English version of this page

Medisinsk pluralisme i Mongolia (avsluttet)

En studie av pluralisme i medisinsk praksis blant nomadiske gjeterkvinner i Mongolia. Prosjektet ønsker å generere ny etnografisk kunnskap om kvinnenes veier til beskyttelse av seg selv og sine barn i et pluralmedisinsk landskap i Mongolia.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 6. mai 2011 16:10 - Sist endret 27. juli 2016 14:07

Kontakt

Prosjektleder:

Benedikte Victoria Lindskog

Deltakere

  • Benedikte Victoria Lindskog
Detaljert oversikt over deltakere