Gunnar Tellnes

Bilde av Gunnar Tellnes
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering
 • Sykdomsbegrepet i trygdemedisinen
 • Samfunnspsykiatri
 • Skadeforebygging
 •  Helsefremmende arbeid og saltogenese
 • Samspillet Natur-Kultur-Helse  (NaKuHel-konseptet)
 • Hjemmeside med mer informasjon

Undervisning

 • Samfunnspsykiatri, sosialmedisin og forebygging i Modul 5 i medisinstudiet ved UiO
 • Trygdemedisin og samfunnsmedisin Modul 7 i medisinstudiet ved UiO
 • Kurs i trygdemedisin for kiropraktorer og manuelle terapeuter ved UiO

Bakgrunn

 • Cand. med. ved Universitetet i Bergen, 1977. Legelisens 1979
 • Sommersesjoner i epidemiologi and biostatistikk, Univ. of Minnesota, 1984 og 1985
 • Sommersesjon i epidemiologi, University of Michigan, 1992
 • Spesialist in allmennmedisin 1989, spesialist in samfunnsmedisin 1990
 • Solstrandkurset for ledere AFF/NHH 1994-95.
 • Mastergrad i helseadministrasjon, Universitetet i Oslo, 2002
 • Doktorgrad på "Legenes sykmeldingspraksis" UiO 1990. Se http://tellnes.info/biography/doctoral-thesis/
 • Allmennpraktiker, distriktslege og bedriftslege, Værøy og Røst, 1979-84,
 • Forsker, Institutt for allmennmedisin, UiO, 1984-88
 • Førsteamanuensis, Institutt for forebyggende medisin, UiO, 1988-91
 • Professor I ved Gruppe for trygdemedisin, UiO 1991-2019
 • Professor II  i forebyggende helsearbeid, Høgskolen i Akershus 2001-07.
 • Professor II  i folkehelse, Høgskolen i Hedmark, 2008-09.
 • Rådgivende overlege i NAV Buskerud fra 2009-12 (deltid)
 • Bedriftslege i Modum felles BHT 2012-15 (deltid)
 • Bedriftslege i SAGA BHT 2016 (deltid)
 • Rådgivende overlege i NAV Akershus 2016-18. NAV Viken fra 2019 (deltid) 
 • Tidligere ca 14 års deltidsarbeid i Rikstrygdeverket, ulike trygdekontorer og 1 år heltid i A-etat (1985-98).

Priser

 • Norsk Medisinaldepots “Pris for forskning i allmennmedisin”, 1984  for arbeidet med prosjektet ”Skader og skadeforebyggende arbeid på Værøy”.
 • Universitet i Bergen: Rektors gullmedalje, 1990.
 • Landbruksdirektøren i Hordaland fylke, “BU-Idé-prisen” for arbeidet med “Samspillet Natur-Kultur-Helse” relatert til landbruk og grønn omsorg, 1995.
 • Fakultetsmedaljen, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 1999
 • World Academy of Productivity Science. Elected Fellow, 1999.

Verv

 • Tidligere prodekan, dekan og forskningskoordinator ved Det medisinske fakultet, UiO, 1996-99.
 • Past President of European Public Health Association
 • Grunnlegger og tidl. styreleder i Norsk forening for folkehelse 1998-2008 www.folkehelseforeningen.no
 • Grunnlegger og tidligere styreleder i NaKuHel Asker (1994-99).
 • Styreleder i Stiftelsen Storedal kultursenter i Sarpsborg 1998-2002. 
 • President of Nature-Culture-Health Int. 2004-2015.     
 • Vice President of Int. Academy of Science – Health and Ecology 2007-14. Member of the Presidium 2005-2019.
 • Styreleder i Stiftelsen NaKuHel Norge 2011-19. www.nakuhel.org

Samarbeid

Samarbeider om forskningsprosjekt innenfor sykefravær og Sykdomsbegrepet i trygdemedisinen med ansatte i www.NAV.no . Samarbeid om prosjekter innen helsefreming og salutogenese med forsker ved www.NTNU.no ved Campus Gjøvik og ved www.ROP.no .

Emneord: Sykefravær, Arbeidsrettet rehabilitering, Skadeforebyggende arbeid, helsefremmende arbeid, Natur-Kultur-Helse, NaKuHel, Grønn omsorg, folkehelsearbeid, Trygdemedisin, Samfunnsmedisin, Forebyggende helsearbeid, NAV-medisin

Publikasjoner

 

 • Doktorgradsavhandling: Tellnes Gunnar. Sickness Certification –  An Epidemiological Study Related to General Practice and Community Medicine. Oslo: University of Oslo, 1990. Se www.tellnes.info
 • Batt-Rawden, KB & Tellnes, Gunnar (2005). Nature-culture-health activities as a method of rehabilitation: an evaluation of participants' health, quality of life and function. International Journal of Rehabilitation Research.  ISSN 0342-5282.  28, s 175- 180.
 • Tellnes G, Lund J, Sandvik L, Klouman E, Ytterstad B Long-term effects of community based injury prevention on the island Verøy in Norway: A 20-year follow up. Scand J Public Health 2006; 34: 312-319

 • Batt-Rawden, Kari Bjerke; Tellnes, Gunnar. How music may promote healthy behaviour. Scandinavian Journal of Public Health, 2011; 39: 113–120.

  Nordby, Halvor; Rønning, Rolf; Tellnes, Gunnar (eds.). Social aspects of illness, disease and sickness absence. Unipub (Oslo Academic Press), 2011. 287 pages. (ISBN 9788274774803).

 • Tellnes, Gunnar. Aspects of sickness certification and work ability. In: Social aspects of illness, disease and sickness absence. Unipub (Oslo Academic Press), 2011: 83-92. ISBN 9788274774803.

 • Batt-Rawden, Kari Bjerke; Tellnes, Gunnar. The benefits of nature and culture activities on health, environment and wellbeing: A presentation of three evaluation studies among persons with chronic illnesses and sickness absence in Norway. In: Social aspects of illness, disease and sickness absence. Oslo: Unipub (Oslo Academic Press), 2011: 199-222. ISBN 9788274774803.

 • Ellingsen-Dalskau, Lina Harvold; Berget, Bente; Tellnes, Gunnar & Ihlebæk, Camilla Martha (2021). Understanding the relationship between subjective health complaints and satisfaction with life for people in prevocational training in Norway. Nordic Journal of Social Research. ISSN 1892-2783. 12(1), s. 46–72. doi: 10.7577/njsr.3500. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tellnes, Gunnar; Batt-Rawden, Kari Bjerke & Christie, Werner H (2019). PUBLIC MENTAL HEALTH PROMOTION, EPIGENETICS AND NACUHEAL - ACTIVITIES. Herald of the International Academy of Science. Russian Section. ISSN 1819-5733. s. 66–73.
 • Kvammen, Ole Christian & Tellnes, Gunnar (2019). Muskel- og skjelettplager og uførhet - Kan helsefremmende tilbud styrke arbeidsevnen? I Tellnes, Gunnar (Red.), NaKuHel og folkehelse som bærekraft: Samspillet Natur-Kultur-Helse sett i lys av FNs bærekraftmål. Det norske medicinske Selskab. ISSN 978-82-92871-81-2. s. 131–143.
 • Tellnes, Gunnar; Morisbak, Inge & Stordahl, Erling Magnus (2018). Fra mørke til lys - Glimt fra Erling Stordahl sine naturopplevelser. I Tellnes, Gunnar (Red.), Friluftsliv, kystkultur og vakre løsninger. Hvordan styrke de unges helse, miljø og livskvalitet. Festskrift i anledning Atle Tellnes 70 år.. NAKUHEL-forlaget. ISSN 9788299745437. s. 186–194.
 • Tellnes, Gunnar & Berge, Kristin Bredal (2018). Hvorfor satse på helsefremmende natur- og kulturaktiviteter? I Tellnes, Gunnar (Red.), Friluftsliv, kystkultur og vakre løsninger. Hvordan styrke de unges helse, miljø og livskvalitet. Festskrift i anledning Atle Tellnes 70 år.. NAKUHEL-forlaget. ISSN 9788299745437. s. 172–179.
 • Tellnes, Gunnar; Dybdahl, Carina & Lynghaug, Merethe (2018). Trivsel, naturkontakt og stedstilhørighet. I Tellnes, Gunnar (Red.), Friluftsliv, kystkultur og vakre løsninger. Hvordan styrke de unges helse, miljø og livskvalitet. Festskrift i anledning Atle Tellnes 70 år.. NAKUHEL-forlaget. ISSN 9788299745437. s. 31–36.
 • Tellnes, Gunnar; Batt-Rawden, Kari Bjerke & Christie, Werner H (2018). Tellnes, G., Batt-Rawden, KB and Christie, W. (2018). Nature Culture Health Promotion as Community building. Journal “Herald of the International Academy of Science. #1. Russian Section” (HIAS.RS). http://www.heraldrsias.org/. Herald of the International Academy of Science. Russian Section”. 1(1), s. 15–20.
 • Tellnes, Gunnar & Appelbom Karsten, Ingrid (2017). Kunst og arkitektur til fremme av helse, miljø og livskvalitet. I Tellnes, Gunnar (Red.), Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016963. s. 105–113.
 • Batt-Rawden, Kari Bjerke; Tellnes, Gunnar & Dybdahl, Carina (2017). Musikk, sang og dans. I Tellnes, Gunnar (Red.), Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016963. s. 95–104.
 • Tellnes, Gunnar & Berget, Bente (2017). "Grønn omsorg" og "Inn på tunet". I Tellnes, Gunnar (Red.), Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016963. s. 169–177.
 • Lund, Johan & Tellnes, Gunnar (2017). Trygge lokalsamfunn kan utvikles. I Tellnes, Gunnar (Red.), Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016963. s. 158–168.
 • Dybdahl, Carina & Tellnes, Gunnar (2017). Fysisk aktivitet, friluftsliv og helse. I Tellnes, Gunnar (Red.), Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016963. s. 78–86.
 • Tellnes, Gunnar (2017). NaKuHel-konseptet. I Tellnes, Gunnar (Red.), Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016963. s. 197–200.
 • Tellnes, Gunnar (2017). Forklaring av ord og begreper brukt i folkehelse og samfunnsmedisin. I Tellnes, Gunnar (Red.), Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016963. s. 192–196.
 • Tellnes, Gunnar (2017). Etterord. I Tellnes, Gunnar (Red.), Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016963. s. 189–191.
 • Tellnes, Gunnar (2017). Hvorfor helsefremmende samhandling? I Tellnes, Gunnar (Red.), Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016963. s. 14–25.
 • Ellingsen-Dalskau, Lina Harvold; Berget, Bente; Pedersen, Ingeborg; Tellnes, Gunnar & Ihlebæk, Camilla (2016). Understanding how prevocational training on care farms can lead to functioning, motivation and well-being. Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. 38(25), s. 2504–2513. doi: 10.3109/09638288.2015.1130177.
 • Braathen, Tore Norendal; Eftedal, Monica; Tellnes, Gunnar & Haugli, Liv (2015). Work inclusion: self-perceived change in work ability among persons in occupational rehabilitation. Vulnerable Groups & Inclusion. ISSN 2000-8023. 6. doi: 10.3402/vgi.v6.26624.
 • Tellnes, Gunnar (2014). Forebygging og samhandling. I Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.), Folkehelse i et norsk perspektiv. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205463950. s. 34–45.
 • Braathen, Tore Norendal & Tellnes, Gunnar (2014). Hva virker i arbeidsrettet rehabilitering? I Tellnes, Gunnar & Claussen, Bjørgulf (Red.), Folketrygdens framtid: Hvor går NAV?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-47619-9. s. 114–125.
 • Tellnes, Gunnar (2014). Forord. I Tellnes, Gunnar & Claussen, Bjørgulf (Red.), Folketrygdens framtid: Hvor går NAV?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-47619-9. s. 9–10.
 • Tellnes, Gunnar (2014). Kan helsefremmende tiltak øke arbeidsevnen blant sykmeldte og brukere av NAV? I Tellnes, Gunnar & Claussen, Bjørgulf (Red.), Folketrygdens framtid: Hvor går NAV?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-47619-9. s. 126–137.
 • Rosta, Judith; Tellnes, Gunnar & Aasland, Olaf Gjerløw (2014). Differences in sickness absence between self-employed and employed doctors: A cross-sectional study on national sample of Norwegian doctors in 2010. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 14(1). doi: 10.1186/1472-6963-14-199.
 • Braathen, Tore Norendal; Brage, Søren Karl; Tellnes, Gunnar; Øyeflaten, Irene; Jensen, Chris & Eftedal, Monica (2014). A Prospective Study of the Association Between the Readiness for Return to Work Scale and Future Work Participation in Norway. Journal of occupational rehabilitation. ISSN 1053-0487. 24(4), s. 650–657. doi: 10.1007/s10926-013-9497-y.
 • Braathen, Tore Norendal; Brage, Søren Karl; Tellnes, Gunnar & Eftedal, Monica (2013). Psychometric Properties of the Readiness for Return to Work Scale in Inpatient Occupational Rehabilitation in Norway. Journal of occupational rehabilitation. ISSN 1053-0487. 23(3), s. 371–380. doi: 10.1007/s10926-012-9414-9.
 • Batt-Rawden, Kari Bjerke & Tellnes, Gunnar (2013). Social Factors of Sickness Absences and the Significance of the Nature-culture Interplay in Coping. Materia socio-medica. ISSN 1512-7680. 25(2), s. 127–130. doi: 10.5455/msm.2013.25.127-130.
 • Rosta, Judith; Tellnes, Gunnar & Aasland, Olaf, G. (2012). Physical Activity, Sickness Absence and Self-ratedHealth among Norwegian Doctors. I Tellnes, Gunnar (Red.), NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport. Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-91184-32-6. s. 53–53.
 • Batt-Rawden, Kari & Tellnes, Gunnar (2012). Social factors of sickness absences and ways of coping: a qualitative study of men and women with mental and musculoskeletal diagnoses, Norway. International Journal of Mental Health Promotion. ISSN 1462-3730. 14(2), s. 83–95. doi: 10.1080/14623730.2012.696350.
 • Batt-Rawden, Kari & Tellnes, Gunnar (2012). Social Causes to Sickness Absence among Men and Women with Mental Illnesses. PSYCHOLOGY. ISSN 2152-7180. 3(4), s. 315–321. doi: 10.4236/psych.2012.34045.
 • Batt-Rawden, Kari Bjerke & Tellnes, Gunnar (2011). How music may promote healthy behaviour. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 39(2), s. 113–120. doi: 10.1177/1403494810393555.
 • Batt-Rawden, Kari Bjerke & Tellnes, Gunnar (2011). The benefits of nature and culture activities on health, environment and wellbeing: A presentation of three evaluation studies among persons with chronic illnesses and sickness absence in Norway. I Nordby, Halvor; Rønning, Rolf & Tellnes, Gunnar (Red.), Social aspects of illness, disease and sickness absence. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-480-3. s. 199–222.
 • Nordby, Halvor; Rønning, Rolf & Tellnes, Gunnar (2011). Research on long-term sickness absence: The need for a wide methodological approach. I Nordby, Halvor; Rønning, Rolf & Tellnes, Gunnar (Red.), Social aspects of illness, disease and sickness absence. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-480-3. s. 9–18.
 • Tellnes, Gunnar (2011). Aspects of sickness certification and work ability. I Nordby, Halvor; Rønning, Rolf & Tellnes, Gunnar (Red.), Social aspects of illness, disease and sickness absence. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-480-3. s. 83–92.
 • Tellnes, Gunnar & Lund, Johan (2010). Informatic Based Injury Prevention and Safety Promotion in the Local Community. Acta Informatica Medica. ISSN 0353-8109. 18(4), s. 220–224.
 • Batt-Rawden, Kari Bjerke & Tellnes, Gunnar (2010). The benefits of an holistic and salutogenic approach to rehabilitation and recreation. I Kofler, Walter (Red.), Ecology and forests for public health. International Council for Scientific Development. ISSN 978-9952-451-10-8. s. 103 –111.
 • Tellnes, Gunnar (2010). The Nature-Culture-Health Concept. I Kofler, Walter (Red.), Ecology and forests for public health. International Council for Scientific Development. ISSN 978-9952-451-10-8. s. 62–66.
 • Tellnes, Gunnar (2010). Urbanization and Nature-Culture-Health Activities. Materia socio-medica. ISSN 1512-7680. 22(4), s. 216–218.
 • Lund, Johan; Wergeland, Ebba; Lyse, Tone & Tellnes, Gunnar (2010). Identification of occupational risk factors by interviewing injured workers in an out-patient clinic. Italian Journal of Public Health. ISSN 1723-7815. 7(2), s. 59–68.
 • Tellnes, Gunnar (2009). Et liv i medisinens randsoner. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. s. 530–535.
 • Elvsåshagen, Harald; Tellnes, Gunnar & Abdelnoor, Michael (2009). Gir tidlig vurdering og behandling hos spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering reduksjon i langtidsfravær hos sykmeldte med muskel- og skjelettsykdommer? Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 19(2), s. 219–222.
 • Tellnes, Gunnar (2008). Samspillet Natur-Kultur-Helse i et medisinsk historisk perspektiv. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 5(3), s. 264–276.
 • Tellnes, Gunnar (2008). Salutogenese. I Larsen, Øivind; Alvik, Anne; Hagestad, Kristian & Nylenna, Magne (Red.), Samfunnsmedisin. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-34459-4. s. 455–459.
 • Lund, Johan; Ytterstad, Børge & Tellnes, Gunnar (2008). Ulykker og skader. I Larsen, Øivind; Alvik, Anne; Hagestad, Kristian & Nylenna, Magne (Red.), Samfunnsmedisin. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-34459-4. s. 229–241.
 • Tellnes, Gunnar (2007). Salutogenese - hva er det? Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 4(2), s. 144–149.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tellnes, Gunnar (2019). NaKuHel og folkehelse som bærekraft: Samspillet Natur-Kultur-Helse sett i lys av FNs bærekraftmål. Det norske medicinske Selskab. ISBN 978-82-92871-81-2. 16(Supplement 23). 143 s.
 • Tellnes, Gunnar (2018). Friluftsliv, kystkultur og vakre løsninger. Hvordan styrke de unges helse, miljø og livskvalitet. Festskrift i anledning Atle Tellnes 70 år. NAKUHEL-forlaget. ISBN 9788299745437. 320 s.
 • Tellnes, Gunnar (2017). Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget. ISBN 9788245016963. 210 s.
 • Tellnes, Gunnar & Claussen, Bjørgulf (2014). Folketrygdens framtid: Hvor går NAV? Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-47619-9. 140 s.
 • Tellnes, Gunnar (2012). The Nature-Culture-Health Interplay: From Environment Quality to Quality of Life. In: Gökçekus, Hüseyin; Türker, Umut; LaMoreaux, James W. (Eds.).Water in the Mediterranean Basin. Springer Earth Sciences Book. Berlin:. Springer Publishing Company. ISBN 978-3-642-20334-3. 10 s.
 • Tellnes, Gunnar (2012). NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport. Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-91184-32-6. 76 s.
 • Nordby, Halvor; Rønning, Rolf & Tellnes, Gunnar (2011). Social aspects of illness, disease and sickness absence. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-480-3. 287 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lyshol, Heidi; Tellnes, Gunnar; Kofler, Walter & Glazachev, Oleg S. (2020). Is fighting against COVID-19 enough? Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 49, s. 9–13. doi: 10.1177/1403494820969539. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvammen, Ole Christian & Tellnes, Gunnar (2019). Hva er FNs bærekraftsmål. I Tellnes, Gunnar (Red.), NaKuHel og folkehelse som bærekraft: Samspillet Natur-Kultur-Helse sett i lys av FNs bærekraftmål. Det norske medicinske Selskab. ISSN 978-82-92871-81-2. s. 11–15.
 • Tellnes, Gunnar (2019). Kan NaKuHel bidra til økt bærekraft? I Tellnes, Gunnar (Red.), NaKuHel og folkehelse som bærekraft: Samspillet Natur-Kultur-Helse sett i lys av FNs bærekraftmål. Det norske medicinske Selskab. ISSN 978-82-92871-81-2. s. 7–10.
 • Tellnes, Gunnar (2018). Hadde rett til sykmelding. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 22–22.
 • Tellnes, Gunnar (2018). Hvorfor friluftsliv, kystkultur og vakre løsninger. I Tellnes, Gunnar (Red.), Friluftsliv, kystkultur og vakre løsninger. Hvordan styrke de unges helse, miljø og livskvalitet. Festskrift i anledning Atle Tellnes 70 år.. NAKUHEL-forlaget. ISSN 9788299745437. s. 5–6.
 • Rønnevik, Dag-Helge; von Heimburg, Dina; Donovan, Ruth Marie Stensland & Tellnes, Gunnar (2017). Folkehelsearbeid krever ledelse. Utposten. ISSN 0800-5680. s. 33–33.
 • Rønnevik, Dag-Helge; von Heimburg, Dina; Donovan, Ruth Marie Stensland & Tellnes, Gunnar (2017). Hvem tar ansvaret? Kronikk om folkehelsepolitikk. Dagens medisin. ISSN 1501-4290. s. 40–40.
 • Grimeland, Jorid; Lund, Johan & Tellnes, Gunnar (2017). Folkehelseforeningen - et redskap for bedre folkehelse. Utposten. ISSN 0800-5680. 47(2), s. 48–50.
 • Wagstaff, Anthony & Tellnes, Gunnar (2017). Arbeidsmedisin og helsefremmende samhandling. Utposten. ISSN 0800-5680. 46(3).
 • Tellnes, Gunnar; Christie, Werner H & Leeber, Ingunn (2017). Helsefremmende samhandling - NaKuHel gir nye muligheter i folkehelsearbeidet. Utposten. ISSN 0800-5680. 46(5), s. 28–31.
 • Tellnes, Gunnar (2017). Blir man syk av stress? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137.
 • Bjørndal, Arild; Borchgrevink, Christian Fredrik; Frich, Jan C; Gulbrandsen, Pål; Lie, Anne Helene Kveim & Malterud, Kirsti [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Per Fugelli. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137. doi: 10.4045/tidsskr.17.0800.
 • Tellnes, Gunnar (2017). Forfatterinformasjon. I Tellnes, Gunnar (Red.), Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016963. s. 201–205.
 • Tellnes, Gunnar (2017). Forord. I Tellnes, Gunnar (Red.), Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016963. s. 5–5.
 • Larsen, Øivind; Tellnes, Gunnar; Bruusgaard, Dag & Vøllestad, Nina Køpke (2017). Per Sundby. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(3).
 • Tellnes, Gunnar (2016). Nyttig om sosialmedisin og rehabilitering. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(14-15), s. 1256–1256.
 • Tellnes, Gunnar; Irgens, Lorentz M.; Kristensen, Petter; Larsen, Øivind; Vøllestad, Nina Køpke & Lie, Rolv T. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). MINNEORD: Tor Bjerkedal. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(17). doi: 10.4045/tidsskr.15.0755.
 • Tellnes, Gunnar (2015). Har du det bra? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(21), s. 1968–1968. doi: 10.4045/tidsskr.15.0898.
 • Tellnes, Gunnar (2014). Husk pasientens individuelle plan. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134, s. 958–958.
 • Tellnes, Gunnar (2014). Husk å henvise til rehabilitering. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134, s. 641–641.
 • Tellnes, Gunnar (2012). Natur og kultur som folkehelse. Bygdeposten. s. 10–11.
 • Tellnes, Gunnar (2012). Natur, kultur og helse. Asker og Bærum Budstikke. s. 3–3.
 • Tellnes, Gunnar (2012). Gode råd for å forebygge sykemelding og uførhet. I Tellnes, Gunnar (Red.), NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport. Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-91184-32-6. s. 66–66.
 • Tellnes, Gunnar (2012). Historien om NaKuHel: Glimt fra tidlige år 1987-2012. I Tellnes, Gunnar (Red.), NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport. Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-91184-32-6. s. 62–63.
 • Tellnes, Gunnar (2012). Verdigrunnlaget i NaKuHel-konseptet. I Tellnes, Gunnar (Red.), NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport. Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-91184-32-6. s. 60–61.
 • Tellnes, Gunnar (2012). NaKuHel-konseptet; Definisjoner, begreper og verdigrunnlag. I Tellnes, Gunnar (Red.), NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport. Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-91184-32-6. s. 59 –59.
 • Tellnes, Gunnar (2012). NaKuHel som modell for samhandling. I Tellnes, Gunnar (Red.), NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport. Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-91184-32-6. s. 14–14.
 • Tellnes, Gunnar (2012). Samhandling om Natur og Kultur som Folkehelse. I Tellnes, Gunnar (Red.), NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport. Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-91184-32-6. s. 6–7.
 • Tellnes, Gunnar (2012). Forord. I Tellnes, Gunnar (Red.), NaKuHel 25 år (1987-2012) Natur og kultur som folkehelse. Konferanserapport. Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-91184-32-6. s. 4–4.
 • Tellnes, Gunnar (2012). Hva betyr natur- og kulturopplevelser for helse, miljø og livskvalitet? Utposten. ISSN 0800-5680. 41(8).
 • Batt-Rawden, Kari & Tellnes, Gunnar (2012). The benefits of nature-culture interplay on health, environment and wellbeing-Three evaluation studies. European Journal of Public Health. ISSN 1101-1262. 22(supp. 2), s. 273–273.
 • Tellnes, Gunnar (2012). Veiviser i en jungel av rettigheter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 132(21), s. 2413–2413. doi: 10.4045/tidsskr.12.1086.
 • Batt-Rawden, Kari & Tellnes, Gunnar (2012). Social factors of sickness absences and the significance of the nature-culture interplay in coping. European Journal of Public Health. ISSN 1101-1262. 22, s. 129–129.
 • Rosta, Judith; Tellnes, Gunnar & Aasland, Olaf Gjerløw (2012). Sickness absence and work stress of doctors in hospital and private practice. A Study on National Sample of Norwegian Doctors. European Journal of Public Health. ISSN 1101-1262. 22, s. 75–75.
 • Batt-Rawden, Kari & Tellnes, Gunnar (2011). The salutogenic approach to rehabilitation. Materia socio-medica. ISSN 1512-7680. 23(1), s. 13–17.
 • Tellnes, Gunnar (2011). Framtidens samspill: Natur-Kultur-Helse. I Synnevåg, Vidar-Rune & Solheim, Rolf Erik (Red.), Framtidsfrø - spirer til en bedre verden. Abrakadabra forlag. ISSN 978-82-7780-061-5. s. 84–87.
 • Wikström, Britt-Maj; Ingeberg, Mette H.; Tellnes, Gunnar & Batt-Rawden, Kari Bjerke (2011). Meaningful cultural activities and encounters increase a persons social capital and decrease individuals experiencing stress or anxiety.
 • Nordby, Halvor; Rønning, Rolf & Tellnes, Gunnar (2011). Preface. I Nordby, Halvor; Rønning, Rolf & Tellnes, Gunnar (Red.), Social aspects of illness, disease and sickness absence. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-480-3. s. 3–4.
 • Tellnes, Gunnar & Furuberg, Merete (2010). Ecology and Forests for Public Health – an introduction. I Kofler, Walter (Red.), Ecology and forests for public health. International Council for Scientific Development. ISSN 978-9952-451-10-8. s. 8–8.
 • Tellnes, Gunnar (2010). Hva betyr natur- og kulturopplevelser for helse, miljø og livskvalitet?
 • Tellnes, Gunnar (2009). How can nature and culture promote health? Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 37(6), s. 559–561. doi: 10.1177/1403494809342373.
 • Tellnes, Gunnar (2008). Trygderegler for leger. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 128, s. 484–484.
 • Larsen, Øivind; Nylenna, Magne & Tellnes, Gunnar (2007). Legerollen mellom klinikk og administrasjon. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 4(2), s. 71 –72.
 • Tellnes, Gunnar (2007). Gir kultur bedre helse og økt livskvalitet? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 127(24), s. 3296–3296.
 • Tellnes, Gunnar & Dybdahl, Carina (2016). Book of Abstracts. Trygdeforskningsseminaret 40 år. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-91184-34-0.
 • Tellnes, Gunnar (2011). Årsrapport 2010 for Seksjon for sosialmedisin og trygdemedisin – Gruppe for trygdemedisin 20 år: 1991-2011. Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.
 • Tellnes, Gunnar (2010). Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin. Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-91184-21-0.
 • Tellnes, Gunnar (2009). Årsrapport 2008 for Seksjon for sosialmedisin.Tidligere kalt ”Seksjon for Arbeids- og trygdemedisin og Gruppe for medisinsk historie”. Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-91184-30-2.
 • Tellnes, Gunnar & Claussen, Bjørgulf (2008). Årsrapport 2007 - Seksjon for arbeids- og trygdemedisin og Gruppe for medisinsk historie. Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 9788291184296.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 7. jan. 2019 17:06

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter