English version of this page

Organisasjonsendring ved sykehus og helseeffekt på ansatte (avsluttet)

Organisasjonsendring leder ofte til uforutsette helseeffekter og økt sykefravær; men påvirkes alle ansatte i like stor grad?Og hvilken påvirkning har linjeleder på ansattes reaksjoner på endring?

Prosjektets hovedside er på engelsk

 

Publisert 6. mai 2011 11:35 - Sist endret 24. juni 2014 13:41