Deltakere i Evaluering av utprøving av medisinsk avstandsoppfølging

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Tor Iversen Professor +47 22845032 tor.iversen@medisin.uio.no
Geir Godager Førsteamanuensis +47 22845029 +47 91736960 (mob) geir.godager@medisin.uio.no
Øyvind Snilsberg Stipendiat oyvind.snilsberg@medisin.uio.no
Erik Lønnmark Werner Professor +47 22850592 e.l.werner@medisin.uio.no

Andre deltakere

  • Susanna Sten-Gahmberg (Oslo Economics)
  • Erik Magnus Sæther (Oslo Economics)
  • Ivar Sønbø Kristiansen (Oslo Economics)
  • Marit Svendsgaard (Oslo Economics)
  • Kine Pedersen (Oslo Economics)
  • Gjermund Lien (Oslo Economics)
  • Christoffer Bugge (Oslo Economics)
  • Hanna Isabel Løyland (Oslo Economics)
  • Birgit Abelsen (Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet)