Diabetes: kostnader, livskvalitet og kostnadseffektivitet (avsluttet)

Dette prosjektet skjer i samarbeid med klinikere ved Oslo Universitetssykehus og skal belyse det økende antall pasienter med diabetes.

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Mål

Prosjektet skal gi svar på tre hovedspørsmål:

  1. Hva er de samlede kostnader ved behandle diabetes type 1 og 2 i Norge?
  2. Hvordan blir pasientenes livskvalitet påvirket av å ha diabetes?
  3. Hva er kostnader og leveårsgevinster ved å hjelpe pasienter med diabetes til å spise sunnere og ha mer mosjon?

Resultater

Doktorgrad Oddvar Solli: Diabetes in Norway: costs, health-related quality of life and cost-effectiveness of life-style interventions

Bakgrunn

Diabetes er en sykdom som øker i hyppighet, og noen omtaler den som en global epidemi. Det antas at ca 25.000 personer har type 1 diabetes og ca 130.000 personer har type 2 diabetes (tidligere kalt aldersdiabetes). Antallet pasienter ventes å øke meget i årene fremover fordi antall eldre vil øke og fordi forekomsten av overvekt også kan komme til å øke. Kosthold og mosjon er hjørnestener i behandlingen, men det er lite kjent hvor kostnadseffektive livsstilsintervensjoner er.

Finansiering

  • Helse og Rehabilitering
  • Universitetet i Oslo
  • Helsedirekotratet
  • Diabetesforeningen

Samarbeid

Prosjektet er forankret i HELED og skjer i samarbeid med Diabetesforeningen og forskere ved Oslo Universitetssykehus (Trond Jenssen, Kaare Birkeland, Anne-Marie Aas), Ahus (Knut Stavem) og University of Glasgow (Elisabeth Fenwick)

Start - slutt

2007 - 2012

Publikasjoner

Oddvar Solli, Knut Stavem, and IS Kristiansen: Health-related quality of life in diabetes: The associations of complications with EQ-5D scores in Health Qual Life Outcomes. 2010; 8: 18.

Oddvar Solli , Trond Jenssen  and Ivar S Kristiansen: Diabetes: cost of illness in Norway, in BMC Endocrine Disorders 2010, 10:15

Publisert 3. apr. 2011 18:09 - Sist endret 1. juli 2014 15:41

Kontakt

Prosjektleder:

Ivar Sønbø Kristiansen

Stipendiat:

Oddvar Solli

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere