English version of this page

Klassifisering i rehabiliteringstjenester

Klassifisering og påvirkning av organisasjon, innhold og prosesser i rehabiliteringstjenester – effektive elementer og brukerprioriteter

Mål:

Det overordnede målet til prosjektet er å bidra til forbedret rehabiliteringstjenester ved å identifisere viktige effektive elementer av organisering, innhold og prosesser av rehabiliteringstjenester som forbedrer funksjon og kartlegge prioriteter til personer med funksjonshemminger.

Brukermedvirkning i prosjektet

CHARMs brukerpanel

Utvalgte publikasjoner

Publisert 28. feb. 2018 14:57 - Sist endret 23. juni 2022 13:35

Kontakt

Hovedforskere:

Cecilie Røe

Marit Kirkevold

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere