Heidi Fjeld

Bilde av Heidi Fjeld
English version of this page
Telefon +47 22850603
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Heidi Fjeld er utdannet sosialantropolog og er førsteamanuensis i medisinsk antropologi ved Helsam. Gjennom sine studier av sosial organisering blant bønder i Tibet ble hun opptatt av hvordan helse- og medisinske praksiser er tett forbundet med sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske sider av folks liv. Sentralt i hennes faglige interesser er på den ene siden, de enorme kulturelle variasjonene i hvordan folk oppfatter kroppers konstitusjon, sykdommers årsaker, god/dårlig helse og relevant behandling, og på den andre siden, hvordan disse forståelsene former og formes av sosialt og religiøst liv. Hennes forskningsinteresser deler seg i tre hovedspor: 1) helse og medisin i Himalaya (Tibet og Nepal), 2) reproduksjonsteknologi i Norge, og 3) helse(tilgang) for transmigranter, dvs. folk som vedvarende bor midlertidig mellom ulike steder. Innenfor Himalaya-antropologien jobber hun med temaer som knytter seg til organisering av sosialt liv, inkludert slektskap, ekteskap, rang og hierarkier, samt tibetansk medisin, kosmologi og buddhisme. Nye prosjekter dreier seg om oppfatninger av helse og helbredelse, særlig omkring reproduktivt liv, i høytliggende fjellområder i Himalaya, steder hvor biomedisinske helsetjenester er svært begrensede. Innenfor reproduksjonsteknologi følger Fjeld praksiser i vår samtid, med særlig interesse i slektskap og familiedannelser. Dette følger av hennes interessere i hvordan medisinsk praksis og teknologi former og formes av kulturelle forståelser.

 

For tiden koordinerer Fjeld Gruppe for praktisk samfunnsmedisin, en tverrfaglig enhet som utvikler aksjonsforskningsprosjekter i tett samarbeid mellom forskere, brukere og ideelle og offentlige tjenesteutøvere. Gruppens hovedfokus er migrasjon, og særlig helse og tilgang til helsetjenester for transmigranter i Oslo.

.

Regionalt: Tibet, Nepal, Himalaya, Kina, Norge

Undervisning

 • INTHE4014: Fundamentals of Community Health Part II
 • INTHE4113: Introduction to Medical Anthropology
 • INTHE4016: Qualitative methodology
 • HES9280: Medical Anthropology
 • MF9295: Global Health

Bakgrunn

Utdannelse: Fjeld har doktorgraden fra Sosialantropologisk institutt (2007) med avhandingen 'The Rise of the Polyandrous House: Marriage, Kinship and Social Mobility in Rural Tsang, Tibet.' Fra 2007-2012 arbeidet hun som postdok og seniorforsker ved Seksjon for medisinsk anstropologi og medisinsk historie ved Insitutt for Helse og Samfunn (UiO), hvor hun arbeidet med tibetansk medisin, de pågående helsereformene i Kina, HIV og reproduksjon i Malawi, og bioteknologi i Norge. Hun var samtidig gjesteforsker ved Department of Anthropology ved University of California, Berkeley.

Verv

Publikasjoner

 • Holmes, Seth; Castaneda, Ernesto; Geeraert, Jeremy; Castaneda, Heide; Probst, Ursula; Zeldes, Nina; Willen, Sarah S; Dibba, Yusupha; Frankfurter, Raphael; Lie, Anne Helene Kveim; askjer, john fredrik & Fjeld, Heidi E (2021). Deservingness: migration and health in social context. BMJ Global Health.  ISSN 2059-7908.  ;6:e005107. . doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2021-005107
 • Ciren, Baizhen & Fjeld, Heidi E (2020). Pragmatics of everyday life: A qualitative study of induced abortion among Tibetan women in Lhasa. Health Care for Women International.  ISSN 0739-9332. . doi: 10.1080/07399332.2019.1640702
 • Katenga-Kaunda, Lillian Ziyenda; Iversen, Per Ole; Holmboe-Ottesen, Gerd; Fjeld, Heidi E; Mdala, Ibrahimu & Kamudoni, Penjani Rhoda (2020). Dietary intake and processes of behaviour change in a nutrition education intervention for pregnant women in rural Malawi: a cluster-randomised controlled trial. Public Health Nutrition.  ISSN 1368-9800.  23(13) . doi: 10.1017/s1368980020000294 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjeld, Heidi E & Lindskog, Benedikte V (2017). Connectedness through separation: Human-nonhuman relations in Tibet and Mongolia, In Jon Henrik Ziegler Remme & Kenneth Sillander (ed.),  Human Nature and Social Life: Perspectives on Extended Sociality.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-17920-2.  Kap. 4.  s 68 - 82
 • Nianggajia, XXX & Fjeld, Heidi E (2017). In search of trust and efficacy: Tibetan Medicine in Rebgong, Qinghai, China. Medicine Anthropology Theory.  ISSN 2405-691X.  5, s 46- 72 . doi: 10.17157/mat.4.5.504
 • Fjeld, Heidi E & Lindskog, Benedikte V (2015). Ontological separation in the state of continuity: Exploring Tibetan and Mongolian domestic space, In  From Bhakti to Bon. Festschrift for Per Kværne..  The Institute for Comparative Research in Human Culture.  ISBN 978-82-7099-817-3.  Kapittel 14.  s 209 - 224
 • Chimphamba, Belinda & Fjeld, Heidi E (2014). In search of a face: Childbearing decisions among couples living with HIV from rural southern Malawi. African Journal of AIDS Research.  ISSN 1608-5906.  13(1), s 21- 29 . doi: 10.2989/16085906.2014.886603
 • Førde, Kristin Engh & Fjeld, Heidi E (2013). “I et land langt borte … Forskning om surrogati”. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2)
 • Gombachika, B. Chimphamba; Chirwa, Ellen; Malata, Address; Sundby, Johanne & Fjeld, Heidi E (2013). Reproductive decisions of couples living with HIV in Malawi: What can we learn for future policy and research studies?. Malawi Medical Journal.  ISSN 1995-7262.  25(3), s 65- 71
 • Gombachika, Belinda; Chirwa, Ellen; Sundby, Johanne; Malata, Address; Maluwa, Alfred & Fjeld, Heidi E (2012). Marriage Partner Selection by Heterosexual Couples Living with HIV from Rural Southern Malawi. Journal of AIDS and Clinical Research.  ISSN 2155-6113. . doi: 10.4172/2155-6133
 • Gombachika, Belinda; Fjeld, Heidi E; Chirwa, Ellen; Sundby, Johanne; Malata, Address & Maluwa, Alfred (2012). A Social Ecological Approach to Exploring Barriers to Accessing Sexual and Reproductive Health Services among Couples Living with HIV in Southern Malawi. ISRN Public Health.  ISSN 2090-8008. . doi: 10.5402/2012/825459
 • Sagli, Gry; Zhang, JInming; Ingstad, Benedicte & Fjeld, Heidi E (2012). Poverty and disabled households in the People’s Republic of China: experiences with a new rural health insurance scheme. Disability & Society.  ISSN 0968-7599.  28(2), s 218- 231 . doi: 10.1080/09687599.2012.699281
 • Fjeld, Heidi E & Hofer, Theresia (2011). Women and Gender in Tibetan medicine. Asian Medicine: Tradition and Modernity.  ISSN 1573-420X.  6(2), s 175- 216 . doi: 10.1163/15734218-12341234 Vis sammendrag
 • Fjeld, Heidi E & Sagli, Gry (2011). Disability, poverty and health care: Changes in the canji (‘disability’) policies in the history of the People’s Republic of China, In Arne Henning Eide & Benedicte Ingstad (ed.),  Disability and poverty. A global challenge.  Policy Press.  ISBN 978-1-84742-885-1.  Kapittel.  s 31 - 54
 • Fjeld, Heidi E (2010). Åpne og lukkede relasjoner sosialitet på tvers av urenhetsforestillinger på landsbygda i Tibet. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  21(1), s 4- 18
 • Fjeld, Heidi E (2008). Pollution and Social Networks in Contemporary Rural Tibet, In Robert Barnett & Ronald Schwartz (ed.),  Tibetan Modernities.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-15522-0.  Part One.  s 113 - 138
 • Fjeld, Heidi E (2008). When Brothers Separate: Conflict and Mediation within Polyandrous Houses in Central Tibet, In Toni Huber & Fernanda Pirie (ed.),  Conflict and Social Order in Tibet and Inner Asia.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-15817-7.  The Post-Socialist and Reform Eras.  s 241 - 262
 • Fjeld, Heidi E (2007). Fra hushold til Hus: om betydningen av jord for analysen av polyandri i Tibet. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (3-4), s 266- 277
 • Fjeld, Heidi E (2007). Fra hushold til hus. Om betydnignen av jord for analysen av polyandri i Tibet. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  18(3-4), s 266- 279
 • Fjeld, Heidi E (2001). Kampen om et kloster. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (3)

Se alle arbeider i Cristin

 • Fjeld, Heidi E (2005). Commoners and Nobles. Hereditary Divisions in Tibet. NIAS Press.  ISBN 87-91114-17-9.  170 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fjeld, Heidi E (2015). Gender models and gender practices: Representation of women in the early 20th century Tibetan medical history.
 • Fjeld, Heidi E (2015). Performing the dirty work: the organisation of labour among menrig in Lhasa and rural Tsang.
 • Fjeld, Heidi E (2015). The Rise of the Polyandrous House: Reforms and Relatedness in a Central Tibetan Village.
 • Lindskog, Benedikte V & Fjeld, Heidi E (2015). Ontological separation in a state of continuity: Exploring Tibetan and Mongolian domestic space, In  From Bhakti to Bon. Festschrift for Per Kværne..  The Institute for Comparative Research in Human Culture.  ISBN 978-82-7099-817-3.  kapittel 14.  s 209 - 225
 • Sagli, Gry; Wang, Wei; Ingstad, Benedicte; Fjeld, Heidi E & Zhang, JInming (2014). 西方学者眼中的中国新农合 (The New Rural Health Insurance in China from the Perspective of Western Scholars). 中国残疾人 (Zhongguo canjiren) Disability in China.  (3), s 64- 66
 • Lindskog, Benedikte V & Fjeld, Heidi E (2013). The principle of separation: Socio-ritual houses in Tibet and Mongolia.
 • Sagli, Gry; Wang, Wei; Ingstad, Benedicte; Fjeld, Heidi E & Zhang, Jingming (2013). 西方学者眼中的中国贫困与残疾人家庭 -记中國农村新医疗保险之实现 (The relation between Poverty and Disabled Households in China from the Viewpoint of Western Scholars – Notes on the Implementation of the New Medical Insurance in Rural China). 有人 (You Ren Magazine).  1(4), s 48- 50
 • Fjeld, Heidi E (2012). Commercialization of reproduction: The case of transnational surrogacy.
 • Fjeld, Heidi E (2012). Polyandry in contemporary Tibet: The inherent flexibility of marriage in shifting socio-political contexts.
 • Fjeld, Heidi E (2012). Poor or Disabled? Negotiating status in rural Qinghai,China.
 • Fjeld, Heidi E (2012). Sustaining life for others: Surrogate mothers in India.
 • Fjeld, Heidi E (2011). From nationality to ethnicity: changing minzu policies in People’s Republic of China.
 • Fjeld, Heidi E (2011). Gifts and returns: Adoption and inter-house relations in Central Tibet.
 • Fjeld, Heidi E & Hofer, Theresia (2011). Women, gender and Tibetan medicine.
 • Fjeld, Heidi E & Sagli, Gry (2011). Poverty, disability and access to health care: a qualitative study from rural China.
 • Fjeld, Heidi E (2010). Aspects of the body: disability and cultural differences.
 • Fjeld, Heidi E (2010). Kina. Folket. Historien. Politikken. Kulturen. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (02-03)
 • Fjeld, Heidi E (2010). Polyandry and the House: creations of relatedness in post-1980 rural Tsang.
 • Fjeld, Heidi E (2009). Fra vitenskap til New Age? Religiøse endringsprosesser innen tibetansk medisin.
 • Fjeld, Heidi E (2009). Struggling to conceive: dealing with infertility in Lhasa.
 • Fjeld, Heidi E (2007, 17. oktober). Flermanneri blomstrer på landsbygda i Tibet.  NTB, Aftenposten Aften, Nrk nett.
 • Fjeld, Heidi E (2007). The Rise of the Polyandous House: Marriage, Kinship and Social Mobility in Rural Tsang, Tibet.
 • Fjeld, Heidi E (2005). Domestic conflicts and Social order: Dealing with divorce in post-Mao rural Tibet.
 • Fjeld, Heidi E (2004). Ekteskapsmønstre og Konfliktlinjer: Ko-partneskap i polyandriske ekteskap i rurale Tibet. Vis sammendrag
 • Fjeld, Heidi E (2004). Fra hushold til Hus: om betydningen av jord i analysen av polyandri i Tibet.
 • Sommerfelt, Tone & Fjeld, Heidi E (2004). Former for sosial forankring (arbeidsgruppe).
 • Fjeld, Heidi E (2003). Changing perceptions of hereditary rank - rigs btsog pa in rural Tsang. Vis sammendrag
 • Fjeld, Heidi E (2003). Modernisation and the revitalisation of tradition in rural Tibet.
 • Fjeld, Heidi E (2003, 12. desember). Polyandri i Tibet. [Radio].  Nrk P2, Verdt og vite.
 • Fjeld, Heidi E (2002). Antropologi og språk.
 • Fjeld, Heidi E (2002). Knowledge, Body and Value A study of hereditary social division in rural Central -Tibet.
 • Fjeld, Heidi E (2001). Kunnskap, Kropp og Personkonstruksjon i Tibet.
 • Fjeld, Heidi E (2001). Utvikling eller utnytting? Åpningen av Kinas vestre regioner. Verdens tak : organ for den Norske Tibetkomitë.  ISSN 0804-4015.  12(2)
 • Fjeld, Heidi E (2000). Befolkningspolitikk i Kina og Tibet. Verdens tak : organ for den Norske Tibetkomitë.  ISSN 0804-4015.  11(1)
 • Fjeld, Heidi E (2000). Commoners and Nobles: The Persistence of Hereditary Social Divisions in Lhasa under Communist Rule. Vis sammendrag
 • Fjeld, Heidi E (2000). En flukt for Tibet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Fjeld, Heidi E (1999). Commoners and Nobles: The persistence of hereditary social divisions in Lhasa under communist rule.
 • Fjeld, Heidi E (1999). Education in Tibet. Policy and Practice Since 1950 (Bass). Journal of Peace Research.  ISSN 0022-3433.  36(6)
 • Fjeld, Heidi E (1999). Prisoners of Shangri-la. Tibetan Buddhism and the West (Lopez). Journal of Peace Research.  ISSN 0022-3433.  36(3), s 378- 379
 • Fjeld, Heidi E (1999). Språkkamp i Tibet. Motmæle.  ISSN 0809-2109.  15(2)
 • Fjeld, Heidi E (1999). The Dragon in the Land of Snows. A History of Modern Tibet Since 1947 (Shakya). Journal of Peace Research.  ISSN 0022-3433.  36(6)
 • Fjeld, Heidi E (1998). Representing the Past: Some Perspectives on Change and Continuity in the Former Tibetan Nobility in Lhasa.
 • Fjeld, Heidi E (1997). Arne Næss: en militant ikke-volds Gandhist. Verdens tak : organ for den Norske Tibetkomitë.  ISSN 0804-4015.  8(2)
 • Fjeld, Heidi E (1997). Skolesystemet i Lhasa: utfordringer i dagens Tibet. Verdens tak : organ for den Norske Tibetkomitë.  ISSN 0804-4015.  8(1)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 7. jan. 2019 16:12