Deltakere i Hva kjennetegner dem som får diabetes i ung alder?

Navn Telefon E-post Emneord
Katrina Louise Bø Tibballs Stipendiat k.l.b.tibballs@medisin.uio.no
Esben Selmer Buhl Forsker e.s.buhl@medisin.uio.no
Anne Karen Jenum +47 22850648 +47 91181416 (mob) a.k.jenum@medisin.uio.no
Jørund Straand Seniorrådgiver +47 22850647 +47-92852523 jorund.straand@medisin.uio.no