Anne Moen

Bilde av Anne Moen
English version of this page
Telefon +47 22850540
Mobiltelefon +47 909 71 904
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2B 0371 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Velferdsteknologi og helseinformatikk, eHelse, utvikling av praksismodellar, eHelse-forståelse og brukerdeltakelse, tjenesteinnovasjon, kunnskaputvikling og læring i arbeid, sosiale medier og læringsressursar for pasientar og pårørande,  kontrollerte eksperiment med avansert eInfrastruktur, UiO:eColab, kvalitative analyse (tekst, bilder, video).

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor (2011 - ), Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Professor II (2019 - ) Nasjonalt Senter for eHelseforskning, Tromsø
 • Professor II (2015 - 2019) Vitensenteret, Fakultetet for helsevitenskap, Universitetet i Sørøst Norge, Drammen
 • Adjuct professor, (2015 - 2017), School of Nursing and Wisconsin Institutes of Discovery, University of Wisconsin - Madison, Madison WI, USA
 • Førsteamanuensis (2007 - 2011), Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Forskar og prosjektleiar (2005 - 2012), InterMedia, Utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo,
 • Visiting Scholar (2002 – 2007), School of Nursing og College of Engineering, University of Wisconsin-Madison; School of Nursing, Madison, WI
 • Postdoktorstipendiat (2002 – 2005), InterMedia, Utdanningsvitenskaplig fakultet, Universitetet i Oslo,
 • Doktorgradsstipendiat (1996-2001), Institutt for Sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 • Funksjonell Koordinator (1994 – 1996), Trippelprosjektet for innføring av elektronisk journalsystem, pasient-administrativt system og meldingssystem ved Sentralsykehuset i Akershus
 • Sjukepleier, avdelingssjukepleier og sjukepleiekonsulent – Journalsystem (1985-1994), Sentralsykehuset i Akershus,

Utdanning

 • Post doc (2002 – 2005), InterMedia, Utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo, Oslo. Prosjekt: IKT-basert Pasient og pårørende InformasjonsTeneste (PIT) demonstrert i utvikling av prototypen REPARERE (learning REsources for PAtients and RElatives during REcovery)
 • PhD / Dr. Polit (2002), Samfunnsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo, Oslo. Avhandling: Nursing Leadership when an Electronic Patient Record System is Introduced in Norwegian Hospitals
 • Kandidat i Sykepleievitenskap (1996), Universitetet i Oslo. Hovedoppgave: Informasjonsteknologi i sykepleietjenesten
 • DH-kandidat (1989), 2-årig studium i økonomi og administrasjon, Østfold Distriktshøyskole, Halden
 • Offentlig godkjent sykepleier (1985), Røde Kors Sykepleierhøyskole i Oslo og Akershus

Priser og anerkjennelser

 • Honorary Fellow, European Federation for Medical Informatics (EFMI), 2019
 • Founding Fellow, International Academy Health Sciences Informatics (IAHSI), 2017
 • Fellow, American College of Medical Informatics (ACMI), 2015
 • Best Innovative poster 2020, SUCCESS Avatar som brobygger, eHelsekonferansen 2020, Oslo, Norway, 2020

 • Trillium II award - best innovative application of the HL7 FHIR® International Patient Summary Standard, for CAPABLE approach, 2019

 • Beste Innovative Ide 2016, for APPETITT appen, Sykepleierkongressen 2016, Norge, 2016
 • Poster prize “CarerSupport - an innovative approach to informal carers’ training and collaboration” eHealth for all, NI2016; 13th International Congress in Nursing Informatics, Geneva, Switzerland, 2016
 • Digitalis Purpura, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Highly Commended Paper i 2011 by Emerald Literati Network for Excellence "Constructing standards - A study of nurses negotiating with multiple modes of knowledge", Journal of Workplace Learning
 • Beste poster, “What do consumers do with health information at home?” (Moen, A. Maquard, J). Citizen Participation in e-Health; challenges for research, technologies and health care organizations. TTeC’2004, Tromsø Norway
 • Tom F Barth Fulbright Fellowship in Natural Sciences/Engineering, University of Wisconsin-Madison; School of Nursing and College of Engineering. (2001-2002)

Verv

 • Medlem, eHealth Stakeholder Group, European Commission (2016-2019)
 • IMIA-EFMI Visepresident (2016 - 2018), International Medical Informatics Association
 • President EFMI (2014 - 2016) (European Federation for Medical Informatics)
 • Medlem, TU,  Det medisinske fakultet, UiO (2014 - 2020)
 • Leder, somatisk forskningsutval i Helse Nord (2014 - 2016),
 • 2. vararepresentant, fast vitenskapelig ansatte, Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, UiO (2011 - 2014)

Samarbeid

Publikasjoner

 • Turk, Eva; Wontor, Viola; Vera-Munoz, Cecilia; Comes, Lucia; Rodriguez, Natercia & Ferrari, Giovanna [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Human-centered integrated care pathways for co-creating a digital, user-centric health information solution. Journal of Integrated Care. ISSN 1476-9018. doi: 10.1108/JICA-01-2022-0007.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Jakobsen, Rune Bruhn; Møller, Britta; Rosvold, Elin Olaug & Brænd, Anja Maria (2022). A preliminary simulation‑based qualitative study of healthcare students’ experiences of interprofessional primary care scenarios. Advances in Simulation. ISSN 2059-0628. 7(1). doi: 10.1186/s41077-022-00204-5.
 • Røynesdal, Øystein; Magnus, Jeanette H. & Moen, Anne (2022). Pedagogical Approaches and Learning Activities, Content, and Resources Used in the Design of Massive Open Online Courses (MOOCs) in the Health Sciences: Protocol for a Scoping Review. JMIR Research Protocols. ISSN 1929-0748. 11(5). doi: 10.2196/35878.
 • Egilsdottir, H. Ösp; Heyn, Lena; Brembo, Espen Andreas; Byermoen, Kirsten Røland; Moen, Anne & Eide, Hilde (2022). The value of a redesigned clinical course during COVID-19 pandemic: an explorative convergent mixed-methods study. BMC Nursing. ISSN 1472-6955. 21(1), s. 1–19. doi: 10.1186/s12912-022-00872-8.
 • Byermoen, Kirsten Røland; Eide, Tom; Egilsdottir, H. Ösp; Eide, Hilde; Heyn, Lena & Moen, Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Nursing students’ development of using physical assessment in clinical rotation—a stimulated recall study. BMC Nursing. ISSN 1472-6955. 21(1), s. 1–17. doi: 10.1186/s12912-022-00879-1.
 • Maurud, Sigurd; Børøsund, Elin & Moen, Anne (2022). Gender and ethnicity's influence on first-year nursing students' educational motivation and career expectations: A cross-sectional study. Nursing Open. ISSN 2054-1058. 3, s. 1667–1678. doi: 10.1002/nop2.1191. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moen, Anne; Cramer, Amy & Chronaki, Catherine (2022). Engage the people - health informatics and personal health management. I Delaney, Connie White; Weaver, Charlotte A; Sensmeier, Joyce; Pruinelli, Lisiane & Weber, Patrick (Red.), Nursing and Informatics for the 21st Century – Embracing a Digital World, Realizing Digital Health – Bold Challenges and Opportunities for Nursing. Routledge. ISSN 9780367516895. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henni, Silje Havrevold; Maurud, Sigurd; Fuglerud, Kristin Skeide & Moen, Anne (2022). The experiences, needs and barriers of people with impairments related to usability and accessibility of digital health solutions, levels of involvement in the design process and strategies for participatory and universal design: a scoping review. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 22(35). doi: 10.1186/s12889-021-12393-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hailu, Fikadu Balcha; Hjortdahl, Per & Moen, Anne (2021). Effect of locally-contextualized nurse-led diabetes self-management education on psychosocial health and quality of life: A controlled before-after study. International Journal of Africa Nursing Sciences. ISSN 2214-1391. 15. doi: 10.1016/j.ijans.2021.100325. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moen, Anne; Chronaki, Catherine; Petelos, Elena; Voulgaraki, Despina; Turk, Eva & Névéol, Aurélie (2021). Diversity in Health Informatics: Mentoring and Leadership . Studies in Health Technology and Informatics. ISSN 0926-9630. 281, s. 1031–1035. doi: 10.3233/SHTI210341. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pettersen, Mona Skjeklesæther; Moen, Anne; Børøsund, Elin & Wilberg, Theresa (2021). Therapists’ experiences with mentalization-based treatment for avoidant personality disorder. European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy (EJQRP). ISSN 1756-7599. 11, s. 143–159. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thorshov, Thea Christine; Moen, Anne & Børøsund, Elin (2021). Helsepersonells forventninger til e-konsultasjon - en kvalitativ studie. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. doi: 10.4220/Sykepleienf.2021.86348. Fulltekst i vitenarkiv
 • Oelschlägel, Lina; Dihle, Alfhild; Christensen, Vivi L.; Heggdal, Kristin; Moen, Anne & Österlind, Jane [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Implementing welfare technology in palliative homecare for patients with cancer: a qualitative study of health-care professionals’ experiences. BMC Palliative Care. ISSN 1472-684X. 20(1), s. 1–12. doi: 10.1186/s12904-021-00844-w. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjerde, Ellen; Moen, Anne & Henni, Silje Havrevold (2021). Sykepleieres erfaringer og utfordringer med perifer venekanylering. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 16. doi: 10.4220/Sykepleienf.2021.86808. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Jakobsen, Rune Bruhn; Rosvold, Elin Olaug & Brænd, Anja Maria (2021). Exploring healthcare students' interprofessional teamwork in primary care simulation scenarios: collaboration to create a shared treatment plan. BMC Medical Education. ISSN 1472-6920. 21. doi: 10.1186/s12909-021-02852-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Farsjø Aure, Caroline; Kluge, Anders & Moen, Anne (2021). Older Adults’ Engagement in Technology-Mediated Self-Monitoring of Diet: A Mixed-Method Study. Journal of Nursing Scholarship. ISSN 1527-6546. 53(1), s. 25–34. doi: 10.1111/jnu.12619. Fulltekst i vitenarkiv
 • Benis, Arriel; Tamburis, Oscar; Chronaki, Catherine & Moen, Anne (2021). One Digital Health: A Unified Framework for Future Health Ecosystems. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 23(2), s. 1–15. doi: 10.2196/22189. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egilsdottir, H. Ösp; Heyn, Lena; Brembo, Espen Andreas; Byermoen, Kirsten Røland; Moen, Anne & Eide, Hilde (2021). Configuration of Mobile Learning Tools to Support Basic Physical Assessment in Nursing Education: Longitudinal Participatory Design Approach. JMIR mhealth and uhealth. ISSN 2291-5222. 9(1), s. 1–16. doi: 10.2196/22633. Fulltekst i vitenarkiv
 • Byermoen, Kirsten Røland; Brembo, Espen Andreas; Egilsdottir, H. Ösp; Heyn, Lena; Moen, Anne & Eide, Hilde (2020). Reflection on actions: Identifying facilitators of and barriers to using physical assessment in clinical practice. Nurse Education in Practice. ISSN 1471-5953. 50(Januar), s. 1–9. doi: 10.1016/j.nepr.2020.102913. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sabab, Nabila; Moen, Anne & Bondevik, Hilde (2020). Språkbruk og mønstre i sykepleiernes journalføring. En diskursanalytisk tilnærming . Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. doi: 10.4220/Sykepleienf.2020.82323. Fulltekst i vitenarkiv
 • Farsjø Aure, Caroline; Kluge, Anders & Moen, Anne (2020). Promoting dietary awareness: Home‐dwelling older adults’ perspectives on using a nutrition application. International Journal of Older People Nursing. ISSN 1748-3735. doi: 10.1111/opn.12332. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fuglerud, Kristin Skeide; Schulz, Trenton Wade; Janson, Astri Letnes & Moen, Anne (2020). Co-creating persona scenarios with diverse users enriching inclusive design. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 12188, s. 48–59. doi: 10.1007/978-3-030-49282-3_4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Farsjø Aure, Caroline (2020). Introducing a nutritional app in supervised residences for independent living: Experiences of individuals with intellectual disabilities and their caregivers. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities. ISSN 1360-2322. doi: 10.1111/jar.12784. Fulltekst i vitenarkiv
 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Fuglerud, Kristin Skeide (2020). Design of the capable health empowerment tool: Citizens' needs and expectations. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN 0926-9630. 270, s. 926–930. doi: 10.3233/SHTI200297. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hailu, Fikadu Balcha; Moen, Anne & Hjortdahl, Per (2019). Diabetes Self-Management Education (DSME) – Effect on Knowledge, Self-Care Behavior, and Self-Efficacy Among Type 2 Diabetes Patients in Ethiopia: A Controlled Clinical Trial. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity. ISSN 1178-7007. 12, s. 2489–2499. doi: 10.2147/DMSO.S223123. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Byermoen, Kirsten Røland; Eide, Tom; Egilsdottir, H. Ösp; Eide, Hilde; Heyn, Lena & Moen, Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Sykepleierstudenters bruk av systematisk klinisk undersøkelse og vurdering i praksis- en "Stimulated Recall" studie.
 • Moen, Anne (2021). INNSIKT - nettverkserfaringer og oppsummering.
 • Engzelius, Jan Morten; Kydland, Øystein; Sævild, Anita; Andresen, Hanne & Moen, Anne (2021). Pasientenes egeninnsats ved bruk av egne helsedata.
 • Moen, Anne; Hurlen, Petter & Svenningsen, Linn Camilla (2021). Gravitate-Health: Empowering and Equipping Europeans with health information for Active Personal Health Management and Adherence to Treatment.
 • Moen, Anne (2021). Citizen Engagement in Digital Health .
 • Benis, Arriel; Chronaki, Catherine; Moen, Anne & Tamburis, Oscar (2021). Defining One Digital Health - how training the future generations of One Health professionals .
 • Moen, Anne (2021). MOOC, strengthen systematic clinical assessment. KlinPrim as an example.
 • Moen, Anne; Chronaki, Catherine; Benis, Ariell & Tamburis, Oscar (2021). One Digital Health: Raising Global Priority for Health Informativs in Post-COVID ERA .
 • Moen, Anne & Engelsen, Thea Cecilie (2021). Maria travels - Maria explains her mediation considerations and preparation for travelling .
 • Moen, Anne; Ferrari, Giovanna & Turk, Eva (2021). #PolyPod: Gravitate Health and the digital health information journey. [Internett]. #Polypod.
 • Moen, Anne (2021). Gravitate-Health. ePI - Medicinal Product Information - for the People. Panel Innovative e-labeling Initiatives in the World and Discussion on Next Steps for e-labeling in Japan, .
 • Moen, Anne (2021). On Gravitate-Health. Closing keynote.
 • Moen, Anne (2021). Gravitate-Health. Empowering and Equipping Europeans with health information for Active Personal Health Management and Adherence to Treatment. Slik arbeider vi med elektroniske pakningsvedlegg. .
 • Moen, Anne & Hurlen, Petter (2021). Pasientens Helsedata. Gravitate-Health: Empowering and Equipping Europeans with health information for Active Personal Health Management and Adherence to Treatment.
 • Moen, Anne & Hurlen, Petter (2021). CAPABLE and Gravitate-Health.
 • Moen, Anne & Hurlen, Petter (2021). CAPABLE og Gravitate-Health.
 • Moen, Anne & Ferrari, Giovanna (2021). Gravitate-Health: Empowering and Equipping Europeans with health information for Active Personal Health Management and Adherence to Treatment.
 • Moen, Anne & Chronaki, Catherine (2021). Gravitate-Health: Empowering and Equipping Europeans with health information for Active Personal Health Management and Adherence to Treatment. Presentation,
 • Moen, Anne & Hurlen, Petter (2021). Gravitate-Health: Empowering and Equipping Europeans with health information for Active Personal Health Management and Adherence to Treatment. .
 • Moen, Anne (2021). Tilrettelagt medisininformasjon - Gravitate-Health prosjektet. .
 • Ferrari, Giovanna; Moen, Anne; Beltran, M.E. & Fritz, Daniel (2021). PharmaLedger-Gravitate-Health - ePI to support digital transformation of healthcare.
 • Turk, Eva; Maurud, Sigurd; Løw, Line Marie & Moen, Anne (2021). Gravitate-Health.
 • Moen, Anne & Chronaki, Catherine (2021). G-Lens: Using HL7 FHIR International Patient Summary to highlight key information in Medication Leaflets.
 • Moen, Anne; Chronaki, Catherine; Govani, Arif; Stichele, Robert Vander; Hurlen, Petter & Ingvar, Martin (2021). G-Lens to focus medication information - opportunities with structured ePI standard. .
 • Moen, Anne (2021). Open Data – Trust, Transparency, Transformation .
 • Moen, Anne; Martins, Henrique M. G. & Chronaki, Catherine (2021). Gravitate-Health: Empowering and Equipping Europeans with health information for Active Personal Health Management and Adherence to Treatment. . HL7 Newsletter.
 • Moen, Anne (2021). Delta i COST Action - tips og erfaringer.
 • Moen, Anne (2021). INNSIKT - and COST Action NET4AgeFriendly.
 • Oelschlägel, Lina; Dihle, Alfhild; Christensen, Vivi Lycke; Heggdal, Kristin; Moen, Anne & Österlind, Jane [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Implementing welfare technology in palliative homecare for patients with cancer: A qualitative study of health-care professionals’ experiences.
 • Egilsdottir, H. Ösp; Heyn, Lena; Brembo, Espen Andreas; Byermoen, Kirsten Røland; Moen, Anne & Eide, Hilde (2021). Erfaringer fra digital sykepleiepraksis under COVID-19 pandemien: Convergent Mixed-methode studie.
 • Steindal, Simen Alexander; Heggdal, Kristin; Oelschlägel, Lina; Christensen, Vivi Lycke; Moen, Anne & Dihle, Alfhild [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Palliative cancer patients` experiences of telehealth in home-based care: Challenges in the recruitment of vulnerable patients.
 • Hurlen, Petter & Moen, Anne (2021). Innbyggerne må få helsedataene sine . Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Moen, Anne (2020). Digital Health information– opportunities and challenges for active engagement for personal health and well-being .
 • Moen, Anne & Engelsen, Thea Cecilie (2020). Maria and her medicines .
 • Moen, Anne; Ferrari, Giovanna & Engelsen, Thea Cecilie (2020). Introduction to Gravitate-Health .
 • Moen, Anne (2020). Vil hindre medisinfeil med ny digital løsning. [Fagblad]. sykepleien.
 • Moen, Anne (2020). Gravitate- Health; Empowering and Equipping Europeans with health information for Active Personal Health Management and Adherence to Treatment.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Jakobsen, Rune Bruhn; Brænd, Anja Maria & Rosvold, Elin Olaug (2020). Simulering styrker tverrfaglig samarbeid i helsefaglig utdanning.
 • Lunde, Lene; Brænd, Anja Maria; Jakobsen, Rune Bruhn; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2020). Simulation strengthens interprofessional collaboration for healthcare students in primary care.
 • Farsjø Aure, Caroline; Moen, Anne & Kluge, Anders (2020). Aktivisering av eldre i ernæringsarbeid.
 • Oelschlägel, Lina; Moen, Anne; Dihle, Alfhild; Christensen, Vivi Lycke; Österlind, Jane & Heggdal, Kristin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Implementing welfare technology in palliative home care for patients with cancer: Exploring the experiences of patients and health care professionals.
 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Lunde, Lene (2020). En avatar som brobygger: fra forskningsfunn til pårørendestøtte.
 • Moen, Anne (2019). Harnessing Digital Opportunities in PhD training.
 • Moen, Anne (2019). Gravitate – Health, Public partners introduction,
 • Moen, Anne (2019). CAPABLE: empower citizens to active use of their health information.
 • Moen, Anne (2019). Citizens and Health Data – Interoperability – Digital health literacy. New Horizons in Digital Health – international perspectives.
 • Moen, Anne (2019). The Patients’ Voice: Standards at work for Patient Reported Outcomes, - focus on Citizens and Health Data,
 • Moen, Anne (2019). FHIR for FAIR: Advancing interoperability for health data – CAPABLE as case.
 • Moen, Anne (2019). Hvorfor og hvordan styrke innbyggeren til gode helsevalg i hverdagen?
 • Moen, Anne (2019). Citizens and Health Data - health literacy aspects.
 • Moen, Anne (2019). Changing roles, new professions and workforce skills needs.
 • Moen, Anne & Hurlen, Petter (2019). CAPABLE – Empowering Citizens to active use of their Health Information.
 • Moen, Anne & Chronaki, Catherine (2019). CAPABLE – Empowering Citizens to active use of their Health Information, use of FHIR protocols.
 • Moen, Anne (2019). CAPABLE and the International Patient Summary - Trillium II prize.
 • Moen, Anne (2019). Eldre og risiko for underernæring.
 • Moen, Anne (2019). APPetitus - verktøy i ernæringsarbeidet.
 • Moen, Anne (2019). CAPABLE – Empowering Citizens to active use of their Health Information – bidrag til pasientløsninger, Fürst Laboratorier?
 • Moen, Anne (2019). Digital Nutritional Support - APPetitus experience.
 • Moen, Anne (2019). Forskningsprotokoll - kvaliteter i kvalitative forskningsdesign.
 • Moen, Anne (2019). Promises of future health care - eHealth and PEOPLE.
 • Moen, Anne & Hurlen, Petter (2019). CAPABLE – Empowering Citizens to active use of their Health Information - samarbeid med Microsoft Norge?
 • Moen, Anne (2019). Cultivating a Digitally Capable Health Workforce.
 • Moen, Anne (2019). Brukermedvirkning – hva betyr det i et digitalt nettverksperspektiv.
 • Moen, Anne (2019). Å utvikle et nytt produkt - fra forskning til tilgjengelig verktøy.
 • Moen, Anne & Hurlen, Petter (2019). CAPABLE – Empowering Citizens to active use of their Health Information.
 • Moen, Anne (2019). “Ernæring og appen APPetitus”, .
 • Moen, Anne (2019). CAPABLE: empower citizens to active use of their health information. Tema: Det nære e-sundhedsvæsen.
 • Chronaki, Catherine; Bruun-Rasmussen, Morten; Ingvar, Martin; Lyng, Karen Marie; Jensen, S. & Moen, Anne (2019). The Patients’ Voice: Standards at work for Patient Reported Outcomes.
 • Chronaki, Catherine; Cangioli, G.; Moen, Anne; Weber, Patrick & Calderon, CLP (2019). FHIR for FAIR: Advancing interoperability for health data. .
 • Moen, Anne; Chronaki, Catherine; Madsen, Inge; Petelos, Elena; Voulgaraki, Despina & Bakken, Suzanne (2019). Women in Health Informatics: perspectives, leadership and mentoring for diversity. .
 • Moen, Anne; Warth, Line Lundvoll; Dyb, Kari; Orgjanovic, Irena; Turk, Eva & Chronaki, Catherine (2019). Citizens and Health Data – a call for Digital health literacy too.
 • Moen, Anne (2019). Pasientens digitale helsevesen. Medisinbloggen.
 • Hurlen, Petter & Moen, Anne (2019). Preserved in translation. HL7 Newsletter.
 • Moen, Anne (2019). Citizens and Health Data. HL7 Newsletter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 29. aug. 2022 10:10