Kostnadseffektivitet av nyere behandling ved leddgikt (avsluttet)

Nye biologiske legemidler har gitt pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer langt bedre behandlingsmuligheter enn tidligere. Behandlingskostnadene er imidlertid høye, og det er en utfordring å velge hvilke pasienter som skal behandles med de nye legemidlene.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Mål

Hovedmålet i dette prosjektet er å sammenligne behandlingskostnader-, og effekt for de nye medisinene (TNF-hemmere) med tradisjonelle DMARD ved inflammatoriske revmatiske sykdommer. Dette skal gjennomføres ved å utvikle en Markov-modell som fanger langtidseffekter av behandling og kostnader. Utviklingen av modellen innebærer å identifisere relevante instrumenter for å måle behandlingseffekt, å fastsette behandlingskostnader i Norge, bestemme hvilke helsetilstander modellen skal inneholde og å estimere sannsynligheter for at en pasient beveger seg fra en helsetilstand til en annen.

Bakgrunn

Ved Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus har man siden desember 2000 drevet et register (NOR-DMARD) som omfatter behandling av pasienter med inflammatoriske revmatiske lidelser. I dag omfatter registeret over 10 000 behandlingsforløp som er fulgt i inntil 10 år. Registeret gir en unik mulighet til å studere behandlingseffekter og kostnader i ett relativt langt perspektiv og utgjør den viktigste datakilden i prosjektet.

Finansiering

Helse Sør-Øst.

Samarbeid

  • Revmatologisk avdeling
  • Diakonhjemmet sykehus
  • Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved UiO
  • Norsk Regnesentral (Ny samarbeidspartner våren 2011)

Start - slutt

til 2015

Publikasjoner

Kvamme MK, Kristiansen IS, Lie E, Kvien TK.
Identification of cut points for acceptable health status and important improvement in patient reported outcomes, in rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis. Published in J Rheumatol 2010 Jan;37(1):26-31.

Publisert 3. apr. 2011 17:30 - Sist endret 27. juli 2016 13:57

Kontakt

Prosjektleder:

Ivar Sønbø Kristiansen

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere