Hilde Bondevik

Bilde av Hilde Bondevik
English version of this page
Telefon +47 22845387
Mobiltelefon +47 99797649
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jeg har min faglige bakgrunn fra idéhistorie og kjønnsstudier og er professor i humanistisk helse- og sykdomsforskning. Mine særlige forskningsområder er:

 • Medisinsk og helsefaglig humaniora
 • Medisinsk historie
 • Kjønnsperspektiver på sykdom og helse
 • Narrative tilnærminger innen medisin og helsefag
 • Sykdomsbeskrivelser i skjønnlitteratur
 • Kreativ skriving
 • Kreftoverlevelse
 • Medikalisering
 • Kvalitativ metode
 • Vitenskapsteori

For tiden er jeg med i ledergruppen for forskerprosjektet Rethinking cancer survivorship (SAMKUL-programmet i NFR) og har ansvar for arbeidspakken "Textbased representation of cancer", se 

https://www.med.uio.no/helsam/english/research/projects/cancul/index.html 

Undervisning

Jeg underviser i ulike emner på master i interdisiplinær helseforskning (tidligere helsefagvitenskap) med vekt på vitenskapsteori, sosiokulturelle perspektiv på sykdom og helse, kjønnsteori, kvalitative metoder og analysemåter, samt medisinsk og helsefaglig humaniora på medisinutdanningen. 

Jeg veileder i hovedsak PhD-studenter tilknyttet Det medisinske fakultets doktorgradsprogram, UiO, og studenter på master i interdisiplinær helseforskning.

Masterprogrammet i helsefagvitenskap fikk NOKUTs utdanningskvalitetspris i 2011.

Bakgrunn

 • Professor, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, UiO (2017- )
 • Programleder for master i interdisiplinær helseforskning [tidligere helsefagvitenskap], UiO (2012-2016)
 • Førsteamanuensis, Avdeling for helsefag, UiO (2010-2017)
 • Førsteamanuensis, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2007- 2010)
 • Programleder og undervisningsleder, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2007-2009)
 • Dr. philosophiae, Det humanvitenskapelige fakultetet, UiO (2007)
 • Stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2003-2006)
 • Universitetslektor, Avd. for ex.phil., UiO (1991-2001)
 • Cand.philol. i idéhistorie, UiO (1991)

Verv

 • Leder forskergruppen Samfunn, helse og makt
 • Medlem i styringsgruppen for det nordiske nettverket Studies in Narrativity and Medicine
 • Medlem i styringsgruppen til Medisinsk-filosofisk forum
 • Medlem i Arne Næss Council (2020-) 
 • Medlem i styret ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2020-)
 • Medlem i programrådet ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2012-) 
 • Medlem i kvalitetssikringsutvalget for masteroppgaver, Avdeling for helsefag (2013-2016)
 • Medlem av koordineringsgruppen for likestilling, UiO (2011-2015)
 • Styremedlem i nettverk for kjønnsforskning, UiS (2009-2010)
Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 13. mars 2021 17:32