CarerSupport - nettbasert pårørendestøtte (avsluttet)

Carersupports hovedhensikt er å legge til rette for å støtte pårørende som har omsorg for personer med Alzheimer sykdom/kognitiv svik. Det overordnede målet for CarerSupport er å bidra til overføring av kunnskap og erfaring fra erfarent helsepersonell til mindre erfarne omsorgspersoner og pårørende. 

Om prosjektet

Det er i dag store behov for å utvikle nye og gode tiltak med reell støtte til de som har omsorgsoppgaver for sårbare personer som er avhengige av praktisk hjelp i dagliglivet. Derfor utvikles en aktivitet som kombinerer elektronisk/virtuell og ansikt til ansikt kommunikasjon med:

  • et informasjons- og kompetanseprogram som fokuserer på støtte til å møte omsorgsutfordringene for den som er syk, og pårørendes /omsorgspersonenes digitale ferdigheter.
  • prøve ut en system for samarbeid og konsultasjon der helsepersonell i hjelpeapparatet er tilgjengelige for spørsmål, svar og veiledning.
  • likemannsnettverk, virtuelt og samlokalisert, der målet er å gi praktisk, psykososial støtte og bidra til å lette opplevelsene av stress som følger omsorgsbyrdene for den pårørende.

Mål

I dette prosjektet ønsker vi å utvikle en pårørendetjeneste som skal inneholde følgende funksjoner:

  • a) samarbeid mellom pårørende (likemannsarbeid)
  • b) sosial og psykisk støtte til hverandre
  • c) lærings- og treningsprogram
  • d) samarbeid med helsepersonell og mulighet for telekonsultasjoner

Resultater

CarerSupport platform - med informasjon, mulighet for å delta i likemannsforum og finne korte kurs for å lære mer om eller få tips til å løse hverdagssituasjoner.

Finansiering

  • AAL
  • Forskningsrådet
  • IT-FUNK

Samarbeid

Dette arbeidet er del av et AAL-prosjekt med deltakere fra Italia, Romania, Sveits og Norge.

Publisert 12. des. 2015 17:37 - Sist endret 9. jan. 2020 13:47