English version of this page

Fattigdom, funksjonshemming og sosial velferd i Kina (avsluttet)

Prosjektet er en etnografisk studie av relasjonen mellom fattigdom og funksjonshemming i rurale samfunn i Kina, med særlig fokus på implementering av den nye helsepolitikken.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 10. mai 2011 14:44 - Sist endret 16. juli 2014 09:51

Kontakt

Prosjektleder:

Prof. Em. Benedicte Ingstad