English version of this page

Organisasjonsendring ved sykehus og helseeffekt på ansatte (avsluttet)

Organisasjonsendring leder ofte til uforutsette helseeffekter og økt sykefravær; men påvirkes alle ansatte i like stor grad?Og hvilken påvirkning har linjeleder på ansattes reaksjoner på endring?

Prosjektets hovedside er på engelsk

 

Publisert 6. mai 2011 11:35 - Sist endret 17. feb. 2020 10:27

Kontakt

Prosjektleder

Lars Erik Kjekshus
l.e.kjekshus@medisin.uio.no