English version of this page

Barn med cerebral parese (CPHAB) (avsluttet)

Prosjektet vil følge barn med cerebral parese (CP) gjennom førskolealder med regelmessige kartlegginger av barnets funksjon, familiens situasjon og tiltak og tjenester som ytes. CPHAB vil kunne fungere som en modell for systematisk innsamling av informasjon som kan genere kunnskap om habiliteringsforløp for barn med komplekse tilstander.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

CPHAB er forankret i det nasjonale CP registeret (CPRN) og det motoriske oppfølgingsprogrammet for barn med CP (CPOP). Deltakelse i CPHAB innebærer systematisk kartlegging hvert halvår i tre år.

Mål

Å generere kunnskap om barn med CPs utviklingsforløp, familiens situasjon, og virkninger og nytte av tiltak og tjenester som ytes. Data fra registeret vil bli anvendt i ulike prosjekter for å fremskaffe kunnskap som kan bidra til utforming av familiesentrerte, likeverdige og virkningsfulle tjenester for førskolebarn med komplekse tilstander, slik som CP.

Bakgrunn

Forskning indikerer at tidlig og god hjelp til barna og familien er av stor betydning for å sikre barnet best mulig utviklingsbetingelser. Prosjektet er forankret i en økologisk og sosiokulturell forståelse av utvikling og funksjonshemming, og anvender ICF som referanseramme for kartleggingene.  Kartleggingene gjennomføres med bruk av standardiserte instrumenter. Informasjonen lagres i en egen database ved Oslo universitetssykehus.

En stipendiat, Gunvor Lilleholt Klevberg, er tilsatt og gjennomfører prosjektet "Håndfunksjon og habiliteringstjenester ved cerebral parese".

Delprosjekter

Håndfunksjon og habilitering.

Se presentasjonen "Habiliteringstjenester og håndfunksjon hos førskolebarn med cerebral parese" (starter 6:28:06) ved stipendiaten Gunvor Klevberg under Nasjonal forskningskonferanse i habilitering i Tromsø den 30.oktober 2014

Finansiering

  • CHARM, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo Universitetssykehus, Stiftelsen Sofies Minde.

Samarbeid

CPHAB gjennomføres i samarbeid med kliniske habiliteringsmiljøer, forsknings- og undervisningsinstitusjoner og brukerorganisasjon

  • Barnehabiliteringstjenestene i spesialisthelsetjenesten
  • Oslo universitetssykehus (OUS), Barneavdeling for nevrofag
  • Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Fakultet for helsefag
  • CP-foreningen

Prosjektet vil inngå i et nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk innen barnehabilitering.

CPHab nyhetsbrev

Nr. 1 mai 2013

Nr. 2 des 2013

Resultater:

Start - slutt

2013 – 2017

Publisert 18. okt. 2011 12:01 - Sist endret 23. feb. 2018 11:15

Kontakt

Prosjektleder:

  • Sigrid Østensjø, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag
  • Reidun Jahnsen (registeransvarlig), Oslo Universitetssykehus, Barneavdeling for nevrofag