English version of this page

Klinisk ledelse og ledelsesmodeller på norske sykehus (avsluttet)

Sykehus har illustrativt blitt beskrevet som bestående av "separate verdener", en betegnelse som reflekterer de motstridende dimensjonene mellom profesjon- og toppledelsessystemer. Mens avstanden mellom toppledelse og det kliniske nivået øker på norske sykehus, blir mellomleders rolle stadig viktigere.

Prosjektets hovedside er på engelsk

 

Publisert 6. mai 2011 10:07 - Sist endret 17. feb. 2020 09:38