Hilde Bondevik

Bilde av Hilde Bondevik
English version of this page
Telefon +47 22845387
Mobiltelefon +47 99797649
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jeg har min faglige bakgrunn fra idéhistorie og kjønnsstudier og er professor i humanistisk helse- og sykdomsforskning. Mine særlige forskningsområder er:

 • Medisinsk og helsefaglig humaniora
 • Medisinsk historie
 • Kjønnsperspektiver på sykdom og helse
 • Narrative tilnærminger innen medisin og helsefag
 • Sykdomsbeskrivelser i skjønnlitteratur
 • Kreativ skriving
 • Kreftoverlevelse
 • Medikalisering
 • Kvalitativ metode
 • Vitenskapsteori

For tiden er jeg med i ledergruppen for forskerprosjektet Rethinking cancer survivorship (SAMKUL-programmet i NFR) og har ansvar for arbeidspakken "Textbased representation of cancer", se 

https://www.med.uio.no/helsam/english/research/projects/cancul/index.html 

Undervisning

Jeg underviser i ulike emner på master i interdisiplinær helseforskning (tidligere helsefagvitenskap) med vekt på vitenskapsteori, sosiokulturelle perspektiv på sykdom og helse, kjønnsteori, kvalitative metoder og analysemåter, samt medisinsk og helsefaglig humaniora på medisinutdanningen. 

Jeg veileder i hovedsak PhD-studenter tilknyttet Det medisinske fakultets doktorgradsprogram, UiO, og studenter på master i interdisiplinær helseforskning.

Masterprogrammet i helsefagvitenskap fikk NOKUTs utdanningskvalitetspris i 2011.

Bakgrunn

 • Professor, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, UiO (2017- )
 • Programleder for master i interdisiplinær helseforskning [tidligere helsefagvitenskap], UiO (2012-2016)
 • Førsteamanuensis, Avdeling for helsefag, UiO (2010-2017)
 • Førsteamanuensis, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2007- 2010)
 • Programleder og undervisningsleder, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2007-2009)
 • Dr. philosophiae, Det humanvitenskapelige fakultetet, UiO (2007)
 • Stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2003-2006)
 • Universitetslektor, Avd. for ex.phil., UiO (1991-2001)
 • Cand.philol. i idéhistorie, UiO (1991)

Verv

 • Leder av forskergruppen Samfunn, helse og makt (2017-2021)
 • Medlem i styringsgruppen for det nordiske nettverket Studies in Narrativity and Medicine (2011-)
 • Medlem i styringsgruppen til Medisinsk-filosofisk forum
 • Medlem i Arne Næss Council (2020-) 
 • Medlem i styret ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2020-)
 • Medlem i programrådet ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2012-) 
 • Medlem i kvalitetssikringsutvalget for masteroppgaver, Avdeling for helsefag (2013-2016)
 • Medlem av koordineringsgruppen for likestilling, UiO (2011-2015)
 • Styremedlem i nettverk for kjønnsforskning, UiS (2009-2010)

Publikasjoner

 • Bondevik, Hilde (2023). Constructions of the In-/Educable A Nordic Outlook on Changing Legal and Educational Statuses of Pupils With Disabilities. I Tröhler, Daniel; Bostad, Inga; Tveit, Sverre & Hörmann, Bernadette (Red.), The Nordic Education Model in Context. Routledge. ISSN 9781032110462.
 • Romm, Kristin Lie; Synnes, Oddgeir & Bondevik, Hilde (2022). Creative writing as a means to recovery from early psychosis – Experiences from a group intervention. Arts and Health. ISSN 1753-3015. doi: 10.1080/17533015.2022.2130379. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moljord, Gøril & Bondevik, Hilde (2022). Constructions of the In-/Educable A Nordic Outlook on Changing Legal and Educational Statuses of Pupils With Disabilities. I Bostad, Inga; Tröhler, Daniel; Hörmann, Bernadette & Tveit, Sverre (Red.), The Nordic Education Model in Context. Ebook. Routledge. ISSN 978-1-003-21818-0. s. 56–74. doi: 10.4324/9781003218180-5.
 • Kvaale, Kaja; Lian, Olaug S. & Bondevik, Hilde (2022). ‘Beyond my Control’: Dealing with the Existential Uncertainty of Cancer in Online Texts. Illness, Crisis and Loss. ISSN 1054-1373. doi: 10.1177/10541373221122874. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lie, Hanne Cathrine; Gerwing, Jennifer; Bondevik, Hilde; Bostad, Inga; Ellingsen, Dan-Mikael & Frühholz, Sascha [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Studying clinical communication through multiple lenses: The underused potential of inter-disciplinary collaborations. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. doi: 10.1016/j.pec.2022.04.010.
 • Rivedal, Sunniva; Bondevik, Hilde; Thoresen, Lisbeth & Aasbø, Gunvor (2022). Den sensitiverte kroppen: en fenomenologisk studie av småbarnsmødres omsorgserfaringer og helse. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 20–33. doi: 10.18261/tfk.46.1.3.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2021). Kreftoverlevelse på nye måter – om hvordan kreft erfares og omtales. I Botten, Grete Synøve (Red.), Mangfold og engasjement i ti år. Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo 2010-2020.. Norwegian Medical Society. ISSN 978-82-92871-76-8. s. 157–165.
 • Rasmussen, Anders Juhl; Bernhardsson, Katarina; Bondevik, Hilde & Knox, Jeanette Bresson Ladegaard (2021). Sundhedshumaniora i sygepleje. Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker. ISSN 0106-8350. s. 56–61.
 • Bondevik, Hilde & Bostad, Inga (2021). Ut av hjemmet – inn i hjemmet. Når skole og hjem går sammen. I Bostad, Inga (Red.), Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi.. Spartacus. ISSN 978-82-304-0291-7. s. 133–170.
 • Synnes, Oddgeir Arne; Romm, Kristin Lie & Bondevik, Hilde (2021). The poetics of vulnerability: creative writing among young adults in treatment for psychosis in light of Ricoeur’s and Kristeva’s philosophy of language and subjectivity. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. doi: 10.1007/s11019-020-09998-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wahl, Astrid Klopstad & Bondevik, Hilde (2020). Mellom livserfaring og fagkunnskap under behandling med cellegift. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.20.0396.
 • Fauske, Lena; Hompland, Ivar; Lorem, Geir F; Hall, Kirsten Sundby & Bondevik, Hilde (2020). Striving towards Normality in Daily Life: A Qualitative Study of Patients Living with Metastatic Gastrointestinal Stromal Tumour in Long-Term Clinical Remission. Sarcoma. ISSN 1357-714X. doi: 10.1155/2020/1814394. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sabab, Nabila; Moen, Anne & Bondevik, Hilde (2020). Språkbruk og mønstre i sykepleiernes journalføring. En diskursanalytisk tilnærming . Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. doi: 10.4220/Sykepleienf.2020.82323. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2020). Kunnskapsbasert praksis og translasjon: Om kunnskapstyper og standardisering. I Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel & Tufte, Per Arne (Red.), Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518377. s. 55–78.
 • Bale, Kjersti & Bondevik, Hilde (2020). Magical thinking: experiences of grief and mourning in George Saunders' Lincoln in the Bardo and Jesmyn Ward's Sing, Unburied, Sing. I Jacobsen, Michael Hviid & Petersen, Anders (Red.), Exploring Grief. Towards a sociology of sorrow. Routledge. ISSN 978-0-367-19246-4. s. 69–83.
 • Ljoså, Tone Marte; Bondevik, Hilde; Halvorsen, Jon Anders; Carr, Eloise & Wahl, Astrid Klopstad (2020). The Complex Experience of Psoriasis Related Skin Pain: A Qualitative Study. Scandinavian Journal of Pain. ISSN 1877-8860. 20(3), s. 491–498. doi: 10.1515/sjpain-2019-0158. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bale, Kjersti & Bondevik, Hilde (2019). Verdighet mot livets slutt. Etiske, estetiske og politiske perspektiver på Cecilie Engers roman Mors gaver. I Gripsrud, Birgitta Haga & Thoresen, Lisbeth (Red.), Alt som lever må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402344. s. 195–222.
 • Fauske, Lena; Hompland, Ivar; Lorem, Geir F; Bondevik, Hilde & Bruland, Øyvind (2019). Perspectives on treatment side effects in patients with metastatic gastrointestinal stromal tumour: a qualitative study. Clinical Sarcoma Research. ISSN 2045-3329. 9(6). doi: 10.1186/s13569-019-0116-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fauske, Lena; Bondevik, Hilde; Ahlberg, Karin & Bjørndal, Arild (2019). Identifying bone sarcoma survivors facing psychosocial challenges. A study of trajectories following treatment. European Journal of Cancer Care. ISSN 0961-5423. doi: 10.1111/ecc.13119.
 • De Boer, Marjolein Lotte; Bondevik, Hilde & Solbrække, Kari Nyheim (2019). Beyond pathology. Women’s lived experiences of melancholy and mourning in infertility treatment. Medical Humanities. ISSN 1468-215X. doi: 10.1136/medhum-2018-011586. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stene-Johansen, Knut & Bondevik, Hilde (2018). Fritz Zorn. Kreft i litterært perspektiv. Filologen. ISSN 0807-9250. s. 38–45. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bøe, Camilla; Bondevik, Hilde; Wahl, Astrid Klopstad & Andersen, Marit Helen (2018). Going through laparoscopic liver resection in patients with colorectal liver metastases – a qualitative study. Nursing Open. ISSN 2054-1058. doi: 10.1002/nop2.206. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2018). Tuberkulose – Mellom sanatorium, laboratorium og atelier. Reception. Tidsskrift for nordisk litteratur. ISSN 1904-7088. 77, s. 14–28. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thoresen, Lisbeth & Bondevik, Hilde (2018). Jeg steg inn i en annen historie. Om Simone de Beauvoirs bok En lett og rolig død. I Johannessen, Aud; Askeland, Norunn; Jørgensen, Iben Brinch & Ulvestad, Jorun Margrethe (Red.), Døden i livet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202609597. s. 171–189. doi: 10.23865/noasp.40.ch8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bondevik, Hilde (2018). Cause. I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan (Red.), Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Transcript Verlag. ISSN 978-3-8376-4431-9. s. 102–117.
 • Synnes, Oddgeir & Bondevik, Hilde (2018). Litterære strategiar og sjølvopplevd kreft. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 21(02), s. 161–182. doi: 10.18261/issn.1504-288X-2018-02-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Breievne, Grete; Heggen, Kristin & Bondevik, Hilde (2018). Slik håndterer sykepleiere og brukere vond lukt i hjemmet. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 13. doi: 10.4220/Sykepleienf.2018.65987. Fulltekst i vitenarkiv
 • Busvold, Kari Irene & Bondevik, Hilde (2018). Medically unexplained physical symptoms,misunderstood and wrongly treated? A semiotic perspective on chronic pain. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. 34(6), s. 411–419. doi: 10.1080/09593985.2017.1422164. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit; Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2018). Physiotherapists as detectives: Investigating clues and plots in the clinical encounter. Medical Humanities. ISSN 1468-215X. 44(1), s. 40–45. doi: 10.1136/medhum-2017-011229.
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2017). Innføring av "kunnskapsbasert medisin" i norsk medisinsk diskurs. I Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (Red.), Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566265. s. 441–467. doi: 10.4045/tidsskr.18.0524.
 • Lian, Olaug S; Robson, Catherine & Bondevik, Hilde (2017). Women With Long-Term Exhaustion in Fictional Literature: A Comparative Approach. I Farcas, Carol-Ann (Red.), Reading the Psycosomatic in Medical and Popular Culture: Something. Nothing. Everything. Routledge. ISSN 9781315515694. s. 113–127. doi: 10.1201/9781315515694-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsvold, Aina; Aarseth, Helene & Bondevik, Hilde (2017). ‘I think my son is a wonderful chap’: Working-class and middle-class fathers’ narratives of their son’s ADHD diagnosis and medication . Families, Relationships and Societies. ISSN 2046-7435. 8(1), s. 105–120. doi: 10.1332/204674317X15034051559819. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bondevik, Hilde & Bostad, Inga (2017). Core principles in argumentation and understanding: hermeneutics and human rights. I Andreassen, Bård A.; Sano, Hans-Otto & McInerney-Lankford, Siobhán (Red.), Research Methods in Human Rights : a Handbook. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781785367793. s. 68 –93. doi: 10.4337/9781785367793.00011.
 • Leine, Marit; Wahl, Astrid Klopstad; Borge, Christine Råheim; Hustavenes, Magne Mikal & Bondevik, Hilde (2017). Feeling safe and motivated to achieve better health: Experiences with a partnership-based nursing practice programme for in-home patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 26(17-18), s. 2755–2764. doi: 10.1111/jocn.13794.
 • Bale, Kjersti & Bondevik, Hilde (2017). Sorg i diagnosekulturen. Mellom symptombeskrivelse og litterært uttrykk. I Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (Red.), Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden. Spartacus. ISSN 9788230401859. s. 289–323. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (2017). Snart er vi alle pasienter: Medikalisering i Norden fra vugge til grav. I Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (Red.), Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden. Spartacus. ISSN 9788230401859. s. 7–23.
 • Bondevik, Hilde (2016). Cause/Årsak. I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (Red.), Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus. ISSN 978-82-304-01781.
 • Ilstad, Janne Thu & Bondevik, Hilde (2016). Asylum-seeking Children: Affiliation to Norway or the ‘Home Country’. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 34(2), s. 124–137. doi: 10.1080/18918131.2016.1208412.
 • Fauske, Lena; Lorem, Geir F; Grov, Ellen Karine & Bondevik, Hilde (2016). Changes in the body image of bone sarcoma survivors following surgical treatment - A qualitative study. Journal of Surgical Oncology. ISSN 0022-4790. 113(2), s. 229–234. doi: 10.1002/jso.24138. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bondevik, Hilde; Stene-Johansen, Knut & Ahlzen, Rolf (2015). Fragments of illness: The Death of a Beekeeper as a literary case study of cancer. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. s. 1–9. doi: 10.1007/s11019-015-9672-3.
 • Fauske, Lena; Bondevik, Hilde; Bruland, Øyvind & Ozakinci, Gozde (2015). Negative and Positive Consequences of Cancer Treatment Experienced by Long-term Osteosarcoma Survivors: A Qualitative Study. Anticancer Research. ISSN 0250-7005. 35(11), s. 6081–6090.
 • Fauske, Lena; Bruland, Øyvind; Grov, Ellen Karine & Bondevik, Hilde (2015). Cured of Primary Bone Cancer, But at What Cost: A Qualitative Study of Functional Impairment and Lost Opportunities. Sarcoma. ISSN 1357-714X. 2015. doi: 10.1155/2015/484196. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2015). Absent organs – Present selves: Exploring embodiment and gender identity in young Norwegian women’s accounts of hysterectomy. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. ISSN 1748-2623. 10. doi: 10.3402/qhw.v10.26720. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lian, Olaug S & Bondevik, Hilde (2015). Medical constructions of long-term exhaustion, past and present. Sociology of Health and Illness. ISSN 0141-9889. 37(6), s. 920–935. doi: 10.1111/1467-9566.12249. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ahlsen, Birgitte; Bondevik, Hilde; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2014). (Un)doing gender in a rehabilitation context: A narrative analysis of gender and self in stories of chronic muscle pain. Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. 36(5), s. 359–366. doi: 10.3109/09638288.2013.793750.
 • Lian, Olaug S & Bondevik, Hilde (2013). Diagnosenes sosiologi: Medisinske forståelser av utmattede kvinner – før og nå. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 21(4), s. 329–352. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bondevik, Hilde & Lillestøl, Kristine (2013). Nevrasteni i Norge 1880-1920. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. s. 661–665. doi: 10.4045/tidsskr.12.1221.
 • Bondevik, Hilde (2012). Descartes som eksempel i feministisk teori. I Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (Red.), Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Spartacus. ISSN 9788230400890. s. 87–113.
 • Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (2012). Kroppsvæsker som natur og kultur - om blod og melk i fortid og samtid. I Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (Red.), Rødt og hvitt. Om blod og melk i fortid og nåtid. Unipub forlag. ISSN 9788274775190. s. 5–23.
 • Bondevik, Hilde (2012). Klorose - "et væsentlig onde" - om blodmangel og unge kvinner anno 1890. I Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (Red.), Rødt og hvitt. Om blod og melk i fortid og nåtid. Unipub forlag. ISSN 9788274775190. s. 103–129.
 • Brekke, Tone & Bondevik, Hilde (2012). Historier om kjønn og Universitet 1811-2011. Innledning. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 93–98.
 • Bondevik, Hilde (2010). "Weak blood": Om klorosens tvetydige koloritt, In på bara huden. Medisinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson. Bokförlaget Nya Doxa. ISSN 978-91-578-0570-6. s. 45–65.
 • Bondevik, Hilde (2010). Who's Afraid of Amalie Skram? Hysteria and Rebellion in Amalie Skram's Novels of Mental Hospitals. I Stene-Johansen, Knut & Tygstrup, Frederik (Red.), Illness in context. Brill|Rodopi. ISSN 978-90-420-2943-9. s. 181–198.
 • Bondevik, Hilde (2010). Ragnar Vogt om hysteri - før og etter møtet med Freud :. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(2/3).
 • Bondevik, Hilde (2009). Hysteria and matagynesis: Female malady between normality and normativity. I Käll, Lisa Folkmarson (Red.), Normality/Normativity. Uppsala universitetet. ISSN 978-91-978186-1-2. s. 107–131.
 • Bondevik, Hilde (2009). Bruddstykker av en hysterianalyse. Et mannlig kasus anno 1900. Fortid. ISSN 1504-1913. s. 22–28.
 • Bondevik, Hilde (2009). Om klorose og blodfattige jenter på slutten av 1800-tallet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. s. 2647–52.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thoresen, Lisbeth; Rugseth, Gro & Bondevik, Hilde (2020). Fenomenologi i helsefaglig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028897. 140 s.
 • Bondevik, Hilde (2019). Hysteri i Norge. Et sykdomsportrett. Scandinavia adademic press. ISBN 978-82-304-0241-2. 407 s.
 • Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (2017). Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden. Spartacus. ISBN 9788230401859. 385 s.
 • Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (2012). Rødt og hvitt. Om blod og melk i fortid og nåtid. Unipub forlag. ISBN 9788274775190. 249 s.
 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2011). Sykdom som litteratur. 13 utvalgte diagnoser. Unipub forlag. ISBN 9788274775060. 411 s.
 • Bondevik, Hilde (2010). In på bara huden. Medisinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson. Bokförlaget Nya Doxa. ISBN 978-91-578-0570-6. 281 s.
 • Bondevik, Hilde (2009). Hysteri i Norge. Et sykdomsportrett. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-329-5. 407 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bondevik, Hilde (2022). Stueland imponerer igjen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.22.0301.
 • Bondevik, Hilde (2022). Litteratur og medisin. .
 • Synnes, Oddgeir & Bondevik, Hilde (2021). Å artikulere kreftoverlevelse gjennom poetisk språk .
 • Bondevik, Hilde & Synnes, Oddgeir (2021). Kreativ skriving for kreftpasienter. Nettverket Carcinor. s. 10–12.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2021). Rethinking cancer survivorship. Exploring the foundations of research on how humans experience and voice cancer in a Norwegian context.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2021). Investigating narrative citizenship in the context of cancer.
 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2020). Fra mikroorganismenes karriereveier: mot den hvite død. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2020). Hva vil det si å erfare kreft? . Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2018). Kunnskapsbasert medisin på norsk. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(14), s. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.18.0524.
 • Bondevik, Hilde (2018). Sykdom som litteratur: Hysteri som 'case'.
 • Synnes, Oddgeir & Bondevik, Hilde (2018). The poetics of vulnerability: Creative writing among young adults with psychosis in light of Kristeva’s philosophy of language and her concept of subjectivity.
 • Synnes, Oddgeir & Bondevik, Hilde (2018). Kreativ skriving blant ungdom med psykose.
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2017). Kunnskapsbasert medisin. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2017). Store norske leksikon AS. doi: https%3A/snl.no/Kunnskapsbasert_medisin.
 • Bondevik, Hilde (2015). Sorgens ulike stemmer: Sorg i litteraturen og sorg som grensediagnose.
 • Bondevik, Hilde (2015). Roland Barthes - Hvordan leve sammen: Om begrepet årsak.
 • Bondevik, Hilde (2015). Roland Barthes: How to live together - Cause (Paris, June 2015).
 • Synnes, Oddgeir & Bondevik, Hilde (2015). Skjønnlitterære strategiar i møte med (sjølvopplevd) kreft.
 • Bondevik, Hilde & Busvold, Kari Irene (2015). Den uforklarte smartens fortelling - en tegnteoretisk tilnærming. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 15(7), s. 30–34.
 • Bondevik, Hilde (2014). Enquete-Freud. Agora. ISSN 0800-7136.
 • Bondevik, Hilde (2014). Lis Norup. Hysteriens tid. Charcot. Breuer. Freud. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 17(2), s. 157–160.
 • Bondevik, Hilde (2014). Hysteria and melancholy as literary style. American Studies in Scandinavia. ISSN 0044-8060. 46(1), s. 128–133.
 • Bondevik, Hilde (2013). Å knekke sykejournalens koder.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2013). Narratives about hysterectomy.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2013). Fortellinger om hysterektomi - om kropp og identitet i unge kvinners historier om hvordan det er å leve uten livmor.
 • Bondevik, Hilde & Brekke, Tone (2012). Historier om kjønn og universitetet 1811-2011. Innledning. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 93–97.
 • Bondevik, Hilde (2012). Željka Švrljuga, Hysteria and Melancholy as Literary Style in the Works of Charlotte Perkins Gilman, Kate Chopin, Zelda Fitzgerald, and Djuna Barnes, with a Forword by Patrizia Lombardo, The Edwin Mellen Press, United Kingdom, 2011. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 283–287.
 • Bondevik, Hilde (2012). Ragnar Vogt - om hysteri før og etter møtet med Freud.
 • Bondevik, Hilde (2012). Paris,Charcot,Freud.
 • Bondevik, Hilde (2012). Litteratur og medisin, og hysteri som et ”case study”.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2012). Bodies in motion: Hysterectomy, the female body and the question of healing.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2011). Et historisk komparativt blikk på kjønn og sykepleie.
 • Bondevik, Hilde (2010). Hysteriets norske gullalder.
 • Bondevik, Hilde (2009). Hysteriets gullalder i Norge – hysteri som diagnose, metafor og protest. I Hobson, Anette (Red.), P2 akademiet XLI. Transit forlag. ISSN 978-82-7596-165-3. s. 36–49.
 • Bondevik, Hilde (2009). Chatrine Holst. Hva er feminisme. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Bondevik, Hilde (2008). Arkitekturens betydning for helse og helbred. Anmeldelse av Gjengedal, E., Schiøtz, A. og Blystad, A. (red.): Helse i tid og rom, Cappelen, Oslo 2008. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. s. 128–128.
 • Bondevik, Hilde (2008). Perspektivrikt om medisin. Anmeldelse av Edvin Schei, Hva er medisin, Universitetsforlaget 2007. Journalen: Medlemsblad for Oslo legeforening. s. 13–13.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 23. okt. 2022 10:40