Anne Moen

Bilde av Anne Moen
English version of this page
Telefon +47 22850540
Mobiltelefon +47 909 71 904
Brukernavn
Besøksadresse Nedre Ullevål 9 Stjerneblokka 0850 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Velferdsteknologi og helseinformatikk, utvikling av praksismodellar, eHelse-forståelse og brukerdeltakelse, tjenesteinnovasjon, kunnskaputvikling og læring i arbeid, sosiale medier og læringsressursar for pasientar og pårørande,  kontrollerte eksperiment med avansert eInfrastruktur, UiO:eColab, kvalitative analyse (tekst, bilder, video).

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor (2011- ), Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Professor II (2019 - ) Nasjonalt Senter for eHelseforskning, Tromsø
 • Professor II (2015 - 2019) Vitensenteret, Fakultetet for helsevitenskap, Universitetet i Sørøst Norge, Drammen
 • Adjuct professor, (2015 - 2017), School of Nursing and Wisconsin Institutes of Discovery, University of Wisconsin - Madison, Madison WI, USA
 • Førsteamanuensis (2007 - 2011), avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Forskar og prosjektleiar (2005 - 2012), InterMedia, Utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo,
 • Visiting Scholar (2002 – 2007), School of Nursing og College of Engineering, University of Wisconsin-Madison; School of Nursing, Madison, WI
 • Postdoktorstipendiat (2002 – 2005), InterMedia, Utdanningsvitenskaplig fakultet, Universitetet i Oslo,
 • Doktorgradsstipendiat (1996-2001), Institutt for Sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 • Funksjonell Koordinator (1994 – 1996), Trippelprosjektet for innføring av elektronisk journalsystem, pasient-administrativt system og meldingssystem ved Sentralsykehuset i Akershus
 • Sjukepleier, avdelingssjukepleier og sjukepleiekonsulent – Journalsystem (1985-1994), Sentralsykehuset i Akershus,

Utdanning

 • Post doc (2002 – 2005), InterMedia, Utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo, Oslo. Prosjekt: IKT-basert Pasient og pårørende InformasjonsTeneste (PIT) demonstrert i utvikling av prototypen REPARERE (learning REsources for PAtients and RElatives during REcovery)
 • PhD / Dr. Polit (2002), Samfunnsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo, Oslo. Avhandling: Nursing Leadership when an Electronic Patient Record System is Introduced in Norwegian Hospitals
 • Kandidat i Sykepleievitenskap (1996), Universitetet i Oslo. Hovedoppgave: Informasjonsteknologi i sykepleietjenesten
 • DH-kandidat (1989), 2-årig studium i økonomi og administrasjon, Østfold Distriktshøyskole, Halden
 • Offentlig godkjent sykepleier (1985), Røde Kors Sykepleierhøyskole i Oslo og Akershus

Priser og anerkjennelser

 • Honorary Fellow, European Federation for Medical Informatics (EFMI), 2019
 • Founding Fellow, International Academy Health Sciences Informatics (IAHSI), 2017
 • Beste Innovative Ide 2016, for APPETITT appen og prosjektet (Jeppestøl, K Moen, A., Farsjø, C.), Sykepleierkongressen 2016, Norge, 2016
 • Poster prize “CarerSupport - an innovative approach to informal carers’ training and collaboration” (Lunde, L, Moen, A) eHealth for all, NI2016; 13th International Congress in Nursing Informatics, Geneva, Switzerland, 2016
 • Fellow, American College of Medical Informatics (ACMI), 2015
 • Digitalis Purpura, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Highly Commended Paper i 2011 by Emerald Literati Network for Excellence "Constructing standards - A study of nurses negotiating with multiple modes of knowledge", Journal of Workplace Learning
 • Tom F Barth Fulbright Fellowship in Natural Sciences/Engineering, University of Wisconsin-Madison; School of Nursing and College of Engineering. (2001-2002)
 • Beste poster, “What do consumers do with health information at home?” (Moen, A. Maquard, J). Citizen Participation in e-Health; challenges for research, technologies and health care organizations. TTeC’2004, Tromsø Norway

Verv

 • Medlem, eHealth Stakeholder Group, European Commission (2016-2019)
 • IMIA-EFMI Visepresident (2016 - 2018), International Medical Informatics Association
 • President EFMI (2014 - 2016) (European Federation for Medical Informatics)
 • Medlem, TU,  Det medisinske fakultet, UiO (2014 - 2019)
 • Leder, somatisk forsknigsutval i Helse Nord (2014 - 2016),
 • 2. vararepresentant, fast vitenskapelig ansatte, Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, UiO (2011 - 2014)

Samarbeid

Publikasjoner

 • Egilsdottir, H. Ösp; Byermoen, Kirsten Røland; Moen, Anne & Eide, Hilde (2019). Revitalizing physical assessment in undergraduate nursing education - what skills are important to learn, and how are these skills applied during clinical rotation? A Cohort Study. BMC Nursing.  ISSN 1472-6955.  18(41), s 1- 11 . doi: 10.1186/s12912-019-0364-9 Vis sammendrag
 • Kolokathi, Aikaterini; Hasman, Arie; Chronaki, Catherine; Madsen, Inge; Moen, Anne; Randell, Rebecca & Mantas, John (2019). Education in biomedical and health informatics: A European perspective. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  264, s 1951- 1952 . doi: 10.3233/SHTI190729
 • Moen, Anne; Janson, Astri Letnes & Farsjø, Caroline (2019). Eldre og ernæring, I: Dagrun Engeset; Liv Elin Torheim & Nina Cecilie Øverby (red.),  Samfunnsernæring.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030630.  6.4.  s 81 - 84
 • Farsjø, Caroline; Kluge, Anders & Moen, Anne (2018). Using a tablet application about nutrition in home care - Experiences and perspectives of healthcare professionals. Health and Social Care in the community.  ISSN 0966-0410. . doi: 10.1111/hsc.12685
 • Fuglerud, Kristin Skeide; Leister, Wolfgang; Bai, Aleksander; Farsjø, Caroline & Moen, Anne (2018). Inspiring older people to eat healthily. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  249, s 194- 198 . doi: 10.3233/978-1-61499-868-6-194 Vis sammendrag
 • Hailu, Fikadu Balcha; Hjortdahl, Per & Moen, Anne (2018). Nurse-Led diabetes self-management education improves clinical parameters in Ethiopia. Frontiers In Public Health.  ISSN 2296-2565.  6 . doi: 10.3389/fpubh.2018.00302
 • Moen, Anne (2018). Citizens and Health Data – Untapped Resource for Telehealth?. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  254, s 63- 69 . doi: 10.3233/978-1-61499-914-0-63
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2018). "But Perhaps they could Reduce the Suffering?" Parents’ Ambivalence toward Participating in Forced Peripheral Vein Cannulation Performed on Their Preschool-Aged Children. Journal of Pediatric Nursing : Nursing Care of Children and Families.  ISSN 0882-5963.  41, s e46- e51 . doi: 10.1016/j.pedn.2018.03.004
 • Chronaki, Catherine; Stegwee, Robert & Moen, Anne (2017). In search of a digital health compass to navigate the health system. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  245, s 30- 34 . doi: 10.3233/978-1-61499-830-3-30
 • Dahl, Kari Gire & Moen, Anne (2017). Hverdagen etter nyre-pankreas-transplantasjon : en vellykket nyre-pankreas-transplantasjon gir en tryggere og bedre hverdag - den fører også med seg nye usikkerhetsmomenter som det er viktig å informere om. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  s 10 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.62656 Vis sammendrag
 • Hage, Trine Wiig; Rø, Øyvind & Moen, Anne (2017). "Do you see what I mean?" staff collaboration in eating disorder units during mealtimes. BMC Nursing.  ISSN 1472-6955.  16(1) . doi: 10.1186/s12912-017-0233-3
 • Hage, Trine Wiig; Rø, Øyvind & Moen, Anne (2017). To bend or not to bend? Rule adherence among staff at an eating disorder unit. Journal of Eating Disorders.  ISSN 2050-2974.  25(2), s 134- 150 . doi: 10.1080/10640266.2016.1260361
 • Haux, Reinhold; Kulikowski, Casimir A.; Bakken, Suzanne; de Lusignan, Simon; Kimura, Michio; Koch, Sabine; Mantas, John; Maojo, Victor; Marschollek, Michael; Martin-Sanchez, Fernando; Moen, Anne; Park, Hyeoun-Ae; Sarkar, Indra Neil; Leong, Tze-Yun & McCray, Alexa T (2017). Research strategies for biomedical and health informatics: Some thought-provoking and critical proposals to encourage scientific debate on the nature of good research in medical informatics. Methods of Information in Medicine.  ISSN 0026-1270.  56, s e1- e10 . doi: 10.3414/ME16-01-0125 Vis sammendrag
 • Kennedy, Margie Ann & Moen, Anne (2017). Nursing Leadership and Informatics Competencies: Shaping Transformation of Professional Practice, In Judith Murphy; William Goosen & Patrick Weber (ed.),  Forecasting Informatics Competencies for Nurses in the Future of Connected Health.  IOS Press.  ISBN 978-1-61499-738-2.  Kappittel.  s 197 - 206
 • Moen, Anne (2017). Appreciating Diversity in Health Informatics. International Journal on Biomedicine and Healthcare.  ISSN 1805-8698.  5(2), s 33- 35
 • Svendsen, Edel Jannecke; Pedersen, Reidar; Moen, Anne & Bjørk, Ida Torunn (2017). Exploring perspectives on restraint during medical procedures in paediatric care: a qualitative interview study with nurses and physicians. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  12(1) . doi: 10.1080/17482631.2017.1363623 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Øderud, Tone; Østensen, Elisabeth; Gjevjon, Edith Roth & Moen, Anne (2017). Exploring the Use of Technology for Active Aging and Thriving. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  242, s 224- 232 . doi: 10.3233/978-1-61499-798-6-224 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østensen, Elisabeth; Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone & Moen, Anne (2017). Introducing Technology for Thriving in Residential Long-Term Care. Journal of Nursing Scholarship.  ISSN 1527-6546.  49(1), s 44- 53 . doi: 10.1111/jnu.12268 Vis sammendrag
 • Aardalen, Brita; Moen, Anne & Gjevjon, Edith L Roth (2016). Fra vevstol til nettbrett. Helsepersonells vurderinger av teknologi som et hjelpemiddel i forebygging av funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  5(4), s 298- 309 . doi: 10.18261/issn.1892-2686-2016-04-02 Vis sammendrag
 • Farsjø, Caroline & Moen, Anne (2016). Ernæringsstøtte til hjemmeboende eldre, – potensialer i nettbrettapplikasjonen APPETITT. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (2), s 166- 172 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2016.57821
 • Honey, Michelle; Procter, Paula M; Wilson, Marisa L; Moen, Anne & Dal Sasso, Grace TM (2016). Nursing and eHealth: Are we preparing our future nurses as automatons or informaticians?. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  225, s 705- 706 . doi: 10.3233/978-1-61499-658-3-705
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2016). Parent–healthcare provider interaction during peripheral vein cannulation with resistive preschool children. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402.  72(3), s 620- 630 . doi: 10.1111/jan.12852
 • Al-Shorbaji, Najeeb M.; Hanmer, Lyn A.; Hussein, Rada; Magrabi, Farah; Moen, Anne; Moura, Lincoln A.; Park, Hyeounae & Scott, Philip J. (2015). Discussion of “evidence-based health informatics: How do we know what we know?”. Methods of Information in Medicine.  ISSN 0026-1270.  54(4), s 308- 318 . doi: 10.3414/ME14-02-0119
 • Hage, Trine Wiig; Rø, Øyvind & Moen, Anne (2015). " Time's up" - Staff's management of mealtimes on inpatient eating disorder units. Journal of Eating Disorders.  ISSN 2050-2974.  3(13), s 1- 9 . doi: 10.1186/s40337-015-0052-4
 • Knudsen, Lina Merete Mæland & Moen, Anne (2015). Practical planning to maintain premature infants' safety during magnetic resonance imaging: A systematic review. Advances in Neonatal Care.  ISSN 1536-0903.  15(1), s 23- 37 . doi: 10.1097/ANC.0000000000000142
 • Nygård, Kathrine Løvås & Moen, Anne (2015). Interacting orientations and instrumentalities to adapt a learning tool for health professionals. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal.  ISSN 2073-7904.  7(3), s 489- 506
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2015). Resistive expressions in preschool children during peripheral vein cannulation in hospitals: a qualitative explorative observational study. BMC Pediatrics.  ISSN 1471-2431.  15(190) . doi: 10.1186/s12887-015-0508-3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone; Wensaas, Gro Hilde & Moen, Anne (2014). Toward a typology of technology users: How older people experience technology's potential for active aging. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  201, s 25- 31 . doi: 10.3233/978-1-61499-415-2-25 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Alt, Rainer; Demirkan, Haluk; Ehmke, Jan Fabian; Moen, Anne & Winter, Alfred (2019). Smart services: The move to customer orientation. Electronic Markets.  ISSN 1019-6781. . doi: 10.1007/s12525-019-00338-x
 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Fuglerud, Kristin Skeide (2019). Design of the CAPABLE Prototype: Preliminary Results of Citizen Expectations.
 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Fuglerud, Kristin Skeide (2019). Design of the CAPABLE Prototype: Preliminary Results of Citizen Expectations. Linköping Electronic Conference Proceedings.  ISSN 1650-3686.  161, s 181- 181
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Jakobsen, Rune Bruhn & Rosvold, Elin Olaug (2019). Using simulation to train interprofessional collaboration for healthcare students in primary care.
 • Janson, Astri Letnes; Rosvold, Elin Olaug; Lunde, Lene & Moen, Anne (2018). MOOC -Styrke veiledningskompetanse i primærhelsetjenesten-.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Egilsdottir, H. Ösp; Byermoen, Kirsten Røland; Wibe, Torunn; Eide, Hilde & Rosvold, Elin Olaug (2018). KlinPrim – MOOC for systematisk klinisk vurdering og tverrfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2018). Erfaringer med utvikling av en MOOC (massivt, åpent onlinekurs) for studenter og ansatte i primærhelsetjenesten.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2018). Learning clinical assessment and interdisciplinary team collaboration in primary care. MOOC for healthcare practitioners and students. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  250 . doi: 10.3233/978-1-61499-872-3-68
 • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2018). MOOC (Massive Open Online Course) to improve clinical assessment skills and interdisciplinary collaboration in primary care.
 • Moen, Anne (2018). CAPABLE - hvordan innbyggerne kan nyttiggjøre seg egne helseopplysninger til å fremme egen helse og mestre egen sykdom..
 • Moen, Anne (2018). Citizen and Health Data – untapped potentials for Telehealth.
 • Moen, Anne (2018). Citizens & Health Data - eHealth Stakeholder Group Vision.
 • Moen, Anne (2018). Collaboration & Engagement - Citizens and Health Providers in new partnerships.
 • Moen, Anne (2018). Innbyggere og e-helsekompetanse - potensialer for samarbeid og behov for verktøy.
 • Moen, Anne (2018). Team Collaboration - eliciting and balancing stakeholders’ perspectives to design a tool – APPETITus..
 • Moen, Anne (2018). Technology for THRIVE. Citizens and Health Data..
 • Rosvold, Elin Olaug; Lunde, Lene & Moen, Anne (2018). Clinical assessment and interdisciplinary collaboration in primary care. Use of a massive, open, online course (MOOC) to train students and health personnel.
 • Ugon, Adrien; Karlsson, Daniel; Klein, Gunnar O. & Moen, Anne (2018). Preface building continents of knowledge in oceans of data: The future of Co-created ehealth. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  247, s v- vi
 • Øderud, Tone & Moen, Anne (2018). Velferdsteknologi som verktøy for aktivitet og hverdagsmestring. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (9), s 10- 14
 • Alexander, Gregory Lynn; Georgiou, Andrew; Demiris, George; Moen, Anne & Westbrook, Johanna (2017). International Initiatives to Support Healthy Aging.
 • Bruun-Rasmussen, Morten; Petersen, J; Moen, Anne; Hurlen, Petter & Chronaki, Catherine (2017). Exploring healthcare inefficiencies: the case of medical appointments..
 • Byermoen Røland, Kirsten; Egilsdottir, H. Ösp; Eide, Hilde & Moen, Anne (2017). Grunnleggende systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (G-SKUV) Hva lærer studentene og hva gjør de i praksis.. Vis sammendrag
 • Dykes, Patricia; Park, Hyeoun-Ae; Moen, Anne; Saranto, Kaija & Bates, David (2017). Patient-Centered Apps to Promote Engagement and Activation: Challenges and Opportunities.
 • Hsuch, P-Y; Patel, V; Moen, Anne; Wetter, T & Koch, Sabine (2017). Integrating Science of Data with Science of Care for Interpreting Patient Need: Opportunities and Challenges in the New Era of Cognitive Healthcare Solutions.
 • Hurlen, Petter & Moen, Anne (2017). E-resepter for alle ?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Kvale, Anders Nybakken & Moen, Anne (2017). Ny app skal forebygge underernæring hos eldre. Journalen: Medlemsblad for Oslo legeforening.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Egilsdottir, H. Øsp; Byermoen, Kirsten Røland; Wibe, Torunn; Eide, Hilde & Rosvold, Elin Olaug (2017). MOOC – Ny e-læringsressurs til studenter og ansatte i primærhelsetjenesten.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2017). MOOC – rettet mot livslang læring i arbeidslivet og helsevesenet.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2017). MOOC – utvikling av nye e-læringsressurser.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2017). Utvikling av artikkel - skriveseminar.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Spiru, Luiza; Andrushevich, Aliaksei & Duzha, Armend (2017). CarerSupport–Usability and usefulness of an integrated ICT-platform supporting informal caregivers of people with dementia.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Spiru, Luiza; Andrushevich, Aliaksei & Duzha, Armend (2017). CarerSupport–Usability and usefulness of an integrated ICT-platform supporting informal caregivers of people with dementia. P01.41. Alzheimer Europe. . doi: http://www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previous-conferences/2017-Berlin/Detailed-programme-and-abstracts/PO1-Living-with-dementia
 • Moen, Anne; Aas, Kristine & Christiansen, Synne Sofie (2017, 25. april). Ny app skal hindre underernæring hos eldre. [Radio].  Journalen.hioa.no.
 • de Lusignan, Simon & Moen, Anne (2016). Extracting oneself from the citation-stacking bear trap. Methods of Information in Medicine.  ISSN 0026-1270.  55(4), s 301- 302 . doi: 10.3414/ME16-03-0001
 • Farsjø, Caroline; Kluge, Anders & Moen, Anne (2016). Designvurderinger i APPETITT - app for eldre om ernæring..
 • Hoerbst, Alexander; Kulikowski, Casimir A.; Moen, Anne & Mihalas, George (2016). EFMI at 40: Anticipating the Future – Appreciating the Past.
 • Jeppestøl, Kristin; Moen, Anne & Farsjø, Caroline (2016). APPETITT - Nytte av nettbrettsapplikasjon om ernæring for eldre hjemmeboende.
 • Kulikowski, Casimir A.; Ozbolt, J. G.; Moen, Anne & Shortliffe, Edward (2016). Enduring Challenges in Biomedical and Health Informatics: SCAMC at 40. - Active Citizens.
 • Lunde, Lene; Holmene, Birgitte & Moen, Anne (2016). CarerSupport - Internettbasert plattform for pårørende til personer med demens..
 • Lunde, Lene & Moen, Anne (2016). CarerSupport -an innovative approach to informal carers’ training and collaboration..
 • Moen, Anne (2016, 17. november). It is a man’s, man’s, man’s world. [Tidsskrift].  Insights, HIMSS Europe.
 • Moen, Anne; Bakken, Suzanne; Boyer, Celia; Lovis, Christian & Chronaki, Catherine (2016). Digital health literacy – tools for navigation..
 • Moen, Anne; Bruun-Rasmussen, Morten; Mendes, Rita Veloso; Hurlen, Petter & Chronaki, Catherine (2016). eHealth Consumers at the age of hyper-personalization..
 • Moen, Anne & Chronaki, Catherine (2016). My data, My decision, Our ePower.
 • Rosvold, Elin Olaug & Moen, Anne (2016). Systematisk klinisk undersøkelse av eldre. MOOC for ansatte og studenter i primærhelsetjenesten.
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2016). Participation in video recall session during individual interviews on restraint..
 • Svendsen, Edel Jannecke; Pedersen, Reidar; Moen, Anne & Bjørk, Ida Torunn (2016). Er tvang mot barn et nødvendig onde?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (19), s 41- 41
 • Chronaki, Catherine; Moen, Anne; Stroetmann, Veli; Vander Stichele, R.; Romero Gutierrez, A.; Ehrler, Frederic & Park, Hyeounae (2015). Human aspects of eHealth Interoperability in the Transatlantic Setting.
 • Chronaki, Catherine; Scott, Philip J.; de Faria Leão, Beatriz; Kimura, Mitsuhiro; Bruun-Rasmussen, Morten; Moen, Anne & Fridsma, Douglas (2015). Patient Summaries: An International Perspective.
 • Farsjø, Caroline; Kluge, Anders; Wensaas, Gro Hilde; Skulberg, Vigdis Brit & Moen, Anne (2015). Uten mat og drikke.
 • Farsjø, Caroline & Moen, Anne (2015). Ernæringsstøtte til hjemmeboende eldre – potensialer i nettbrettapplikasjonen APPETITT.
 • Hage, Trine Wiig; Hage, Trine Wiig; Rø, Øyvind & Moen, Anne (2015). Tiden er ute.
 • Haux, Reinhold; de Lusignan, Simon; Kulikowski, Casimir A.; Mantas, John; Maojo, Victor & Moen, Anne (2015). Are we doing the right research in biomedical and informatics, and are we doing it right. Some thought-provoking and critical proposals to encourage scientific debate on the nature of good research in medical informatics..
 • Haux, Reinhold; Geissbuhler, Antoine; Kulikowski, Casimir A.; Moen, Anne; Moura, Lincoln A. & Park, Hyeounae (2015). Are We Doing the Right Research in Biomedical and Health Informatics and Are We Doing it Right?.
 • Haux, Reinhold; Moen, Anne; Kulikowski, Casimir A. & Martin-Sanchez, F (2015, 10. november). The Future of Medical Informatics.. [Fagblad].  European Hospitals @ MEDICA.
 • Jeppestøl, Kristin & Moen, Anne (2015, 13. august). Tar i bruk app for å hindre underernæring. [Internett].  NRK Sørlandet.
 • Lunde, Lene & Moen, Anne (2015). Kunnskap om multiresistente bakterier gir sykepleiere trygghet.
 • Moen, Anne (2015, 09. juli). Bedre Helse et Tastetrykk Unna.  Groruddalen Akers Avis.
 • Moen, Anne (2015). Future of Public health informatics - data to support public health in 2025?.
 • Moen, Anne (2015). Hvordan skrive gode søknader? Erfaringer og tips ved søknadsskriving.
 • Moen, Anne (2015). Technology for THRIVE - Technology-mediated Health Resources for Inclusion and Vitality of the Elderly.
 • Moen, Anne (2015). Technology for Thrive - active and well when aging.
 • Moen, Anne (2015, 06. mars). Utvikler app som skal sørge for at eldre spiser bedre. [Internett].  http://www.abcnyheter.no/livet/2015/03/06/219408/app-skal-s.
 • Moen, Anne (2015). Utvikling og bruk av ernæringsapp på nettbrett; APPETITT (APPlikasjon om Ernæring – TIlTak for helse og Trivsel)”,.
 • Moen, Anne; Chronaki, Catherine; Koppel, Ross & Hurlen, Petter (2015). Information to the point of action – opportunities for medication management?.
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2015). Providing the child with venous access; exploring parent-health care providers’ unfolding interaction.
 • Tørstad, Solveig Ragnhild & Moen, Anne (2015). Kliniske praksisstudier - verdsatt aktivitet av spesialisthelsetjenesten?.
 • Yu, Ping; Gong, Y; Moen, Anne; Georgiou, Andrew & Alexander, Gregory Lynn (2015). New Frontier of Health Informatics: Aged Care Informatics..
 • Østensen, Elisabeth & Moen, Anne (2015). Nettbrett for eldre – deltakelse og sosial kontakt på tvers av generasjoner.
 • Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Mølstad, Kathy; Westra, B. L.; Saranto, Kaija & Moen, Anne (2014). eHealth literacy – a competence challenge for the nursing workforce..
 • Farsjø, Caroline; Jeppestøl, Kristin & Moen, Anne (2014). Teknologi for Aktiv Aldring.
 • Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone; Wensaas, Gro Hilde & Moen, Anne (2014). Toward a typology of technology users: How older people experience technology's potential for active aging. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 8. jan. 2020 22:09