Inger Schou-Bredal

Bilde av Inger Schou-Bredal
English version of this page
Telefon +47 22859206
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2b 0373 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Psykososiale aspekter ved brystkreftbehandling.
 • Kronisk smerte, mestring, emosjonell distress, personlighet og livskvalitet.

Undervisning

 • Sykvit 4223 Metodefordypning

Bakgrunn

 • 100% forsker/sykepleier, Avdeling for bryst og endokrinkirurgi, Oslo universitetssykehus
 • 20% Førsteamanuensis II, Avdeling for Sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitet i Oslo
 • Off.godkj. 1976 Norge, 1977 England og Wales. Klinisk arbeid Ullevål sykehus, St Bartholomews (London), Det Norske Radiumhospital. Største delen fra intensivavdelingen. Seksten års erfaring i ledelse.

Verv

 • Medlem av Redaksjonskomite Sykepleien, Forskning siden 2007

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Nilsen, Liv; Bjøro, Karen L. Kautzman; Wego, Ellen & Bredal, Inger Schou (2010). Det sårbare mennesket. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8216-127-5. 147 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bredal, Inger Schou (2013). Dispositional Optimism and Fatigue in Breast Cancer Survivors. Psycho-Oncology. ISSN 1057-9249. 22, s. 336–337.
 • Bredal, Inger Schou; Kåresen, Rolf; Skaane, Per; Engelstad, Kari & Ekeberg, Øivind (2012). Recall Mammography and Psychological Distress. European Journal of Cancer. ISSN 0959-8049. 48, s. S80–S80.
 • Steindal, Simen Alexander; Ranhoff, Anette Hylen; Bredal, Inger Schou; Sørbye, Liv Wergeland & Lerdal, Anners (2012). A comparison of pain management the last three days of life of hospitalized adult and old cancer patients. Support Care Cancer. 20, s. 168–168.
 • Steindal, Simen Alexander; Bredal, Inger Schou; Ranhoff, Anette Hylen; Sørbye, Liv Wergeland & Lerdal, Anners (2012). Smerte hos døende pasienter innlagt i sykehus: En sammenlignende studie av de unge gamle og de eldste gamle pasientene i de tre siste levedager.
 • Steindal, Simen Alexander; Bredal, Inger Schou; Anette Hylen, Ranhoff; Sørbye, Liv Wergeland & Lerdal, Anners (2012). Pain management in dying hospitalized patients: A comparison of the young old and the oldest old patients.
 • Steindal, Simen Alexander; Ranhoff, Anette Hylen; Bredal, Inger Schou; Sørbye, Liv Wergeland & Lerdal, Anners (2012). A comparison of pain management the last three days of life of hospitalized adult and old cancer patients.
 • Strømme, Hilde; Bjøro, Karen; Bredal, Inger Schou & Borgen, Karin (2009). We couldn’t have done it without the librarians!: evidence based practice at a large Norwegian University Hospital.
 • Gullien, Randi; Rostad, Eline; Haakull, Anne Emilie; Andersen, Jack Gunnar; Bredal, Inger Schou & Strømme, Hilde (2009). Are there improvements in PGMI results after implementations of different improvement initiatives? Follow-up project (ECR 2008). European Radiology. ISSN 0938-7994. 19, s. 292–292.
 • Gullien, Randi; Rostad, Eline; Haakull, Anne Emilie; Andersen, Jack Gunnar; Bredal, Inger Schou & Strømme, Hilde (2009). Are there improvement in PGMI results after implementations of different improvement initiatives? Follow-up project (ECR 2008).
 • Gullien, Randi; Strømme, Hilde; Haakull, Anne Emilie; Rostad, Eline & Bredal, Inger Schou (2009). How a model for evidence based practice is used in radiography in breast diagnostic centre at Ullevaal University Hospital.
 • Gullien, Randi; Strømme, Hilde; Haakull, Anne Emilie; Rostad, Eline & Bredal, Inger Schou (2009). How a model for Evidence Based Practice (EBP) developed for nursing can be transferred to the field of radiography. European Radiology. ISSN 0938-7994. 19, s. 502–502.
 • Gullien, Randi; Strømme, Hilde; Haakull, Anne Emilie; Rostad, Eline & Bredal, Inger Schou (2009). Using an interdisiplinary model for Evidence Based Practice (EBP) to improve the quality of mammograms at Breast Imaging Centre, Oslo University Hospital, Ullevaal.
 • Gullien, Randi; Rostad, Eline; Andersen, Jack Gunnar; Haakull, Anne Emilie; Strømme, Hilde & Bredal, Inger Schou (2009). Quality improvement of mammograms is a challenge. A quality project at Breast Imaging Centre, Oslo University Hospital, Ullevaal.
 • Strømme, Hilde; Bredal, Inger Schou; Bjøro, Karen & Underdal, Hege (2007). The Ullevaal Model for Evidence Based Practice in Nursing: the Library’s Role.
 • Strømme, Hilde; Bredal, Inger Schou & Bjøro, Karen (2007). The Medical Library's Role in Supporting Evidence Based Practice.
 • Strømme, Hilde; Bredal, Inger Schou & Bjøro, Karen (2006). The Ullevaal Model for Evidence Based Practice. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. ISSN 1841-0715. 2(3), s. 39–41.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 13. aug. 2014 10:30