Livssituasjon etter vekttap kirurgi (avsluttet)

Dette phd-prosjektet undersøker livssituasjonen til kvinner som gjennomgår vekttap kirurgi. Temaer som sosiale relasjoner, matvaner og fysisk aktivitet blir undersøkt på individnivå og videre analysert i lys av et fenomenologisk og feministiske rammeverk.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 16. mai 2011 13:13 - Sist endret 24. juni 2014 09:57

Kontakt

PhD-student:

Karen Synne Groven 

Deltakere

  • Gunn Engelsrud
  • Karen Synne Groven
  • Gunn Engelsrud
  • Målfrid Råheim
Detaljert oversikt over deltakere