English version of this page

Etikk i forskning og klinisk praksis (ETHIMED)

ETHIMED er et samarbeid som skal legge til rette for mobilitet mellom partnere for forskningsetikk/integritet og kapasitetsbygging innen klinisk etikk.

Prosjektet ledes av Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitet i Oslo. SME samarbeider med:

  • College of Medicine and Health Sciences, University of Rwanda (UR)
  • Department of Philosophy and Religious Studies (P-RS), University of Dar es Salaam (UDSM), Tanzania

Les mer om prosjektet på engelsk nettside.

 

Publisert 19. jan. 2022 13:05 - Sist endret 9. feb. 2022 12:52