Deltakere i ESBL produserende bakterier ved urinveisinfeksjoner

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Marianne Bollestad
Morten Lindbæk Seniorrådgiver +47 22850646 morten.lindbak@medisin.uio.no

Andre deltakere

 • Nils Grude: Sykehuset i Vestfold
 • Gunnar Skov Simonsen: NORM, UNN
 • May Britt Nystad, UNN
 • Sigrid Solhaug, UNN
 • Niclas Raffelsberger, UNN
 • Hans-Johnny Schjelderup Nilsen, St. Olav Hospital
 • Monica Regine Romstad, SUS
 • Andreas Emmert, Unilabs Telelab
 • Yngvar Tveten, Sykehuset i Telemark
 • Nina Handal, AHUS
 • Heidi Johanne Espvik, AHUS
 • Arne Søraas, Vestre Viken Bærum
 • Pål Arne Jenum, Vestre Viken Bærum
 • Synne Jenum, Vestre Viken Bærum
 • Asgeir Johannessen, Vestre Viken Bærum
 • Janne Møller-Stray, Vestre Viken Drammen
 • Einar Tollaksen Weme, Vestre Viken Drammen