Oppgradering av kvinnehelse i palestinske sykehus (avsluttet)

Hvorfor får kvinner dårlig behandling under vanlig fødsel? Dette forskningsspørmålet førte til et oppgraderingsinitiativ for kvinnehelsetjenester i palestinske sykehus i 2005. Dette phd-prosjektets primære mål er å bidra til å bedre kvaliteten på kvinnehelsetjenesten. 

 

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 19. mai 2011 15:52 - Sist endret 30. juli 2012 13:48

Kontakt

Professor

Espen Bjertness

PhD-student

Sahar J. Hassan