English version of this page

Klinisk effektforskning

Forskergruppen gjennomfører store randomiserte og epidemiologiske studier for å vurdere effekter av ulike diagnostiske og terapeutiske intervensjoner.

Forskergruppen september 2018. Foto: Íris Ann Sigurðardóttir.

Målet med forskningen er å finne ut om kliniske intervensjoner og behandlinger virker, hvilken som virker best, og hvilke bivirkninger og komplikasjoner de har. Vi har inkludert mer enn 300 000 deltakere i pågående studier. Vi samarbeider med de fleste sykehusene i Norge, og mange ledende forskningsinstitusjoner i utlandet. Gruppen ble startet ved Universitet i Oslo/Oslo Universitetssykehus i 2012, og ledes av Mette Kalager.

Aktuelle saker

 • sykehuskorridor(1) Når det ikke lyttes til gode råd 11. apr. 2019 15:04

  - Manglende vilje til å prioritere og belønne systematisk, lokalt kvalitetsarbeid, er store hindringer mot å få ned antallet pasientskader ved norske sykehus. Det konkluderer Magnus Løberg, Rune Bruhn Jakobsen og Michael Bretthauer med i en kronikk publisert i Dagens Medisin 9. april 2019.

 • screenshot-2019-03-29-at-11.26.00 Finnes snille og slemme bakterier? 29. mars 2019 11:49

  Er noen bakterier snille, mens andre har onde hensikter og vil skade deg? Ikke ifølge Frederik Emil Juul, stipendiat i Klinisk effektforskning.

Arrangementer

13 mai
Store auditorium, bygg 4 (Tårnbygget), Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo
14 mai
Store auditorium, bygg 4 (Tårnbygget), Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo

Om gruppen

Klinisk Effektforsking ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus ble etablert av Michael Bretthauer og Mette Kalager i 2012. Gruppen er ung og dynamisk, og driver forskning i verdensklasse. Hovedfokuset er å vurdere effekten av diagnostiske og terapeutiske intervensjoner i helsetjenesten. Gruppen driver randomiserte studier med over 300 000 deltakere, observasjonelle studier med bruk av pasientinformasjon fra journaler og koblinger til registre, og anvendelse og utvikling av nye statistiske metoder.

Gruppen har ansvar for flere banebrytende randomiserte studier innenfor endoskopisk screening og oppfølging, deriblant Norwegian Colorectal Cancer Prevention (NORCCAP) og Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer (NordICC) og European Polyp Surveillance Study (EPoS).

Vårt mål er å bryte barrierer og utfordre etablerte sannheter. Vi arbeider aktivt med å rekruttere både nye og etablerte fremragende forskere. Vi er opptatt av å jobbe i team med fri flyt av kunnskap og ideer. Våre prosjekter er derfor i stor grad et resultat av godt samarbeid. Her kan du lese nyheter fra gruppen.

Finansiering

Forskningsgruppen får økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd, Kreftforeningen, Den Europeiske Union, Helse Sør-Øst og andre.

Samarbeid

Gruppen er del av Helse Sør-Øst Regionalt Nettverk for Klinisk Effektforskning innen Gastroenterologi. Dette er et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Sørlandet Sykehus, Telemark Sykehus, Vestfold Sykehus, Bærum Sykehus Vestre Viken, Østfold Sykehus og Sykehuset Innlandet.

Forskningsgruppen har et utstrakt samarbeid med flere institusjoner i utlandet, deriblant:

 • Harvard T.H Chan School of Public Health, Boston
 • Karolinska Institutet, Stockholm
 • Erasmus Medical Centre, Rotterdam
 • Academic Medical center, Amsterdam

 • Aarhus University, Aarhus
 • Marie Curie Sklodowska Cancer Centre, Warsawa
 • Sloan Kettering Memorial, New York

 • Uppsala Universitetssjukhus, Uppsala

 • Frontier Science Foundation, Boston og Skotland

 • Landspitali, Reykjavik

Publisert 8. nov. 2012 16:42 - Sist endret 2. apr. 2019 15:15