English version of this page

EPoS (European Polyp Surveillance)

I EPoS-prosjektet ønsker vi å undersøke hva som er den optimale koloskopi-oppfølgingen av pasienter som har fjernet polypper i tarmen, for å redusere deres risiko for kreft i fremtiden. Studien gjennomføres av ledende forskere innen gastroenterologi, epidemiologi og biostatistikk fra Europa og USA.

Om prosjektet

I EPoS-prosjektet vil vi undersøke ulike tidsintervaller for koloskopi-oppfølging av pasienter som har fjernet polypper i tarmen (polypektomi).

Prosjektet består av tre store randomiserte studier og kommer til å inkludere over 30.000 pasienter fra Spania, Norge, Nederland, Italia, Sverige, Polen, Danmark, Østerrike og Portugal. Dette er den største studien innen feltet i verden.

Mål

Det primære endepunktet for studien er forekomst av kolorektal kreft. Vi vil sammenligne forekomsten ved de ulike tidsintervallene for å se på hva som kan være den optimale og mest kostnadseffektive strategien for oppfølging av disse pasientene.

Pasienter som deltar i studien

Pasientene blir tilfeldig plassert i ulike grupper for oppfølging med koloskopi etter polypektomi.

Aktuelle pasienter får tilsendt papirversjon av samtykkeerklæringen sammen med time til ordinær koloskopi. Disse har også mulighet for elektronisk samtykke med særskilt påloggingsinformasjon.

Bakgrunn

Det er igangsatt store screening programmer for kolorektal kreft i mange vestlige land. Gjennom disse programmene er det mange pasienter som får fjernet polypper i tarmen. Dette medfører dilemmaer både i forhold til diagnostisering og ressursbruk, fordi vi ikke vet sikkert hva som er optimal oppfølging av disse pasientene for å redusere deres risiko for kolorektal kreft i fremtiden. Vi har retningslinjer for oppfølging bade i Europa og USA, men disse er ikke basert på vel-dokumenterte studier. Vi trenger derfor større studier for å finne ut hva som er den optimale oppfølgingen.

ClinicalTrials.gov: NCT02319928

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Klinisk fffektforskning og flere fremragende institusjoner i utlandet:

 • Harvard T.H Chan School of Public Health, Boston
 • Karolinska Instituttet, Stockholm
 • Erasmus Medical Centre, Rotterdam
 • Marie Curie Sklodowska, Warsawa
 • Sloan Kettering Memorial, New York City
 • Universitetssykehuset i Alicante, Spania
 • Epidemiologia dei Tumori II. AOU S Giovanni Battista - CPO Piemonte. Torino, Italy.
 • Universitetssykehuset i Wien, Østerrike
 • Ersta sjukhus Stockholm, Sverige
 • Karlstad Centralsjukhus, Sverige
 • Regionshospitalet Herning, Danmark
 • Regionshospitalet Horsens, Danmark
 • Regionshospitalet Viborg, Danmark
 • Århus universitet, Danmark

Tidsplan

Inklusjonsperioden er tre år, 2015 - 2017 med siste koloskopi ti år etter siste inkluderte deltaker.

De første seks pasientene ble randomisert 13. mai 2015 ved senteret i Kristiansand, etterfulgt av Oslo Universitetssykehus med Ullevål og Rikshospitalet. Spania randomiserte sine første pasienter i august.

Her et bilde fra senteråpningen ved Sykehuset Østfold Moss i midten av november 2015, med egen EPoS-marsipanbløtkake for anledningen:

 

 

Publisert 24. okt. 2013 12:52 - Sist endret 28. aug. 2019 14:34

Kontakt

Principal Investigator (PI)

Michael Bretthauer, prof.

Oslo universitetssykehus
Universitetet i Oslo