Deltakere i Livskvalitet etter brystkreftoperasjon

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Øivind Ekeberg
Inger Schou-Bredal +47 22859206 inger.schou-bredal@medisin.uio.no

Andre deltakere

  • Professor Dr med Rolf Kåresen
  • Dr Hans Aas, hospital in Vestfold
  • Nurse specialist Mette Amundsen, hospital in Vestfold
  • Randi Espe, Oslo University Hospital
  • Asociate professor Nina Aarhus Smeby
  • Professor dr med. Fawzy I Fawzy, UCLA Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences