English version of this page

Kompetanseutvikling og legemiddelhåndtering (avsluttet)

Legemiddelhandtering har stor betydning for pasientsikkerheten i norsk helseteneste. Dette er ein samansatt arbeidsprosess, og derfor eit viktig område for kompetanseutvikling i helsetjenesten. I dette prosjektet utforskar vi samansatte læringsomgivelsar, og set fokus på e-læring som strategi for kompetanseutvikling og læring i arbeid.

Foto: Anne Moen

Om prosjektet

Helsetjenesten er eksempel på samansatt, kunnskapsintensiv verksemd med store kompetansemessige utfordringar og auka krav til læring og kunnskapsutvikling. I dette prosjektet set vi fokus på utvikling og bruk av e-læring som del av ein samansatt læringsomgivelse for å kvalitetsikre og stømlinjeforme legemiddelhandtering i sjukehus.

Mål

Prosjektet vil utforske arbeidsintegrerte kompetanseutviklingstiltak basert på samspel mellom 1) ulike kunnskapsressursar og 2) fleksible læringsomgivelsar som kombinerar teknologistøtta og tradisjonelle former for kompetanseutvikling. Forskningsfokus og tema i prosjektet er:

  1. Studera utvikling av spesifikke kunnskapsressurser, inkludert prosedyrer og retningslinjer, for å etablera sammensatte læringsomgivelser og organisatoriske tiltak
  2. Studera innføring og erfaringar med bruk av samansatte læringsomgivelser, ved å fokusera på design, innhald, og behov for lokal integrasjon mellom læring/arbeid.
  3. Identifisere læringsutbytte i sammensatte læringsomgivelsar, mht målgrupper, arbeidstype, ferdigheter, endring og uvikling av praksis.

Bakgrunn

Dette prosjektet har utspring i behov for å dokumentere og forstå dynamikkane for kompetanseutvikling i kunnskapsintensive organisasjoner og nettverk. I kunnskapsintensivt arbeid finn ein mangfoldige og sammensatte prosesser der medarbeidaranes kunnskap og kompetanse er avgjerande for effektivt teamarbeid og problemløsning. I helsetjenesten er det mange aktører som samarbeider for å bidra til gode pasientresultat, og deler ansvar for å realisere felles mål. Prosjektet vil bidra til å utforskning av opplæringsopplegg som aktivt brukar av nye strategiar for kompetanseutvikling og læring i arbeid. Arbeidet er organisert som 4 arbeidspakker, og det empiriske materialet vil innhentas gjennom intervju, dokumentgjennomgang og spørreskjemaundersøkelse.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av samarbeidspartnerane.

Samarbeid

  • Høgskulen i Sogn og Fjordane
  • InterMedia, Universitetet i Oslo
  • Helse Sør-Øst,
  • Sørlandet Sykehus HF
  • Akershus Universitetssykehus HF

Start - slutt

Prosjektet starta hausten 2010, og vil avsluttast januar 2013.

Publisert 27. mars 2011 16:23 - Sist endret 7. feb. 2020 15:08