Grønne tiltak for mennesker som er ute av arbeidslivet (avsluttet)

Prosjektet tar sikte på å dokumentere effektene av ulike grønne tiltak på ulike helseparametre og arbeidsdeltakelse.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Prosjektet er en del av Helse UMB.

Mål

Hovedmål er å systematisk beskrive tilbudet som finnes under ulike Grønne tiltak for mennesker som er ute av arbeidslivet, og dokumentere hvilke elementer som blir oppfattet som viktige og relevante av deltakerne.

Videre ønsker prosjektet å dokumentere effektene av ulike grønne tiltak på ulike helseparametre og arbeidsdeltakelse.

Delmål:

  • Nasjonal kartlegging av opplevde suksess-kriterier blant deltakere og tilbydere av Grønne tiltak som er viktige for å stimulere aktivitet og arbeidsdeltakelse (tverrsnittsstudie).
  • Dokumentere effekter av Grønne tiltak på mestring, selvbilde, psykiske problemer, subjektive helseplager, resiliens, sosial støtte, funksjon og arbeidsvurdering (longitudinell studie).
  • Dokumentere effekter av Grønne tiltak på arbeidsdeltakelse og arbeidsstatus (longitudinell studie/registerdata-studie/kvalitativ studie)

Bakgrunn

Studiepopulasjonen vil være voksne som er ute av arbeidslivet og mottar ulike trygdeordninger fra NAV som er deltakere i pågående Grønne tiltak i hele Norge.

Finansiering

Norges forskningsråd/Jordbruksavtalen

Samarbeid

Prosjektgruppen er bredt sammensatt av forskere fra UMB samt andre norske og utenlandske forskergrupper og representanter for landbruksnæringen og NAV.

Start - slutt

2010 - 2012

Publisert 1. apr. 2011 15:14 - Sist endret 31. okt. 2017 12:08

Kontakt

Veileder:

Gunnar Tellnes

Stipendiat:

Lina Dalskau

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere