English version of this page

Postoperative pasientoverføringer: kartlegging av kvalitet og sikkerhet

Et phd-prosjekt som utforsker kvalitet og sikkerhet ved postoperative pasientoverføringer.

lege og sykepleier ved pasient i sykehusseng

God kvalitet i postoperativ pasientoverføring er viktig for å sikre god pasientbehandling og unngå pasientskade. Illustrasjon: Colourbox

Om prosjektet

Kirurgiske pasientforløp kjennetegnes ved at pasienten er innlagt på ulike avdelinger i sykehuset før og etter operasjon. Dette skaper utfordringer med informasjonsoverføring, samhandling og kontinuitet. Pasientoverføringen mellom operasjonsavdelingen og postoperativ enhet etter kirurgi innebærer forflytning av en sårbar pasient samtidig som informasjons og ansvarsoverføring skal skje. God kvalitet i postoperativ pasientoverføring er derfor viktig for å sikre god pasientbehandling og unngå pasientskade.

Mål

Dette prosjektet har til hensikt å kartlegge faktorer som påvirker kvalitet i den postoperative fasen etter kirurgi gjennom å studere pasientoverføringer fra operasjonsavdelingen til postoperativ avdeling.

Delstudier

Prosjektet består av tre delstudier som kartlegger og utforsker postoperative pasientoverføringer ved hjelp av ulike metodologiske tilnærminger:

  1. Kvalitet i postoperative pasientoverføringer- sammenligning av opplevd kvalitet i pasientoverføringer mellom anestesisykepleiere og postoperativ sykepleiere (tverrsnittsundersøkelse med spørreskjema).
  2. Utforskning av kvalitet og risiko ved postoperative pasientoverføringer (fokusgruppestudie med anestesisykepleiere, postoperativ sykepleiere, operasjonssykepleiere og leger)
  3. Kartlegging av informasjonsoverføring, arbeidsoppgaver og pasientens tilstand ved postoperative pasientoverføringer (observasjons-studie).

Finansiering

  • Avdeling for anestesisykepleie, Oslo universitetssykehus

Start - slutt

2014-2019

Publisert 7. okt. 2016 15:28 - Sist endret 10. okt. 2016 10:25

Kontakt

Prosjektleder Tone Rustøen

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere