English version of this page

Faktorer som påvirker gjennomføringen av eksperimentelle studier av ikke-farmasøytiske tiltak (avsluttet)

Denne studien har som mål å bedre forstå hvorfor det har vært så få randomiserte studier av ikke-farmasøytiske tiltak siden starten av covid-19 pandemien.

Studien retter seg mot forskere og andre som har vært involvert i covid-19 responsen, og er den del av det NFR-finansierte prosjektet "Inkluderende evaluering av folkehelsetiltak" ledet av Universitetet i Bergen.

Les mer om studien på engelske prosjektside og delta i undersøkelsen

Publisert 23. mars 2021 11:12 - Sist endret 29. aug. 2022 09:34

Kontakt

Pascale Renée Cyr
Stipendiat ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Universitetet i Oslo.