Luftforurensing under svangeskap og nyfødtes pusteevne (avsluttet)

Prosjektet retter seg mot blant annet epigenetiske forskjeller hos barn med ulik eksponering for luftforurensing gjennom svangerskapet.

Om prosjektet

Kandidat er Christian Madsen. Studien bruker data fra den Norske Mor og Barn undersøkelsen og eksponeringsdata fra ESCAPE. Sistnevnte er en større internasjonal studie av sammenhenger mellom helseutfall og eksponering fra luftforurensing.

Resultater

Madsen C et al. (2011) Comparison of land-use regression models for predicting spatial NOX contrasts over a three year period in Oslo, Norway. Atmos Environ. In press.

Finansiering

NFR

Samarbeid

  • Postdoktorprosjekt forankret ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.
  • Samarbeid med NIEHS i USA, IRAS i Nederland og CREAL i Spania.

Start - slutt

2010-2013

Publisert 21. mai 2011 14:58 - Sist endret 4. juli 2014 10:41

Kontakt

Prosjektleder:

Per Nafstad

Deltakere

  • Per Nafstad
  • Bert Brunekref
  • Siri E. Håberg
  • ephanie London
  • Wenche Nystad
Detaljert oversikt over deltakere