Deltakere i Gen-miljøinteraksjoner, mental helse og lese-/skrivevansker

Navn Telefon E-post Emneord
Espen Bjertness Professor +47 22850636 espen.bjertness@medisin.uio.no
Ole Andreassen Professor +47 99038893 (mob) ole.andreassen@medisin.uio.no Psykisk helse, Genetikk, MRI, Psykofarmaka
Magne Thoresen Professor +47 22851305 magne.thoresen@medisin.uio.no Biostatistikk, Genetikk og epidemiologi
Lars Lien
Srdjan Djurovic