Jørund Straand

Bilde av Jørund Straand
English version of this page
Telefon +47 22850647
Mobiltelefon +47-92852523
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 0450 Oslo Avdeling for allmennmedisin
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Egen forskning  kan i hovedsak rubriseres som farmakoepidemiologi, der fokus etter hvert har konsentrert seg mot ulike tilnærminger i forhold til å bedre kvaliteten på legemiddelbehandling til eldre i allmennpraksis, sykehjem inkludert.
 • Prosjektleder for kvalitetsprosjektet Kollegabasert terapiveiledning (KTV) og veileder/prosjektleder for en rekke ulike ph.d-prosjekt ved avdelingen.
 • En annen interesse knytter seg til medisinsk historie.

Undervisning

 • Undervisning på legestudiet om ulike emner knyttet til praktisk farmakoterapi i allmennpraksis, om kunnskapsgrunnlag for farmakologisk behandling, preventiv kardiologi, hjertesvikt, journalføring i allmennpraksis, hjemmebesøket som arbeidsform mv.  Undervisningsadministrative oppgaver inkluderer tidligere semesterutvalgsledelse (10. og 11-12.semester), deltakelse i eksamenskommisjoner (blant annet 12.semester) og siden 2001 ansvarlig koordinator for allmennmedisinsk stasjonseksamen (klinisk eksamen) i 12.semester.
 • Undervisning i legers videre- etterutdanning hovedsaklig knyttet til forskning i allmennpraksis og diagnostikk/behandling av eldre pasienter i allmennpraksis (sykehjem inkludert).

Bakgrunn

Etter at jeg ble utdannet som lege i Bergen (1977) arbeidet jeg ett år på Bergen Legevakt, deretter turnustjeneste på Fylkessjukehuset på Stord og distriktsturnus i Karasjok. Militærtjeneste som dykkerlege på Haakonsvern. Bortsett fra sideutdannelse på Haukeland sykehus (Barneklinikken og medisinsk avdeling) arbeidet jeg som allmennpraktiker i Bergen fram til år 2000, deltid fra 1988 kombinert med stilling ved Institutt for allmennmedisin (Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB). Førsteamanuensis ISF, UiB fra 1997. Doktorgrad 1999 på en farmakoepidemiologisk studie fra Møre og Romsdal (The Møre and Romsdal prescription study): To prescribe or not to prescribe. Drug prescribing studies from general practice. The Møre & Romsdal Prescription Study (II). Nor J Epidemiol 1999; 9: Suppl 2.

Full stilling som 1.amanuensis ved Seksjon for allmennmedisin, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin fra 2000 og professor samme sted fra 2003. Seksjonsleder 2001-2006 og fra 2011 avdelingsleder. I perioder arbeidet som fastlegevikar på Lillestrøm Legesenter. Fra høst 2006 forskningsleder (50%) ved nyetablert eksternt finansiert Allmennmedisinsk Forskningsenhet samme sted.  

Verv

Medlemsskap:

 • Legeforeningen (Oslo legeforening, Norsk forening for allmennmedisin, Leger i vitenskapelige stillinger, Assosiert medlem Allmennlegeforeningen)
 • Norsk forening for farmakoepidemiologi
 • Leger mot atomvåpen

Referee:

 • The Lancet
 • Journal of the American Medical Association
 • Journal of the American Geriatrics Society (JAGS),
 • The Journal of Pediatrics
 • Acta Paediatrica
 • Pediatrics
 • European Journal of Clinical Pharmacology
 • Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology
 • Pharmacoepidemiology and Drug Safety
 • BMC Health Services Research
 • The Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry
 • American Journal of Managed Care
 • Scandinavian Journal of Infectious Diseases
 • Scandinavian Journal of Public Health
 • Scandinavian Journal of Primary Health Care
 • Tidsskr Nor Lægeforen (The Journal of the Norwegian Medical Association)
 • Norwegian Journal of Epidemiology
 • Norsk Legemiddelhåndbok for helsepersonell
 • Norsk elektronisk legehåndbok
 • Nettdoktor.no

Samarbeid

 • Oslo Universitetssykehus
 • Helse SørØst
 • Folkehelseinstituttet
 • AFE Bergen
 • AFE Tromsø
 • Hallingforsk

Publikasjoner

 • Kristoffersen, Espen Saxhaug; Bjorvatn, Bjørn; Halvorsen, Peder Andreas; Nilsen, Stein; Fossum, Guro Haugen & Fors, Egil Andreas [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). The Norwegian PraksisNett: a nationwide practice-based research network with a novel IT infrastructure. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 40(2). doi: 10.1080/02813432.2022.2073966.
 • Østrem, Anders; Bruusgaard, Kari A.; Hellem, Elisabet & Straand, Jørund (2021). Lungerehabilitering av kolspasienter i primærhelsetjenesten - en pilotundersøkelse i to norske kommuner. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 88(6), s. 10–15.
 • Straand, Jørund & Sandvik, Hogne (2021). Professor Niels Berner Sørenssen (1774-1857) - teori og praksis i en medisinsk brytningstid. Michael quarterly. Supplement. ISSN 1893-0808. 18, s. 218–238.
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Brænd, Anja Maria (2021). Good communication was valued as more important than accessibility according to 707 Nordic primary care patients: a report from the QUALICOPC study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. doi: 10.1080/02813432.2021.1928837. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fog, Amura Francesca; Mdala, Ibrahimu; Engedal, Knut & Straand, Jørund (2020). Variation between nursing homes in drug use and in drug-related problems. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. doi: 10.1186/s12877-020-01745-y.
 • Romskaug, Rita; Wyller, Torgeir Bruun; Straand, Jørund; Kersten, Hege & Molden, Espen (2020). Prescribed Doses of CYP2D6-Metabolized Drugs and Hemodynamic Responses in Relation to CYP2D6 Genotype Among Older Patients Exposed to Polypharmacy. Drugs & Aging. ISSN 1170-229X. 37(6), s. 425–433. doi: 10.1007/s40266-020-00763-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kristoffersen, Espen Saxhaug; Saltyte Benth, Jurate; Straand, Jørund; Russell, Michael Bjørn & Lundqvist, Christofer (2019). Validity of self-reported assessment of severity of dependence scale in medication-overuse headache. Scandinavian Journal of Pain. ISSN 1877-8860. 19(4), s. 837–841. doi: 10.1515/sjpain-2019-0022.
 • Lundqvist, Christofer; Gossop, Michael; Russell, Michael Bjørn; Straand, Jørund & Kristoffersen, Espen Saxhaug (2019). Severity of Analgesic Dependence and Medication-overuse Headache . Journal of addiction medicine. ISSN 1932-0620. 13(5), s. 346–353. doi: 10.1097/ADM.0000000000000504.
 • Fetveit, Arne; Straand, Jørund; Bjorvatn, Bjørn & Kristoffersen, Espen Saxhaug (2019). Self-reported sleeplessness in 12,655 persons living in the north of Norway: The Tromsø Study. Sleep Science. ISSN 1984-0659. 12(3), s. 147–155. doi: 10.5935/1984-0063.20190070. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rolfsjord, Ingrid; Mdala, Ibrahimu & Straand, Jørund (2019). Sykebesøk på sykehjem: Får vaktlegen nok pasientinformasjon? : . Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. doi: 10.4220/sykepleienf.2019.75498.
 • Romskaug, Rita; Skovlund, Eva; Straand, Jørund; Molden, Espen; Kersten, Hege & Pitkala, Kaisu H [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Effect of clinical geriatric assessments and collaborative medication reviews by geriatrician and family physician for improving health-related quality of life in home-dwelling older patients receiving polypharmacy: a cluster randomized clinical trial. JAMA Internal Medicine. ISSN 2168-6106. doi: 10.1001/jamainternmed.2019.5096. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fog, Amura Francesca; Straand, Jørund; Engedal, Knut & Blix, Hege Salvesen (2019). Drug use differs by care level. A cross-sectional comparison between older people living at home or in a nursing home in Oslo, Norway. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 19. doi: 10.1186/s12877-019-1064-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2018). Patients´ and GPs´ expectations regarding healthcare-seeking behavior: a Norwegian comparative study. British Journal of General Practice Open. ISSN 2398-3795. doi: 10.3399/bjgpopen18X101615. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rognstad, Sture; Brekke, Mette; Mdala, Ibrahimu; Fetveit, Arne; Gjelstad, Svein & Straand, Jørund (2018). Characteristics of General Practitioners (GPs) responding to an educational intervention to minimize inappropriate prescriptions. Subgroup analyses of 449 GPs participating in the Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) study. . British Journal of General Practice Open. ISSN 2398-3795. doi: 10.3399/bjgpopen18X101373. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rognstad, Sture; Brekke, Mette; Gjelstad, Svein; Straand, Jørund & Fetveit, Arne (2018). Potentially inappropriate prescribing to older patients: Criteria, prevalence and an intervention to reduce it: The Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) Study - A cluster-randomized, educational intervention in Norwegian general practice. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. 123(4), s. 380–391. doi: 10.1111/bcpt.13040.
 • Straand, Jørund & Cooper, Jeanette (2018). Legemiddelkonsulentbesøk i allmennpraksis observert av femteårsstudenter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(1), s. 1–9. doi: 10.4045/tidsskr.17.0078.
 • Espelid, Ivar; Simonsen, Kristian Anton; Skaare, Anne B; Willumsen, Tiril; Straand, Jørund & Gjelstad, Svein [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Forskningsnettverk med leger og tannleger. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 128(1), s. 8–14.
 • Espelid, Ivar✝; Simonsen, Kristian Anton; Skaare, Anne B; Willumsen, Tiril; Straand, Jørund & Gjelstad, Svein [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Forskningsnettverk med leger og tannleger: et pilotprosjekt med datauttrekk fra elektronisk pasientjournal . Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 128(1), s. 8–14.
 • Skaare, Anne B; Simonsen, Kristian Anton; Espelid, Ivar✝; Straand, Jørund; Gjelstad, Svein & Klock, Kristin [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Medikamentelt utløst munntørrhet hos to pasientgrupper: Et pilotprosjekt blant leger og tannleger basert på data fra elektroniske pasientjournaler og spørreskjema. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 128(1), s. 16–23.
 • Sundseth, Anne Cathrine; Gjelstad, Svein; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2018). General practitioners' prescriptions of benzodiazepines, Z-hypnotics and opioid analgesics for elderly patients during direct and indirect contacts. A cross-sectional, observational study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 36(2), s. 115–122. doi: 10.1080/02813432.2018.1459164. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dalbak, Lene Gjelseth; Schirmer, Henrik; Straand, Jørund; Mdala, Ibrahimu; Solberg, Ole Geir & Melbye, Hasse (2018). Impaired left ventricular filling is associated with decreased pulse oximetry values. Scandinavian Cardiovascular Journal. ISSN 1401-7431. 52(4), s. 211–217. doi: 10.1080/14017431.2018.1464662.
 • Brænd, Anja Maria; Straand, Jørund & Klovning, Atle (2017). Clinical drug trials in general practice: how well are external validity issues reported? BMC Family Practice. ISSN 1471-2296. 18(1). doi: 10.1186/s12875-017-0680-7.
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund; Björkelund, Cecilia; Kosunen, Elise; Thorgeirsson, Ofeigur & Vedsted, Peter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Differences in medical services in Nordic general practice: a comparative survey from the QUALICOPC study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 35(2), s. 153–161. doi: 10.1080/02813432.2017.1333323. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nyborg, Gunhild; Brekke, Mette; Straand, Jørund; Gjelstad, Svein & Romøren, Maria (2017). Potentially inappropriate medication use in nursing homes: an observational study using the NORGEP-NH criteria. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 17:220, s. 1–11. doi: 10.1186/s12877-017-0608-z.
 • Kristoffersen, Espen Saxhaug; Straand, Jørund; Saltyte Benth, Jurate; Russell, Michael Bjørn & LUNDQVIST, CHRISTOFER (2017). Predictors of successful primary care detoxification treatment for medication-overuse headache. Acta Neurologica Scandinavica. ISSN 0001-6314. 136(5), s. 486–494. doi: 10.1111/ane.12759.
 • Næss, Gro; Kirkevold, Marit; Hammer, Wenche; Straand, Jørund & Wyller, Torgeir Bruun (2017). Nursing care needs and services utilised by home-dwelling elderly with complex health problems: Observational study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 17(1). doi: 10.1186/s12913-017-2600-x.
 • Fog, Amura Francesca; Kvalvaag, Gunnar; Engedal, Knut & Straand, Jørund (2017). Drug-related problems and changes in drug utilization after medication reviews in nursing homes in Oslo, Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 35(4), s. 329–335. doi: 10.1080/02813432.2017.1397246.
 • Kristoffersen, Espen Saxhaug; Straand, Jørund; Russell, Michael Bjørn & LUNDQVIST, CHRISTOFER (2017). Lasting improvement of medication-overuse headache after brief intervention - a long-term follow-up in primary care. European Journal of Neurology. ISSN 1351-5101. 24(7), s. 883–891. doi: 10.1111/ene.13318.
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund; Melbye, Hasse; Rørtveit, Guri; Hetlevik, Irene & Rosvold, Elin Olaug (2016). Patient experiences and the association with organizational factors in general practice: Results from the Norwegian part of the international, multi-centre, cross-sectional QUALICOPC study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 16(428). doi: 10.1186/s12913-016-1684-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brænd, Anja Maria; Straand, Jørund; Jakobsen, Rune Bruhn & Klovning, Atle (2016). Publication and non-publication of drug trial results: A 10-year cohort of trials in Norwegian general practice. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 6(4). doi: 10.1136/bmjopen-2015-010535. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kristoffersen, Espen Saxhaug; Straand, Jørund; Russell, Michael Bjørn & LUNDQVIST, CHRISTOFER (2016). Disability, anxiety and depression in patients with medication-overuse headache in primary care - the BIMOH study. European Journal of Neurology. ISSN 1351-5101. 23, s. 28–35. doi: 10.1111/ene.12850.
 • Dalbak, Lene Gjelseth; Straand, Jørund & Melbye, Hasse (2015). Should pulse oximetry be included in GPs' assessment of patients with obstructive lung disease? Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 33(4), s. 305–310. doi: 10.3109/02813432.2015.1117283. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kristoffersen, Espen Saxhaug; Straand, Jørund; Vetvik, Kjersti; Saltyte Benth, Jurate; Russell, Michael Bjørn & LUNDQVIST, CHRISTOFER (2015). Brief intervention by general practitioners for medication-overuse headache, follow-up after 6 months: a pragmatic cluster-randomised controlled trial. Journal of Neurology. ISSN 0340-5354. Published ahead of print. doi: 10.1007/s00415-015-7975-1.
 • Nyborg, Gunhild; Straand, Jørund; Klovning, Atle & Brekke, Mette (2015). The Norwegian General Practice-Nursing Home criteria (NORGEP-NH) for potentially inappropriate medication use: A web-based Delphi study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 33(2), s. 134–141. doi: 10.3109/02813432.2015.1041833. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kristoffersen, Espen Saxhaug; Straand, Jørund; Vetvik, Kjersti; Saltyte Benth, Jurate; Russell, Michael Bjørn & LUNDQVIST, CHRISTOFER (2015). Brief intervention for medication-overuse headache in primary care. The BIMOH study: a double-blind pragmatic cluster randomised parallel controlled trial. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. ISSN 0022-3050. 86(5), s. 505–512. doi: 10.1136/jnnp-2014-308548.
 • Kristoffersen, Espen Saxhaug; Straand, Jørund; Russell, Michael Bjørn & LUNDQVIST, CHRISTOFER (2014). Feasibility of a brief intervention for medication-overuse headache in primary care - A pilot study. BMC Research Notes. ISSN 1756-0500. 7(1). doi: 10.1186/1756-0500-7-165. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjelsvik, Bjørn E.; Straand, Jørund; Hunskaar, Steinar; Dalen, Ingvild & Rosvold, Elin Olaug (2014). Use and discontinued use of menopausal hormone therapy by healthy women in Norway: The Hordaland women's cohort study. Menopause. ISSN 1072-3714. 21(5), s. 459–468. doi: 10.1097/GME.0b013e3182a11f2d.
 • Tschudi-Madsen, Hedda; Kjeldsberg, Mona; Natvig, Bård; Ihlebæk, Camilla; Straand, Jørund & Bruusgaard, Dag (2014). Medically unexplained conditions considered by patients in general practice. Family Practice. ISSN 0263-2136. 31(2), s. 156–163. doi: 10.1093/fampra/cmt081.
 • Rognstad, Sture; Brekke, Mette; Fetveit, Arne; Dalen, Ingvild & Straand, Jørund (2013). Prescription peer academic detailing to reduce inappropriate prescribing for older patients: a cluster randomised controlled trial. British Journal of General Practice. ISSN 0960-1643. 63(613), s. E554–E562. doi: 10.3399/bjgp13X670688.
 • Gjelstad, Svein; Høye, Sigurd; Straand, Jørund; Brekke, Mette; Dalen, Ingvild & Lindbæk, Morten (2013). Improving antibiotic prescribing in acute respiratory tract infections: cluster randomised trial from Norwegian general practice (prescription peer academic detailing (Rx-PAD) study). BMJ. British Medical Journal. ISSN 0959-8146. 347. doi: 10.1136/bmj.f4403.
 • Brænd, Anja Maria Lyche; Jensen, Kaspar Buus; Klovning, Atle & Straand, Jørund (2013). Clinical drug trials in general practice: a 10-year overview of protocols. Trials. ISSN 1745-6215. 14. doi: 10.1186/1745-6215-14-162.
 • Tran, Anh Thi; Straand, Jørund; Dalen, Ingvild; Birkeland, Kåre I.; Claudi, Tor & Cooper, John [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Pharmacological primary and secondary cardiovascular prevention among diabetic patients in a multiethnic general practice population: still room for improvements. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 13. doi: 10.1186/1472-6963-13-182. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dalbak, Lene Gjelseth; Rognstad, Sture; Melbye, Hasse & Straand, Jørund (2013). Changed terms for drug payment influenced GPs’ diagnoses and prescribing practice for inhaled corticosteroids. European Journal of General Practice. ISSN 1381-4788. 19(2), s. 106–110. doi: 10.3109/13814788.2013.766713.
 • Kjeldsberg, Mona; Tschudi-Madsen, Hedda; Dalen, Ingvild; Straand, Jørund; Bruusgaard, Dag & Natvig, Bård (2013). Symptom reporting in a general population in Norway: Results from the Ullensaker study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 31(1), s. 36–42. doi: 10.3109/02813432.2012.751697.
 • Tschudi-Madsen, Hedda; Kjeldsberg, Mona; Natvig, Bård; Ihlebæk, Camilla; Dalen, Ingvild & Straand, Jørund [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Multiple symptoms and medically unexplained symptoms - Closely related concepts in general practitioners' evaluations. A linked doctor-patient study. Journal of Psychosomatic Research. ISSN 0022-3999. 74(3), s. 186–190. doi: 10.1016/j.jpsychores.2013.01.003.

Se alle arbeider i Cristin

 • Straand, Jørund (2020). Institutt for helse og samfunn 10 år: Hvem og hvor stammer vi fra? Bidrag til instituttets "slektshistorie".
 • Straand, Jørund (2019). "De mørke Maaneders indflydelse paa Blodet" - klinisk forskning i norsk allmennpraksis anno 1909.
 • Straand, Jørund (2019). Allmennmedisinsk kanon: mens allmennpraksis er urgammel har det medisinske faget allmennmedisin en kort historie.
 • Straand, Jørund (2019). Allmennmedisin - urgammel praksis, ungt fag.
 • Straand, Jørund (2019). PraksisNett – en infrastruktur for klinisk forskning i allmennpraksis .
 • Straand, Jørund (2019). Formidling av forskningsresultater – til kolleger og til publikum .
 • Straand, Jørund (2019). Fra idé til prosjekt 2: Planlegging er halve jobben. Arbeidsplan (”protokoll”) for prosjektet. Hva hører hjemme i en forskningsprotokoll? .
 • Straand, Jørund (2019). Når vi ikke kan stole på forskningsresultatene: Publication bias .
 • Straand, Jørund (2019). Allmennmedisin som forskningsbasert fag. Grunnlaget for de ulike forskningstradisjonene i medisinen .
 • Straand, Jørund (2019). Blodtrykket: diagnosen og behandlingen.
 • Straand, Jørund (2019). Avdeling for allmennmedisin - 50 års historie på 40 minutter .
 • Straand, Jørund; Bentzen, Niels; Björkelund, Cecilia; Sigurdsson, Johann Agust & Puustinen, Raimo (2019). Birth and growth of academic general practice in the Nordic countries.
 • Straand, Jørund (2019). Forskningsbehov og forskningsressurser i norsk allmennmedisin. . Utposten. ISSN 0800-5680. 48(5), s. 15–17.
 • Straand, Jørund; Bentzen, Niels; Björkelund, Cecilia; Sigurdsson, Johann Agust & Puustingen, Rob (2019). Birth and growth of academic practice in the Nordic countries. 21st Nordic Congress of General Practice 17-20 June 2019, Aalborg, Denmark.
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2018). How can a general practitioner help? Patients’ and doctors’ views on reasons for visiting a GP; results from Norway. .
 • Straand, Jørund (2018). 101lærerike kasuistikker fra allmennpraksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(5). doi: 10.104045/tidsskr.17.1002.
 • Straand, Jørund (2018). En ektefødt sekstiåtter på universitetet. Dagens medisin. ISSN 1501-4290. 20(19), s. 57–57.
 • Bjorvatn, Bjørn; Straand, Jørund; Halvorsen, Peder Andreas; Wensaas, Knut-Arne; Bellika, Johan Gustav & Fors, Egil Andreas [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). PraksisNett - et nettverk av fastlegepraksiser. En storsatsing på forskning i allmennpraksis. Utposten. ISSN 0800-5680. s. 40–43.
 • Ruths, Sabine; Straand, Jørund; Harald A, Nygaard & Hodneland, Fernande (2017). Drug treatment of heart failure – do nursing home residents deserve better? .
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2017). Differences in Nordic general practitioners´ participation in treatment and follow-up of common medical conditions.
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2017). Nordic general practitioners´ role in the treatment and follow-up of common medical conditions.
 • Brænd, Anja Maria; Straand, Jørund & Klovning, Atle (2017). Clinical drug trials in general practice: How well are external validity issues reported?
 • Romskaug, Rita; Molden, Espen; Straand, Jørund; Kersten, Hege; Skovlund, Eva & Pitkala, Kaisu H [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Cooperation between geriatricians and general practitioners for improved pharmacotherapy in home-dwelling elderly people receiving polypharmacy - the COOP Study: Study protocol for a cluster randomised controlled trial. Trials. ISSN 1745-6215. 18(1). doi: 10.1186/s13063-017-1900-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2016). Procedures, tests and medical equipment in Nordic general practice.
 • Rosvold, Elin Olaug; Ruths, Sabine; Janssen, S & Straand, Jørund (2016). Turning general practitioners into researchers. Experiences from the Norwegian research school in general practice.
 • Rosvold, Elin Olaug; Ruths, Sabine; Janssen, Siri Evju & Straand, Jørund (2016). Turning general practitioners into researchers. Experiences from The Norwegian Research School in General Practice (NAFALM).
 • Rosvold, Elin Olaug; Straand, Jørund; Ruths, Sabine; Klovning, Atle; Sigurdsson, Johann Agust & Melbye, Hasse [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Research training in general practice. Experience from the Norwegian Research School in General Practice.
 • Rosvold, Elin Olaug; Straand, Jørund; Kvalvaag, Gunnar & Os, Ingrid (2015). Clinical rotations in nursing homes in medical education.
 • Ruths, Sabine & Straand, Jørund (2015). Eldre og legemidler. Kap. G 10 i Norsk legemiddelhåndbok.
 • Nyborg, Gunhild; Straand, Jørund; Klovning, Atle; Klovning, Atle & Brekke, Mette (2015). The Norwegian General Practice Nursing Home criteria (NORGEP-NH) for potentially inappropriate medication use. A web based Delphi study.
 • Kristoffersen, Espen Saxhaug; Straand, Jørund; Russell, Michael Bjørn & LUNDQVIST, CHRISTOFER (2015). Brief intervention for medication-overuse headache in primary care (the bimoh study) – An open long-term follow-up.
 • Kristoffersen, Espen Saxhaug; Straand, Jørund; Russell, Michael Bjørn & LUNDQVIST, CHRISTOFER (2015). BRIEF INTERVENTION FOR MEDICATION-OVERUSE HEADACHE IN PRIMARY CARE (THE BIMOH STUDY) – AN OPEN LONG-TERM FOLLOW-UP.
 • LUNDQVIST, CHRISTOFER; Gossop, Michael; Russell, Michael Bjørn; Straand, Jørund & Kristoffersen, Espen Saxhaug (2015). Dependence like behaviour in medication-overuse headache.
 • Kristoffersen, Espen Saxhaug; Straand, Jørund; Russell, Michael Bjørn & LUNDQVIST, CHRISTOFER (2015). Brief Intervention for Medication-Overuse Headache in primary care (the BIMOH study): an open long-term follow-up. European Journal of Neurology. ISSN 1351-5101. 22, s. 78–78.
 • Kristoffersen, Espen Saxhaug; Straand, Jørund; Russell, Michael Bjørn & LUNDQVIST, CHRISTOFER (2015). Brief Intervention for Medication-Overuse Headache in primary care (the BIMOH study): an open long-term follow-up.
 • Eide, Torunn Bjerve; Melbye, Hasse; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2015). Are patient experiences in general practice affected by independent organizational factors?
 • Brænd, Anja Maria; Straand, Jørund & Klovning, Atle (2015). Clinical drug trials in Norwegian general practice: Publication output and missing trial data.
 • Eide, Torunn Bjerve; Melbye, Hasse; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2014). Norske allmennlegers arbeidshverdag – hva skjer på legekontorene og hvordan opplever pasientene det?
 • Kristoffersen, Espen Saxhaug; Straand, Jørund; Vetvik, Kjersti; Russell, Michael Bjørn & LUNDQVIST, CHRISTOFER (2014). Behandlingseffekt og tilbakefall av medikamentoverforbrukshodepine 12 måneder etter behandling i primærhelsetjenesten: En klynge-randomisert kontrollert studie.
 • Kristoffersen, Espen Saxhaug; Straand, Jørund; Vetvik, Kjersti; Russell, Michael Bjørn & LUNDQVIST, CHRISTOFER (2014). EHMTI-0251. Brief intervention for medication-overuse headache in primary care - 1-year follow-up – the BIMOH study. The Journal of Headache and Pain. ISSN 1129-2369. 15, s. C31–C31. doi: 10.1186/1129-2377-15-S1-C31.
 • Straand, Jørund & Brænd, Anja Maria (2014). Det du ikke vet kan skade. NRK Ytring.
 • Brænd, Anja Maria; Straand, Jørund & Klovning, Atle (2014). Non-publication of results from clinical drug trials in Norwegian general practice.
 • Brænd, Anja Maria & Straand, Jørund (2014). A.M. Brænd & J. Straand svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(20). doi: 10.4045/tidsskr.14.1169.
 • Brænd, Anja Maria & Straand, Jørund (2014). Sant om legemidler? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(16). doi: 10.4045/tidsskr.14.0851.
 • Straand, Jørund (2014). Gamle som faller. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(1). doi: 10.4045/tidsskr.13.1130.
 • Ruths, Sabine & Straand, Jørund (2013). Eldre og legemidler. I Fjellstad, Trygve & Fjeldstad, Trygve (Red.), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-90732-11-5.
 • Bjørkholt, Ole Henrik Krat & Straand, Jørund (2013). Depresjon hos demente - en diagnostisk og terapeutisk nøtt. Utposten. ISSN 0800-5680. 42(5), s. 17–18.
 • Kristoffersen, Espen Saxhaug; Straand, Jørund; Vetvik, Kjersti; Saltyte Benth, Jurate; Russell, Michael Bjørn & LUNDQVIST, CHRISTOFER (2013). Behandling av medikamentoverforbruks-hodepine – en dobbelt -blindet cluster-randomisert kontrollert parallell studie i primærhelsetjenesten.
 • Kristoffersen, Espen Saxhaug; Straand, Jørund; Vetvik, Kjersti; Saltyte Benth, Jurate; Russell, Michael Bjørn & LUNDQVIST, CHRISTOFER (2013). Effectiveness of Brief Intervention Performed by GPs for Medication Overuse Headache in Primary Care - A Double-Blinded Pragmatic Cluster Randomised Parallel Controlled Trial. Cephalalgia. ISSN 0333-1024. 33(S8), s. 96–96.
 • Hunskaar, Steinar; Rørtveit, Guri; Straand, Jørund; Sandberg, Sverre & Thue, Geir (2013). Allmennmedisinske rammer og arbeidsteknikker (kap 1.2). I Hunskaar, Steinar (Red.), Allmennmedisin. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40192-1. s. 45–46.
 • Mildestvedt, Thomas; Meland, Eivind; Hunskaar, Steinar & Straand, Jørund (2013). Hjerte og kretsløp. I Hunskaar, Steinar (Red.), Allmennmedisin. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40192-1. s. 304–348.
 • Dalbak, Lene Gjelseth; Straand, Jørund & Melbye, Hasse (2013). Usefulness of pulse oximetry and CRP test when assessing COPD patients.
 • Sandvik, Hogne & Straand, Jørund (2013). Terapeutiske beslutninger og handlinger. I Hunskår, Steinar (Red.), Allmennmedisin. Gyldendal Akademisk. s. 104–111.
 • Brænd, Anja Maria Lyche; Jensen, Kaspar Buus; Klovning, Atle & Straand, Jørund (2013). Clinical drug trials in Norwegian general practice: a ten-year overview of protocols.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 27. juni 2017 12:54