Klassifisering i rehabiliteringstjenester

Klassifisering og påvirkning av organisasjon, innhold og prosesser i rehabiliteringstjenester – effektive elementer og brukerprioriteter

Mål:

Det overordnede målet til prosjektet er å bidra til forbedret rehabiliteringstjenester ved å identifisere viktige effektive elementer av organisering, innhold og prosesser av rehabiliteringstjenester som forbedrer funksjon og kartlegge prioriteter til personer med funksjonshemminger.

Brukermedvirkning i prosjektet

CHARMs brukerpanel

 

 

Utvalgte publikasjoner

Publisert 28. feb. 2018 14:57 - Sist endret 9. mars 2022 14:36