Heidi Fjeld

Bilde av Heidi Fjeld
English version of this page
Telefon +47 22850603
Mobiltelefon +47 990 13 401
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Heidi Fjeld er utdannet sosialantropolog og er professor i medisinsk antropologi ved Helsam. Gjennom sine studier av sosial organisering blant bønder i Tibet ble hun opptatt av hvordan helse- og medisinske praksiser er tett forbundet med sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske sider av folks liv. Sentralt i hennes faglige interesser er på den ene siden, de enorme kulturelle variasjonene i hvordan folk oppfatter kroppers konstitusjon, sykdommers årsaker, god/dårlig helse og relevant behandling, og på den andre siden, hvordan disse forståelsene former og formes av sosialt og religiøst liv. Hennes forskningsinteresser deler seg i tre hovedspor: 1) helse og medisin i Himalaya (Tibet og Nepal), 2) reproduksjonsteknologi i Norge, og 3) helse(tilgang) for transmigranter, dvs. folk som vedvarende bor midlertidig mellom ulike steder. Innenfor Himalaya-antropologien jobber hun med temaer som knytter seg til organisering av sosialt liv, inkludert slektskap, ekteskap, rang og hierarkier, samt tibetansk medisin, kosmologi og buddhisme. Nye prosjekter dreier seg om oppfatninger av helse og helbredelse, særlig omkring reproduktivt liv, i høytliggende fjellområder i Himalaya, steder hvor biomedisinske helsetjenester er svært begrensede. Innenfor reproduksjonsteknologi følger Fjeld praksiser i vår samtid, med særlig interesse i slektskap og familiedannelser. Dette følger av hennes interessere i hvordan medisinsk praksis og teknologi former og formes av kulturelle forståelser.

 

For tiden koordinerer Fjeld Gruppe for praktisk samfunnsmedisin, en tverrfaglig enhet som utvikler aksjonsforskningsprosjekter i tett samarbeid mellom forskere, brukere og ideelle og offentlige tjenesteutøvere. Gruppens hovedfokus er migrasjon, og særlig helse og tilgang til helsetjenester for transmigranter i Oslo.

.

Regionalt: Tibet, Nepal, Himalaya, Kina, Norge

Undervisning

 • INTHE4122: Migration and Health
 • INTHE4113: Introduction to Medical Anthropology
 • MF9140: Kvalitative forskningsmetoder / Qualitative research methods 
 • HES9280: Medical Anthropology
 • MF9295: Global Health
 • MED5700: Medisinstudiet, Modul 7 

Bakgrunn

Utdannelse: Fjeld har doktorgraden fra Sosialantropologisk institutt (2007) med avhandingen 'The Rise of the Polyandrous House: Marriage, Kinship and Social Mobility in Rural Tsang, Tibet.' Fra 2007-2012 arbeidet hun som postdok og seniorforsker ved Seksjon for medisinsk anstropologi og medisinsk historie ved Insitutt for Helse og Samfunn (UiO), hvor hun arbeidet med tibetansk medisin, de pågående helsereformene i Kina, HIV og reproduksjon i Malawi, og bioteknologi i Norge. Hun var samtidig gjesteforsker ved Department of Anthropology ved University of California, Berkeley.

Verv


 • Representant for vitenskapelige ansatte i Helsams instituttråd
 • Styreleder ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM), UiO

Publikasjoner

 • Ghandour, Rula; Hammoudeh, Weeam; Giacaman, Rita; Holmboe-Ottesen, Gerd & Fjeld, Heidi E (2022). Coming of age: a qualitative study of adolescent girls’ menstrual preparedness in Palestinian refugee camps in the West Bank and Jordan. Sexual and Reproductive Health Matters (SRHM). ISSN 2641-0397. 30(1). doi: 10.1080/26410397.2022.2111793.
 • Eick, Frode; Vallersnes, Odd Martin; Fjeld, Heidi; Sørbye, Ingvil Krarup; Storkås, Guro & Ekrem, Marthe [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Use of non-governmental maternity services and pregnancy outcomes among undocumented women: a cohort study from Norway. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 22(1). doi: 10.1186/s12884-022-05112-0.
 • Ghandour, Rula; Massoud, Dima; Ladadwa, Reem; Hammoudeh, Weeam; Holmboe-Ottesen, Gerd & Fjeld, Heidi E [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Fieldwork opportunities and challenges in Palestinian refugee camps in the West Bank, occupied Palestinian territory, and in Jordan: lessons learned from a Palestinian adolescent reproductive health cross-sectional study. The Lancet. ISSN 0140-6736. 399. doi: 10.1016/S0140-6736%2822%2901162-X.
 • Aukrust, Camilla Grøver; Parikh, Karishma; Smart, Luke R.; Mdala, Ibrahimu; Fjeld, Heidi E & Lubuulwa, James [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Pediatric Hydrocephalus in Northwest Tanzania: A Descriptive Cross-Sectional Study of Clinical Characteristics and Early Surgical Outcomes from the Bugando Medical Centre. World Neurosurgery. ISSN 1878-8750. 161, s. e339–e346. doi: 10.1016/j.wneu.2022.02.003.
 • Katenga-Kaunda,, Lillian; Iversen, Per Ole; Kamudoni, Penjani Rhoda; Holmboe-Ottesen, Gerd & Fjeld, Heidi E (2022). Food-based nutrition counselling and education intervention for improved diets of pregnant women in rural Malawi: A qualitative study of factors influencing dietary behaviour change. Public Health Nutrition. ISSN 1368-9800. doi: 10.1017/S1368980022000593. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjeld, Heidi E (2021). Relations as potential: Pragmatism and flexibility in Tibetan kinship. Inner Asia. ISSN 1464-8172. 23(1), s. 103–130. doi: 10.1163/22105018-12340164.
 • Katenga-Kaunda, Lillian Ziyenda; Kamudoni, Penjani Rhoda; Holmboe-Ottesen, Gerd; Fjeld, Heidi E; Mdala, Ibrahimu & Shi, Zumin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Enhancing nutrition knowledge and dietary diversity among rural pregnant women in Malawi: a randomized controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 21. doi: 10.1186/s12884-021-04117-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holmes, Seth; Castaneda, Ernesto; Geeraert, Jeremy; Castaneda, Heide; Probst, Ursula & Zeldes, Nina [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Deservingness: migration and health in social context . BMJ Global Health. ISSN 2059-7908. ;6:e005107.. doi: 10.1136/bmjgh-2021-005107.
 • Katenga-Kaunda, Lillian Ziyenda; Iversen, Per Ole; Holmboe-Ottesen, Gerd; Fjeld, Heidi E; Mdala, Ibrahimu & Kamudoni, Penjani Rhoda (2020). Dietary intake and processes of behaviour change in a nutrition education intervention for pregnant women in rural Malawi: a cluster-randomised controlled trial. Public Health Nutrition. ISSN 1368-9800. 23(13), s. 2345–2354. doi: 10.1017/s1368980020000294. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ciren, Baizhen & Fjeld, Heidi E (2020). Pragmatics of everyday life: A qualitative study of induced abortion among Tibetan women in Lhasa. Health Care for Women International. ISSN 0739-9332. doi: 10.1080/07399332.2019.1640702.
 • Nianggajia, XXX & Fjeld, Heidi E (2017). In search of trust and efficacy: Tibetan Medicine in Rebgong, Qinghai, China. Medicine Anthropology Theory. ISSN 2405-691X. 5, s. 46–72. doi: 10.17157/mat.4.5.504.
 • Fjeld, Heidi E & Lindskog, Benedikte V (2017). Connectedness through separation: Human-nonhuman relations in Tibet and Mongolia. I Remme, Jon Henrik Ziegler & Sillander, Kenneth (Red.), Human Nature and Social Life: Perspectives on Extended Sociality. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-17920-2. s. 68–82.
 • Fjeld, Heidi E & Lindskog, Benedikte V (2015). Ontological separation in the state of continuity: Exploring Tibetan and Mongolian domestic space, From Bhakti to Bon. Festschrift for Per Kværne.. The Institute for Comparative Research in Human Culture. ISSN 978-82-7099-817-3. s. 209–224.
 • Chimphamba, Belinda & Fjeld, Heidi E (2014). In search of a face: Childbearing decisions among couples living with HIV from rural southern Malawi. African Journal of AIDS Research. ISSN 1608-5906. 13(1), s. 21–29. doi: 10.2989/16085906.2014.886603.
 • Førde, Kristin Engh & Fjeld, Heidi E (2013). “I et land langt borte … Forskning om surrogati”. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X.
 • Gombachika, B. Chimphamba; Chirwa, Ellen; Malata, Address; Sundby, Johanne & Fjeld, Heidi E (2013). Reproductive decisions of couples living with HIV in Malawi: What can we learn for future policy and research studies? Malawi Medical Journal. ISSN 1995-7262. 25(3), s. 65–71.
 • Gombachika, Belinda; Fjeld, Heidi E; Chirwa, Ellen; Sundby, Johanne; Malata, Address & Maluwa, Alfred (2012). A Social Ecological Approach to Exploring Barriers to Accessing Sexual and Reproductive Health Services among Couples Living with HIV in Southern Malawi. ISRN Public Health. ISSN 2090-8008. doi: 10.5402/2012/825459.
 • Gombachika, Belinda; Chirwa, Ellen; Sundby, Johanne; Malata, Address; Maluwa, Alfred & Fjeld, Heidi E (2012). Marriage Partner Selection by Heterosexual Couples Living with HIV from Rural Southern Malawi. Journal of AIDS and Clinical Research. ISSN 2155-6113. doi: 10.4172/2155-6133.
 • Sagli, Gry; Zhang, JInming; Ingstad, Benedicte & Fjeld, Heidi E (2012). Poverty and disabled households in the People’s Republic of China: experiences with a new rural health insurance scheme. Disability & Society. ISSN 0968-7599. 28(2), s. 218–231. doi: 10.1080/09687599.2012.699281.
 • Fjeld, Heidi E & Sagli, Gry (2011). Disability, poverty and health care: Changes in the canji (‘disability’) policies in the history of the People’s Republic of China. I Eide, Arne Henning & Ingstad, Benedicte (Red.), Disability and poverty. A global challenge. Policy Press. ISSN 978-1-84742-885-1. s. 31–54. doi: 10.1332/policypress/9781847428851.003.0003.
 • Fjeld, Heidi E & Hofer, Theresia (2011). Women and Gender in Tibetan medicine. Asian Medicine: Tradition and Modernity. ISSN 1573-420X. 6(2), s. 175–216. doi: 10.1163/15734218-12341234.
 • Fjeld, Heidi E (2010). Åpne og lukkede relasjoner sosialitet på tvers av urenhetsforestillinger på landsbygda i Tibet. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 21(1), s. 4–18.
 • Fjeld, Heidi E (2008). Pollution and Social Networks in Contemporary Rural Tibet. I Barnett, Robert & Schwartz, Ronald (Red.), Tibetan Modernities. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-15522-0. s. 113–138.
 • Fjeld, Heidi E (2008). When Brothers Separate: Conflict and Mediation within Polyandrous Houses in Central Tibet. I Huber, Toni & Pirie, Fernanda (Red.), Conflict and Social Order in Tibet and Inner Asia. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-15817-7. s. 241–262.
 • Fjeld, Heidi E (2007). Fra hushold til Hus: om betydningen av jord for analysen av polyandri i Tibet. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. s. 266–277.
 • Fjeld, Heidi E (2007). Fra hushold til hus. Om betydnignen av jord for analysen av polyandri i Tibet. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 18(3-4), s. 266–279.
 • Fjeld, Heidi E (2001). Kampen om et kloster. Dyade. ISSN 0332-5792.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fjeld, Heidi E (2022). The Return of Polyandry. Kinship and Marriage in Central Tibet. Berghahn Books. ISBN 978-1-80073-864-5. 232 s.
 • Fjeld, Heidi E (2005). Commoners and Nobles. Hereditary Divisions in Tibet. NIAS Press. ISBN 87-91114-17-9. 170 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eick, Frode; Vallersnes, Odd Martin; Fjeld, Heidi; Sørbye, Ingvil Krarup; Ruud, Sven Eirik & Dahl, Cecilie (2022). Utilization of an emergency primary care clinic in Oslo by pregnant undocumented migrants compared to pregnant residents of Norway.
 • Eick, Frode; Vallersnes, Odd Martin; Fjeld, Heidi; Sørbye, Ingvil Krarup; Storkås, Guro & Ekrem, Marthe [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Use of non-governmental maternity services and pregnancy outcomes among undocumented women: a cohort study from Norway.
 • Eick, Frode; Vallersnes, Odd Martin; Sørbye, Ingvil Krarup; Ebbing, Cathrine; Storkås, Guro & Ekrem, Marthe [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Pregnant undocumented women’s use of two humanitarian clinics between 2009-2020 and their maternal outcomes in Norway: A cohort study.
 • Fjeld, Heidi E (2015). The Rise of the Polyandrous House: Reforms and Relatedness in a Central Tibetan Village.
 • Fjeld, Heidi E (2015). Performing the dirty work: the organisation of labour among menrig in Lhasa and rural Tsang.
 • Fjeld, Heidi E (2015). Gender models and gender practices: Representation of women in the early 20th century Tibetan medical history .
 • Lindskog, Benedikte V & Fjeld, Heidi E (2015). Ontological separation in a state of continuity: Exploring Tibetan and Mongolian domestic space, From Bhakti to Bon. Festschrift for Per Kværne.. The Institute for Comparative Research in Human Culture. ISSN 978-82-7099-817-3. s. 209–225.
 • Sagli, Gry; Wang, Wei; Ingstad, Benedicte; Fjeld, Heidi E & Zhang, JInming (2014). 西方学者眼中的中国新农合 (The New Rural Health Insurance in China from the Perspective of Western Scholars). 中国残疾人 (Zhongguo canjiren) Disability in China. s. 64–66.
 • Lindskog, Benedikte V & Fjeld, Heidi E (2013). The principle of separation: Socio-ritual houses in Tibet and Mongolia.
 • Sagli, Gry; Wang, Wei; Ingstad, Benedicte; Fjeld, Heidi E & Zhang, Jingming (2013). 西方学者眼中的中国贫困与残疾人家庭 -记中國农村新医疗保险之实现 (The relation between Poverty and Disabled Households in China from the Viewpoint of Western Scholars – Notes on the Implementation of the New Medical Insurance in Rural China) . 有人 (You Ren Magazine). 1(4), s. 48–50.
 • Fjeld, Heidi E (2012). Commercialization of reproduction: The case of transnational surrogacy.
 • Fjeld, Heidi E (2012). Sustaining life for others: Surrogate mothers in India.
 • Fjeld, Heidi E (2012). Poor or Disabled? Negotiating status in rural Qinghai,China.
 • Fjeld, Heidi E (2012). Polyandry in contemporary Tibet: The inherent flexibility of marriage in shifting socio-political contexts.
 • Fjeld, Heidi E & Hofer, Theresia (2011). Women, gender and Tibetan medicine.
 • Fjeld, Heidi E (2011). From nationality to ethnicity: changing minzu policies in People’s Republic of China.
 • Fjeld, Heidi E (2011). Gifts and returns: Adoption and inter-house relations in Central Tibet.
 • Fjeld, Heidi E & Sagli, Gry (2011). Poverty, disability and access to health care: a qualitative study from rural China.
 • Fjeld, Heidi E (2010). Kina. Folket. Historien. Politikken. Kulturen. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285.
 • Fjeld, Heidi E (2010). Polyandry and the House: creations of relatedness in post-1980 rural Tsang.
 • Fjeld, Heidi E (2010). Aspects of the body: disability and cultural differences.
 • Fjeld, Heidi E (2009). Struggling to conceive: dealing with infertility in Lhasa.
 • Fjeld, Heidi E (2009). Fra vitenskap til New Age? Religiøse endringsprosesser innen tibetansk medisin.
 • Fjeld, Heidi E (2007). Flermanneri blomstrer på landsbygda i Tibet. [Avis]. NTB, Aftenposten Aften, Nrk nett.
 • Fjeld, Heidi E (2005). Domestic conflicts and Social order: Dealing with divorce in post-Mao rural Tibet.
 • Fjeld, Heidi E (2004). Ekteskapsmønstre og Konfliktlinjer: Ko-partneskap i polyandriske ekteskap i rurale Tibet.
 • Sommerfelt, Tone & Fjeld, Heidi E (2004). Former for sosial forankring (arbeidsgruppe).
 • Fjeld, Heidi E (2004). Fra hushold til Hus: om betydningen av jord i analysen av polyandri i Tibet.
 • Fjeld, Heidi E (2003). Polyandri i Tibet. [Radio]. Nrk P2, Verdt og vite.
 • Fjeld, Heidi E (2003). Modernisation and the revitalisation of tradition in rural Tibet.
 • Fjeld, Heidi E (2003). Changing perceptions of hereditary rank - rigs btsog pa in rural Tsang.
 • Fjeld, Heidi E (2002). Knowledge, Body and Value A study of hereditary social division in rural Central -Tibet.
 • Fjeld, Heidi E (2002). Antropologi og språk.
 • Fjeld, Heidi E (2001). Utvikling eller utnytting? Åpningen av Kinas vestre regioner. Verdens tak : organ for den Norske Tibetkomitë. ISSN 0804-4015. 12(2).
 • Fjeld, Heidi E (2001). Kunnskap, Kropp og Personkonstruksjon i Tibet.
 • Fjeld, Heidi E (2000). En flukt for Tibet. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Fjeld, Heidi E (2000). Befolkningspolitikk i Kina og Tibet. Verdens tak : organ for den Norske Tibetkomitë. ISSN 0804-4015. 11(1).
 • Fjeld, Heidi E (2000). Commoners and Nobles: The Persistence of Hereditary Social Divisions in Lhasa under Communist Rule.
 • Fjeld, Heidi E (1999). Prisoners of Shangri-la. Tibetan Buddhism and the West (Lopez). Journal of Peace Research. ISSN 0022-3433. 36(3), s. 378–379.
 • Fjeld, Heidi E (1999). Education in Tibet. Policy and Practice Since 1950 (Bass). Journal of Peace Research. ISSN 0022-3433. 36(6).
 • Fjeld, Heidi E (1999). The Dragon in the Land of Snows. A History of Modern Tibet Since 1947 (Shakya). Journal of Peace Research. ISSN 0022-3433. 36(6).
 • Fjeld, Heidi E (1999). Språkkamp i Tibet. Motmæle. ISSN 0809-2109. 15(2).
 • Fjeld, Heidi E (1997). Arne Næss: en militant ikke-volds Gandhist. Verdens tak : organ for den Norske Tibetkomitë. ISSN 0804-4015. 8(2).
 • Fjeld, Heidi E (1997). Skolesystemet i Lhasa: utfordringer i dagens Tibet. Verdens tak : organ for den Norske Tibetkomitë. ISSN 0804-4015. 8(1).
 • Fjeld, Heidi E (2007). The Rise of the Polyandous House: Marriage, Kinship and Social Mobility in Rural Tsang, Tibet. Unipub forlag.
 • Fjeld, Heidi E (1999). Commoners and Nobles: The persistence of hereditary social divisions in Lhasa under communist rule. Sosialantropologisk institutt.
 • Fjeld, Heidi E (1998). Representing the Past: Some Perspectives on Change and Continuity in the Former Tibetan Nobility in Lhasa. Department of Ethnography and Social Anthropology, Aarhus University.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 19. sep. 2022 09:00