Anne Moen

Bilde av Anne Moen
English version of this page
Telefon +47 22850540
Mobiltelefon +47 909 71 904
Brukernavn
Besøksadresse Nedre Ullevål 9 Stjerneblokka 0850 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Velferdsteknologi og helseinformatikk, eHelse, utvikling av praksismodellar, eHelse-forståelse og brukerdeltakelse, tjenesteinnovasjon, kunnskaputvikling og læring i arbeid, sosiale medier og læringsressursar for pasientar og pårørande,  kontrollerte eksperiment med avansert eInfrastruktur, UiO:eColab, kvalitative analyse (tekst, bilder, video).

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor (2011 - ), Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Professor II (2019 - ) Nasjonalt Senter for eHelseforskning, Tromsø
 • Professor II (2015 - 2019) Vitensenteret, Fakultetet for helsevitenskap, Universitetet i Sørøst Norge, Drammen
 • Adjuct professor, (2015 - 2017), School of Nursing and Wisconsin Institutes of Discovery, University of Wisconsin - Madison, Madison WI, USA
 • Førsteamanuensis (2007 - 2011), Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Forskar og prosjektleiar (2005 - 2012), InterMedia, Utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo,
 • Visiting Scholar (2002 – 2007), School of Nursing og College of Engineering, University of Wisconsin-Madison; School of Nursing, Madison, WI
 • Postdoktorstipendiat (2002 – 2005), InterMedia, Utdanningsvitenskaplig fakultet, Universitetet i Oslo,
 • Doktorgradsstipendiat (1996-2001), Institutt for Sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 • Funksjonell Koordinator (1994 – 1996), Trippelprosjektet for innføring av elektronisk journalsystem, pasient-administrativt system og meldingssystem ved Sentralsykehuset i Akershus
 • Sjukepleier, avdelingssjukepleier og sjukepleiekonsulent – Journalsystem (1985-1994), Sentralsykehuset i Akershus,

Utdanning

 • Post doc (2002 – 2005), InterMedia, Utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo, Oslo. Prosjekt: IKT-basert Pasient og pårørende InformasjonsTeneste (PIT) demonstrert i utvikling av prototypen REPARERE (learning REsources for PAtients and RElatives during REcovery)
 • PhD / Dr. Polit (2002), Samfunnsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo, Oslo. Avhandling: Nursing Leadership when an Electronic Patient Record System is Introduced in Norwegian Hospitals
 • Kandidat i Sykepleievitenskap (1996), Universitetet i Oslo. Hovedoppgave: Informasjonsteknologi i sykepleietjenesten
 • DH-kandidat (1989), 2-årig studium i økonomi og administrasjon, Østfold Distriktshøyskole, Halden
 • Offentlig godkjent sykepleier (1985), Røde Kors Sykepleierhøyskole i Oslo og Akershus

Priser og anerkjennelser

 • Honorary Fellow, European Federation for Medical Informatics (EFMI), 2019
 • Founding Fellow, International Academy Health Sciences Informatics (IAHSI), 2017
 • Fellow, American College of Medical Informatics (ACMI), 2015
 • Best Innovative poster 2020, SUCCESS Avatar som brobygger, eHelsekonferansen 2020, Oslo, Norway, 2020

 • Trillium II award - best innovative application of the HL7 FHIR® International Patient Summary Standard, for CAPABLE approach, 2019

 • Beste Innovative Ide 2016, for APPETITT appen, Sykepleierkongressen 2016, Norge, 2016
 • Poster prize “CarerSupport - an innovative approach to informal carers’ training and collaboration” eHealth for all, NI2016; 13th International Congress in Nursing Informatics, Geneva, Switzerland, 2016
 • Digitalis Purpura, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Highly Commended Paper i 2011 by Emerald Literati Network for Excellence "Constructing standards - A study of nurses negotiating with multiple modes of knowledge", Journal of Workplace Learning
 • Beste poster, “What do consumers do with health information at home?” (Moen, A. Maquard, J). Citizen Participation in e-Health; challenges for research, technologies and health care organizations. TTeC’2004, Tromsø Norway
 • Tom F Barth Fulbright Fellowship in Natural Sciences/Engineering, University of Wisconsin-Madison; School of Nursing and College of Engineering. (2001-2002)

Verv

 • Medlem, eHealth Stakeholder Group, European Commission (2016-2019)
 • IMIA-EFMI Visepresident (2016 - 2018), International Medical Informatics Association
 • President EFMI (2014 - 2016) (European Federation for Medical Informatics)
 • Medlem, TU,  Det medisinske fakultet, UiO (2014 - 2020)
 • Leder, somatisk forskningsutval i Helse Nord (2014 - 2016),
 • 2. vararepresentant, fast vitenskapelig ansatte, Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, UiO (2011 - 2014)

Samarbeid

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 10. aug. 2021 15:01