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-329-5.  407 s.
 • Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (red.) (2007). Tegn på sykdom. Om litterær medisin og medisinsk litteratur. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0024-1.  288 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2021). Investigating narrative citizenship in the context of cancer.
 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2020). Fra mikroorganismenes karriereveier: mot den hvite død. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2020). Hva vil det si å erfare kreft?. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Bondevik, Hilde (2018). Sykdom som litteratur: Hysteri som 'case'.
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2018). Kunnskapsbasert medisin på norsk. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(14), s 1- 3 . doi: 10.4045/tidsskr.18.0524
 • Synnes, Oddgeir & Bondevik, Hilde (2018). Kreativ skriving blant ungdom med psykose.
 • Synnes, Oddgeir & Bondevik, Hilde (2018). The poetics of vulnerability: Creative writing among young adults with psychosis in light of Kristeva’s philosophy of language and her concept of subjectivity.
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2017). Kunnskapsbasert medisin, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  artikkel.
 • Bondevik, Hilde (2015). Roland Barthes - Hvordan leve sammen: Om begrepet årsak.
 • Bondevik, Hilde (2015). Roland Barthes: How to live together - Cause (Paris, June 2015).
 • Bondevik, Hilde (2015). Sorgens ulike stemmer: Sorg i litteraturen og sorg som grensediagnose..
 • Bondevik, Hilde & Busvold, Kari Irene (2015). Den uforklarte smartens fortelling - en tegnteoretisk tilnærming. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  15(7), s 30- 34
 • Synnes, Oddgeir & Bondevik, Hilde (2015). Skjønnlitterære strategiar i møte med (sjølvopplevd) kreft.
 • Bondevik, Hilde (2014). Enquete-Freud. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (1-2)
 • Bondevik, Hilde (2014). Hysteria and melancholy as literary style. American Studies in Scandinavia.  ISSN 0044-8060.  46(1), s 128- 133
 • Bondevik, Hilde (2014). Lis Norup. Hysteriens tid. Charcot. Breuer. Freud. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  17(2), s 157- 160
 • Bondevik, Hilde (2013). Å knekke sykejournalens koder.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2013). Fortellinger om hysterektomi - om kropp og identitet i unge kvinners historier om hvordan det er å leve uten livmor.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2013). Narratives about hysterectomy.
 • Bondevik, Hilde (2012). Litteratur og medisin, og hysteri som et ”case study”.
 • Bondevik, Hilde (2012). Paris,Charcot,Freud.
 • Bondevik, Hilde (2012). Ragnar Vogt - om hysteri før og etter møtet med Freud.
 • Bondevik, Hilde (2012). Željka Švrljuga, Hysteria and Melancholy as Literary Style in the Works of Charlotte Perkins Gilman, Kate Chopin, Zelda Fitzgerald, and Djuna Barnes, with a Forword by Patrizia Lombardo, The Edwin Mellen Press, United Kingdom, 2011. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3-4), s 283- 287
 • Bondevik, Hilde & Brekke, Tone (2012). Historier om kjønn og universitetet 1811-2011. Innledning. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2), s 93- 97
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2012). Bodies in motion: Hysterectomy, the female body and the question of healing.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2011). Et historisk komparativt blikk på kjønn og sykepleie.
 • Bondevik, Hilde (2010). Hysteriets norske gullalder.
 • Bondevik, Hilde (2009). Chatrine Holst. Hva er feminisme. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Bondevik, Hilde (2009). Hysteriets gullalder i Norge – hysteri som diagnose, metafor og protest, I: Anette Hobson (red.),  P2 akademiet XLI.  Transit forlag.  ISBN 978-82-7596-165-3.  3.  s 36 - 49
 • Bondevik, Hilde (2008). Arkitekturens betydning for helse og helbred. Anmeldelse av Gjengedal, E., Schiøtz, A. og Blystad, A. (red.): Helse i tid og rom, Cappelen, Oslo 2008. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (24), s 128- 128
 • Bondevik, Hilde (2008). Perspektivrikt om medisin. Anmeldelse av Edvin Schei, Hva er medisin, Universitetsforlaget 2007. Journalen: Medlemsblad for Oslo legeforening.  (2), s 13- 13
 • Halsaa, Beatrice & Bondevik, Hilde (2008, 21. august). Kvinner som går i front inn på mannsdominerte arenaer. [Radio].  NRK. Vis sammendrag
 • Bondevik, Hilde (2007). Medisinens orden og hysteriets uorden. Hysteri i Norge 1870-1915. Acta Humaniora. 297. Vis sammendrag
 • Bondevik, Hilde (2005). Hvem er redd for Amalie Skram? Iscenesettelse av hysteri og opprør i Amalie Skrams sinnssykehusromaner.
 • Bondevik, Hilde (2005). Hysteri i medisin og litteratur. Forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.
 • Bondevik, Hilde (2005). Hysteriets gullalder i Norge.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 13. mars 2021 17:32