Hilde Bondevik

Faglige interesser

Jeg har min faglige bakgrunn fra idéhistorie og kjønnsstudier og er professor i humanistisk helse- og sykdomsforskning. Mine særlige forskningsområder er:

 • Medisinsk og helsefaglig humaniora
 • Medisinsk historie
 • Kjønnsperspektiver på sykdom og helse
 • Narrative tilnærminger innen medisin og helsefag
 • Sykdomsbeskrivelser i skjønnlitteratur
 • Kreativ skriving
 • Kreftoverlevelse
 • Medikalisering
 • Kvalitativ metode
 • Vitenskapsteori

For tiden er jeg med i ledergruppen for forskerprosjektet Rethinking cancer survivorship (SAMKUL-programmet i NFR) og har ansvar for arbeidspakken "Textbased representation of cancer", se 

https://www.med.uio.no/helsam/english/research/projects/cancul/index.html 

Undervisning

Jeg underviser i ulike emner på master i interdisiplinær helseforskning (tidligere helsefagvitenskap) med vekt på vitenskapsteori, sosiokulturelle perspektiv på sykdom og helse, kjønnsteori, kvalitative metoder og analysemåter, samt medisinsk og helsefaglig humaniora på medisinutdanningen. 

Jeg veileder i hovedsak PhD-studenter tilknyttet Det medisinske fakultets doktorgradsprogram, UiO, og studenter på master i interdisiplinær helseforskning.

Masterprogrammet i helsefagvitenskap fikk NOKUTs utdanningskvalitetspris i 2011.

Bakgrunn

 • Professor, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, UiO (2017- )
 • Programleder for master i interdisiplinær helseforskning [tidligere helsefagvitenskap], UiO (2012-2016)
 • Førsteamanuensis, Avdeling for helsefag, UiO (2010-2017)
 • Førsteamanuensis, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2007- 2010)
 • Programleder og undervisningsleder, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2007-2009)
 • Dr. philosophiae, Det humanvitenskapelige fakultetet, UiO (2007)
 • Stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2003-2006)
 • Universitetslektor, Avd. for ex.phil., UiO (1991-2001)
 • Cand.philol. i idéhistorie, UiO (1991)

Verv

 • Leder forskergruppen Samfunn, helse og makt
 • Medlem i styringsgruppen for det nordiske nettverket Studies in Narrativity and Medicine
 • Medlem i styringsgruppen til Medisinsk-filosofisk forum
 • Medlem i Arne Næss Council (2020-) 
 • Medlem i styret ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2020-)
 • Medlem i programrådet ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2012-) 
 • Medlem i kvalitetssikringsutvalget for masteroppgaver, Avdeling for helsefag (2013-2016)
 • Medlem av koordineringsgruppen for likestilling, UiO (2011-2015)
 • Styremedlem i nettverk for kjønnsforskning, UiS (2009-2010)

Publikasjoner

 • Synnes, Oddgeir Arne; Romm, Kristin Lie & Bondevik, Hilde (2021). The poetics of vulnerability: creative writing among young adults in treatment for psychosis in light of Ricoeur’s and Kristeva’s philosophy of language and subjectivity. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423. . doi: 10.1007/s11019-020-09998-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bale, Kjersti & Bondevik, Hilde (2020). Magical thinking: experiences of grief and mourning in George Saunders' Lincoln in the Bardo and Jesmyn Ward's Sing, Unburied, Sing, In Michael Hviid Jacobsen & Anders Petersen (ed.),  Exploring Grief. Towards a sociology of sorrow.  Routledge.  ISBN 978-0-367-19246-4.  Kapittel 4.  s 69 - 83
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2020). Kunnskapsbasert praksis og translasjon: Om kunnskapstyper og standardisering, I: Dag Jenssen; Monica Kjørstad; Sissel Seim & Per Arne Tufte (red.),  Vitenskapsteori for sosial- og helsefag.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205518377.  2.  s 55 - 78
 • Fauske, Lena; Hompland, Ivar; Lorem, Geir F; Hall, Kirsten Sundby & Bondevik, Hilde (2020). Striving towards Normality in Daily Life: A Qualitative Study of Patients Living with Metastatic Gastrointestinal Stromal Tumour in Long-Term Clinical Remission. Sarcoma.  ISSN 1357-714X.  (1814394) . doi: 10.1155/2020/1814394 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ljoså, Tone Marte; Bondevik, Hilde; Halvorsen, Jon Anders; Carr, Eloise & Wahl, Astrid Klopstad (2020). The Complex Experience of Psoriasis Related Skin Pain: A Qualitative Study. Scandinavian Journal of Pain.  ISSN 1877-8860.  20(3), s 491- 498 . doi: 10.1515/sjpain-2019-0158 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sabab, Nabila; Moen, Anne & Bondevik, Hilde (2020). Språkbruk og mønstre i sykepleiernes journalføring. En diskursanalytisk tilnærming. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936. . doi: 10.4220/Sykepleienf.2020.82323 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wahl, Astrid Klopstad & Bondevik, Hilde (2020). Mellom livserfaring og fagkunnskap under behandling med cellegift. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (14) . doi: 10.4045/tidsskr.20.0396
 • Bale, Kjersti & Bondevik, Hilde (2019). Verdighet mot livets slutt. Etiske, estetiske og politiske perspektiver på Cecilie Engers roman Mors gaver, I: Birgitta Haga Gripsrud & Lisbeth Thoresen (red.),  Alt som lever må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230402344.  Kapittel 7.  s 195 - 222
 • De Boer, Marjolein Lotte; Bondevik, Hilde & Solbrække, Kari Nyheim (2019). Beyond pathology. Women’s lived experiences of melancholy and mourning in infertility treatment. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X. . doi: 10.1136/medhum-2018-011586 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fauske, Lena; Bondevik, Hilde; Ahlberg, Karin & Bjørndal, Arild (2019). Identifying bone sarcoma survivors facing psychosocial challenges. A study of trajectories following treatment. European Journal of Cancer Care.  ISSN 0961-5423. . doi: 10.1111/ecc.13119
 • Fauske, Lena; Hompland, Ivar; Lorem, Geir F; Bondevik, Hilde & Bruland, Øyvind (2019). Perspectives on treatment side effects in patients with metastatic gastrointestinal stromal tumour: a qualitative study. Clinical sarcoma research.  ISSN 2045-3329.  9(6) . doi: 10.1186/s13569-019-0116-3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit; Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2018). Physiotherapists as detectives: Investigating clues and plots in the clinical encounter. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X.  44(1), s 40- 45 . doi: 10.1136/medhum-2017-011229
 • Bondevik, Hilde (2018). Cause, In Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Schimanski (ed.),  Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community.  Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-4431-9.  Chapter 10.  s 102 - 117
 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2018). Tuberkulose – Mellom sanatorium, laboratorium og atelier. Reception. Tidsskrift for nordisk litteratur.  ISSN 1904-7088.  77, s 14- 28 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Breievne, Grete; Heggen, Kristin & Bondevik, Hilde (2018). Slik håndterer sykepleiere og brukere vond lukt i hjemmet. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  13 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2018.65987 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Busvold, Kari Irene & Bondevik, Hilde (2018). Medically unexplained physical symptoms,misunderstood and wrongly treated? A semiotic perspective on chronic pain. Physiotherapy Theory and Practice.  ISSN 0959-3985.  34(6), s 411- 419 . doi: 10.1080/09593985.2017.1422164 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bøe, Camilla; Bondevik, Hilde; Wahl, Astrid Klopstad & Andersen, Marit Helen (2018). Going through laparoscopic liver resection in patients with colorectal liver metastases – a qualitative study. Nursing Open.  ISSN 2054-1058. . doi: 10.1002/nop2.206 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stene-Johansen, Knut & Bondevik, Hilde (2018). Fritz Zorn. Kreft i litterært perspektiv. Filologen.  ISSN 0807-9250.  (4), s 38- 45 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Synnes, Oddgeir & Bondevik, Hilde (2018). Litterære strategiar og sjølvopplevd kreft. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  21(02), s 161- 182 . doi: 10.18261/issn.1504-288X-2018-02-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thoresen, Lisbeth & Bondevik, Hilde (2018). Jeg steg inn i en annen historie. Om Simone de Beauvoirs bok En lett og rolig død, I: Aud Johannessen; Norunn Askeland; Iben Brinch Jørgensen & Jorun Margrethe Ulvestad (red.),  Døden i livet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202609597.  Kapittel 8.  s 171 - 189 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bale, Kjersti & Bondevik, Hilde (2017). Sorg i diagnosekulturen. Mellom symptombeskrivelse og litterært uttrykk, I: Hilde Bondevik; Ole Jacob Madsen & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden.  Spartacus.  ISBN 9788230401859.  10.  s 289 - 323 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bondevik, Hilde & Bostad, Inga (2017). Core principles in argumentation and understanding: hermeneutics and human rights, In Bård A. Andreassen; Hans-Otto Sano & Siobhán McInerney-Lankford (ed.),  Research Methods in Human Rights : a Handbook.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785367793.  Chapter 4.  s 68 - 93
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2017). Innføring av "kunnskapsbasert medisin" i norsk medisinsk diskurs., I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  18.  s 441 - 467
 • Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (2017). Snart er vi alle pasienter: Medikalisering i Norden fra vugge til grav, I: Hilde Bondevik; Ole Jacob Madsen & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden.  Spartacus.  ISBN 9788230401859.  Innledning.  s 7 - 23
 • Leine, Marit; Wahl, Astrid Klopstad; Borge, Christine Råheim; Hustavenes, Magne Mikal & Bondevik, Hilde (2017). Feeling safe and motivated to achieve better health: Experiences with a partnership-based nursing practice programme for in-home patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  26(17-18), s 2755- 2764 . doi: 10.1111/jocn.13794
 • Lian, Olaug S; Robson, Catherine & Bondevik, Hilde (2017). Women With Long-Term Exhaustion in Fictional Literature: A Comparative Approach, In Carol-Ann Farcas (ed.),  Reading the Psycosomatic in Medical and Popular Culture: Something. Nothing. Everything.  Routledge.  ISBN 9781315515694.  8.  s 113 - 127 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Olsvold, Aina; Aarseth, Helene & Bondevik, Hilde (2017). ‘I think my son is a wonderful chap’: Working-class and middle-class fathers’ narratives of their son’s ADHD diagnosis and medication. Families, Relationships and Societies.  ISSN 2046-7435.  8(1), s 105- 120 . doi: 10.1332/204674317X15034051559819 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bondevik, Hilde (2016). Cause/Årsak., I: Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Henrik Schimanski (red.),  Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  nr. 9.
 • Fauske, Lena; Lorem, Geir F; Grov, Ellen Karine & Bondevik, Hilde (2016). Changes in the body image of bone sarcoma survivors following surgical treatment - A qualitative study. Journal of Surgical Oncology.  ISSN 0022-4790.  113(2), s 229- 234 . doi: 10.1002/jso.24138 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ilstad, Janne Thu & Bondevik, Hilde (2016). Asylum-seeking Children: Affiliation to Norway or the ‘Home Country’. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  34(2), s 124- 137 . doi: 10.1080/18918131.2016.1208412
 • Bondevik, Hilde; Stene-Johansen, Knut & Ahlzen, Rolf (2015). Fragments of illness: The Death of a Beekeeper as a literary case study of cancer. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  s 1- 9 . doi: 10.1007/s11019-015-9672-3
 • Fauske, Lena; Bondevik, Hilde; Bruland, Øyvind & Ozakinci, Gozde (2015). Negative and Positive Consequences of Cancer Treatment Experienced by Long-term Osteosarcoma Survivors: A Qualitative Study. Anticancer Research.  ISSN 0250-7005.  35(11), s 6081- 6090
 • Fauske, Lena; Bruland, Øyvind; Grov, Ellen Karine & Bondevik, Hilde (2015). Cured of Primary Bone Cancer, But at What Cost: A Qualitative Study of Functional Impairment and Lost Opportunities. Sarcoma.  ISSN 1357-714X.  2015 . doi: 10.1155/2015/484196 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lian, Olaug S & Bondevik, Hilde (2015). Medical constructions of long-term exhaustion, past and present. Sociology of Health and Illness.  ISSN 0141-9889.  37(6), s 920- 935 . doi: 10.1111/1467-9566.12249 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2015). Absent organs – Present selves: Exploring embodiment and gender identity in young Norwegian women’s accounts of hysterectomy. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  10 . doi: 10.3402/qhw.v10.26720 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ahlsen, Birgitte; Bondevik, Hilde; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2014). (Un)doing gender in a rehabilitation context: A narrative analysis of gender and self in stories of chronic muscle pain. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  36(5), s 359- 366 . doi: 10.3109/09638288.2013.793750
 • Bondevik, Hilde & Lillestøl, Kristine (2013). Nevrasteni i Norge 1880-1920. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (133), s 661- 665 . doi: 10.4045/tidsskr.12.1221
 • Lian, Olaug S & Bondevik, Hilde (2013). Diagnosenes sosiologi: Medisinske forståelser av utmattede kvinner – før og nå. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  21(4), s 329- 352 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bondevik, Hilde (2012). Descartes som eksempel i feministisk teori, I: Ellen Marie Krefting; Anne Eriksen & Anne Birgitte Rønning (red.),  Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 9788230400890.  4.  s 87 - 113
 • Bondevik, Hilde (2012). Klorose - "et væsentlig onde" - om blodmangel og unge kvinner anno 1890, I: Hilde Bondevik & Anne Kveim Lie (red.),  Rødt og hvitt. Om blod og melk i fortid og nåtid.  Unipub forlag.  ISBN 9788274775190.  4.  s 103 - 129
 • Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (2012). Kroppsvæsker som natur og kultur - om blod og melk i fortid og samtid, I: Hilde Bondevik & Anne Kveim Lie (red.),  Rødt og hvitt. Om blod og melk i fortid og nåtid.  Unipub forlag.  ISBN 9788274775190.  1.  s 5 - 23
 • Brekke, Tone & Bondevik, Hilde (2012). Historier om kjønn og Universitet 1811-2011. Innledning. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2), s 93- 98
 • Bondevik, Hilde (2010). Ragnar Vogt om hysteri - før og etter møtet med Freud :. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(2/3), s 3-6, 8-13
 • Bondevik, Hilde (2010). "Weak blood": Om klorosens tvetydige koloritt, I:  In på bara huden. Medisinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson.  Bokförlaget Nya Doxa.  ISBN 978-91-578-0570-6.  2.  s 45 - 65
 • Bondevik, Hilde (2010). Who's Afraid of Amalie Skram? Hysteria and Rebellion in Amalie Skram's Novels of Mental Hospitals, In Knut Stene-Johansen & Frederik Tygstrup (ed.),  Illness in context.  Rodopi.  ISBN 978-90-420-2943-9.  III – Archeology.  s 181 - 198
 • Bondevik, Hilde (2009). Bruddstykker av en hysterianalyse. Et mannlig kasus anno 1900. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 22- 28
 • Bondevik, Hilde (2009). Hysteria and matagynesis: Female malady between normality and normativity, In Lisa Folkmarson Käll (ed.),  Normality/Normativity.  Uppsala universitetet.  ISBN 978-91-978186-1-2.  6.  s 107 - 131
 • Bondevik, Hilde (2009). Om klorose og blodfattige jenter på slutten av 1800-tallet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (24), s 2647- 52
 • Bondevik, Hilde (2007). Freud og hysteriet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 122- 128
 • Bondevik, Hilde (2007). La donna è mobile – om hysteridiagnosen i Norge på 1800-tallet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (24), s 3254- 3259
 • Bondevik, Hilde (2007). Sfinksen på San Michele - om kjønn og medisin hos Axel Munthe. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3), s 20- 37
 • Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (2007). Tegn på sykdom. Om litterær diagnose og medisinsk fortolkning, I: Hilde Bondevik & Anne Kveim Lie (red.),  Tegn på sykdom. Om litterær medisin og medisinsk litteratur.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0024-1.  kapittel/innledning.  s 7 - 39
 • Bondevik, Hilde (2006). Michel Foucault og hysteri som diagnose og protest. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning.  ISSN 0036-5483.  (2)
 • Bondevik, Hilde & Rustad, Linda Marie (2006). Feministisk vitenskapskritikk og feministisk vitenskapsteori, I: Jørgen Ludvig Lorentzen & Wencke Mühleisen (red.),  Kjønnsforskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00769-4.  1.5.  s 77 - 93
 • Bondevik, Hilde & Rustad, Linda Marie (2006). Humanvitenskapelig kjønnsforskning, I: Jørgen Ludvig Lorentzen & Wencke Mühleisen (red.),  Kjønnsforskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00769-4.  1.3.  s 42 - 63
 • Bondevik, Hilde (2005). Hvem er redd for Amalie Skram? Iscenesettelse av hysteri og Protest i Amalie Skrams sinnssykehusromaner. Årbok - Amalie Skram-selskapet.  ISSN 0804-9920.  s 65- 83

Se alle arbeider i Cristin

 • Thoresen, Lisbeth; Rugseth, Gro & Bondevik, Hilde (2020). Fenomenologi i helsefaglig forskning. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028897.  140 s.
 • Bondevik, Hilde (2019). Hysteri i Norge. Et sykdomsportrett. Scandinavia adademic press.  ISBN 978-82-304-0241-2.  407 s.
 • Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (red.) (2017). Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden. Spartacus.  ISBN 9788230401859.  385 s.
 • Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (red.) (2012). Rødt og hvitt. Om blod og melk i fortid og nåtid. Unipub forlag.  ISBN 9788274775190.  249 s.
 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2011). Sykdom som litteratur. 13 utvalgte diagnoser. Unipub forlag.  ISBN 9788274775060.  411 s.
 • Bondevik, Hilde (2010). In på bara huden. Medisinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson. Bokförlaget Nya Doxa.  ISBN 978-91-578-0570-6.  281 s.
 • Bondevik, Hilde (2009). Hysteri i Norge. Et sykdomsportrett. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-329-5.  407 s.
 • Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (red.) (2007). Tegn på sykdom. Om litterær medisin og medisinsk litteratur. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0024-1.  288 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2021). Investigating narrative citizenship in the context of cancer.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2021). Rethinking cancer survivorship. Exploring the foundations of research on how humans experience and voice cancer in a Norwegian context.
 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2020). Fra mikroorganismenes karriereveier: mot den hvite død. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2020). Hva vil det si å erfare kreft?. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Bondevik, Hilde (2018). Sykdom som litteratur: Hysteri som 'case'.
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2018). Kunnskapsbasert medisin på norsk. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(14), s 1- 3 . doi: 10.4045/tidsskr.18.0524
 • Synnes, Oddgeir & Bondevik, Hilde (2018). Kreativ skriving blant ungdom med psykose.
 • Synnes, Oddgeir & Bondevik, Hilde (2018). The poetics of vulnerability: Creative writing among young adults with psychosis in light of Kristeva’s philosophy of language and her concept of subjectivity.
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2017). Kunnskapsbasert medisin, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  artikkel.
 • Bondevik, Hilde (2015). Roland Barthes - Hvordan leve sammen: Om begrepet årsak.
 • Bondevik, Hilde (2015). Roland Barthes: How to live together - Cause (Paris, June 2015).
 • Bondevik, Hilde (2015). Sorgens ulike stemmer: Sorg i litteraturen og sorg som grensediagnose..
 • Bondevik, Hilde & Busvold, Kari Irene (2015). Den uforklarte smartens fortelling - en tegnteoretisk tilnærming. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  15(7), s 30- 34
 • Synnes, Oddgeir & Bondevik, Hilde (2015). Skjønnlitterære strategiar i møte med (sjølvopplevd) kreft.
 • Bondevik, Hilde (2014). Enquete-Freud. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (1-2)
 • Bondevik, Hilde (2014). Hysteria and melancholy as literary style. American Studies in Scandinavia.  ISSN 0044-8060.  46(1), s 128- 133
 • Bondevik, Hilde (2014). Lis Norup. Hysteriens tid. Charcot. Breuer. Freud. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  17(2), s 157- 160
 • Bondevik, Hilde (2013). Å knekke sykejournalens koder.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2013). Fortellinger om hysterektomi - om kropp og identitet i unge kvinners historier om hvordan det er å leve uten livmor.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2013). Narratives about hysterectomy.
 • Bondevik, Hilde (2012). Litteratur og medisin, og hysteri som et ”case study”.
 • Bondevik, Hilde (2012). Paris,Charcot,Freud.
 • Bondevik, Hilde (2012). Ragnar Vogt - om hysteri før og etter møtet med Freud.
 • Bondevik, Hilde (2012). Željka Švrljuga, Hysteria and Melancholy as Literary Style in the Works of Charlotte Perkins Gilman, Kate Chopin, Zelda Fitzgerald, and Djuna Barnes, with a Forword by Patrizia Lombardo, The Edwin Mellen Press, United Kingdom, 2011. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3-4), s 283- 287
 • Bondevik, Hilde & Brekke, Tone (2012). Historier om kjønn og universitetet 1811-2011. Innledning. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2), s 93- 97
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2012). Bodies in motion: Hysterectomy, the female body and the question of healing.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2011). Et historisk komparativt blikk på kjønn og sykepleie.
 • Bondevik, Hilde (2010). Hysteriets norske gullalder.
 • Bondevik, Hilde (2009). Chatrine Holst. Hva er feminisme. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Bondevik, Hilde (2009). Hysteriets gullalder i Norge – hysteri som diagnose, metafor og protest, I: Anette Hobson (red.),  P2 akademiet XLI.  Transit forlag.  ISBN 978-82-7596-165-3.  3.  s 36 - 49
 • Bondevik, Hilde (2008). Arkitekturens betydning for helse og helbred. Anmeldelse av Gjengedal, E., Schiøtz, A. og Blystad, A. (red.): Helse i tid og rom, Cappelen, Oslo 2008. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (24), s 128- 128
 • Bondevik, Hilde (2008). Perspektivrikt om medisin. Anmeldelse av Edvin Schei, Hva er medisin, Universitetsforlaget 2007. Journalen: Medlemsblad for Oslo legeforening.  (2), s 13- 13
 • Halsaa, Beatrice & Bondevik, Hilde (2008, 21. august). Kvinner som går i front inn på mannsdominerte arenaer. [Radio].  NRK. Vis sammendrag
 • Bondevik, Hilde (2007). Medisinens orden og hysteriets uorden. Hysteri i Norge 1870-1915. Acta Humaniora. 297. Vis sammendrag
 • Bondevik, Hilde (2005). Hvem er redd for Amalie Skram? Iscenesettelse av hysteri og opprør i Amalie Skrams sinnssykehusromaner.
 • Bondevik, Hilde (2005). Hysteri i medisin og litteratur. Forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 13. mars 2021 17:32