English version of this page

Klinisk Effektforskning

Forskergruppen jobber med ulike problemstillinger innen kreftforskning for å vurdere effekt av ulike diagnostiske og terapeutiske intervensjoner. Gruppen driver flere store randomiserte studier innen forebygging av kolorektal kreft og gastrointestinal endoskopi, samt epidemiologiske studier innenfor mammografi og kvalitetsforbedring av klinisk praksis.

Forskningsgrupppen Klinisk effektforskning

Forskergruppen januar 2018. Foto: Øystein H. Horgmo, UiO.

Aktuelle saker

 • michael-bretthauer-og-mette-kalager Mer screening ikke til det bedre i USA 11. juli 2018 09:43

  American Cancer Society senker alderen for tarmkreftscreening fra 50 til 45 år. En dyr og unødvendig endring i følge legene Michael Bretthauer og Mette Kalager.

 • ina-borgeneheim-pedersen-web Ikke gode nok på fjerning av kolonpolypper 20. juli 2018 15:14

  Et betydelig antall norske endoskopører benytter inadekvate polypektomi-teknikker. Artikkelen "Teknikker ved fjerning av kolonpolypper i Norge" i Endoscopy International Open viser til klare tall.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Om gruppen

Gruppen springer ut fra et lite men svært aktivt forskningsmiljø innenfor gastroenterologi ved Sykehuset Telemark, som siden 1983 har forsket på screening for kolorektal kreft. Gruppen har hatt ansvar for flere banebrytende randomiserte studier innenfor endoskopisk screening, deriblant Telemark Polyp Study (TPS), Norwegian Colorectal Cancer Prevention (NORCCAP) og Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer (NordICC).

Forskergruppen Klinisk Effektforskning ble etablert ved Universitetet i Oslo i 2012. De har nå hovedansvar for den multinasjonale NordICC studien og er sterkt involvert i NORCCAP og TPS. De er også i gang med oppstarten av en ny stor multinasjonal studie for oppfølging av kolorektale polypper, European Polyp Surveillance (EPoS). I tillegg driver de forskning på kliniske problemstillinger innenfor gastroenterologi, epidemiologisk forskning innen mammografi og kvalitetsforbedring av klinisk praksis.

Finansiering

Forskningsgruppen har fått tildelt økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd og Helse Sør-Øst.

Samarbeid

Sammen med flere forskningsgrupper på Oslo Universitetssykehus er klinisk effektforskningsgruppen del av K.G Jebsens senter for tarmkreftforskning som ble opprettet i 2014.

Gruppen er også del av Helse Sør-Øst Regionalt Nettverk for Klinisk Effektforskning innen Gastroenterologi. Dette er et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Sørlandet Sykehus, Telemark Sykehus, Vestfold Sykehus, Bærum Sykehus Vestre Viken, Østfold Sykehus og Sykehuset Innlandet.

Forskningsgruppen har et utstrakt samarbeid med flere institusjoner i utlandet:

 • Harvard T.H Chan School of Public Health, Boston
 • Karolinska Instituttet, Stockholm
 • Erasmus Medical Centre, Rotterdam,
 • Marie Curie Sklodowska, Warsawa
 • Sloan Kettering Memorial, New York City
 • Uppsala Universitetssykehus, Uppsala
 • Landspitali, Reykjavik
Publisert 8. nov. 2012 16:42 - Sist endret 8. aug. 2018 13:27