English version of this page

CP-North

Å leve med cerebral parese i de nordiske land

Om prosjektet

Hovedmålet er gjennom oppbygging av en nordisk register-basert platform med et nettverk av forskere fra fem nordiske land, å betydelig utvikle kunnskap om hvordan personer med en kompleks og livslang funksjonshemming, påvirkes på individ, familie og sosialnivå. Spesifikk vil vi undersøke hvordan det å leve med CP påvirker helse, livskvalitet, helsetjenestebruk, utdanning, arbeidsutkomme, sosialøkonomisk status, og dødelighet gjennom levetiden til personer med CP og pårørende. Vi vil også undersøke om disse effektene mellom kjønn, i og på tvers av de nordiske land. 

Brukermedvirkning

Det er etablert et brukerpanel bestående av pasienter og pårørende. 

Samarbeid

Multidisiplinært konsortium fra nordiske land - Sweden, Denmark, Iceland and Finland.

Publikasjoner

 

 

Publisert 1. mars 2018 12:01 - Sist endret 3. mars 2022 14:03