tellnes

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering
 • Sykdomsbegrepet i trygdemedisinen
 • Samfunnspsykiatri
 • Skadeforebygging
 •  Helsefremmende arbeid og saltogenese
 • Samspillet Natur-Kultur-Helse  (NaKuHel-konseptet)
 • Hjemmeside med mer informasjon

Undervisning

 • Samfunnspsykiatri, sosialmedisin og forebygging i Modul 5 i medisinstudiet ved UiO
 • Trygdemedisin og samfunnsmedisin Modul 7 i medisinstudiet ved UiO
 • Kurs i trygdemedisin for kiropraktorer og manuelle terapeuter ved UiO

Bakgrunn

 • Cand. med. ved Universitetet i Bergen, 1977. Legelisens 1979
 • Sommersesjoner i epidemiologi and biostatistikk, Univ. of Minnesota, 1984 og 1985
 • Sommersesjon i epidemiologi, University of Michigan, 1992
 • Spesialist in allmennmedisin 1989, spesialist in samfunnsmedisin 1990
 • Solstrandkurset for ledere AFF/NHH 1994-95.
 • Mastergrad i helseadministrasjon, Universitetet i Oslo, 2002
 • Doktorgrad på "Legenes sykmeldingspraksis" UiO 1990. Se http://tellnes.info/biography/doctoral-thesis/
 • Allmennpraktiker, distriktslege og bedriftslege, Værøy og Røst, 1979-84,
 • Forsker, Institutt for allmennmedisin, UiO, 1984-88
 • Førsteamanuensis, Institutt for forebyggende medisin, UiO, 1988-91
 • Professor I ved Gruppe for trygdemedisin, UiO 1991-2019
 • Professor II  i forebyggende helsearbeid, Høgskolen i Akershus 2001-07.
 • Professor II  i folkehelse, Høgskolen i Hedmark, 2008-09.
 • Rådgivende overlege i NAV Buskerud fra 2009-12 (deltid)
 • Bedriftslege i Modum felles BHT 2012-15 (deltid)
 • Bedriftslege i SAGA BHT 2016 (deltid)
 • Rådgivende overlege i NAV Akershus 2016-18. NAV Viken fra 2019 (deltid) 
 • Tidligere ca 14 års deltidsarbeid i Rikstrygdeverket, ulike trygdekontorer og 1 år heltid i A-etat (1985-98).

Priser

 • Norsk Medisinaldepots “Pris for forskning i allmennmedisin”, 1984  for arbeidet med prosjektet ”Skader og skadeforebyggende arbeid på Værøy”.
 • Universitet i Bergen: Rektors gullmedalje, 1990.
 • Landbruksdirektøren i Hordaland fylke, “BU-Idé-prisen” for arbeidet med “Samspillet Natur-Kultur-Helse” relatert til landbruk og grønn omsorg, 1995.
 • Fakultetsmedaljen, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 1999
 • World Academy of Productivity Science. Elected Fellow, 1999.

Verv

 • Tidligere prodekan, dekan og forskningskoordinator ved Det medisinske fakultet, UiO, 1996-99.
 • Past President of European Public Health Association
 • Grunnlegger og tidl. styreleder i Norsk forening for folkehelse 1998-2008 www.folkehelseforeningen.no
 • Grunnlegger og tidligere styreleder i NaKuHel Asker (1994-99).
 • Styreleder i Stiftelsen Storedal kultursenter i Sarpsborg 1998-2002. 
 • President of Nature-Culture-Health Int. 2004-2015.     
 • Vice President of Int. Academy of Science – Health and Ecology 2007-14. Member of the Presidium 2005-2019.
 • Styreleder i Stiftelsen NaKuHel Norge 2011-19. www.nakuhel.org

Samarbeid

Samarbeider om forskningsprosjekt innenfor sykefravær og Sykdomsbegrepet i trygdemedisinen med ansatte i www.NAV.no . Samarbeid om prosjekter innen helsefreming og salutogenese med forsker ved www.NTNU.no ved Campus Gjøvik og ved www.ROP.no .

Emneord: Sykefravær, Arbeidsrettet rehabilitering, Skadeforebyggende arbeid, helsefremmende arbeid, Natur-Kultur-Helse, NaKuHel, Grønn omsorg, folkehelsearbeid, Trygdemedisin, Samfunnsmedisin, Forebyggende helsearbeid, NAV-medisin

Publikasjoner

 

 • Doktorgradsavhandling: Tellnes Gunnar. Sickness Certification –  An Epidemiological Study Related to General Practice and Community Medicine. Oslo: University of Oslo, 1990. Se www.tellnes.info
 • Batt-Rawden, KB & Tellnes, Gunnar (2005). Nature-culture-health activities as a method of rehabilitation: an evaluation of participants' health, quality of life and function. International Journal of Rehabilitation Research.  ISSN 0342-5282.  28, s 175- 180.
 • Tellnes G, Lund J, Sandvik L, Klouman E, Ytterstad B Long-term effects of community based injury prevention on the island Verøy in Norway: A 20-year follow up. Scand J Public Health 2006; 34: 312-319

 • Batt-Rawden, Kari Bjerke; Tellnes, Gunnar. How music may promote healthy behaviour. Scandinavian Journal of Public Health, 2011; 39: 113–120.

  Nordby, Halvor; Rønning, Rolf; Tellnes, Gunnar (eds.). Social aspects of illness, disease and sickness absence. Unipub (Oslo Academic Press), 2011. 287 pages. (ISBN 9788274774803).

 • Tellnes, Gunnar. Aspects of sickness certification and work ability. In: Social aspects of illness, disease and sickness absence. Unipub (Oslo Academic Press), 2011: 83-92. ISBN 9788274774803.

 • Batt-Rawden, Kari Bjerke; Tellnes, Gunnar. The benefits of nature and culture activities on health, environment and wellbeing: A presentation of three evaluation studies among persons with chronic illnesses and sickness absence in Norway. In: Social aspects of illness, disease and sickness absence. Oslo: Unipub (Oslo Academic Press), 2011: 199-222. ISBN 9788274774803.

 • Ellingsen-Dalskau, Lina Harvold; Berget, Bente; Tellnes, Gunnar & Ihlebæk, Camilla Martha (2021). Understanding the relationship between subjective health complaints and satisfaction with life for people in prevocational training in Norway. Nordic Journal of Social Research.  ISSN 1892-2783.  12(1), s 46- 72 . doi: 10.7577/njsr.3500 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kvammen, Ole Christian & Tellnes, Gunnar (2019). Muskel- og skjelettplager og uførhet - Kan helsefremmende tilbud styrke arbeidsevnen?, I: Gunnar Tellnes (red.),  NaKuHel og folkehelse som bærekraft: Samspillet Natur-Kultur-Helse sett i lys av FNs bærekraftmål.  Det norske medicinske Selskab.  ISBN 978-82-92871-81-2.  20.Kap..  s 131 - 143 Vis sammendrag
 • Tellnes, Gunnar; Batt-Rawden, Kari Bjerke & Christie, Werner H (2019). PUBLIC MENTAL HEALTH PROMOTION, EPIGENETICS AND NACUHEAL - ACTIVITIES. Herald of the International Academy of Science. Russian Section.  ISSN 1819-5733.  (1), s 66- 73 Vis sammendrag
 • Tellnes, Gunnar; Batt-Rawden, Kari Bjerke & Christie, Werner H (2018). Tellnes, G., Batt-Rawden, KB and Christie, W. (2018). Nature Culture Health Promotion as Community building. Journal “Herald of the International Academy of Science. #1. Russian Section” (HIAS.RS). http://www.heraldrsias.org/.. Herald of the International Academy of Science. Russian Section”.  1(1), s 15- 20 Vis sammendrag
 • Tellnes, Gunnar & Berge, Kristin Bredal (2018). Hvorfor satse på helsefremmende natur- og kulturaktiviteter?, I: Gunnar Tellnes (red.),  Friluftsliv, kystkultur og vakre løsninger. Hvordan styrke de unges helse, miljø og livskvalitet. Festskrift i anledning Atle Tellnes 70 år..  NAKUHEL-forlaget.  ISBN 9788299745437.  kap. 23.  s 172 - 179
 • Tellnes, Gunnar; Dybdahl, Carina & Lynghaug, Merethe (2018). Trivsel, naturkontakt og stedstilhørighet, I: Gunnar Tellnes (red.),  Friluftsliv, kystkultur og vakre løsninger. Hvordan styrke de unges helse, miljø og livskvalitet. Festskrift i anledning Atle Tellnes 70 år..  NAKUHEL-forlaget.  ISBN 9788299745437.  Kap. 3.  s 31 - 36
 • Tellnes, Gunnar; Morisbak, Inge & Stordahl, Erling Magnus (2018). Fra mørke til lys - Glimt fra Erling Stordahl sine naturopplevelser, I: Gunnar Tellnes (red.),  Friluftsliv, kystkultur og vakre løsninger. Hvordan styrke de unges helse, miljø og livskvalitet. Festskrift i anledning Atle Tellnes 70 år..  NAKUHEL-forlaget.  ISBN 9788299745437.  Kap. 25.  s 186 - 194
 • Batt-Rawden, Kari Bjerke; Tellnes, Gunnar & Dybdahl, Carina (2017). Musikk, sang og dans, I: Gunnar Tellnes (red.),  Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016963.  Kapittel.  s 95 - 104
 • Dybdahl, Carina & Tellnes, Gunnar (2017). Fysisk aktivitet, friluftsliv og helse, I: Gunnar Tellnes (red.),  Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016963.  Kapittel.  s 78 - 86
 • Lund, Johan & Tellnes, Gunnar (2017). Trygge lokalsamfunn kan utvikles, I: Gunnar Tellnes (red.),  Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016963.  Kapittel.  s 158 - 168
 • Tellnes, Gunnar (2017). Etterord, I: Gunnar Tellnes (red.),  Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016963.  Kapittel.  s 189 - 191
 • Tellnes, Gunnar (2017). Forklaring av ord og begreper brukt i folkehelse og samfunnsmedisin, I: Gunnar Tellnes (red.),  Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016963.  Kapittel.  s 192 - 196
 • Tellnes, Gunnar (2017). Hvorfor helsefremmende samhandling?, I: Gunnar Tellnes (red.),  Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016963.  Kapittel.  s 14 - 25
 • Tellnes, Gunnar (2017). NaKuHel-konseptet, I: Gunnar Tellnes (red.),  Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016963.  Kapittel.  s 197 - 200
 • Tellnes, Gunnar & Appelbom Karsten, Ingrid (2017). Kunst og arkitektur til fremme av helse, miljø og livskvalitet, I: Gunnar Tellnes (red.),  Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016963.  Kapittel.  s 105 - 113
 • Tellnes, Gunnar & Berget, Bente (2017). "Grønn omsorg" og "Inn på tunet", I: Gunnar Tellnes (red.),  Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016963.  Kapittel.  s 169 - 177
 • Ellingsen-Dalskau, Lina Harvold; Berget, Bente; Pedersen, Ingeborg; Tellnes, Gunnar & Ihlebæk, Camilla (2016). Understanding how prevocational training on care farms can lead to functioning, motivation and well-being. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  38(25), s 2504- 2513 . doi: 10.3109/09638288.2015.1130177
 • Braathen, Tore Norendal; Eftedal, Monica; Tellnes, Gunnar & Haugli, Liv (2015). Work inclusion: self-perceived change in work ability among persons in occupational rehabilitation. Vulnerable Groups & Inclusion.  ISSN 2000-8023.  6 . doi: 10.3402/vgi.v6.26624
 • Braathen, Tore Norendal; Brage, Søren Karl; Tellnes, Gunnar; Øyeflaten, Irene; Jensen, Chris & Eftedal, Monica (2014). A Prospective Study of the Association Between the Readiness for Return to Work Scale and Future Work Participation in Norway. Journal of occupational rehabilitation.  ISSN 1053-0487.  24(4), s 650- 657 . doi: 10.1007/s10926-013-9497-y
 • Braathen, Tore Norendal & Tellnes, Gunnar (2014). Hva virker i arbeidsrettet rehabilitering?, I: Gunnar Tellnes & Bjørgulf Claussen (red.),  Folketrygdens framtid: Hvor går NAV?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-47619-9.  Kapittel.  s 114 - 125 Vis sammendrag
 • Rosta, Judith; Tellnes, Gunnar & Aasland, Olaf Gjerløw (2014). Differences in sickness absence between self-employed and employed doctors: A cross-sectional study on national sample of Norwegian doctors in 2010. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  14(1) . doi: 10.1186/1472-6963-14-199
 • Tellnes, Gunnar (2014). Forebygging og samhandling, I: Ursula-Georgine Småland Goth (red.),  Folkehelse i et norsk perspektiv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205463950.  Kapittel.  s 34 - 45 Vis sammendrag
 • Tellnes, Gunnar (2014). Forord, I: Gunnar Tellnes & Bjørgulf Claussen (red.),  Folketrygdens framtid: Hvor går NAV?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-47619-9.  Forord.  s 9 - 10 Vis sammendrag
 • Tellnes, Gunnar (2014). Kan helsefremmende tiltak øke arbeidsevnen blant sykmeldte og brukere av NAV?, I: Gunnar Tellnes & Bjørgulf Claussen (red.),  Folketrygdens framtid: Hvor går NAV?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-47619-9.  Kapittel.  s 126 - 137 Vis sammendrag
 • Batt-Rawden, Kari Bjerke & Tellnes, Gunnar (2013). Social Factors of Sickness Absences and the Significance of the Nature-culture Interplay in Coping. Materia socio-medica.  ISSN 1512-7680.  25(2), s 127- 130 . doi: 10.5455/msm.2013.25.127-130 Vis sammendrag
 • Braathen, Tore Norendal; Brage, Søren Karl; Tellnes, Gunnar & Eftedal, Monica (2013). Psychometric Properties of the Readiness for Return to Work Scale in Inpatient Occupational Rehabilitation in Norway. Journal of occupational rehabilitation.  ISSN 1053-0487.  23(3), s 371- 380 . doi: 10.1007/s10926-012-9414-9 Vis sammendrag
 • Batt-Rawden, Kari & Tellnes, Gunnar (2012). Social Causes to Sickness Absence among Men and Women with Mental Illnesses. PSYCHOLOGY.  ISSN 2152-7180.  3(4), s 315- 321 . doi: 10.4236/psych.2012.34045 Vis sammendrag
 • Batt-Rawden, Kari & Tellnes, Gunnar (2012). Social factors of sickness absences and ways of coping: a qualitative study of men and women with mental and musculoskeletal diagnoses, Norway. International Journal of Mental Health Promotion.  ISSN 1462-3730.  14(2), s 83- 95 . doi: 10.1080/14623730.2012.696350 Vis sammendrag
 • Rosta, Judith; Tellnes, Gunnar & Aasland, Olaf, G. (2012). Physical Activity, Sickness Absence and Self-ratedHealth among Norwegian Doctors, In Gunnar Tellnes (ed.),  NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport.  Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-91184-32-6.  abstract.  s 53 - 53
 • Batt-Rawden, Kari Bjerke & Tellnes, Gunnar (2011). How music may promote healthy behaviour. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  39(2), s 113- 120 . doi: 10.1177/1403494810393555
 • Batt-Rawden, Kari Bjerke & Tellnes, Gunnar (2011). The benefits of nature and culture activities on health, environment and wellbeing: A presentation of three evaluation studies among persons with chronic illnesses and sickness absence in Norway, In Halvor Nordby; Rolf Rønning & Gunnar Tellnes (ed.),  Social aspects of illness, disease and sickness absence.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-480-3.  Ch.12.  s 199 - 222 Vis sammendrag
 • Nordby, Halvor; Rønning, Rolf & Tellnes, Gunnar (2011). Research on long-term sickness absence: The need for a wide methodological approach, In Halvor Nordby; Rolf Rønning & Gunnar Tellnes (ed.),  Social aspects of illness, disease and sickness absence.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-480-3.  1.  s 9 - 18 Vis sammendrag
 • Tellnes, Gunnar (2011). Aspects of sickness certification and work ability, In Halvor Nordby; Rolf Rønning & Gunnar Tellnes (ed.),  Social aspects of illness, disease and sickness absence.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-480-3.  Ch.5.  s 83 - 92 Vis sammendrag
 • Batt-Rawden, Kari Bjerke & Tellnes, Gunnar (2010). The benefits of an holistic and salutogenic approach to rehabilitation and recreation, In Walter Kofler (ed.),  Ecology and forests for public health.  International Council for Scientific Development.  ISBN 978-9952-451-10-8.  Kapittel.  s 103 - 111 Vis sammendrag
 • Lund, Johan; Wergeland, Ebba; Lyse, Tone & Tellnes, Gunnar (2010). Identification of occupational risk factors by interviewing injured workers in an out-patient clinic. Italian Journal of Public Health.  ISSN 1723-7815.  7(2), s 59- 68
 • Tellnes, Gunnar (2010). The Nature-Culture-Health Concept, In Walter Kofler (ed.),  Ecology and forests for public health.  International Council for Scientific Development.  ISBN 978-9952-451-10-8.  The Nature-Culture-Health Concept.  s 62 - 66
 • Tellnes, Gunnar (2010). Urbanization and Nature-Culture-Health Activities. Materia socio-medica.  ISSN 1512-7680.  22(4), s 216- 218
 • Tellnes, Gunnar & Lund, Johan (2010). Informatic Based Injury Prevention and Safety Promotion in the Local Community. Acta Informatica Medica.  ISSN 0353-8109.  18(4), s 220- 224 Vis sammendrag
 • Elvsåshagen, Harald; Tellnes, Gunnar & Abdelnoor, Michael (2009). Gir tidlig vurdering og behandling hos spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering reduksjon i langtidsfravær hos sykmeldte med muskel- og skjelettsykdommer?. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  19(2), s 219- 222
 • Tellnes, Gunnar (2009). Et liv i medisinens randsoner. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  (4), s 530- 535
 • Lund, Johan; Ytterstad, Børge & Tellnes, Gunnar (2008). Ulykker og skader, I: Øivind Larsen; Anne Alvik; Kristian Hagestad & Magne Nylenna (red.),  Samfunnsmedisin.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34459-4.  Kapittel 15.  s 229 - 241
 • Tellnes, Gunnar (2008). Salutogenese, I: Øivind Larsen; Anne Alvik; Kristian Hagestad & Magne Nylenna (red.),  Samfunnsmedisin.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34459-4.  Salutogenese.  s 455 - 459
 • Tellnes, Gunnar (2008). Samspillet Natur-Kultur-Helse i et medisinsk historisk perspektiv. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  5(3), s 264- 276

Se alle arbeider i Cristin

 • Tellnes, Gunnar (red.) (2019). NaKuHel og folkehelse som bærekraft: Samspillet Natur-Kultur-Helse sett i lys av FNs bærekraftmål. Det norske medicinske Selskab.  ISBN 978-82-92871-81-2.  143 s. Vis sammendrag
 • Tellnes, Gunnar (red.) (2018). Friluftsliv, kystkultur og vakre løsninger. Hvordan styrke de unges helse, miljø og livskvalitet. Festskrift i anledning Atle Tellnes 70 år.. NAKUHEL-forlaget.  ISBN 9788299745437.  320 s.
 • Tellnes, Gunnar (red.) (2017). Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016963.  210 s. Vis sammendrag
 • Tellnes, Gunnar & Claussen, Bjørgulf (red.) (2014). Folketrygdens framtid: Hvor går NAV?. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-47619-9.  140 s.
 • Tellnes, Gunnar (red.) (2012). NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport. Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-91184-32-6.  76 s. Vis sammendrag
 • Tellnes, Gunnar (2012). The Nature-Culture-Health Interplay: From Environment Quality to Quality of Life. In: Gökçekus, Hüseyin; Türker, Umut; LaMoreaux, James W. (Eds.).Water in the Mediterranean Basin. Springer Earth Sciences Book. Berlin:. Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-642-20334-3.  10 s.
 • Nordby, Halvor; Rønning, Rolf & Tellnes, Gunnar (ed.) (2011). Social aspects of illness, disease and sickness absence. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-480-3.  287 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Lyshol, Heidi; Tellnes, Gunnar; Kofler, Walter & Glazachev, Oleg S. (2020). Is fighting against COVID-19 enough?. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  49, s 9- 13 . doi: https://doi.org/10.1177/1403494820969539 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kvammen, Ole Christian & Tellnes, Gunnar (2019). Hva er FNs bærekraftsmål, I: Gunnar Tellnes (red.),  NaKuHel og folkehelse som bærekraft: Samspillet Natur-Kultur-Helse sett i lys av FNs bærekraftmål.  Det norske medicinske Selskab.  ISBN 978-82-92871-81-2.  1. Kap..  s 11 - 15 Vis sammendrag
 • Tellnes, Gunnar (2019). Kan NaKuHel bidra til økt bærekraft?, I: Gunnar Tellnes (red.),  NaKuHel og folkehelse som bærekraft: Samspillet Natur-Kultur-Helse sett i lys av FNs bærekraftmål.  Det norske medicinske Selskab.  ISBN 978-82-92871-81-2.  Forord.  s 7 - 10
 • Tellnes, Gunnar (2018). Hadde rett til sykmelding. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 22- 22 Vis sammendrag
 • Tellnes, Gunnar (2018). Hvorfor friluftsliv, kystkultur og vakre løsninger, I: Gunnar Tellnes (red.),  Friluftsliv, kystkultur og vakre løsninger. Hvordan styrke de unges helse, miljø og livskvalitet. Festskrift i anledning Atle Tellnes 70 år..  NAKUHEL-forlaget.  ISBN 9788299745437.  forord.  s 5 - 6
 • Bjørndal, Arild; Borchgrevink, Christian Fredrik; Frich, Jan C; Gulbrandsen, Pål; Lie, Anne Helene Kveim; Malterud, Kirsti; Røttingen, John-Arne; Tellnes, Gunnar & Westin, Steinar (2017). Per Fugelli. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0800
 • Grimeland, Jorid; Lund, Johan & Tellnes, Gunnar (2017). Folkehelseforeningen - et redskap for bedre folkehelse. Utposten.  ISSN 0800-5680.  47(2), s 48- 50
 • Larsen, Øivind; Tellnes, Gunnar; Bruusgaard, Dag & Vøllestad, Nina Køpke (2017). Per Sundby. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(3), s 226 Vis sammendrag
 • Rønnevik, Dag-Helge; von Heimburg, Dina; Donovan, Ruth Marie Stensland & Tellnes, Gunnar (2017). Folkehelsearbeid krever ledelse. Utposten.  ISSN 0800-5680.  (11), s 33- 33
 • Rønnevik, Dag-Helge; von Heimburg, Dina; Donovan, Ruth Marie Stensland & Tellnes, Gunnar (2017). Hvem tar ansvaret? Kronikk om folkehelsepolitikk. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (7), s 40- 40
 • Tellnes, Gunnar (2017). Blir man syk av stress?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137
 • Tellnes, Gunnar (2017). Forfatterinformasjon, I: Gunnar Tellnes (red.),  Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016963.  Kapittel.  s 201 - 205
 • Tellnes, Gunnar (2017). Forord, I: Gunnar Tellnes (red.),  Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016963.  Forord.  s 5 - 5
 • Tellnes, Gunnar; Christie, Werner H & Leeber, Ingunn (2017). Helsefremmende samhandling - NaKuHel gir nye muligheter i folkehelsearbeidet. Utposten.  ISSN 0800-5680.  46(5), s 28- 31
 • Wagstaff, Anthony & Tellnes, Gunnar (2017). Arbeidsmedisin og helsefremmende samhandling. Utposten.  ISSN 0800-5680.  46(3)
 • Tellnes, Gunnar (2016). Nyttig om sosialmedisin og rehabilitering. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(14-15), s 1256- 1256
 • Tellnes, Gunnar & Dybdahl, Carina (red.) (2016). Book of Abstracts. Trygdeforskningsseminaret 40 år.
 • Irgens, Lorentz M.; Lie, Rolv T.; Kristensen, Petter; Tellnes, Gunnar; Bjertness, Espen & Lund, Johan (2015). Minneord Tor Bjerkedal. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.  (23/6), s 39- 39
 • Tellnes, Gunnar (2015). Har du det bra?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(21), s 1968- 1968 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0898 Vis sammendrag
 • Tellnes, Gunnar; Irgens, Lorentz M.; Kristensen, Petter; Larsen, Øivind; Vøllestad, Nina Køpke; Lie, Rolv T.; Bjertness, Espen; Wergeland, Ebba & Lund, Johan (2015). MINNEORD: Tor Bjerkedal. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(17) . doi: 10.4045/tidsskr.15.0755 Vis sammendrag
 • Tellnes, Gunnar; Larsen, Øivind; Kristensen, Petter & Irgens, Lorentz M. (2015). Nekrolog: Tor Bjerkedal. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (18/6)
 • Tellnes, Gunnar (2014). Husk pasientens individuelle plan. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134, s 958- 958 Vis sammendrag
 • Tellnes, Gunnar (2014). Husk å henvise til rehabilitering. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134, s 641- 641 Vis sammendrag
 • Batt-Rawden, Kari & Tellnes, Gunnar (2012). Social factors of sickness absences and the significance of the nature-culture interplay in coping. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  22, s 129- 129
 • Batt-Rawden, Kari & Tellnes, Gunnar (2012). The benefits of nature-culture interplay on health, environment and wellbeing-Three evaluation studies. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  22(supp. 2), s 273- 273
 • Rosta, Judith; Tellnes, Gunnar & Aasland, Olaf Gjerløw (2012). Sickness absence and work stress of doctors in hospital and private practice. A Study on National Sample of Norwegian Doctors. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  22, s 75- 75
 • Tellnes, Gunnar (2012). Forord, I: Gunnar Tellnes (red.),  NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport.  Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-91184-32-6.  Forord.  s 4 - 4
 • Tellnes, Gunnar (2012). Gode råd for å forebygge sykemelding og uførhet, I: Gunnar Tellnes (red.),  NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport.  Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-91184-32-6.  kapittel.  s 66 - 66
 • Tellnes, Gunnar (2012). Historien om NaKuHel: Glimt fra tidlige år 1987-2012, I: Gunnar Tellnes (red.),  NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport.  Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-91184-32-6.  kapittel.  s 62 - 63
 • Tellnes, Gunnar (2012). Hva betyr natur- og kulturopplevelser for helse, miljø og livskvalitet?. Utposten.  ISSN 0800-5680.  41(8), s 23-24 Vis sammendrag
 • Tellnes, Gunnar (2012). NaKuHel som modell for samhandling, I: Gunnar Tellnes (red.),  NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport.  Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-91184-32-6.  Abstract.  s 14 - 14
 • Tellnes, Gunnar (2012). NaKuHel-konseptet; Definisjoner, begreper og verdigrunnlag, I: Gunnar Tellnes (red.),  NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport.  Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-91184-32-6.  kapittel.  s 59 - 59
 • Tellnes, Gunnar (2012). Natur og kultur som folkehelse. Bygdeposten.  s 10- 11
 • Tellnes, Gunnar (2012). Natur, kultur og helse. Asker og Bærum Budstikke.  s 3- 3
 • Tellnes, Gunnar (2012). Samhandling om Natur og Kultur som Folkehelse, I: Gunnar Tellnes (red.),  NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport.  Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-91184-32-6.  Innledning.  s 6 - 7
 • Tellnes, Gunnar (2012). Veiviser i en jungel av rettigheter. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(21), s 2413- 2413 . doi: 10.4045/tidsskr.12.1086
 • Tellnes, Gunnar (2012). Verdigrunnlaget i NaKuHel-konseptet, I: Gunnar Tellnes (red.),  NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport.  Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-91184-32-6.  kapittel.  s 60 - 61
 • Batt-Rawden, Kari & Tellnes, Gunnar (2011). The salutogenic approach to rehabilitation. Materia socio-medica.  ISSN 1512-7680.  23(1), s 13- 17
 • Nordby, Halvor; Rønning, Rolf & Tellnes, Gunnar (2011). Preface, In Halvor Nordby; Rolf Rønning & Gunnar Tellnes (ed.),  Social aspects of illness, disease and sickness absence.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-480-3.  Forord.  s 3 - 4 Vis sammendrag
 • Tellnes, Gunnar (2011). Framtidens samspill: Natur-Kultur-Helse, I: Vidar-Rune Synnevåg & Rolf Erik Solheim (red.),  Framtidsfrø - spirer til en bedre verden.  Abrakadabra forlag.  ISBN 978-82-7780-061-5.  Kapittel.  s 84 - 87 Vis sammendrag
 • Tellnes, Gunnar (red.) (2011). Årsrapport 2010 for Seksjon for sosialmedisin og trygdemedisin – Gruppe for trygdemedisin 20 år: 1991-2011. Vis sammendrag
 • Wikström, Britt-Maj; Ingeberg, Mette H.; Tellnes, Gunnar & Batt-Rawden, Kari Bjerke (2011). Meaningful cultural activities and encounters increase a persons social capital and decrease individuals experiencing stress or anxiety.
 • Tellnes, Gunnar (2010). Hva betyr natur- og kulturopplevelser for helse, miljø og livskvalitet?.
 • Tellnes, Gunnar (red.) (2010). Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin.
 • Tellnes, Gunnar & Furuberg, Merete (2010). Ecology and Forests for Public Health – an introduction, In Walter Kofler (ed.),  Ecology and forests for public health.  International Council for Scientific Development.  ISBN 978-9952-451-10-8.  Introduction.  s 8 - 8
 • Tellnes, Gunnar (2009). How can nature and culture promote health?. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  37(6), s 559- 561 . doi: 10.1177/1403494809342373
 • Tellnes, Gunnar (red.) (2009). Årsrapport 2008 for Seksjon for sosialmedisin.Tidligere kalt ”Seksjon for Arbeids- og trygdemedisin og Gruppe for medisinsk historie”.
 • Tellnes, Gunnar (2008). Trygderegler for leger. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128, s 484- 484
 • Tellnes, Gunnar & Claussen, Bjørgulf (red.) (2008). Årsrapport 2007 - Seksjon for arbeids- og trygdemedisin og Gruppe for medisinsk historie.
 • Larsen, Øivind; Nylenna, Magne & Tellnes, Gunnar (2007). Legerollen mellom klinikk og administrasjon. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  4(2), s 71- 72

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 7. jan. 2019 17:06

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter