Berit Hofset Larsen

Bilde av Berit Hofset Larsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Publikasjoner

 • Larsen, Berit Hofset; Lundeby, Tonje; Gulbrandsen, Pål; Førde, Reidun & Gerwing, Jennifer (2022). Physicians’ responses to advanced cancer patients’ existential concerns: A video-based analysis. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. 105(10), s. 3062–3070. doi: 10.1016/j.pec.2022.06.007.
 • Førde, Reidun; Eeg-Henriksen, Hanne; Larsen, Berit Hofset; Semb, Mona & Dunlop, Oona Borghild (2022). Pasienters medbestemmelse - hvor går grensen? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(8). doi: 10.4045/tidsskr.21.0782.
 • Lie, Hanne Cathrine; Gerwing, Jennifer; Bondevik, Hilde; Bostad, Inga; Ellingsen, Dan-Mikael & Frühholz, Sascha [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Studying clinical communication through multiple lenses: The underused potential of inter-disciplinary collaborations. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. doi: 10.1016/j.pec.2022.04.010.
 • Thoresen, Lisbeth; Larsen, Berit Hofset & Rugseth, Gro (2022). Etikk ryddet av veien? En diskusjonsartikkel om filming i helseinstitusjoner. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 17. doi: 10.4220/Sykepleienf.2022.88890.
 • Larsen, Berit Hofset; Lundeby, Tonje; Gerwing, Jennifer; Gulbrandsen, Pål & Førde, Reidun (2021). “Eh – What type of cells are these – flourishing in the liver?” Cancer patients’ disclosure of existential concerns in routine hospital consultations. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. doi: 10.1016/j.pec.2021.11.010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Berit Hofset & Nortvedt, Monica Wammen (2011). Barns og ungdoms informasjonsbehov når mor, eller far får kreft. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936.

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Berit Hofset (2020). Etiske utfordringer i møte med alvorlig syke barn og deres familier.
 • Larsen, Berit Hofset (2020). Etikk ved livets slutt - når er nok nok?
 • Larsen, Berit Hofset (2020). Hvordan jobbe med etikk i praksis?
 • Larsen, Berit Hofset; Magelssen, Morten; Dunlop, Oona; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2020). Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(18), s. 1–5. doi: 10.4045/tidsskr.20.0851.
 • Larsen, Berit Hofset (2019). Kloke valg – hvordan kan etikken bidra? .
 • Larsen, Berit Hofset (2019). Veiledning i etisk refleksjon.
 • Larsen, Berit Hofset (2019). Etiske utfordringer i møte med alvorlig syke barn - og deres familier.
 • Larsen, Berit Hofset (2019). Pasientinformasjon og medvirkning ved psykisk sykdom - etiske utfordringer.
 • Larsen, Berit Hofset (2019). Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2018). Who leads in the final dance of life?
 • Larsen, Berit Hofset (2018). Etikk ved livet slutt. .
 • Larsen, Berit Hofset (2018). Etiske utfordringer ved helsehjelp til pasienter med manglende beslutningskompetanse.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mars 2017 13:30 - Sist endret 15. mars 2017 13:30